İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

Kötü bir İngilizce ile yazılmış bir makale, akademisyenler için makalenin reddedilmesi ya da başvurdukları hibe kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerin İngilizce makale yazma sanatında ustalaşmaları için faydalı olabilecek temel 10 strateji yer almaktadır.

09.12.2020

İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

Üniversite, yüksek lisans, doktora ya da daha ileri düzey araştırma çalışmalarının başarıyla tamamlanabilmesi için İngilizce akademik makale yazımı ve makalenin prestijli hakemli bir dergide yayınlanması büyük önem taşımaktadır. Ancak İngilizce makale yazma, çoğu öğrenci ve akademisyen için sanıldığından daha fazla çaba ve becerinin ortaya konulmasını gerektirmektedir.

Öğrenciler için, kötü bir İngilizce ile yazılmış bir makale, bir üniversite veya yüksek lisans düzeyinde bir dersin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebebiyet verebilecekken, akademisyenler için makalenin hakemli dergi editörleri tarafından reddedilmesi ya da başvurdukları hibe kaynaklarını kaybetme riskiyle ya da yıllarca süren araştırmalarından elde ettikleri sonuçları dünya ile paylaşma fırsatını kaçırma riski ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu çalışma, öğrenciler ve akademisyenlerin İngilizce makale yazma sanatında ustalaşmaları için aşama aşama takip etmeleri gereken adımları ve faydalı olabilecek 10 temel stratejiyi tartışmaktadır.

1. İngilizce makale yazmak için ne kadar çaba harcamanız gerektiğine karar verin

İngilizce bir makale yazımına başlamadan önce, yazarın ihtiyaç duyulan çalışmanın kapsamını değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü farklı makale türleri farklı düzeyde hazırlık, kaynak, beceri ve çaba gerektirmektedir. Ne kadar çabaya ihtiyaç olduğu değerlendirmesi, İngilizce makale yazımına karar verildiği ilk aşamada yapılmalıdır. Başlamak için en iyi zaman, fikirlerin ve yaklaşımların en taze olduğu zamandır. Bunun için mevcut zamanı, kaynakları ve verileri dikkate almak ve tahsis edilecek çabanın boyutunu ona göre ayarlamanız gerekmektedir. Bu değerlendirme sonrasında mesainizin bir bölümünü bu yazma eylemine ayırmak zorunda kalacağınızdan dolayı, değerlendirmenin daha en baştan sağlıklı ve rasyonel temellere dayanması çok önemlidir.

Daha işin başındayken bu değerlendirmede hataya düşülmesi, öğrenci ve akademisyenlerin işin yükü altında ezilmesine, teslim tarihlerini kaçırmasına ya da takvimi yakalamak için acele davranıp İngilizce dil kalitesinin düşmesine neden olacaktır.

2. Yazınızı kaleme almak için uygulanabilir bir zaman çizelgesi belirleyin

İngilizce makale yazımı için birinci aşamada ne kadar çaba ortaya koymanız gerektiğini belirledikten sonra, teslim ya da bitirme tarihine odaklanarak uygun bir zaman çizelgesi hazırlayın ve acil durumlar haricinde bu çizelge dışına çıkmamaya gayret edin.

Unutmayın ki, kaliteli İngilizce akademik makaleler yazmak ve bunları prestijli uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak uzun zaman ve yoğun çabayı gerektirmektedir. Buna karar verdiğiniz de ikinci planda sayılacak diğer kimi işleri bir süreliğine ertelemeniz gerektiğini unutmayın.

3. Kaynakları toplayın ve düzenli bir şekilde organize edin

İngilizce akademik makaleler, tıpkı diğer akademik çalışmalar gibi ifade edilen düşünceleri bilgilendirmek için kitaplar, dergi makaleleri, haberler, röportajlar ve veri tabanları gibi kaynaklara atıfta bulunarak yazılmaktadır. Çalışmanın erken bir aşamasını günlük olarak yeterli kaynak bulmaya tahsis etmek uygun olacaktır. Bu yöntemle, İngilizce akademik makale yazmak için yeterince kaynak temin edebilir ve çalışmanızın dayanacağı temel argüman ve hipotezleri oluşturmaya başlayabilirsiniz. Elde ettiğiniz bu kaynakları, gerektiği zaman faydalanabilmeniz için konu ya da kategorilerine göre elektronik olarak tasnif etmeniz hatta mümkünse etiketlemeniz makale yazma sürecinde oldukça işinize yarayacaktır.

İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

4. Topladığınız akademik kaynakları dikkatli bir şekilde tarayın

İngilizce makale yazarken, makalenin başarı olabilmesi ve yayınlanabilir hale gelebilmesi için kaynakların kapsamlı bir şekilde taranması ve okunması esastır. Üniversite ve yüksek lisans ya da doktora eğitimlerinde, öğrencilerin literatür taraması yaptıktan sonra düşünce süreçlerini değerlendirmek için çoğunlukla ödev ve makale yazmaları beklenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin söz konusu kaynakları kapsamlı bir şekilde okuyamaması İngilizce makalesini kaleme alma sürecinde başarısız olmasına neden olabilir.

Hemen belirtelim ki, zaman darlığı nedeniyle bu kaynakların tamamının değil de sadece özet ya da giriş bölümlerinin okunması yeterli olmayacak hatta konuyu tam kavrayamadığınız için kimi yanlış değerlendirmelerde bulunmanıza yol açabilecektir.

Unutmayalım ki bir akademik çalışmanın en can alıcı noktası çalışmanın bulgular, sonuç ve tartışma bölümleridir. Bunlar dikkatli bir şekilde okunmadıkça çalışmada tartışılan konu ve bulgular hakkında sağlıklı bir kanaate ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle toplanan kaynakları üstün körü hızlı bir şekilde okumak değil özellikle bahsettiğimiz bu bölümlerin oldukça dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.

5. Tarama sonucunda elde ettiğiniz önemli bilgi ve bulgular ile bunların kaynaklarını not edin

Yazar, İngilizce yazacağı makalenin sentezine potansiyel olarak yardımcı olacak bilgileri mutlaka not etmelidir. Kaynaklardan yanlış çıkarımlar yapılması ile oluşabilecek risk, bu tür bilgilerin kayıt altına alınmasıyla en aza indirilecektir.

Fikri mülkiyetin, akademide ne derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.  Bu nedenle İngilizce akademik makale yazımında intihale kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir. İntihalden kaçınmak için, yazma sürecinin bu aşamasında eşzamanlı olarak kaynaklardan mutlaka alıntı yapılmalıdır. (Akademik çalışmalarda intihalden nasıl kaçınacağınıza ilişkin teknikler için ‘‘6 Pratik İpucu: Akademik Çalışmalarda İntihal Nasıl Önlenir’’’ adlı makaleyi inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak, bu tekniğe uygun davranmanız durumunda, editing ve proofreading sürecinde işinizin daha kolay olacağından şüpheniz olmasın.

İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

6. Düşüncelerinizi sentezleyin ve önyargısız bir şekilde analiz edin

Literatür taraması ile elde ettiğiniz çalışmalardaki farklı düşünce, bulgu ve fikirleri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra, kendi düşüncelerinizi doğru bir şekilde sentezlemeli, verileri ve bulguları analiz etmeli ve sonuç olarak kanıta dayalı bir sonuca varmalısınız. Okuyucular genellikle yazarın bir problem hakkındaki temel yaklaşım ve bakış açısına bakar; bu nedenle mantıklı ve rasyonel bir temel oturtulmuş anlamlı bir argüman oluşturmak için mutlaka yeterli zamanı tahsis etmeli, düşüncelerinizi bir bilim adamı titizliğiyle sübjektiflikten tamamen arındırılmış bir şekilde sentezlemelisiniz.

7. Makalenizi bölümlere ayırarak yazın

Anadiliniz ister İngilizce olsun ister olmasın ister çok ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olun ister orta düzeyde, İngilizce bir makaleyi bir oturumda yazmanız mümkün değildir. Öte yandan, uzun ve kesintisiz saatler yazmanın yorgunlukla sonuçlandığı gerçeğini dikkate aldığımızda düşüncelerinizin bu süreçten olumsuz etkileneceğini ve mantıklı argümanlar kurmanıza engel olacağını unutmayın.

İngilizce makalenizi bölümler halinde yazmak, her bir bölüme daha dikkatli bir şekilde odaklanmanızı sağlayacak ve amacınızı ve vermek istediğiniz mesajı daha doğru bir şekilde iletmenize yardımcı olacaktır.

Eğer çalışmanız için ne kadar çaba gerektiğini sağlıklı bir şekilde değerlendirir ve zaman çizelgenizi uygulanabilir bir şekilde ayarlayabilirseniz (1. ve 2. tekniklerde tartışıldığı gibi) İngilizce makalenizi yazmak için birbirini izleyen uzun ve kesintisiz saatler ayırmak zorunda kalmazsınız. Makalenizin tahmini uzunluğuna göre hangi bölüme kaç gün ya da kaç saat ayıracağınıza doğru bir şekilde karar vermeli ve ona göre çalışmaya başlamalısınız.

8. Tamamlanan bölümlerin içeriğini okuyun ve yeniden değerlendirin

İngilizce makalenizi yazdıktan sonra, toplanan verilere ve kaynaklara dayanarak ortaya konan düşüncelerin ifade edilmesindeki mantıksal ilerlemeyi ve analizi yeniden değerlendirmek için makaleyi yeniden okuyun. Bu noktada, makalenizi standart bilimsel sürecin taleplerini karşılayıp karşılamayacağını doğrulamak amacıyla yeniden değerlendirip ve varsa tespit ettiğiniz eksiklikleri ilgili yerlere dönüp gerekli revizyonları yapın.

9. Çalışmanızı yayın kılavuzunuzu inceleyerek gereken formatta biçimlendirin

Bu sürece geçmeden önce, İngilizce makalenizin içerikle ilgili hemen hemen tüm kalite güvence prosedürlerini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Normal yazıların aksine, akademik yazılar genellikle ilgili hakemli dergi ya da üniversitenin biçimlendirme gereksinimlerine göre yazılıp düzenlenmesi gerekmektedir. Biçimlendirme sürecinde, metnin içerik yazma kısmı büyük ölçüde tamamlanmış olduğu varsayıldığından ağırlıklı olarak alıntılar ve referanslar kısmının ve tablo ve şekillerin düzenlenmesine odaklanacağınızı unutmayın.

İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

Biçimlendirme sürecinde makalenizin başlığı, alt başlıklar, sayfalar, özet, ana metin, metin içi atıflar, kaynakça listesi, tablo ve şekiller ve ekler kısmını özenli bir şekilde incelemeli ve yayın kılavuzuna uyumlu olarak biçimlendirildiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Teknik ekibimiz tarafından hazırlanan aşağıdaki rehberler biçimlendirme sürecinde işinizi oldukça kolaylaştıracak pratik yöntemler içermektedir. Mutlaka okumanızı tavsiye ederiz:

10. Editing ve proofreading için üçüncü bir gözün incelemesini sağlayın

İngilizce deneme ve makaleler yazarken, üçüncü bir gözün değerlendirmesi, gözden kaçırmış olma ihtimalinizin yüksek olduğu İngilizce dil bilgisi hatalarını düzeltme ve içerikteki tutarsızlıkları bertaraf etmek için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu süreçte, makalenizin ihtiyacına göre sadece proofreading desteğialabilecekken içerik düzenlemesinin de gerekmesi durumunda editing hizmetine de başvurabilirsiniz. Proofreading ve editing hizmetine neden ihtiyaç duyabileceğinize ilişkin hususları ve bu hizmetlerin avantajlarını okumak için ‘Akademik Editing Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?’’ adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Bu pratik stratejileri dikkatle takip ederek, İngilizce yazılmış bir makalenizi uluslararası hakemli bir dergide yayınlanabilir hale getirebilirsiniz.

İngilizce makalelerinizi kusursuz hale getirmek için hemen editörlerimizle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Akademik Yazma
İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri
09.12.2020

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetlerinden hangisine ihtiyacınız var? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları
09.12.2020

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
09.12.2020

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku