Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

Doğru planlama ve yararlı ipuçlarından faydalanmak koşuluyla, lisans ya a lisans üstü eğitiminizi sırasında ödev yazma ve hazırlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda Best Edit & Proof’un deneyimli uzmanlarınca hazırlanan etkili ve kusursuz bir üniversite ödevi hazırlamada yararlı olabilecek temel ipuçlarını bulacaksınız.

06.04.2021

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

İster üniversite öğrencisi isterse yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olun, sınıf etkinliklerine katılım, eğitimin en önemli unsurlarından birisidir. Üniversite ödevi yazma, bu etkinliklerden birisi olarak kabul edilir. Ancak, kimi öğrenciler için kusursuz bir üniversite ödevi yazmak ve hazırlamak her zaman kolay olmamaktadır. Bu ödevler, lisans ya da yüksek lisans eğitimiz sırasında almış olduğunuz teorik ve pratik bilginizin deneyimle kaynaşmış meyvesi olarak görüldüğü için oldukça önemlidir. Bu nedenle, etkileyici bir üniversite ödevi hazırlamak için birden fazla beceri, dikkat ve enerji gerektirmektedir.

Lisans ve lisans üstü öğrencilerinin, ödev yazma ile ilgili olarak zaman zaman zorluk yaşadıkları ve ödevlerini hazırlama aşamasında kendilerine yardımcı olabilecek birilerini aradıkları bilinen bir olgudur. Özellikle danışman hocalarından yeterli desteği göremedikleri gerçeği dikkate alındığında bu destek arayışı daha da önemli hale gelmektedir. Kimiöğrenciler, bu açığı ödev hazırlama ve ileri akademik yazı yazma konularında kurslar alarak kapatma yolunu seçmekteyken kimileri akademik yazma ya da editing ve proofreading hizmetleri bağlamında profesyonel destek alma arayışı içerisine girebilmektedir.

Sizi rahatlatmak için baştan söyleyelim ki, ister lisans isterse lisans üstü düzeyde olsun üniversite ödevi hazırlama işi roket bilimi değildir. Doğru planlama ve yararlı ipuçlarından faydalanmak koşuluyla, ödev yazma ve hazırlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda Best Edit & Proof’un deneyimli uzmanlarınca hazırlananetkili ve kusursuz bir üniversite ödevi hazırlamada yararlı olabilecek temel ipuçlarını bulacaksınız.

1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın

Kusursuz bir üniversite ödevi yazmanın ilk adımı, iyi bir araştırma yapmaktır. Yoğun bir araştırma süreci, ödev konunuzu daha net bir şekilde seçmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın ki ödev yazma ve hazırlama, yoğun bir çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. Her ne kadar online arama motorlarında birçok veriye ulaşabilme olanağınız olsa da Internet'te bulunan tüm bilgilerin doğru olmayabileceği gerçeğini dikkate alarak elde ettiğiniz verilerin doğruluğunu denetlemenizde fayda var.

Lisans ya da lisans üstü bir öğrenci için en önemli konulardan birisi, ilgili alandaki literatür incelemelerini derinlemesine incelemek ve konu hakkında genel bir fikir elde etmektir. Ancak bu adımın sadece ödev çalışmasının ana hatlarını kavramak ve literatürdeki ilgili diğer çalışmaları kopyalamak veya basitçe başka bir şekilde yeniden ifade etmek olmadığı unutulmamalıdır.

Üniversite ödevi için bir konu seçmek için araştırma yaparken, seçilen konunun ilgili online kaynakta yeterli referans ve bilgiye sahip olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Genellikle ilgilendiğiniz bir konuyu seçmeniz daha keyifli çalışabilmeniz açısından daha yararlı olacak ve daha verimli bir çalışma ortaya koymanız açısından avantajlı olacaktır. Rastgele bir konu seçtiğinizi varsayalım; daha sonra, yeterli bilgiye sahip olmadığını öğrendiğinizde ödev yazma sürecinde oldukça zorlanacak belki de ödevinizi zamanında teslim edemeyecek ya da tamamlayamayacaksınız. Unutmayın ki, araştırmaya ne kadar çok zaman ayırırsanız, ödevinizin akademik kalitesi de o kadar iyi olacaktır.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır

Planlama yapmak üniversite ödevi yazmanın en önemli adımlarından birisidir. Ödevin genel yapısını planlamadan girişilen bir ödev yazma sürecinin akim kalma ya da arzu edilen kalitenin altında olma ihtimali oldukça yüksektir. Uzmanlar, öğrencilerin ödev yazmaya başlamadan önce ödevin genel yapısını planlamalarının önemli bir gereklilik olduğuna işaret etmektedirler.

Planlama ve ödev ana hattı, çalışmanın tür ve gereksinimlerine göre projeden projeye farklılık arz etse de genel olarak bir ödev yapısında mutlaka yer alması gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlar başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Kapak sayfası (Cover page)

 • Özet (Abstract): Bu bölüm, ödevinizin genel bir özeti ve çalışmadaki önemli noktaları içermelidir.

 • Giriş (Introduction): Tüm çalışmanın genel bir fotoğrafını ortaya koyacak şekilde hazırlanmalı ve bu bölümde çalışmanın genel amacı, başlıca kullanılacak yöntem ve araçlar ile çalışmanın temel tezlerine mutlaka yer verilmelidir.

 • Yöntem (Method): Bu bölümde, projede benimsenen ana metot, takip edilen yöntemler ve araçlara yer verilmelidir.

 • Bulgular (Results): Çalışmanın bulgularının genel olarak tartışıldığı bölümdür.

 • Tartışma (Discussion): Bu bölümde, çalışma ve sonuçları genel olarak tartışılmalıdır.

 • Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgu ve sonuçlarının tartışıldığı, bulguların genel olarak gözden geçirildiği ve gelecekteki araştırmalara nasıl ışık tutacağı hususları tartışılmalıdır.

 • Kaynakça (Bibliography): Çalışmada yararlanılan kaynakların listesini içeren bir kaynakça listesinin yer aldığı bölümdür.

IMRaD modeli olarak da bilinen bu yöntemi benimsemeniz durumunda gayet iyi yapılandırılmış bir ödev hazırlayacağınızın garantisini verebiliriz.  

3. Ödevinizin taslağını hazırlayın

Akademik çalışmalarda taslak hazırlama, ders yazmada hayati öneme sahip bir adımdır. Aynı durum üniversite ödevleri için de geçerlidir. Ödev çalışması başta zor gelse bile tüm gerekli veriyi toplayıp yazmaya başladığınızda diğer çalışmalardan çok farklı olmadığını göreceksiniz.

Ödevin genel planını netleştirdikten sonra giriş bölümünü yazarak başlamak en doğru seçim olacaktır çünkü bu bölüm diğer bölümlerden daha genel bilgilere yer vermekte ve tabir yerindeyse ödevin genel bir fotoğrafını içermektedir. Ödevinizin giriş bölümünde çalışmanın ana amacını ve sonunda çalışmanızın ana tezini belirtmeyi unutmayın.

4. İntihalden uzak durun

Öğrenci ve akademisyenlerin, herhangi bir bilginin orijinal kaynağını bilerek veya ihmal sonucunda kaynak göstermeden kendi çalışmalarında kullanırken oldukça dikkatli olmaları ve bu konuda hataya düşmemeleri olası akademik yaptırımlara maruz kalmamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bazen, kimi veriler veya istatistiklere kısmen değiştirmek suretiyle çalışmanızda yer vermeniz cazip gözükse de son tahlilde bu durumun da bariz intihal olduğu gerçeğini unutmayın. Böyle durumlarda, ödevinizin potansiyel olarak reddedilebilmesine hatta akademik kimi yaptırımlara maruz kalabileceğinizi asla unutmayın.

Amerika The Office of Research Integrity (ORI) kurumuna göre de intihal açık bir suçtur. ORI’ye göre, intihal hem bir hırsızlık eylemidir hem de fikri mülkiyet ihlalidir ve başkasının fikri mülkiyetini zimmetine geçirmek olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, intihalin bir sahtekarlık eylemi olduğunu söylemek abartı olmaz çünkü hem başkasının fikirlerini çalarak hırsızlık suçunu işlemiş hem de etik dışı davranmış olmaktasınız. Kısaca intihal, bir dolandırıcılık eylemidir ve akademik yaşamınızı sonlandırabilecek yaptırımlara yol açabilecek boyutta ciddi bir suçtur.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İntihal ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin

Tüm çalışmanızı tamamladıktan sonra, intihale yakalanma riskini bertaraf etmek için tüm çalışmayı özgün ifadelerinizle yazmanız gerekmektedir.  Ancak, diğer kaynaklara referans vermek suretiyle alıntı yapmak her zaman kabul edilebilen ve tercih edilen bir yöntemdir. Başka kaynaklara başvuru yaparken, usulüne uygun bir şekilde atıf yaptığınızdan emin olun. Bununla birlikte, farklı referans stilleri  olduğunu unutmayın. Bu nedenle üniversite ya da bölümünüzün benimsediği ya da profesörünüzün önerdiği yayın stilini takip etmeniz ve ilgili yönergelere göre atıf yapmanız gerekmektedir. Kaynak gösterme ve atıf sistemleriyle ilgili olarak aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

·      Akademik Çalışmalarda Kaynak Göstermenin Önemi ve Temel Atıf Sistemleri

·      APA 7. Sürüm ile Gelen En Önemli 8 Değişiklik

·      Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?

·      APA Tarzı Kaynak Gösterme ve Referans Listesi Oluşturma

6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın

Ödev çalışmanızı yazmayı bitirdikten sonra, teslim öncesi ihtiyacınıza göre kapsamlı bir editing ya da proofreading hizmeti almayı unutmayın. Ödev yazarlığında, editing ve proofreading hizmetlerinin önemini göz ardı etmeyin. Ödevinizin teslimi öncesinde alacağınız editing ve proofreading hizmetlerinin aşağıdaki hususları gözettiğinden emin olun:

 • Nüans ve tutarlılık: Ödevinizde işlediğiniz hususların bir bütünlük oluşturduğundan ve kendi içinde tutarlılık oluşturup oluşturmadığı hususlarının denetlendiğinden emin olun.

 • Dilbilgisi ve noktalama: Ödevinizin olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarından arındırıldığından emin olun. Çalışmanızın son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından kontrol edilmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz. Editing hizmeti (yazım ve içerik denetimi), proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve üst düzey akademik yetkinlik gerektirmektedir. Ödevinizin akademik kalitesinin, dolayısıyla içeriğinin, genel yapısının, bulguların ve analiz kalitesini iyileştirilmesini amaçlıyorsanız proofreading yerine editing hizmetini tercih etmenizde yarar var. 

 • Biçimlendirme: Tüm sayfa numaralarını eklediğinizden, satır aralığı, yazı tipi stili ve metin boyutları gibi hususların yayın rehberine uygun bir şekilde biçimlendirildiğinden emin olun.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

Uzman editörlerimizle İngilizce metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için denetlemekte ve gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir, web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilir ya da WhatsApp destek hattımıza mesaj atarak destek alabilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

 

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Akademik Yazımı Geliştirmek İçin 9 Temel Teknik
06.04.2021

İngilizce akademik yazma, temel olarak herhangi bir akademik yazımdan farklı değildir. Bilindiği gibi akademik yazma, üniversite araştırma raporlarından, araştırmacılar tarafından önerilen teoriler veya bilim adamları tarafından alanlarının kültürünü analiz eden makalelere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan ve kurgusal olmayan yazı türlerini kastetmektedir. Bu makalede, bir yazarın İngilizce akademik yazı yazma becerisini geliştirme konusunda faydalı 9 pratik ipucunu bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
İngilizce Kapak Mektubunda Hangi Hususlar Yer Almalıdır
06.04.2021

Kapak mektupları iş başvurularının vazgeçilmez öğeleridir. Buna rağmen dijital alandaki gelişmeler nedeniyle artık kapak mektuplarına ihtiyaç kalmadığını savunan bir kesim bulunmaktadır. Gerçek şu ki, bir kapak mektubu yazmak ve İngilizce özgeçmişinizle birlikte sunmak, mülakata çağrılma ya da işe alınma şansınızı artıracaktır. Bu makalede, etkili bir İngilizce kapak mektubunda mutlaka bulunması gereken 5 temel hususa yer verilmektedir.

Devamını oku
Akademik Yazma
Üniversite Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma İpuçları
06.04.2021

Araştırma süreci, bilimsel çalışmalardaki en hayati hususların başında gelmektedir ve nitelikli dergilerden kabul almayı kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle yayınlanmış bir eser, yaşam boyu akademik kimliğinizin bir parçası olacağı için özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yazımızda, bilimsel araştırma becerilerinizi nasıl geliştirebilmenize ve hatasız bir makale yazmanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku