Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?

İntihal, metinlerin veya düşüncelerin kaynak göstermeksizin ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların sanki size aitmiş gibi gösterilmesidir. Bu çalışmada genel olarak intihalin tanımı ve kabul gören en yaygın türleri tartışılmaktadır.

04.12.2020

Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?

Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir?

"İntihal nedir" sorusunun en yaygın kabul gören yanıtı, bir araştırmacı ya da yazarın başka birisine ait çalışmayı adeta kendi eseriymiş gibi gösterme eylemidir. Yani intihal, metinlerin veya düşüncelerin kaynak göstermeksizin, bu kaynaklara uygun bir şekilde atıfta bulunmaksızın ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların sanki size aitmiş gibi gösterilmesidir. Telif hakkı ihlali, fikir hırsızlığı, eser hırsızlığı, akademik hırsızlık ya da emek hırsızlığı gibi farklı ifadelerle anılsa da yaygın olarak intihal olarak ifade edilmektedir. Hemen belirtelim ki, kaynak göstermeden kopyalamış olduğunuz fikir ve metinleri farklı cümlelerle ifade etmeniz (paraphrasing) eylemi intihal olmaktan çıkarmaz.

İntihal Bir Dolandırıcılık ve Hırsızlık Eylemi midir?

Cambridge Üniversitesi'nden alınan aşağıdaki örnekler, ‘‘intihal nedir’’ sorusuyla ilgili daha sağlıklı fikir elde etmemize katkı sağlayacaktır. Cambridge Üniversitesi'ne göre, intihal örnekleri şunları içerir:

 • Kaynak belirtmeden başka bir kişinin çalışmasını harfi harfine alıntılamak

 • Uygun atıf yapmadan başkalarının fikirlerini kullanmak

 • Internet'ten olduğu gibi kopyala-yapıştır yapmak

 • Orijinal kaynağa atıf yapılmaksızın bazı sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştirerek başkalarının çalışmalarını değiştirmek suretiyle kullanmak (paraphrasing).

Dahası, Cambridge Üniversitesi'ne göre, makale, yüksek lisans ya da doktora tezi ya da üniversite ödevi gibi akademik eserleri farklı profesyonel kurum ya da kuruluşlardan satın almak da intihalin yaygın örnekleri arasındadır.

İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir

ABD The Office of Research Integrity (ORI) kurumuna göre de intihal açıkça suç olarak tanımlanmıştır. Kuruma göre, intihal hem bir hırsızlık eylemidir hem de fikri mülkiyet ihlalidir ve başkasının fikri mülkiyetini zimmetine geçirmek olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, intihalin bir sahtekarlık eylemi olduğunu söylemek abartı olmaz çünkü hem başkasının fikirlerini çalarak hırsızlık suçunu irtikap etmiş ve daha sonra da bu konuda dürüst bir tutum sergilemediğiniz için etik dışı davranmış olmaktasınız. Özetle intihal, bir dolandırıcılık eylemidir ve akademik yaşamınızı sonlandırabilecek yaptırımlara yol açabilecek boyutta ciddi bir suçtur.

İntihalin nasıl önlenebileceği hususuna geçmeden önce "intihal nedir" sorusunu daha iyi anlayabilmek için, bilinen en yaygın intihal türlerine bir göz atalım:

En Yaygın İntihal Türleri Nelerdir?

Yaygın intihal türlerini anlamak, "intihal nedir" sorusunu daha net bir şekilde yanıtlamamıza yardımcı olacaktır. Çok sayıda intihal türü sayılsa da bu çalışmamızda bilinen en yaygın türlerine değinmeye çalışacağız. Başlıca intihal türleri şu şekilde özetlenebilir:  

 1. Öz-intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism)

 2. Otomatik intihal (auto-plagiarism)

 3. Global intihal (lobal plagiarism)

 4. Kopyala yapıştır yöntemiyle intihal (verbatim plagiarism, copy and paste)

 5. Mozaik intihal (mosaic /patchwork plagiarism)

 6. Yanlış alıntı yapmak suretiyle intihal (incorrect citation)

 7. Cümle ya da kelimeleri değiştirmek suretiyle intihal (paraphrasing plagiarism)

1- Öz-intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism)

 Öz-intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism), size ait olup önceden yayınlanmış bir makalenizi yeni bir esermiş gibi yayınlamanızdır ve daha önce yayınlanmış bu eserin akademik etik dışı olarak yeniden kullanılması anlamına gelmektedir. Kendi çalışmanız olsa bile daha önce yayınlamış olduğunuz bir eserinizi yeniden yayınlamanız dürüst bir davranış olarak değerlendirilmemekte ve intihal olarak kabul edilmektedir.

2- Otomatik intihal (auto-plagiarism)

Otomatik intihal, bir yazarın önceki paragraflarından bazılarının yeni yazıda herhangi bir kaynak gösterilmeden kullanılmasıdır.

3- Global intihal (global plagiarism)

Global intihal, başka birisine ait bir çalışmanın tamamını alıp sanki kendi eserinizmiş gibi yayınlamanızdır. Bu, örneğin bir başkasının sizin için bir makale, ödev veya yüksek lisans/doktora tezi yazması şeklinde olabileceği gibi veya online bir metin bulup onu olduğu gibi kopyalayarak ve kaynak göstermeksizin adeta kendi çalışmanız gibi göstermeniz şeklinde de meydana gelebilir.

Oldukça yaygın olarak kullanılan bir intihal yöntemi olan global intihal, akademik bir eserin yazarlığı hakkında kasıtlı ve doğrudan yalan söyleme eylemini içermesi nedeniyle en ciddi intihal türlerinden birisi olarak kabul edilmekte ve çok ciddi sonuçları olabilmektedir.

İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir

3- Kopyala yapıştır yöntemiyle intihal (verbatim plagiarism/(copy & paste)

Özellikle internetin ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte oldukça sık görülmeye başlanan ve daha çok kopyala-yapıştır yöntemi olarak bilinen bu intihal yönetiminde, bir kaynaktan doğrudan bir metni kopyalanıp yazarına veya esere atıfta bulunmadan kendi çalışmanıza yapıştırmanız suretiyle yapılan bir intihalden söz etmekteyiz.

Gerek genel cümle yapısı gerekse kelimelerin çoğu orijinal eserdeki ile aynıysa, birkaç kelimeyi silip kaldırsanız ya da değiştirseniz bile bu durum eylemin intihal olduğu gerçeğini değiştirmez.

Eğer başka bir yazara ait kelime ya da cümleleri kendi çalışmanızda olduğu gibi kullanmak istiyorsanız, kopyalanan metni mutlaka tırnak içine alarak ve metin içi alıntı ekleyerek orijinal kaynağa atıfta bulunmanız gerekmektedir. Aksi takdirde eyleminiz intihal olarak addedilebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

4- Mozaik intihal (mosaic /patchwork plagiarism)

Mozaik intihal, farklı kaynaklardan almış olduğunuz cümleleri, pasajları ve fikirleri olduğu gibi kopyalayıp yeni bir metin oluşturmak için bunları bir araya getirmek anlamına gelmektedir. Aslında bu, orijinal eserde yer alan kelimelerin ve yapının çoğunu olduğu gibi korurken pasajların hafifçe yeniden yazılmasını içermektedir. Her ne kadar ilk bakışta özellikle kopyala-yapıştır yöntemiyle yapılan intihallerle karşılaştırıldığında daha fazla çabayı gerektirmesi nedeniyle sanki daha masummuş gibi gözükse de aslında daha fırsatçı ve kurnazca bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Yine de özellikle Turnitin gibi intihal ve benzerlik denetimi yapan kurum ve araçlarca kolay bir şekilde tespit edildiğini unutmamak gerekir.

5- Yanlış alıntı yapmak suretiyle intihal (incorrect citation)

Yukarıda da vurguladığımız gibi İntihalden kaçınmanın anahtarı çalışmanızda yararlandığınız ve kullandığınız kaynaklara mutlaka atıfta bulunmaktır. Alıntılarınızı, takip ettiğiniz APA ya da MLA gibi alıntı format kurallarına göre doğru şekilde biçimlendirmeniz gerekmektedir.

Gerekli tüm bilgileri dahil etmez ya da yanlış yere koyarsanız, intihal yapmış olabilirsiniz. Bu nedenle çoğu atıf stili, metin içi alıntılara ek olarak, çalışmanızın sonunda alıntı yaptığınız her kaynağın tüm ayrıntılarını içeren bir referans listesi, kaynakça veya bibliyografya eklemenizi zorunlu tutmaktadır.

6- Cümle ya da kelimeleri değiştirmek suretiyle intihal (paraphrasing plagiarism)

Paraphrasing, başka birisine ait bir metni kendi kelimelerinizle aynı anlama gelecek şekilde yeniden ifade etmek anlamına gelmektedir. Alıntı yapmadan paraphrasing yaparak cümle veya kelimeleri değiştirmek en yaygın intihal türleri arasındadır.

Ancak hemen belirtelim ki kaynaklarınızı doğru bir şekilde aktardığınız ve ilgili yazar ya da esere atıfta bulunduğunuz sürece, söz konusu metinleri başka kelimelerle ifade etmek intihal değildir. Bununla birlikte, bir kaynağı inceleyip daha sonra anahtar noktalarını sanki kendi fikirlerinizmiş gibi yeniden yazdığınızda, bu husus başka kelimelerle ifade etmek yani paraphrasing olarak görülmekte ve intihal olarak kabul edilmektedir.

Yeri gelmişken vurgulamadan geçmeyelim. Eğer başka bir dilden bir metin parçasının çevirisini yapıyor ve eserinizde kullanmayı planlıyorsanız, orijinal kaynağı doğru bir şekilde belirtmeniz ve usulüne uygun atıfta bulunmanız gerekmektedir. Kaynak göstermeden yapılan bir çeviri, başka birinin fikirlerini açıkça kullanmak anlamına gelir ve kesinlikle intihal olarak addedilir.

İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir

Fotoğraflar, Müzik Eseri ve Videolar Açısından İntihal

Fotoğraf, resim, müzik eseri ve videolar söz konusu olduğunda da intihal söz konusu olur mu? Çalışmalarınızda sanatçısının ya da sahibinin izni olmadan veya uygun bir şekilde atıfta bulunmadan bir video, fotoğraf veya resim kullanmanız durumunda, eyleminiz intihal olarak kabul edilir.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Özgeçmiş İçin Etkili Kapak Mektubu Nasıl Yazılır: 10 Etkili Yöntem
04.12.2020

Araştırmalar iş arayan insanların çoğunun, iş başvuru sürecinde kapak mektuplarının önemini ihmal ettiğini ortaya koymaktadır. Bu makalede, özellikle uluslararası iş başvurularınızda İngilizce özgeçmişinize eklenmesi gereken kapak mektupları için 10 etkili yöntem tartışılmaktadır. Makalede genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz bu yöntemleri kullanmanız durumunda iş başvurularınızdan daha etkili sonuçlar ve firmalardan daha fazla dönüş alacağınızı garanti edebiliriz.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları
04.12.2020

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergiler İçin Etkili Bir Kapak Mektubu (Cover Letter) Nasıl Hazırlanır?
04.12.2020

Kapak mektubu, yazarların çalışmalarının editör üzerinde ilk izlenimi bırakacak bir işleve sahip olması yönüyle oldukça önemlidir. Bu yönüyle, yayın için gönderilen makale için bir nevi vitrin işlevi görmektedir ve titiz bir şekilde yazılmayı hak etmektedir. Bu çalışmamızda, hakemli dergiler için kusursuz bir kapak mektubu hazırlamanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
04.12.2020

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Üniversite Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma İpuçları
04.12.2020

Araştırma süreci, bilimsel çalışmalardaki en hayati hususların başında gelmektedir ve nitelikli dergilerden kabul almayı kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle yayınlanmış bir eser, yaşam boyu akademik kimliğinizin bir parçası olacağı için özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yazımızda, bilimsel araştırma becerilerinizi nasıl geliştirebilmenize ve hatasız bir makale yazmanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku