Proofreading Nedir? Editing ve Proofreading Arasındaki Farklar

Birçok öğrenci ve araştırmacı editing ve proofreading hizmetlerini zaman zaman birbirleriyle karıştırabilmektedirler. Her iki hizmet de bir şekilde birbiriyle ilişkili olsa da aralarında kimi temel farklılıklar bulunmaktadır ve farklı becerileri gerektirmektedir. Bu iki hizmetin her ikisi de sıfır hata, kaliteli içerik ve kolay okunabilirlik sağlayarak yüksek kaliteli akademik içerik elde edilmesini hedeflemektedir. Bu kısa rehberde hem editing hem de proofreading hizmetlerinin temel farklılıkların yanı sıra teknik temel özelliklerine de vurgu yapılmaktadır.

08.08.2021

Proofreading Nedir? Editing ve Proofreading Arasındaki Farklar

Proofreading, herhangi bir İngilizce metni, dil bilgisi ve gramer kuralları açısından hatasız ve kusursuz hale getirmek için ihtiyaç duyulan bir yöntemdir ve yazma prosedürünün son aşaması olarak kabul edilmektedir. Akademik bir makale, bir araştırma makalesi veya herhangi bir çevrimiçi makale yazıyor olsanız da proofreading hizmeti olmadan tamamlanmış bir yazım süreci eksik olarak kabul edilmektedir.

Proofreading hizmeti, yazım hataları, sözdizimi, dilbilgisi ve noktalama hataları ve yazma stiliyle ilgili diğer küçük hatalar açısından yazılı taslağınızın kapsamlı bir şekilde denetlenmesini içermektedir. Ancak, editing hizmeti, proofreading hizmetine göre daha kapsamlı ve zaman alan bir işlemdir. Bu iki adımı verimli bir şekilde tamamlamak, metninizin akademik ve İngilizce dil bilgisi açısından kusuruz hale gelmesini sağlayacak ve böylece yayına hazır hale gelmesini kolaylaştıracaktır.

Editing ve proofreading hizmetleri aynı amaca mı hizmet etmektedir?

Editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili zaman zaman yanlış bir algı olabilmektedir. Her iki hizmet de bir şekilde birbiriyle ilişkili olsa da aralarında kimi temel farklılıklar bulunmaktadır ve farklı becerileri gerektirmektedir. Bu iki hizmetin her ikisi de sıfır hata, kaliteli içerik ve kolay okunabilirlik sağlayarak  yüksek kaliteli akademik içerik elde edilmesini hedeflemektedir.

Bu rehber çalışmada, editing ve proofreading hizmetlerinin temel farklılıkların yanı sıra teknik temel özelliklerine de vurgu yapılmaktadır.

Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklar nelerdir?

Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklılıkları bu hizmetlere kimlerin ihtiyaç duyabileceği ve bu hizmetlerin işlevsel farklılıkları bağlamında ele alarak genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.

Bu hizmetlere kimler ihtiyaç duyar?

 • İngilizce bir makale kaleme almış olan herkes İngilizce dilbilgisi ve yazım hataları açısından kusursuz bir metin elde etmek için en azından proofreading hizmetine ihtiyaç duyacaktır. Proofreading hizmetinin amacı, bir makaledeki dilbilgisi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltmek ve metni kusursuz hale getirmektir. Hemen belirtelim ki proofreading hizmetinde akademik içeriğe müdahale söz konusu değildir. Bu nedenle özel bir gereksinim söz konusu olmadıkça proofreading hizmeti sağlayacak olan uzmanların alan uzmanı olmaları gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.

 • Akademik çalışmanızın son versiyonunun küçük dilbilgisi ve yazım hataları içerip içermediğini görmek istiyorsanız, editing hizmeti yerine proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir.

 • Ancak, çalışmanın cümle yapısı, çerçevesi ve tonunda değişikliklere ihtiyaç duyan araştırmacıların editing hizmetini tercih etmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, proofreading hizmetinin editing işleminden sonra geldiğini bir kez daha vurgulamış olalım.

Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki işlevsel farklılıklar nelerdir?

 • Proofreading hizmeti, yazım, İngilizce yazılmış bir akademik metindeki yanlış dilbilgisi kullanımı ve noktalama ve sözdizimi hatalarının düzeltilmesini kapsamaktadır. Buna karşın editing hizmeti, akademik içerik denetimi ve mantıksal hataların denetlenmesini de içermektedir. Bir editör, makalenizde benimsenen mantığın çapraz denetimini yapar ve çalışmanın hatasız ve teknik olarak daha sağlam hale getirilmesi için cümle yapısında gerektiğinde kimi temel değişiklikler de yapar.

 • Ancak editing hizmeti, tıpkı proofreading hizmeti gibi metnin dilbilgisi ve gramer kuralları açısından hatasız olmasını da denetlemektedir. Böylece, bir editör tıpkı proofreading hizmeti sağlayan bir proofreader gibi makaledeki İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları da denetleyecek ve gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bu anlamda, editing hizmeti proofreading hizmetini de kapsamaktadır.

 • Ancak, net konuşmak gerekirse, proofreading hizmeti metnin size teslim edilmesinden önceki son aşamasıdır. Bu nedenle, bir editör bir proofreaderın düzelteceği hataların çoğunu düzeltmiş olsa bile, çalışmanın yine de son bir kez proofreading aşamasından geçmesi önerilmektedir. Çünkü editing hizmeti sağlayan bir editör, daha çok akademik içerik, mantıksal kurgu ve istatistiksel analizlerin denetimi gibi hususlara daha çok odaklanacağından dolayı hala kimi gramer hatalarını gözden kaçırma olasılığı olabileceği gerçeğini yadsımamak lazım.

Editing ve proofreading hizmeti

Editing ve proofreading hizmetleriyle ilişkili aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki diğer farklar nelerdir?

Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklılıkları aşağıdaki temel başlıklarda kabaca özetleyebiliriz:

 • Proofreading hizmeti yalnızca dilbilgisi hataları ve dil kullanım tutarsızlıklarıyla ilgilenmektedir. Ancak, editing hizmeti yazının akademik içeriği, netlik ve okunabilirlik gibi hususlarına da odaklanmaktadır.

 • Editing hizmeti, proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve daha fazla akademik yetkinlik gerektirmektedir. Editing hizmeti, makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

 • Editing hizmeti, çoğunlukla çalışmanızın akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler yapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle öneme haizdir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.

 • Proofreading hizmeti için, alan uzmanlığı bilgisi her zaman gerekmemektedir. Bununla birlikte editing hizmeti sağlayan bir editörün, makalede herhangi bir tutarsızlık olmaması için çoğunlukla konu uzmanlığına sahip olması beklenmektedir.

 • Editing hizmeti aynı zamanda yazının kalite kontrolünü ve dolayısıyla akademik kalitenin artırtılmasını da kapsamakta iken proofreading hizmeti bu tarz bir hizmet sağlamamaktadır.

 • Bu nedenle editing hizmeti sağlayan editörler, metnin standardını ve netliğini geliştirmek için bazı cümleleri yeniden yazabilmekte iken proofreading hizmetinde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu bağlamda editing hizmeti aslında proofreading hizmetini da kapsamaktadır. Çünkü editörler cümleleri yeniden yazarken olası İngilizce gramer ve yazım hatalarını da doğal olarak düzeltmiş olmaktadırlar.

 • Editing işlemi, proofreading işlemine göre daha uzun sürmektedir ve daha yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir.

 • Proofreading hizmetlerinin aksine, editing hizmetleri kimi durumlarda çalışmanızın biçimlendirmesiyle de ilgilenmektedir. Editörler genellikle akademik yazınızın standardını korumak için başlıkların biçimlendirmesini, yazı tipi seçimini, başlık sayfası denetimini, referansları, metin içi kaynak göstermedeki tutarsızlıkları ve diğer pek çok şeyi kontrol etmektedirler.

 • Ancak, hemen hatırlatalım ki editing hizmetleri akademik yazma ve kapsamlı biçimlendirme hizmetlerini içermemektedir. Eğer çalışmanız, yeniden referans listesi oluşturma, eksik alıntıları tamamlama, alıntıların doğruluğunu denetleme gibi kapsamlı biçimlendirmeyi gerektiriyorsa, bunlar editing hizmetinin kapsam alanı dışına düşmektedir. Bu tip durumların tespit edilmesi durumunda ilgili editör yine de durum tespiti yapıp yazarın dikkatini çekmek için bu tarz yanlışlıkların olduğu yerlere gerekli not ya da yorumları ekleyebilmektedir.

Best Edit & Proof’un editing ve proofreading hizmetleri ücretlendirme politikası nasıldır?

Best Edit & Proof fiyatlandırma politikası oldukça basittir. Fiyatlandırma politikamız aşağıdaki üç temel parametreye dayanmaktadır:

 • Hizmet türü (editing vs. proofreading)

 • Teslim süresi

 • Sözcük sayısı

Oldukça rekabetçi olan fiyatlarımız kelime başına sabit bir ücretle belirlenmiştir. Bu nedenle daha siparişin en başında alacağınız hizmet için ne kadarlık bir ödeme yapacağınızı bilmiş olacak ve sürpriz faturalarla karşılaşmamış olacaksınız. Ayrıca ücretler, çalışmanın karmaşıklığına, zorluk derecesine ya da türüne göre farklılık göstermemektedir. Bu bakımdan sürpriz fiyat artışlarına karşı korunmuş olmaktasınız. Ayrıca, yeni kayıtlı bir kullanıcıysanız, ilk siparişiniz için size özel üretilecek promosyon kodu ile indirimli hizmetten faydalanma hakkınız bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan farklı sipariş senaryolarını inceleyebilirsiniz. Eşit düzeyde kelime hacmine sahip olan aynı çalışmaların teslim süresi ve hizmet türüne göre farklı şekilde fiyatlandığı görülmektedir.

   

Hizmet Türü

İlk Sipariş (%10 indirimli)

Kelime

Teslim

 Proofreading

Editing

Proofreading

Editing

1000

3 gün

$29

$33

$26

$30

1000

5 gün

$27

$31

$24

$28

1000

10 gün

$25

$29

$23

$27

1000

10 gün

$23

$27

$21

$25

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Editing ve Proofreading Hizmetleri farkları

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir, web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilir ya da WhatsApp destek hattımıza mesaj atarak destek alabilirsiniz.

Editing ve Proofreading Hizmetleri

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
08.08.2021

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi
08.08.2021

İngilizce düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun makalelerinizin pek çok hata içerme olasılığı her zaman vardır. Profesyonel akademik editing ve proofreading hizmetinden yararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza katkı sağlar ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmetlerinin akademik başarınıza olacak etkisi üzerinde durulmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Düzenleme Hizmetlerinde Proofreading ve Editing
08.08.2021

Bu çalışma, İngilizce düzenleme hizmetlerinin temel enstrümanları olan editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İngilizce makalelerinizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından kusursuz hale getirilmesi için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkları bilmeniz doğru hizmeti almanız için yol haritası olacaktır.

Devamını oku