APA 7. Sürüm ile Gelen En Önemli 8 Değişiklik

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009'da yayınlanan ve 6. sürüm olarak adlandırılan kılavuzun 7. sürümünü 2019 yılında yayınladı ve beraberinde pek çok yeni güncellemeyi de getirdi. APA 7. sürüm kılavuzu, daha kapsamlı talimatlar hazırlayarak bu değişiklikleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Bu rehberde APA 7. sürümün getirdiği en önemli sekiz değişiklik tartışılmaktadır.

29.11.2020

APA 7. Sürüm ile Gelen En Önemli 8 Değişiklik

Akademik yazımda APA, MLAChicago/Turabian, ve IEEE gibi pek çok akademik atıf sistemi bulunmaktadır. APA formatı, başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda kullanılan en yaygın formatlardan birisidir. Bu makalede 2019’da yayınlanan ve APA 6. sürümü güncelleyen APA 7. sürümü hakkında genel bir rehber bulacaksınız.

APA stili, Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association [APA]) tarafından resmi stil olarak benimsenmiş ve ağırlıklı olarak psikoloji, eğitim ve sosyal bilimlerde kullanılmakta olan bir kaynak atama biçimidir.  APA stili, ilk kez Psychological Bulletin'da yayınlanan ve temel yönergeleri çerçeveleyen 1929 tarihli bir makalede ortaya çıktı. Bu yönergeler sonunda APA Publication Manual adıyla genişletilip düzenli aralıklarla güncellenmeye başlandı. En son sürümü olan ve bu yazımızda da en önemli dokuz değişikliğini inceleyeceğimiz sürüm olan APA 7. sürümdür ve Ekim 2019’da yayınlanmıştır.

APA stili, bir makalenin ya da akademik bir çalışmanın net ve tutarlı bir sunumunu sağlamak için geliştirilmiş kural ve yönergeler manzumesinden ibarettir.  APA stilinin amacı, eser başlıkların seçimi, metin başlıkları, alt başlıklar, kaynakçaların alıntılanması ve referans listesinde gösterilmesi, akademik ton, noktalama işaretleri ve kısaltmalar, sayıların ve istatistiklerin sunumu, tablo ve şekillerin biçimlendirilmesi ve diğer birçok öğenin belirlenen standartlarda kullanılmasını sağlamaktır.

APA 7 Formatı Yazım Kuralları

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009'da yayınlanan ve 6. sürüm olarak adlandırılan kılavuzun 7. sürümünü 2019 yılında yayınladı ve beraberinde pek çok yeni güncellemeyi de getirdi. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Metin içi kaynak alıntıları kısaltılmıştır.

 • Basılı bir kitaptan alıntı yaptığınızda yayıncının yerleşim yeri bilgisine referans listesinde artık yer verilmeyecektir.

 • Yirmi ve daha fazla yazara sahip olan eserlerin kaynakçada listelenmesi kuralında güncelleme yapıldı.

 • DOI'lerin biçimlendirilmesiyle ilgili değişikliğe gidildi.

 • URL'lerle ilgili "Erişim sağlandı" ifadesiyle ilgili güncelleme yapılmıştır.

 • Daha kapsayıcı, cinsiyet ayrımsız ve önyargısız bir dil kullanılması yaklaşımı benimsendi

 • Tablo ve şekil formatlarında güncelleme yapıldı.

APA FORMAT 8 DEĞİŞİKLİK

APA 7. sürüm kılavuzu, daha iyi ve daha kapsamlı talimatlar hazırlayarak bu değişiklikleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Bu yazımızda APA 7. sürümün getirdiği en önemli sekiz değişikliğe yer verip örnekleriyle tartışacağız.

1. APA 7’de Metin İçi Kaynak Gösterme Yöntemi Basitleştirilmiştir

Daha önceden APA Formatı Nedir? İsimli makalemizde de tartıştığımız gibi 2019 yılı itibariyle APA 7.  sürümü yayınladı ve ikiden fazla yazarlı eserlerin atıf kurallarını değiştirdiğini duyurdu. Bu tarih itibariyle APA, 2009'da yayınlanmış olan 6. Baskısında yer alan bu kuralı da güncelledi. APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürüm ile birlikte güncellenmiş ve oldukça basitleştirilmiştir.

Yeni sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılmalıdır. Yeni baskıya göre yalnızca ilk yazarın adı ve devamında ‘‘ve diğerleri’’ ifadesinin Latince kısaltması olan ‘‘et al.’’ eklenmelidir.

APA 6. Sürüm

(Alison, Brier, Levy, & Wan, 2019)

APA 7. Sürüm

(Alison et al., 2019)

APA 7. sürümüne uygun olarak metin için kaynak göstermede "ve diğerleri (et al.)"nin kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve örnekler için burayı tıklayın.

2. APA 7’de Yayıncı Kuruluşun Bulunduğu Yerleşim Yeri Bilgisi Artık Yer Almayacaktır

 • Bilindiği gibi APA 6. sürümü, basılı bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu şehir ya da eyalet bilgisi gibi yerleşim yeri bilgisinin de eklemesini zorunlu tutmaktaydı. ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesi gerekiyorken diğer yerlerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgileri de dahil edilmelidir.

 • Ancak, APA’nın 7. sürümü bu konuda güncelleme yapmış ve APA 6. sürüm tarafından benimsenen yaklaşımı terk etmiştir.  APA 7’de yalnızca yayıncının adının yazılması yeterli olup ayrıca şehir, eyalet ya da ülke gibi yerleşim yeri bilgisinin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

APA 6. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

APA 7. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management.  Kluwer Academic Publishers. 

APA 7. Sürüm

The American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.).

3. Referans Listesinde 20 Yazara Kadarki Çalışmalar ile 21 ve Daha Fazla Yazara Sahip Çalışmaların Listelenmesinde Değişiklik Yapıldı

APA’nın 7. sürümü, 20 yazara kadarki çalışmalarda tüm yazarların listelenmesini zorunlu tutmaktadır. Ancak 21 veya daha fazla yazar için ilk 19 yazarın adı ve ardından son yazarın listelenmesini yeterli görmektedir. Bilindiği gibi bu düzenleme, APA 6’da farklı bir şekilde yapılmıştı. APA 6. sürüme göre, 2 ile 7 arasında yazara sahip olan çalışmaların tüm yazarlarının listelenmesi gerekirken, 8 ve daha fazla yazara sahip çalışmalar için ise ilk 6 yazarın ve son yazarın adı eklenmek suretiyle listelenmesi gerekmekteydi.

Parentez içi kaynak gösterme: (Wiskunde et al., 2020)

Metin içi kaynak gösterme: Wiskunde et al. (2020)

APA 6. Sürüm

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, … Kovács, A. (2019)

APA 7. Sürüm

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics27(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

4. DOI'ler, URL'lerle Aynı Şekilde Biçimlendirilmekte ve "DOI:" Etiketinin Artık Eklenmesine Gerek Duyulmamaktadır

Çoğu makale ve kitap kendilerine özel olarak atanmış bir Dijital Nesne Tanımlayıcısı’na (DOI) sahip bulunmaktadır. Bu özel etiket sabittir ve zamanla değişmemektedir. Böylece okuyucuların herhangi bir kaynağa ulaşmasını daha kolaylaştırmaktadır.

• APA 7. sürüme göre, DOI'ler artık tıpkı URL'ler gibi biçimlendirilecektir.

• “DOI:” etiketinin APA stilinde kullanılmasına artık gerek bulunmamaktadır.

APA 6. Sürüm

:10.0000/3mp7y-537

 

APA 7. Sürüm

https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

5. URL Atıflarında "Erişim adresi (Retrieved from)" İfadesi Eklenmeyecektir

 • APA 7. ile, erişim tarihi gerekmedikçe, URL'lerin önünde artık "Erişim tarihi" ifadesine gerek duyulmamaktadır.

 • Bu tip atıflarda yazar adıyla aynı olmadığı müddetçe web sitesi adı da dahil edilir

 • Web sayfası başlıkları italik olarak listelenir.

APA 6. Sürüm

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

APA 7. Sürüm

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

6. E-Kitaplardan Alıntı Yapma

 • APA 7. sürümü ile, akademik veri tabanlarındaki e-kitaplar basılı kitaplarla aynı formatta listelenmektedir.

 • E-kitaplar için veritabanı bilgilerine artık gerek duyulmamaktadır.

 • Elektronik format ya da cihaz tipinin belirtilmesine gerek yoktur.

 • Referans listesine yayıncı bilgisi dahil edilmiştir.

 • Eğer varsa, DOI veya veritabanı olmayan URL bilgisi dahil edilmelidir. DOI bilgisi, APA’nın yeni 7. sürüm kurallarına göre biçimlendirilmelidir.

APA 6. Sürüm

Kool, I. M. (2013). Loving APA all through graduate school. [Kindle version]. doi: http://doi.org/10.543w20.x032

APA 7. Sürüm

Kool, I. M. (2013). Loving APA all through graduate school. Three Letters University Press.https:/doi.org/10.543w20.x032

7. Daha Kapsayıcı, Önyargısız ve Cinsiyet Ayrımcı Olmayan Bir Dil Tercih Kullanımı

APA 7 ile birlikte daha kapsayıcı ve daha önyargısız bir dil kullanımının benimsenmesinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. APA’nın 7. sürümü, yazarların cinsiyet, yaş, engellilik, ırksal ve etnik kimlik ve cinsel yönelim gibi konulardaki önyargıyı azaltmasına ve ayrıca uygun özgüllük düzeyinde bireyleri tanımlamaya ve etiketlere duyarlı olunmasını sağlamak için yazarların daha tarafsız bir dil kullanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle özellikle İngilizce metinlerde he/she ve his/her yerine they/their gibi daha nötr zamirlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

APA 6. Sürüm

The results will depend on how he or she analyzed the data at hand.

APA 7. Sürüm

The results will depend on how they analyzed the data at hand.

APA 6. Sürüm

Transseksüeller

APA 7. Sürüm

Trans insanlar

8. APA Doküman Formatı

 • APA stilinde bilimsel bir eser yazılırken genellikle Times New Roman'ın 12 punto kullanımı tavsiye edilse de APA 7. sürüm Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, ve Georgia 11 gibi font seçeneklerinin de kullanılabileceğini ifade etmektedir.

 • Ancak, bu öneri üzerinde çalıştığınız makale ya da akademik eserin amacı açısından mantıklı değilse, belgeniz için en doğru yaklaşımı tespit etmek için yayınlamayı planladığınız dergi ya da kurumun bu konudaki özel kılavuzlarına bakmanızda fayda var.

 • Bunların yanı sıra sayfa başlığı, metin başlığı, özet, anahtar sözcükler, başlıklar ve alt başlıklar gibi hususlar için gereken diğer gereksinimleri de kontrol etmenizde fayda var.

 • Yeni APA sürümü ile birlikte öğrenci ödevlerinden sayfa başlıkları (running head) çıkarılmıştır.

APA 6. Sürüm

(Title page) Running head: THE EFFECT OF BURNOUT ON HRQOL

APA 7. Sürüm

(Title page) THE EFFECT OF BURNOUT ON HRQOL

Metin başlıkları ve alt başlıkları: Aşağıdaki tablo, APA formatına uygun olarak başlıkların ne şekilde biçimlendirileceğini göstermektedir (Kaynak: APA Publication Manual).

apa format başlıklar

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

APA Formatı
APA Stilinde Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) Nasıl Listelenir?
29.11.2020

APA’nın 7. sürüm, dijital nesne tanımlayıcısı olarak bilinen DOI bilgisinin gösterilme biçimine ilişkin olarak güncelleme yapmıştır. Bu rehberde, APA yayın kılavuzu 7. sürümüne göre dijital nesne tanımlayıcıları (DOI) ve tekdüzen kaynak bulucularının (URL) nasıl ekleneceği hususları tartışılmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)
29.11.2020

İki, üç ya da daha fazla yazarlı eserler APA 7 sürümüne göre ne şekilde gösterilmektedir? Bu eserler kaynakçada ne şekilde listelenir? Bu çalışma, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada APA yayın stiline göre ne şekilde listeleneceğine ilişkin kuralları tartışmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı
APA 7. Sürümüne Göre ‘‘et al.’’ (vd.) Kullanımı Nasıldır?
29.11.2020

Başta APA olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğünüz ''et al.'' akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. APA'nın 7. sürümünde göre ''et al.'' kısaltmasının kullanımıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku