İngilizce Editing ve Proofreading Hizmetleri

 • Makaleniz, doktora ya da yüksek lisans teziniz veya herhangi bir akademik çalışmanızın İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama kuralları açısından kontrol edilmesini istiyorsanız, çalışmanızı daha nitelikli hâle getirebilmek için İngilizce editing ve proofreading hizmetlerimizden ihtiyacınıza en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
 • Akademik çalışmanızın ileri düzeyde İngilizce düzenlemeye ihtiyaç duyması durumunda, proofreading hizmeti yerine editing hizmetimizi tercih edebilirsiniz.
 • Deneyimli ve ana dili İngilizce olan proofreader ve editörlerimiz makaleniz üzerinde çalışırken, iletmeye çalıştığınız ana mesajın korunmasına ve metnin orijinal anlamını kaybetmemesine büyük önem vermektedirler.
 • Proofreader ve editörlerimiz, İngilizce editing ve İngilizce proofreading hizmetleri ile çalışmanızı en kusursuz hâle getirebilmek için paragraf yapısına, metnin iç tutarlılığına, kullanılan akademik tonun kalitesinin iyileştirilmesine, metnin akışına, doğruluğuna ve dil bilgisi kurallarına büyük önem vermektedirler.
 • Editörlerimiz, yazar olarak sahip olduğunuz özel üslubun tüm metin boyunca korunmasına büyük önem vermektedir.

Editing ve Proofreading Hizmetleri Arasındaki Farklar

 • Proofreading (yazım denetimi), akademik çalışmanızdaki olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Makale ya da çalışmanızın son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından kontrol edilmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, editing hizmetleri (yazım ve içerik denetimi) yerine proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz.
 • Editing hizmeti (yazım ve içerik denetimi), proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve daha fazla akademik yetkinlik gerektirmektedir. Editing hizmetimiz, makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini iyileştirecektir.
 • Editing hizmeti, çoğunlukla çalışmanızın akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler yapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle öneme haizdir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.
 • Editing hizmeti, akademik çalışmanızın hatasız olmasını amaçlamaktadır. Böylece, editörünüz İngilizce yazılmış makalenizdeki tüm gramer, tipografi, noktalama işaretleri, söz dizimi ve yazım hatalarını düzeltecektir. Bu anlamda editing hizmeti, proofreading hizmetini de kapsamaktadır çünkü proofreading hizmeti, çalışmanızın revize edilmiş versiyonunun size teslim edilmesinden önceki son aşamadır. Bu nedenle, editing hizmeti aldığınızda editörünüz, proofreader tarafından yapılması gereken düzenlemeleri de yapacaktır.
 • Editing hizmetlerimiz, çalışmalarınızı yayınlamayı planladığınız derginin yayın kriterlerine uygun olarak temel biçimlendirmeyi de kapsamaktadır. Makalenizi bir dergide yayınlamaya karar verdiğinizde, metninizin formatının dergi yönergeleriyle tutarlı olması gerekmektedir. Format denetimi ve temel biçimlendirme, genel düzenleme, yazı tipi seçimi, satır aralığı, başlıkların ve alt başlıkların biçimlendirilmesi, metin içi alıntılar ve referansların doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı, başlık sayfası, tabloların ve şekillerin uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği gibi hususların kontrol edilmesini içermektedir.
 • İngilizce editing hizmeti, akademik yazma desteği veya kapsamlı biçimlendirmeyi kapsamamaktadır. Çalışmanızın, temel biçimlendirme değil de dergi ya da kurumunuza özel format için kapsamlı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlar (örneğin, yeni bir referans listesi oluşturma ya da eksik metin içi alıntıları ya da dipnotları ekleme), editing hizmeti kapsamının dışındadır.
 • Çalışmada yer alan her alıntıya ve dipnotlarda atıfta bulunulan her çalışmaya tek tek atıfla bir referans listesinin oluşturulması, ilgili referansın metinde uygun noktaya yerleştirilmesi veya makalenin anlatı bölümlerine atıfların eklenmesi gibi hususlar editing hizmetinin kapsamında yer almaz ve bunun için kapsamlı biçimlendirme hizmetinin (document formatting service) alınması gerekmektedir.
 • Bu, editörünüzün mevcut biçimlendirmenizi kontrol edeceği ve tespit edilen sorunları düzelteceği ancak yeni bir referans listesi oluşturmayacağı veya eksik alıntıları, son notları veya dipnotları eklemeyeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bu detaylı biçimlendirme işlemleri yazarın sorumluluğu kapsamındadır.
 • Belgeniz ister bir doktora ya da yüksek lisans tezi, ister üniversitede bir dönem ödevi veya bir iş başvuru belgesi olsun, İngilizce yazım ve dil kalitesini yükseltmek için müşterilerimize çoğunlukla proofreading hizmetleri yerine editing hizmetlerini tercih etmelerini tavsiye etmekteyiz. Çünkü editing hizmeti almanız durumunda proofreading hizmeti de ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Doğru siparişi verdiğinizden emin olmak için sipariş oluşturmadan önce müşteri hizmetlerimizden ya da online canlı destek hattından doğrudan destek alabilirsiniz.

Deneyimli Ana Dili İngilizce Olan Editörlerimizle Çalışın

 • Deneyimli İngilizce dil uzmanı editörlerimiz, doktora ya da yüksek lisans tezinizi veya yayın aşamasına getirmiş olduğunuz makalenizin dil ve içerik kalitesini artırmak için detaylı bir düzenleme hizmet vermektedirler. Best Edit & Proof’un deneyimli editörleri akademik çalışmanızın kalitesine gerçek, kapsamlı ve ölçülebilir değer katmaktadır.
 • Uzman ve deneyimli editörlerimiz, alanlarında geniş bilgi ve deneyime sahiptirler. Gerek düzenleme sırasında gerekse projeniz teslim edildikten sonra, panelinizdeki mesajlaşma modülü aracılığı ile editörünüzle doğrudan iletişim kurabilir ve sorularınızı iletebilirsiniz.
 • Editör ve proofreader ekibimiz, doktora ve yüksek lisans tezlerinden üniversite ödevlerine kadar pek çok alanda yaratıcı akademik yazma deneyimine ve eleştirel düşünme stratejilerine sahip uzman bir kadrodan oluşmaktadır.

Çalışmalarınızı tamamlamanız imkânsız gibi mi gözüküyor?

Tez, makale ya da ödevlerinizi 1 ay, 15 gün, 1 hafta ya da daha kısa sürede tamamlamak zorunda mısınız?

Endişe etmeyin! Doğru yerdesiniz! Bize ulaşın ve çalışmanızı hemen gönderin!

Yazım hataları bazen görünmez olur. Ama biz görürüz!

 • Tek ihtiyacınız olan şey makale, tez ya da diğer akademik çalışmanızı bir an önce sistemimize yüklemeniz. Format ve biçimlendirmeyle ilgili düzenlemeye de ihtiyacınız varsa editing hizmetini tercih edin ve atıf stili ya da dergi yayın yönergenizi göndermeyi unutmayın.
 • Editörlerimizle çalışmaya hazır olduğunuzda çalışmanızı hızlıca online olarak sistemimize yükleyin ve projenizi oluşturun.
 • Kullanıcı dostu araçlarımızla tüm süreci online olarak takip edin, destek ekibimiz ya da editörünüzle kendi paneliniz aracılığıyla doğrudan iletişim kurun.
 • Belgenizin akademik beklentilerinizi karşılayacak şekilde düzenlenmesini garanti etmek için, editörünüz için faydalı olabilecek açıklamaları eklemeyi ihmal etmeyin.
 • Projenizi oluşturduğunuzda, ekibimiz çalışmanız için en doğru editörü tespit edip atamasını yapacaktır.
 • Editörünüzün işini kolaylaştırmak için, çalışmanızı belirtilen talimatlar doğrultusunda dikkatli bir şekilde yükleyin. Deneyimli editörlerimiz makalenizi daha kaliteli hale getirmek için hemen işe koyulacaktır.
 • Editing ve proofreading hizmetlerimiz, akademik yaşamınızdaki stresi ortadan kaldıracaktır
 • Siparişinizi oluşturun ve çalışmanızın yayına hazır hâle gelmesi işini Best Edit & Proof'un deneyimli proofreader ve editörlerine bırakın.

Ne tür çalışmaların düzenlemesini yapıyoruz?

 • Her türlü akademik çalışma
 • Lise ya da üniversite ödevleri
 • Hakemli dergi makaleleri
 • Yüksek lisans ya da doktora tezleri
 • Post doktora başvuru belgeleri
 • Literatür taramaları
 • Sistematik çalışmalar
 • Araştırma projeleri
 • Konferans bildirileri ve sunumları
 • Broşürler, kitapçıklar ve posterler
 • Hikâye, kitap ya da kitap bölümleri
 • PowerPoint sunum metinleri
 • Sunum metinleri
 • Profesyonel iş dokümanları
 • Vaka çalışmaları
 • Öneriler
 • Yüksek lisans ve doktora ödevleri
 • Üniversite ve doktora kabul belgeleri
 • Ziyaretçi öğretim üyeliği başvuruları
 • Yurt dışı akademik pozisyon başvuruları
 • İş mektupları
 • Özgeçmiş (kısa veya ayrıntılı özgeçmiş)
 • İş başvuruları
 • Üst yazılar/kapak yazıları