Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

07.09.2021

Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası

Akademik alanda herhangi bir çalışma yapmak için temel kriterlerden birisi çalışmanın özgün olmasını ve bilginin güvenilirliğini garanti etmektir. İster bir araştırma yapıyor ister bir makale yazıyor olun bilgilerin özgün  olması prestijli bir hakemli dergiden kabul almanıza önemli katkı sağlar.

Makalenizin orijinalliğini ve özgünlüğünü garanti etmenin en kestirme yollarından birisi usulüne uygun alıntı yapılmasıdır. Atıf, herhangi bir akademik yazım sürecinin belkemiğini oluşturan ve bilimsel bir makalede kullanılan argümanların ve bilgilerin güvenilirliğini güçlendiren temel bir faktördür.

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını gözlemlemektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatasına yer vermeye çalışacağız.

1. Alıntı ve referans listesi arasında bağlantı eksikliği

Alıntı ve referans arasındaki kontrastı anlamak önemlidir. Atıf, makalenin ana metninde yer alırken referans listesi genellikle metnin sonuna eklenmektedir. Metin içi kaynaklarla referans listesi arasındaki bu ilişkinin farkında olmayan kimi öğrenci ya da araştırmacılar zaman zaman referansların bazı bölümlerini metin sonunda kaldırmakta ya da kimi durumlarda metin içinde yer vermedikleri kaynakları salt referans listesini uzun hale getirmek için kaynakça listesine ekleyebilmektedirler. Metinde kullandığınız herhangi bir referans veya alıntının mutlaka metin sonunda yer alan kaynakça listesinde de yer alması gerektiğini unutmayın. Ya da metinde yer vermediğiniz bir kaynağa referans listesinde asla yer vermeyin. Metin içi kaynaklarla referans listesinin mutlaka senkronize olması gerektiğini unutmayın.

2. Doğrudan alıntılarda sayfa numaralarına yer vermeme

Başka bir kaynaktan herhangi bir bilgiyi değiştirmeden doğrudan alıntılama yapmak suretiyle kullanırken, sayfa numaralarının parantez içinde belirtilmesi gerektiğini unutmayın. Ancak doğrudan alıntılama kuralının yayın veya atıf stiline göre değişeceğini unutmayın. Dolayısıyla önce benimsediğiniz yayın ya da atıf formatını belirledikten sonra ona uygun hareket etmenizde fayda var. Örneği APA stili atıfta, alıntının doğrudan başka bir kaynaktan yapılması durumunda, ilgili ifadenin tırnak işaretleri arasına alınarak gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca alıntılarda sayfa numaralarının başına da "p." eklemeniz gerekmektedir.

3. Güncel olmayan ya da yanlış bilgilerin kullanılması

Bundan 20 ya da 30 yıl önce doğru kabul edilen herhangi bir bilgi, günümüz toplumu için geçerliliğini kaybetmiş olabilir. Bilgilerin düzenli olarak güncellendiğini unutmayın. Bu nedenle, bir araştırmacı doğru bilgiye atıfta bulunduğunu, bilgilerin yeni, özgün ve araştırma konusuyla ilişkili olduğundan emin olmalıdır. İnsanların Wikipedia gibi güvenilirliği yüzde yüz doğrulanmamış kaynaklardan alıntı yaptığını sık sık fark ediyoruz. Bunun yerine, Google Akademik ve  ScienceOpen gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Ancak, bu kaynakları bile kullanıyor olsanız bilgilerin güncel olduğunu kontrol ettiğinizden mutlaka emin olun.

4. Alıntıların alfabetik sıraya göre yapılmaması

Akademik bir makalede kullanılan atıfların yayın kılavuzunda aksi belirtilmedikçe mutlaka alfabetik sıraya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Makalenizin sonunda kullanılan referans listesi de tıpkı ana metinde yer verdiğiniz metin içi atıflarda olduğu gibi alfabetik olarak sıralanmalıdır. Ancak, farklı başvuru stillerine göre farklı kuralların söz konusu olabileceğini unutmayın ve mutlaka atıf ve yayın rehberinizi inceleyip ona göre hareket edin.

Atıf hataları

5. Aynı metinde farklı alıntı stillerinin kullanılmaması

Akademik çalışmalarda Harvard,MLA,Chicago ve APA gibi çeşitli referans stilleri bulunmaktadır ve her referans stilinin kendine özgü kuralları bulunmaktadır.

Üniversitenizin sizi özellikle MLA referans stilini kullanmaya yönlendirdiğini varsayalım. Alıntılar ve referanslar da dahil olmak üzere makalenizin tamamı MLA biçimini takip etmeli ve onunla tutarlılık göstermelidir. Bununla birlikte, araştırmacıların yaygın yaptığı hatalarda birisi aynı metinde birden fazla referans stilini kullanmalarıdır. Bu tip tutarsızlıkları tespit etmek ve gidermek için profesyonel editing ve proofreading hizmeti almayı bir çözüm olarak düşünebilirsiniz.

· Akademik Çalışmalarda Kaynak Göstermenin Önemi ve Temel Atıf Sistemleri

· Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?

· APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

· MLA Formatı Metin İçi Kaynak Gösterme Rehberi

6. Noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı

Bir önceki paragrafta, neden doğru alıntı stillerini kullanmanın gerekli olduğundan bahsetmiştik. Ancak, aynı durum atıf yaparken noktalama işaretleri için de geçerlidir. Örneğin kaynak içi atıf gösterirken yazar adından sonra virgül kullanılıp kullanılmaması ya da birden fazla esere yer verilmesi durumlarında yazar adları arasında noktalama işareti kullanılıp kullanılmayacağı ya da hangi noktalama işaretinin kullanılması gerektiği gibi hususular önem taşımaktadır.

Noktalama işaretlerinin yerleştirilmesindeki hatalar yayın yönergelerini ihlal edebilmektedir. Birçok hakem ya da dergi editörü, özellikle metin içi atıflarda noktalama işaretlerinin kullanımı konusunda oldukça katı tutum sergileyebilmektedir. Bu durumda, profesyonel bir editör noktalama hatalarını düzeltmenize yardımcı olacaktır. İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun, iki nokta üst üste ve noktalı virgül kullanımı (colon, semicolon); tek tırnak çift tırnak işaretinin kullanımı, tire (hyphen) ya da uzun tire (en dash) veya virgül ve noktalı virgüllerin tam olarak nerde kullanılması gerektiği konusunda tereddütte kalacağınıza bahse girebiliriz. Akademik yazımda en sık görülen noktalama hatalarını görmek için tıklayınız.

7. Et al. (vd.) kısaltmasının yanlış kullanımı

Akademik yazımda, et al., birden fazla yazar atıflarında kullanılan Latince kökenli bir kısaltmadır. Başta APA stili olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğümüz ''et al.'' kısaltması Latince ''ve diğerleri'' anlamına gelen ‘‘et alia’’ teriminin kısaltılmış versiyonudur ve akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu kuralın kullanımı, yayın stiline göre değişeceği için mutlaka benimsediğiniz yayın rehberine bakarak hareket etmenizde fayda var. Aşağıda yer alan tabloda hem APA 6 hem de APA 7’ye göre verilmiş doğru ve yanlış kaynak gösterme formatlarını inceleyebilirsiniz:

(Parker, Robin, & Williams, 2018)

Yanlış

(Parker et al., 2018)

Doğru

(Wan et al., 2020)

Yanlış

(Wan & Lawrence, 2020)

Doğru

· APA 7. Sürümüne Göre ‘‘et al.’’ (vd.) Kullanımı Nasıldır?

· APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)

8. Yayın stillerindeki güncel değişikliklerin takip edilmemesi

Yayın ve atıf stillerinde zaman zaman yeni ve radikal değişikliklere gidildiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla çalışmalarınızda doğru kuralları takip ettiğinizden emin olmak için mutlaka yayın yönergelerinizin güncel versiyonlarına başvurmalısınız.

Örneğin daha önceden APA Formatı Nedir? isimli makalemizde de tartıştığımız gibi APA, 2019 yılında APA 7. sürümü adıyla yeni bir versiyon yayınlamış ve pek çok önemli güncelleme yapmıştır. Örneğin ‘‘et al.’’ kısaltmasının kullanımıyla ilgili de önemli bir güncelleme yayınlanmış ve 2009'da yayınlanan 6. Sürümünde geçerli olan kuralı değiştirmiştir.

APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürümü ile birlikte oldukça basitleştirilmiş ve kullanımı son derece kolay hale getirilmiştir. Yeni sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılacaktır. APA 7’ye göre, yalnızca ilk yazarın adı ve devamına ‘‘ve diğerleri’’ anlamında ‘‘et al.’’ (vd.) eklenmelidir.

Yayınlarda yerleşim yeri değişikliğine ilişkin getirilen güncelleme de bu konudaki kayda değer örneklerden birisi olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi APA 6. sürümü, basılı bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu şehir ya da eyalet bilgisi gibi yerleşim yeri bilgisinin de eklemesini zorunlu tutmaktaydı. ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesi gerekiyorken diğer yerlerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgileri de dahil edilmelidir.

Ancak, APA’nın 7. sürümü bu konuda güncelleme yapmış ve APA 6. sürüm tarafından benimsenen yaklaşımı terk etmiştir. APA 7’de yalnızca yayıncının adının yazılması yeterli olup ayrıca şehir, eyalet ya da ülke gibi yerleşim yeri bilgisinin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

Aşağıda yer alan APA 6. ve APA 7. sürüm örneklerini inceleyebilirsiniz.

APA 6. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

APA 7. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Kluwer Academic Publishers. 

APA 7. Sürüm

The American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

9. Argümanların uygun ve ilişkili referanslarla desteklenmemesi

Akademik çalışmalarda yer alan argümanlar, mutlaka uygun ve ilişkili referanslarla desteklenmelidir. Ya da çalışmanızda şu tür ifadelere yer verdiğinizi varsayalım: ‘‘According to the study…” or “Research proves...” Bunun dışında hangi çalışmalar olduğuna net olarak atıf yapmadan sadece ‘‘Studies’’ veya ‘‘Research’’ gibi genel ifadelere yer vermeniz durumlarında atıf stiline uygun olarak ya parantez içinde ya da dipnot olarak mutlaka ilgili çalışmaya ya da kaynağa atıfta bulunmanız gerekmektedir.

10. Editing ve proofreading konusunda profesyonel destek almaktan kaçınma

Birçok öğrenci ve araştırmacı editing ve proofreading hizmetlerinin önemini göz ardı edebilmektedir. Bu da ya sınavlarında daha düşük notlar almaları ya da makalelerinin yayın için reddedilmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedir.

Atıf hataları

Öğrenci ve araştırmacıların noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, uygun referans ve alıntı stilleri ve gramer kuralları gibi hususlarda sıklıkla hataya düştükleri bilinen bir gerçektir. Bu tip durumları by-pass edebilmek için deneyimli ve profesyonel proofreader ve editörle çalışmanız ve editing ya da proofreading hizmeti almanızda yarar var.

· Editing ve Proofreading Hizmeti Almanız İçin 8 Neden

· İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?

· Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Maliyeti Ne Kadardır?

· Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi

· Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi

Uzman editörlerimizle İngilizce metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için denetlemekte ve gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir, web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilir ya da WhatsApp destek hattımıza mesaj atarak destek alabilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
Etkili İngilizce İçerik Yazma Teknikleri
07.09.2021

Etkili ve başarılı bir İngilizce metin yazarı veya içerik geliştiricisinin yazma sürecine başlamadan önce tüm detayları netleştirilmiş bir ana hat geliştirmesi süreci oldukça kolaylaştıracak ve daha sistematik yürütülmesini sağlayacaktır. İçerik yazma sürecine, yeterli donanıma sahip olsanız bile herhangi bir stratejinizin olmadan başlamanız durumunda, çalışmanızın istenilen ilgiyi uyandırmayacağı açıktır. Bu çalışmada etkili İngilizce içerik yazmak için faydalı olan dokuz temel teknik tartışılmaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma
İngilizce Akademik Yazımı Geliştirmek İçin 9 Temel Teknik
07.09.2021

İngilizce akademik yazma, temel olarak herhangi bir akademik yazımdan farklı değildir. Bilindiği gibi akademik yazma, üniversite araştırma raporlarından, araştırmacılar tarafından önerilen teoriler veya bilim adamları tarafından alanlarının kültürünü analiz eden makalelere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan ve kurgusal olmayan yazı türlerini kastetmektedir. Bu makalede, bir yazarın İngilizce akademik yazı yazma becerisini geliştirme konusunda faydalı 9 pratik ipucunu bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Araştırmacılar İçin Ücretsiz 5 Online Veritabanı
07.09.2021

İster yüksek lisans ya da doktora tezi hazırlıyor olun ister bilimsel bir araştırma yapıyor ya da hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makale yazıyor olun, bu süreçte online araştırma veri tabanları en önemli başvuru kaynaklarınızdan birisi olacaktır. Bu çalışmamızda nitelikli bir bilimsel çalışma sırasında ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz 5 temel veri tabanını inceledik: ScienceOpen, Semantic Scholar, CIA Word Factook, CORE, Education Resources Information Center.

Devamını oku
Akademik Yazma
Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?
07.09.2021

Doğru planlama ve yararlı ipuçlarından faydalanmak koşuluyla, lisans ya a lisans üstü eğitiminizi sırasında ödev yazma ve hazırlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda Best Edit & Proof’un deneyimli uzmanlarınca hazırlanan etkili ve kusursuz bir üniversite ödevi hazırlamada yararlı olabilecek temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Üniversite Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma İpuçları
07.09.2021

Araştırma süreci, bilimsel çalışmalardaki en hayati hususların başında gelmektedir ve nitelikli dergilerden kabul almayı kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle yayınlanmış bir eser, yaşam boyu akademik kimliğinizin bir parçası olacağı için özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yazımızda, bilimsel araştırma becerilerinizi nasıl geliştirebilmenize ve hatasız bir makale yazmanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku