İngilizce Dilbilgisinde 15 Büyük Harf Kullanım Kuralı

Her ne kadar İngilizce büyük harf kuralı, ilk bakışta basit gibi görünse de akademik yazılarda bu durum oldukça karmaşık hale gelebilmekte ve sanıldığından daha stresli bir hal alabilmektedir. Bu yazımızda konuyu mümkün olduğunca basitleştirip 15 temel kural olarak sizlere özetlemeye çalışacağız.

11.12.2020

İngilizce Dilbilgisinde 15 Büyük Harf Kullanım Kuralı

İngilizce dil bilgisinde büyük harf kuralı (capitalization rule), bir sözcüğün ilk harfinin büyük, kalan harflerinin ise küçük harfle yazılması anlamına gelmektedir. Genel bir kural olarak, İngilizce ‘de bir cümlenin ilk kelimesi ve tüm özel isimlerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Her ne kadar İngilizce büyük harf kuralı ilk bakışta basit gibi görünse de akademik yazılarda bu durum oldukça karmaşık hale gelebilmekte ve sanıldığından daha stresli bir hal alabilmektedir.  

Özellikle APA, Chicago ve MLA gibi yayın kılavuzlarının bu konuda kimi yaklaşım farklılıklarının olduğu da dikkate alındığında konu sandığımızdan daha fazla önem kazanmaktadır.  Her bir özel isim ve her cümlenin ilk kelimesinin büyük harf ile başlaması gerektiği temel kuralını hepimiz biliyoruz. Ancak, bazı durumlarda, tırnak içindeki bir cümlenin ilk sözcüğü ya da iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen cümlenin ilk sözcüğünün büyük harfle yazılıp yazılmaması hususları başlı başına sorun haline gelebilmektedir.  Bu yazımızda konuyu mümkün olduğunca basitleştirip 15 temel kural olarak sizlere özetlemeye çalışacağız.

1. Cümlelerin İlk Sözcükleri Büyük Harfle Başlamalıdır

Cümlelerin ilk sözcüklerinin büyük harfle başlaması kuralı hemen hemen her dil için geçerli olan ve İngilizce büyük harf kullanımının da en temel kurallarından birisidir.  Özel veya genel bir isim olup olmadığına bakılmaksınız, genel bir kural olarak İngilizce’de bir cümlenin ilk sözcüğü aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi mutlaka büyük harfle yazılmalıdır.

 • The baby is crawling.

 • Where to find my book?

 • I ordered a new laptop online.

2. Cümle İçindeki Tüm Özel İsimler Büyük Harfle Başlamalıdır

Özel isim (proper noun); bir kişinin, bir yerin, bir nesnenin veya kuruluşun ona özgü adını ifade etmektedir. Ör. Alice, Chicago, John.  Bir kişinin adı, soyadı ve varsa ikinci ve diğer tüm adları büyük harfle yazılmalıdır. (John Fitzgerald Kennedy, Thomas Alva Edison). Tüm özel isimler –hatta özel bir isimden türetilen sıfatlar– aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, bir cümlede nerede olduklarına bakılmaksızın büyük harfle yazılmalıdır.

 • I ordered an Apple computer from BestBuy.

 • George Washington was an American political leader who served as the first president of the United States.

İngilizce’de tıpkı pek çok diğer dilde olduğu gibi ülkeler, eyaletler, şehirler, kasabalar, ilçeler, şirketler, dinler ve siyasi partilerin isimleri de özel isim olarak kabul edilir ve büyük harfle yazılır.

Örnek:

 • Universal Orlando Resort, commonly known as Universal Orlando or simply ‘’Universal,’’ is a theme park based in OrlandoFlorida.

Cins isimler (common nouns); herhangi bir kişi, yer, nesne veya fikri adlandıran genel, belirli olmayan bir kategoriye veya varlığa verilen adlardır ve bir cümlenin başına veya bir başlığın parçasına gelmedikleri sürece büyük harfe yazılmazlar.

Ayrıca İngilizce’de mom, dad, grandma, and grandpa gibi kelimeler bir hitap biçimi olarak kullanıldığında da onların büyük harfle yazılması gerekmektedir.

İngilizce büyük harf kullanımı

3. Kişi Unvanlarının Büyük Harfle Yazımı

Yukarıda tartışıldığı gibi, bir kişinin ilk, orta ve soyadlarının tamamının ilk harfi (Thomas Alva Edison, John Fitzgerald Kennedy) büyük harfle yazılmalıdır. Ancak, isimlere gelen son eklerin de (ör. Sir Isac Newton., Alexander the Great, Alfred the Great) mutlaka büyük harfle yazılması gerekmektedir.

Mr., Mrs. veya Dr. gibi unvanlar kişi adlarının bir parçası olarak kabul edildiğinde, onların da büyük harfle yazılması gerekmektedir. Bu kural, bir kişiye hitap edilirken unvanı ile birlikte hitap edilmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Aşağıdaki tabloda aynı unvanların hangi durumlarda büyük harfle hangi durumlarda küçük harfle yazıldığını inceleyebilirsiniz.

Büyük Harf

Küçük Harf

I completed the report on President George Washington.

George Washington was an American political leader who served as the first president of the United States.

When I started at Apple, I worked as an intern with Senior Vice President Luca Maestri for one month.

Luca Maestri is one of the senior vice presidents of the company. 

 

Kişi unvanlarıyla ilgili diğer yaygın kurallar şu şekildedir:

a. Özel bir ismin parçası olarak kullanılmadığı müddetçe meslekler ve unvanlar büyük harfle yazılmaz.

 • The journal’s chief editor

 • He was a libertarian senator. 

b. Unvanlar açıklayıcı işlevine sahip olduklarında büyük harfle yazılmazlar.

 • Dr. Lawrence, who will chair the meeting, will be here soon.

c. İsmin hemen arkasından gelen unvanlar özel durum olmadıkça büyük harfle yazılmazlar

 • Dr. Lawrence, the chairperson, will join us at the meeting.

d. ''The'' tanımlayıcısı iş unvanının önünde kullanıldığı durumlarda, unvan büyük harfle yazılmaz.

 • Lawrence, the chairperson, will be here soon.

 • The chairperson, Dr. Lawrence, will join us at the meeting.

 • Goodman was the managing editor of the journal. 

d. Yazışmalardaki imza satırlarında yer alan unvanlar büyük harfle yazılmaktadır.

Her ne kadar bir mektubun, elektronik bir postanın ya da benzer bir dokumanın sonundaki imza satırında yer alan unvanın büyük harfle mi küçük harfle mi yazılacağı konusunda evrensel bir kural olmasa da Best Edit & Proof editörleri, unvanların adres veya imza satırındaki adı takip etmeleri durumlarında büyük harfle yazılmasını önermektedirler.

 • Mike Lawrence, Chairperson

 • John Goodman, Managing Editor 

İngilizce büyük harf kullanımı

4. Cins İsimler Belirli Bir Varlığı Adlandırmak Amacıyla Kullanıldığında Büyük Harfle Yazılır.

Cins isimler, belirli bir varlığı adlandırmak için kullanıldığında özel isim olarak kabul edilirler ve tıpkı özel isimler gibi büyük harfle yazılırlar.

Cins İsim

Özel İsim

The President will speak to the nation this weekend.

The action has not been approved by the United Nations.

He was a libertarian.

His nomination was forced upon the Libertarian Party.

It is a Gothic cathedral dating from the 15th century.

Florence Cathedral is considered the most beautiful building in the city.

5. İki Nokta Üst Üste İşaretinden (:) Sonra Büyük Harf Kullanım Kuralı

İngilizce dil bilgisi açısından çoğu durumda, iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen sözcüğün büyük harfle yazılması zorunlu olmasa da zaman zaman tercih edilen İngilizce varyantına göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin İngiliz İngilizcesinde (British English), iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen isim eğer özel bir isimse büyük harfle yazılırken ancak diğer durumlarda küçük harfle yazılmaktadır. Buna karşın Amerikan İngilizcesinde (American English), iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen cümle eğer tam bir cümle ise ilk kelimesi genellikle büyük harfle başlamaktadır.

İki nokta üst üste işaretinden sonra gelen kelimelerin yazımıyla ilgili diğer belli başlı kurallar şu şekildedir:

a. Öğelerin veya küçük tümceciklerin listelenmesi

İngilizce dil bilgisi açısından, iki nokta üst üste işareti eğer bir takım öğe, nesne ya da tam bir tümcecik olmayan küçük tümcecikleri listeliyorsa, özel isim ya da belirli bir varlığı ifade ederek özel isim hüviyeti kazanmış bir cins isim olmadıkça, kendinden soran gelen kelime büyük harfle yazılmaz.

b. Tam cümle (yayın kılavuzuna göre değişebilmektedir)

İki nokta üst üste işaretinden sonra tam bir tümce gelmesi durumunda, iki nokta üst üsteden sonra gelen ilk sözcüğün büyük harfle başlayıp başlamayacağından emin olmak için yayın kılavuzunun kontrol edilmesi gerekmektedir, çünkü bu konuda standart bir kural bulunmamaktadır.

Örneğin, APA Kılavuzu'na göre, iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen ilk sözcük, yalnızca tam bir cümleyle başlaması durumunda büyük harfle yazılır. Aşağıda yer alan doğru ve yanlış örneklerde görüldüğü gibi APA stilinde,  eğer iki nokta üst üste işaretinden sonra tam bir cümle geliyorsa, büyük harfle yazılmalıdır.

They have agreed on the outcome: informed participants perform better than do uninformed participants.

Yanlış

They have agreed on the outcome: Informed participants perform better than do uninformed participants.

Doğru

Ancak, bu kural Chicago Yayın Kılavuzunda biraz farklılaşmaktadır. İki nokta üst üste işaretinden sonra birden fazla açıklayıcı tam cümlenin gelmesi durumunda, iki nokta üst üste işaretini izleyen ilk sözcüğün büyük harfle yazılması gerekmektedir. Aşağıdaki tablodan Chicago Stiline göre yanlış ve doğru yazılmış örnekleri inceleyebilirsiniz.

John prefers wearing a brimmed cap: Strong light often triggers his migraine.

Yanlış

John prefers wearing a brimmed cap: strong light often triggers his migraine.

Doğru

John prefers wearing a brimmed cap: strong light often triggers his migraine. He also thinks it is fashionable.

Yanlış

John prefers wearing a brimmed cap: Strong light often triggers his migraine. He also thinks it is fashionable.

Doğru

 

c. APA Stiline göre, bir başlıkta iki nokta üst üste işaretinden sonra gelen ilk sözcük de büyük harfle yazılmalıdır.

The Impact of Job-Related Stress on Burnout: a Florida Case Study

Yanlış

The Impact of Job-Related Stress on Burnout: A Florida Case Study

Doğru

 

d. İkin nokta üst üste işaretinden sonra bir liste halinde bazı öğelerin verilmesi durumunda (özel isimler hariç) hiçbir kelime büyük harfle yazılmaz.

The variables of the study are as follows: Burnout, job-related stress, and health-related quality of life.

Yanlış

The variables of the study are as follows: burnout, job-related stress, and health-related quality of life.

Doğru

6. Alıntı Yapılan Cümlenin İlk Sözcüğünün Büyük Harfle Yazımı

Metninizde bir alıntıya yer verilmesi durumunda eğer alıntı eksiksiz tam bir cümleden oluşuyorsa tırnak içinde yer alan alıntının ilk sözcüğünün büyük harfle yazılması gerekmektedir.

 • James said, “The motorcycle slid sideways and skidded approximately 50 meters.” 

Eğer alıntı tam bir cümle değil de kısmi bir alıntıyı içeriyorsa, bu durumda tırnak içindeki ifadenin ilk sözcüğü büyük harfle yazılmaz.

 • “The motorcycle slid sideways,” James said, “and skidded approximately 50 meters.’’ 

7. Gün, Ay ve Tatil Günlerinin Büyük Harfle Yazımı

Gün, ay, festival ve tatil isimleri özel isim olarak kabul edilir ve bu nedenle aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi mutlaka büyük harfle yazılmaları gerekmektedir.

 • Tuesday was more productive than Monday.

 • I love the Fourth of July.

 • Put that on your Christmas wish list.

 • Do you have any plans for Valentine’s Day?

 • Her death took place about the end of Ramadan

8. Önemli Tarihi Dönem ve Olaylar Büyük Harfle Yazılır

Tarihe mal olmuş belirli zaman dilimleri, dönemler ve tarihsel olaylar özel isim olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle büyük harfle yazılmaları gerekmektedir. Aşağıda farklı örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • The Reformation is considered one of the major movements within Western Christianity in 16th-century Europe.

 • History is commonly divided into three separate periods: the Ancient Period, the Middle Ages, and the Modern Time.

 • World War I was once called the Great War.

 • The American Revolution took many ideas from the early civilizations of Greece and Rome. 

9. Yüzyıllar Büyük Harfle Yazılmaz

Yüzyıllar ve onlardan hemen önce gelen ve kaçıncı yüzyıl olduğunu gösteren sayılar büyük harfle yazılmazlar.

Örnek:

 • During the eighteenth century, slave trading and human trafficking expanded on a global scale.

10. İstisnalar Hariç Mevsimler Büyük Harfle Yazılmaz

Genel olarak mevsimler cins isim olarak kabul edilirler ve büyük harfle değil küçük harfle yazılırlar. Ancak mevsimler, özel isim hüviyeti kazandıkları durumlarda büyük harfle yazılmaları gerekmektedir. Aşağıda her iki durumun örneklerini inceleyebilirsiniz:

 • The night is the winter, the morning and evening are the spring and fall, and noon is the summer.

 • I live near Winter Park.

 • The Italian city of Turin hosted the 2006 Winter Olympics.

11. Ülke, Şehir, Milliyet ve Diller Büyük Harfle Yazılır

Ülkelerin, şehirlerin, milliyetlerin ve dillerin adları özel isim olarak kabul edilmekte ve aşağıdaki örneklerden görüleceği üzere büyük harfle yazılmaları gerekmektedir.

 • My father is Irish, and my mother is British.

 • I am studying French and German and Latin and Greek.

 • On their refusal, the Russians attacked them at midnight.

 • Few cities in Europe can match the cultural richness of Berlin

12. Başlık ve Alt Başlıklarda Yer Alan Kelimeler İstisnalar Hariç Büyük Harfle Yazılır

Genel kural olarak, başlıklar ve alt başlıklarda yer alan önemli tüm kelimelerin (isim, fiil, sıfat ve tüm özel adlar dahil) büyük harfle yazılması gerekmektedir. Ancak, tanımlayıcılar (the, a, an), bağlaçlar ve edatlar, başlıklar ya da alt başlıklarda da geçse büyük harfle yazılmazlar. Fakat, başlıklar ve alt başlıklarda yer alan bu tür kelimelerin yazımıyla ilgili yayın kılavuzlarının farklı yaklaşımları olduğundan dolayı mutlaka kontrol edilip ona göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Örneğin, APA Stilinde başlıklar için iki tür kural bulunmaktadır: Title case (başlık kullanımı) ve sentence case (cümle kullanımı). Title case kullanımında, APA Stili önemli tüm sözcüklerin büyük harfle yazılmasını diğer sözcüklerin ise küçük harfle yazılması gerektiğini kurala bağlamıştır.

Ancak, sentence case (cümle kullanımı) durumunda, önemli ya da önemsiz oldukları fark etmeksiniz tüm kelimeler, özel isimler hariç, küçük harfle yazılmalıdır.

İngilizce dil bilgisi kuralları

APA Stili'ne göre, isim, fiil, sıfat, zarf ve zamirler ile dört veya daha fazla harften oluşan tüm sözcükler önemli sözcük olarak kabul edilir ve başlık ve alt başlıklarda büyük harfle yazılır. Buna karşın kısa (üç ya da daha az harften oluşan) bağlaçlar, kısa edatlar ve tüm tanımlayıcı sözcükler (the, a, an) önemsiz sözcükler olarak kabul edilir ve küçük harfle yazılırlar.

Örnek:

 • Harry Potter and the Deathly Hallows is the seventh and final novel in the series. 

13. Yön ve Bölgelerin Büyük Harfle Yazıldığı Durumlar

Kuzey, güney, doğu ve batı gibi yön sözcükler ve bunların türevleri, bir yöne veya genel alana atıfta bulundukları durumlarda, belirli bölgeleri gösterdiklerinde ya da özel bir ismin parçası olduklarında büyük harfle yazılmalıdır. Bunların dışındaki durumlarda küçük harfle yazılmalıdırlar.

 • I live in the south of France.

 • First, go north on I-94 and then east.

 • The main parts of the southern region of the country were not affected by the ongoing drought. 

Ancak, bu sözcükler özel bir adın bir parçası olduğunda veya belirli bir bölgeye atıfta bulunduğunda da büyük harf ile yazılmaları gerekmektedir.

 • Record temperatures continued to bake the Midwestern and Southern states. 

 • Winds are expected to become northerly later today.

 • The South Pole is claimed by seven nations.

 • He’s from the Far East, not from the Middle East.

 • Western Christianity has played a prominent role in the shaping of Western civilization.

Bunun yanı sıra, East Coast, West Coast ve Southern California gibi tanınmış bölge adlarının da büyük harfle yazılması gerekmektedir. Ancak, farklı bir bölge olarak kabul edilen coğrafi bölgelerin ülkeden ülkeye değişebildiğini ve dolayısıyla bu kuralda değişiklikler olabileceği gerçeğini de göz ardı etmemek lazım.

 • The East Coast of the United States is also known as the Eastern Seaboard.

 • The West Coast is the coastline along which the continental Western United States meets the North Pacific Ocean. 

14. Teoriler, Kuramlar, Modeller ve Disiplinler

İngilizce’de genel olarak, teoriler, kuramlar, modeller, disiplinler, istatistiksel prosedürler veya hipotezlerin adları, sanılanın aksine özel isimden ziyade cins isim olarak kabul edilmektedir.  Bu nedenle bir cümlenin ilk kelimesi olmadıkları müddetçe ya da içinde özel isim geçmedikçe küçük harfle yazılmaları gerekmektedir. Aşağıda kimi örnekleri inceleyebilirsiniz:

Bilimsel teori ve modeller

rational choice theory, social constructionist theory, germ theory of disease, Newton's law of gravitation, problem solving model, crisis intervention model

Yasalar ve düşünceler

Maslow’s law of hierarchy, behaviorism, the German historical school, French liberal school

Disiplinler

economics, Mathematics, English, anthropology, chemistry

Ancak, hemen hatırlatalım ki anket formları ve ölçeklerinin büyük harfle yazılması gerekmektedir.

 • Maslach Burnout Inventory

 • Transformational Leadership Scale

15. Mektup ya da E-Posta Kapanış İfadeleri

Bir mektubu imzaladığımızda ya da bir e-posta gönderdiğimizde, genellikle valediction   olarak bilinen "Regards", "Best", "Best wishes", "Best regards", "Sincerely", veya "Cordially yours" ifadeleriyle bitiririz. Bu tür ifadelerde ilk sözcük, tıpkı bir cümlenin başlangıcı gibi büyük harfle yazılmalıdır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

İngilizce büyük harf kuralı

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Akademik Yazma İngilizce Gramer Akademik Yayın
İngilizce Akademik Yazılarda En Yaygın Yapılan 5 Hata
11.12.2020

Bir akademik çalışmada belirsiz cümlelerin kullanılması yazarın kolayca yanlış anlaşılmasına yol açabilir, hatta vermek istediği mesajın tamamen dışında bazen tam tersi bir anlam kazanmasına neden olabilir. Bu yazı, noktalama işaretleriyle ilgili en yaygın yapılan hatalardan beşini örnekleriyle beraber tartışmaktadır.

Devamını oku