APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

American Psychological Association (APA) tarafından benimsenen APA formatı, özellikle sosyal bilimlerde alıntı yapmak için kullanılan en yaygın stillerden birisidir. APA formatı için özet bir rehber niteliğinde olan bu çalışmada özellikle 2019 yılında yeni versiyonu yayınlanan APA 7. Edisyon ile getirilen yeni kural ve güncellemelere yer verilmiştir.

28.11.2020

APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

Akademik Çalışmalar için APA Formatı

American Psychological Association (APA) tarafından benimsenen APA formatı, özellikle sosyal bilimlerde alıntı yapmak için kullanılan en yaygın stillerden birisidir. Bilinen diğer yaygın akademik alıntı stilleri ise şunlardır: Modern Language Association of America (MLA)Chicago/Turabian, ve Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

IEEE atıf stili, makalenin metninde köşeli parantez içinde verilen alıntı numaralarını kullanan numaralandırılmış bir referans stilidir ve ağırlıklı olarak mühendislik alanında tercih edilmektedir. IEEE stilini daha sonra ayrı bir makalede ayrıntılı olarak ele alacağız. APA formatı için özet bir rehber niteliğinde olan bu çalışmada özellikle 2019 yılında yeni versiyonu yayınlanan APA 7. Edisyon ile getirilen yeni kural ve güncellemelere yer verilmiştir. APA formatını ayrıntılı olarak tartışmadan önce, akademik kaynaklarda referans gösterme ve doğru alıntı yapmanın neden önemli olduğunu açıklayacağız.

Akademik Eserlerde Kaynak Gösterme ve Doğru Alıntı Neden Önemlidir

Akademik eserlerde referans gösterme, eserinizde fatsa landmark ığınız kaynakları kabul etmeyi ve bunları uygun şekilde okuyucuya göstermeyi amaçlamaktadır. Kendi çalışmanızda kullanılan ve referans aldığınız diğer araştırmaları ve fikirleri tanımanıza olanak tanır. Ayrıca, akademik referans, çalışmanızda ortaya koyduğunuz argümanlarınızı doğrulamanıza ve onları güçlendirmenize de katkı sağlar. APA formatını benimseyen akademik çalışmalarda, eserinizde alıntılanan yazarların ve eserlerinin ayrıca metin sonunda yer alacak olan referans listesi ve kaynakçada da alfabetik sıraya ve APA formata uygun olarak listelenmesi gerekmektedir.

Eserinizde her bir kaynağa atıfta bulunmanın birtakım önermeleri vardır. Akademik referans, okuyucular için işlediğiniz bir konunun ilk ve tek yazarı olmadığınızı gösterir. Dahası, okuyucularınızın bilginin ne kadar eski olduğunu incelemelerine ve yazarların yeni yaklaşımlar oluştururken başkalarının fikirlerinden ne ölçüde faydalandığını anlamalarına olanak tanır. Dolayısıyla, bu süreç okuyuculara referansları izleme ve yazar tarafından ortaya konulan belirli bir yaklaşım hakkında daha fazla fikir edinme fırsatı verir.

“Akademik Referans ve Alıntı Yapmanın Önemi” adlı makalemizde de tartıştığımız gibi, eserinizde başkalarının düşüncelerinden bir şekilde etkilenerek ortaya koyduğunuz fikirleri ve bulguları ilgili yazarın düşüncelerini olduğu gibi alıp kullanmasanız, kelime ya da cümleleri büyük ölçüde değiştirseniz bile yine de ilgili kaynağa eserinizde yer vermeniz gerekmektedir.

APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

İntihalden Kaçının

Akademik hırsızlık olarak da nitelenen intihal, başka birinin çalışmasını kendi eserinizmiş gibi kullanma eylemidir. Yaygın intihal örnekleri, metinleri veya fikirleri kaynak göstermeden kopyalamak, yanlış referans vermek ve hatta başka birinin orijinal cümle yapısına atıfta bulunmadan cümleleri değiştirerek yeni kelimelerle ifade etmektir. Bu nedenle, kaynaklarınıza uygun şekilde atıfta bulunmamak, bir intihal eylemi olarak kabul edilmektedir ve bu durum üniversite ödevinden düşük not almaktan akademik pozisyon kaybına veya doktora yaptığınız bölümden atılmanıza kadar bir yığın yaptırıma yol açabilir.

APA Formatı: Metin İçi Kaynak Gösterme ve Referans Listesi

APA formatı, metin içi kaynak gösterme ve referans listesi olmak üzere iki temel yapıdan oluşmaktadır.

Metin içi kaynak gösterme (parantez içindeki atıflar): APA formatındaki metin içinde yapılan atıf ve eklenen kaynaklar, bilginin kullanıldığı cümleye dahil edilmektedir. Bu tür alıntılar, başka bir eserden alınan alıntı veya açıklamadan sonra sunulmaktadır. Metin içi alıntılar yalnızca yazar(lar)ın soyadını ve yayın yılını içermelidir, örneğin (Robinson, 2012) veya (Acemoglu & Robinson, 2012). Bu format, tam kaynağı tanımlamanıza ve okuyucunun söz konusu kaynağın detaylarını referans listesinde bulmasına yardımcı olur.

Referans listesi: Kaynak yapılan esere ilişkin tüm ayrıntılar, ana metnin hemen ardında yer alan referans listesi, kaynakça ya da bibliyografi olarak adlandırılan bölümde alfabetik olarak listelenmelidir. Referans ya kaynakça listesi, kaynakları bulmak için gerekli olan tüm bilgileri sağlamaktadır.

APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

Metin İçi Kaynak Gösterme Biçimi

Metin içi kaynak gösterme (parantez içinde alıntı), okuyuculara orijinal fikrin nereden geldiğini göstermenin ve orijinal yazara atıf yapmanın tam bir yoludur. Okuyucularınıza konuyu başlatan ilk yazar olmadığınızı göstermektedir. Dahası, okuyucularınızın bilginin ne kadar eski olduğunu anlamasına ve yazarın yeni bir fikir oluşturmak için başkalarının fikirlerini kullandığını göstermesine olanak tanır. APA formatı, yazar(lar)ın soyad(lar)ının ve metin içi atıflarda yayınlanma yılının dahil edilmesini gerektirir. Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaptığınızda, aynı zamanda sayfa numaralarını da önüne “p.” eklemek suretiyle gösterilmesi gerekmektedir. Aşağıda, metin içi kaynak göstermenin bazı yararlı örnekleri verilmiştir:

Dolaylı alıntı yapılması durumunda:

 • (Adam, 1992).

Doğrudan alıntı yapılması durumunda:

 • (Adam, 1992, pp. 223–227).

APA Formatında Tek Bir Yazardan Nasıl Alıntı Yapılır?

Yazarın soyadı cümlede belirtilmişse, eserin yayın yılı her zaman yazar adının hemen arkasına parantez içinde yerleştirilmesi gerekmektedir. Parantez içindeki atıflarda ise yazar adından sonra eserin yayın yılının eklenmesi gerekmektedir.

 • (Wan, 2001).

 • Wan’s (2001) study reveals that…

APA Formatında Birden Çok Yazar Alıntısı Nasıl Yapılır? (APA 7. Sürüm)

Bilindiği gibi 2019 yılı itibariyle APA 7.  sürümü yayınladı ve ikiden fazla yazarlı eserlerin atıf kurallarını değiştirildiğini unutmayın. Ekim 2019'da APA, 2009'da yayınlanmış olan 6. baskısını güncelledi. Yeni baskıya göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılması gerekmektedir. Yeni baskıya göre yalnızca ilk yazarın adı ve devamında ‘‘ve diğerleri’’ anlamında ‘‘vd.’’ eklenmelidir.

(Mason, Robin, Parker, & Williams, 2008)

(Yanlış)

(Mason vd., 2008)

(Doğru)

Yazar Olarak Kuruluşlar

Metin içinde atıf yaptığınız eser, gerçek bir kişi değil de bir kuruluş ya da organizasyon tarafından yayınlanmış bir eser ise, yazar olarak söz konusu kurumun adını eklemelisiniz. Referans listesi ya da Kaynakça’da ise kurumun tam adını belirtmeniz gerekmektedir.

İlk atıflara örnek:

APA tarafından yayınlanan yedinci baskıya göre … (American Psychological Association [APA], 2019). 

Müteakip atıflara örnek:

Bunun yanı sıra, söz konusu baskı kimi önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiştir (APA, 2019). 

Bir Web Sitesinden / Web Sayfasından Nasıl Alıntı Yapılır?

APA formatına göre web sayfaları için yapılan atıflar parantez içinde şu şekilde gösterilmelidir: (Yıl, Ay, Gün). Eğer web sayfası tek bir yazarın adını veriyorsa, önce yazarın adı verilmelidir.

 • Soyadı, F. M. (Yıl, Ay, Gün). Sayfa başlığı. Site adı. URL

Çevrimiçi kaynak bir grup veya kuruluş tarafından yazılmışsa, yazar olarak grubun ya da kuruluşun adını kullanmalısınız. Ayrıca, yazar ve web sitesi adı aynıysa, web sitesi adını alıntıdan çıkarın.

 • Grup adı. (Yıl, Ay, Gün). Sayfa başlığı. Site adı. URL

Web sayfasının yazarı listelenmemişse, bunun yerine doğrudan başlıkla başlayın. Ayrıca, sayfanın içeriğinin zaman içinde değişme olasılığı bulunduğundan web sayfasından alıntı yaptığınız tarihi de erişim tarihi olarak eklemeyi unutmayın:

 • Sayfa başlığı. (Yıl, Ay, Gün). Site adı…tarihinde…URL’den erişim

Referans listesinde yer alan web sitesi adı italik yazılmamalıdır.

APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

APA Formatı Doğrudan Alıntılama

Alıntının doğrudan başka bir kaynaktan yapılması durumunda, ilgili ifadenin tırnak işaretleri arasına alınarak gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tür doğrudan alıntılarınızda sayfa numaralarının başına "p." (''s.'') eklemeniz gerekmektedir.

Aynı Yazarın Birden Fazla Çalışmasında Kaynak Gösterme

Aynı yazar tarafından aynı sene içerisinde yayınlanan çalışmalar hem metin içi alıntı hem de referans listesinde yayın yılına alfabetik belirteçler eklemek suretiyle gösterilebilir.

 • (Wan, 2001a, 2001b).

Aynı yazarın farklı yıllarda yayınladığı eserler içinse, virgülle ayrılmış kronolojik bir sıraya göre yayın yıllarının eklenmesi gerekmektedir.

 • (Wan, 2001, 2003).

APA Format Referans Listesi (Bibliyografi)

APA formatında referans listesi veya bibliyografya, esere ilişkin tüm önemli bilgilerin alfabetik sıraya göre listelendiği bölümdür. Bu bilgiler arasında eserin yazar(lar)ı, eserin yayın tarihi ve eserin başlığı gibi önemli hususlar yer almalıdır.

 • Bir APA stili referans listesi, metin içinde atıf yapılan tüm kaynakları içermelidir.

 • APA stili referans listesi, ana metnin en sonunda yeni bir sayfada eklenmelidir.

 • Sıralama, ilk yazarın soyadına ve yazarı olmayan kaynaklarda ise eserin başlığına göre alfabetik olarak yapılmalıdır.

 • Aynı yazarın birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, bu eserler yayın yılına göre sıralanmalıdır.

 • Çalışmaların aynı yıla ait olması durumunda ise başlığa göre alfabetik olarak sıralanır ve yayın tarihinden hemen sonra a, b, c şeklinde harf eklenmek suretiyle sıralanır.

APA stili referans formatının kaynak türüne bağlı olarak farklılık gösterdiğini unutmayın. Bu kaynak türlerinin bazı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Bir dergide yayınlanana makaleler

 • Süreli yayınlarda yayınlanan makaleler

 • Kitap

 • Kitap bölümü

 • Konferans yayınları ve sunumları

 • Bildiriler

 • İnternet sitesinde yer alan kaynaklar

 • Web sitesinden elde edilen belge ve dokümanlar

 • Ses kayıtları

 • Patentler

apa format referans stili

APA Referans Listesi: Genel Format

Tek yazarlı kitaplar (kitap başlıkları italik yazılmalıdır):

 • Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yayın yılı). Kitabın başlığı. Yayınevi.

 • Wan, T.H. (2002). Evidence-based health care management.  Kluwer Academic Publishers.       

İki yazarlı kitaplar (kitap başlıkları italik yazılmalıdır):

 • Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. New York: The Crown Publishing Group.

Bir dergide yayınlanan makaleler (dergi isimleri italik olmalıdır):

 • Aneshensel, C.S., Rutter, C.M., & Lachenbruch, P.A. (1991). Social structure, stress, and mental health: Competing conceptual and analytic models. American Sociological Review. 56:166-178.

APA tarafından 2019 yılında yayınlanan 7. baskısı, dergi sayısına sahip olan tüm dergiler için bu numaraların dahil edilmesini öngörmektedir. Ayrıca, "erişim sağlandı" şeklinde bir ifadeye de artık ihtiyaç duyulmaktadır. (Bu, bir erişim tarihi gerekmedikçe tüm online kaynaklar için geçerlidir).

Web sitesi (hiçbir bölüm italik olmamalıdır):

Referans Listesinde Birden Fazla Yazar Nasıl Listelenir (APA 7. Sürüm Güncellemesi)

APA’nın 7. baskısı, 20’ye kadar  yazara sahip çalışmalarda tüm yazarların dahil edilmesini öngörmektedir. 21 veya daha fazla yazar için ise ilk 19 yazarın adı ve ardından son yazar listelenmelidir. Bilindiği gibi bu düzenleme, APA 6. baskıda farklı bir şekilde ele alınmıştı. APA 6. baskıya göre, 2-7 arasında yazara sahip olan çalışmaların tüm yazarlarının listelenmesi gerekirken, 8 ve daha fazla yazara sahip çalışmalar için ise ilk 6 yazar ve son yazarın adı eklenmek suretiyle listelenmesi gerekmekteydi.

Yayıncı Kuruluşun Bulunduğu Yerleşim Yeri Bilgisi (APA 7. Sürüm)

 • APA 6. baskısı, basılı bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu şehir ya da eyalet bilgisinin de eklemesini gerektirmekteydi. ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesi gerekiyor olmasına rağmen başka herhangi bir yerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgileri de dahil edilmelidir.

 • Ancak, APA’nın güncel 7. Sürümü bu konuda güncelleme yapmış ve APA 6. sürüm tarafından benimsenen yaklaşımı terk etmiştir.  Yeni sürümde yalnızca yayıncının adının yazılması yeterli görülmekte ayrıca şehir, eyalet ya da ülke bilgisinin eklenmesine gerek duyulmamaktadır.

apa format

APA Formatı İçin Bazı Genel Kurallar

APA stilinde bilimsel bir eser yazılırken uyulması gereken pek çok kural bulunmaktadır. Bunlardan bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • APA formatına uygun metinler çift satır aralığı ile yazılmalıdır.

 • Belgenin kenar boşlukları bir inç (veya 2,54 cm) olarak ayarlanmalıdır.

 • Genellikle Times New Roman'ın 12 punto kullanımı tavsiye edilse de Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, ve Georgia 11 gibi punto seçeneklerinin de kullanılabileceği tavsiye edilmektedir.

 • Ancak, bu öneri belgenizin amacı açısından mantıklı değilse, belgeniz için en doğru yaklaşımı tespit etmek için yayınlamayı planladığınız dergi ya da kurumun bu konudaki özel kılavuzlarına bakmanızda fayda var.

 • • DOI'ler artık URL'ler gibi biçimlendirilecektir.

 • APA 7. Sürümüne göre akademik veri tabanlarındaki e-kitaplar tıpkı basılı kitaplarla aynı şekilde biçimlendirilmesi gerekmektedir.

 • Bunların yanı sıra sayfa başlığı, metin başlığı, özet, anahtar sözcükler, başlıklar ve alt başlıklar gibi hususlar için gereken diğer gereksinimleri de kontrol etmenizde fayda var.

 • Daha kapsayıcı ve daha önyargısız bir dil kullanımı teşvik edilmektedir. APA’nın 7. sürümü, yazarların cinsiyet, yaş, engellilik, ırksal ve etnik kimlik ve cinsel yönelim gibi konulardaki önyargıyı azaltmasına ve ayrıca uygun özgüllük düzeyinde bireyleri tanımlamaya ve etiketlere duyarlı olunmasını sağlamak için yazarların daha tarafsız bir dil kullanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle özellikle İngilizce metinlerde he/she, his/her yerine they/their gibi zamirlerin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

İntihalin Bir Dolandırıcılık ve Hırsızlık Eylemi Olarak Kabul Edildiğini Unutmayın

Cambridge Üniversitesi'ne göre, bir başka yazara ait eserin bir parçasının, orijinal esere atıfta bulunmadan kendi çalışması gibi göstermek suretiyle çalışmasında yer verilmesi intihal olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyimle, intihal bir dolandırıcılık eylemidir çünkü hem başkasının fikirlerini çalmayı hem de sonrasında bu konuda dürüst davranmamayı içermektedir. ABD Office of Research Integrity kurumu, intihalin hem fikri mülkiyetin çalınması veya kötüye kullanılması hem de başka birinin çalışmasının atıf yapılmadan kopyalanması nedeniyle cezayı gerektiren bir eylem olması nedeniyle ciddi bir suç olarak görmektedir.

 İntihal Nasıl Önlenir?

İntihalden nasıl kaçınılması gerektiğine ilişkin ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Kopyala-Yapıştır Yönetiminden Mutlaka Kaçının

İnternet'in yaygınlaşmasıyla birlikte bilgiye erişim oldukça kolaylaşmış olmasına rağmen bu durum akademik çalışmalar için zaman zaman handikaba da yol açabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de internette yer alan kaynakların kopyala-yapıştır yöntemiyle yapılan ve kaynak belirtmeden yapılan alıntılardır.  Kopyala-yapıştır yöntemini önlemenin en iyi yolu, kaynakta yer alan metni kaynağını da belirtmek suretiyle başka kelimelerle ifade etmektir (paraphrasing).

Alıntıyı Olduğu Gibi Kullanmaktan Kaçının

Orijinal eserden yapmış olduğunuz birebir alıntıları intihalden kaçınmak için mutlaka tırnak işareti içerisinde alıntılayın ve sayfa numarasıyla birlikte kaynağı göstermeyi ihmal etmeyin.

Metin içi kaynak göstermede, yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası eklenmelidir.

APA Formatı Nedir? APA Stili Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

Telif Hakkı Sahibinden İzin Alınmayı İhmal Etmeyin

Çalışmanızda telif hakkıyla korunan bir eser kullanmanız durumunda, telif hakkı sahibinden izin almanız önerilmektedir. Böyle bir durumda, yazılı izin veya izin belgesini belirten bir e-posta temin edilmesi tercih edilmelidir.

Kendi Eserlerinizden İntihalden Kaçının

Self-plagiarism (öz intihal) olarak ifade edilen yazarın kendi eserlerinden alıntı yaparken de intihale düşmemesi gerekmektedir ve en yaygın intihal türlerinden birisi olarak görülmektedir.

Öz intihal, yazarın daha önceki eserlerini sanki yeni basılmış bir esermiş gibi yayınlanmasıdır. Bu gibi durumlarda, yazarlar genellikle önceki çalışmalarını, resimlerini veya fotoğraflarını kaynak göstermeksizin yeniden kullanmaktadırlar.

Sonradan Referans Ekleyeceğiniz Cümlelere Not Düşün

Bir metni alıntıladığınızda veya başka kelimelerle ifade ettiğinizde, ilgili kaynakları daha sonra eklemeyi planlıyorsanız ilgili cümlelere notlar ekleyebilir ya da fosforlu bir kalemle vurgulayabilirsiniz. Kaynakçalarını ekledikten sonra ilgili notları kaldırabilirsiniz. Böylece kaynak eklemeyi ihmal etmemiş ve yanlışlıkla intihal durumuyla karşı karşıya kalmamış olursunuz.

Otomatik Alıntı için Microsoft Word Referans Modülünü Kullanabilirsiniz

Alıntılarınızı daha sonra eklemek istemiyorsanız Microsoft Word Referans Modülü veya başka bir araç kullanarak alıntılarınızı anında ekleyebilir ve referans listenizi otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunu yaparak hem metin içi alıntılarda hem de kaynakça listesinde tüm kaynaklarınıza uygun şekilde alıntı yapıp yapmadığınızı kontrol etmeniz gerekmez ve her kaynağı eksiksiz eklediğinizden emin olursunuz.

Kaynaklarınızı Mutlaka Kaydedin

Kaynaklarınızı kaydetmek size onları takip etme fırsatı verecektir.

İntihal Denetimi (Benzerlik Raporu) Yaparak İntihal Oranınızı Tespit Edin

İntihal denetimi (benzerlik raporou), bir belge içinde intihal yapılan bölümlerin ne oranda ve hangi kaynaklardan yapıldığını tespit etme sürecidir. İntihal denetimi çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. İntihal kontrolü yapmak için pek çok araç vardır. Turnitin söz konusu programlar arasında en çok bilinen araçlardan birisidir. Bunlar arasında en güvenilir olanlardan birisine karar verin ve benzerlik raporu için eserinizi kontrol edin. Makalenizi yüklediğinizde, program çalışmanızı inceleyecek ve metninizin benzersizlik yüzdesini de içeren bir intihal (benzerlik) raporu oluşturacaktır. Raporda, kopyalanmış olan kelime ya da ifadeler vurgulanacak ve aynı içeriğe sahip kaynakların bir listesi de sunulacaktır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

APA Formatı
APA Stilinde Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) Nasıl Listelenir?
28.11.2020

APA’nın 7. sürüm, dijital nesne tanımlayıcısı olarak bilinen DOI bilgisinin gösterilme biçimine ilişkin olarak güncelleme yapmıştır. Bu rehberde, APA yayın kılavuzu 7. sürümüne göre dijital nesne tanımlayıcıları (DOI) ve tekdüzen kaynak bulucularının (URL) nasıl ekleneceği hususları tartışılmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Biçimlendirme Atıf Sistemleri
APA 7 Formatına Göre Tablo ve Şekillerin Biçimlendirilmesi
28.11.2020

APA Formatı, tablo ve şekilleri düzenlemek ve biçimlendirmek için özel birtakım yönergeler geliştirmiştir. APA 7. sürüm güncellemesinde tablo ve şekillerin biçimlendirmesiyle ilgili kimi yeni güncellemeler getirilmiştir. Bu yazımızda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl düzenlenip biçimlendirileceği hususlarına genel hatlarıyla değinemeye çalışacağız.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)
28.11.2020

İki, üç ya da daha fazla yazarlı eserler APA 7 sürümüne göre ne şekilde gösterilmektedir? Bu eserler kaynakçada ne şekilde listelenir? Bu çalışma, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada APA yayın stiline göre ne şekilde listeleneceğine ilişkin kuralları tartışmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı
APA 7. Sürümüne Göre ‘‘et al.’’ (vd.) Kullanımı Nasıldır?
28.11.2020

Başta APA olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğünüz ''et al.'' akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. APA'nın 7. sürümünde göre ''et al.'' kısaltmasının kullanımıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku
Akademik Yazma Atıf Sistemleri Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası
28.11.2020

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

Devamını oku