APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)

İki, üç ya da daha fazla yazarlı eserler APA 7 sürümüne göre ne şekilde gösterilmektedir? Bu eserler kaynakçada ne şekilde listelenir? Bu çalışma, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada APA yayın stiline göre ne şekilde listeleneceğine ilişkin kuralları tartışmaktadır.

01.06.2021

APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)

APA Yayın Stili Nedir?

APA yayın stili, American Psychological Association (APA) tarafından yayınlanan bir atıf ve kaynak gösterme biçimidir. APA yayın stili, özellikle sosyal ve davranış bilimleri alanındaki kaynaklara atıfta bulunmak için kullanılan en yaygın kaynak gösterme yöntemlerinden birisidir ve temel olarak iki bölümden oluşmaktadır: 

 • Metin içi kaynak gösterme (In-text citation)

 • Referans listesi (Reference list entry)

Bu çalışmamızda, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada ne şekilde listeleneceğine ilişkin kurallara yer vereceğiz.

1. APA Tarzı Metin İçi Kaynak Gösterme

APA stili metin içi kaynak gösterme şeklinde atıfta bulunulan eser, o bilginin kullanıldığı cümleye parantez içinde eklenerek yapılmaktadır. Bu şekilde kaynak göstermenin temel amacı okuyucunun, referans listesindeki kaynağın metindeki yerini tespit etmesine ya da metinde yer alan kaynağa referans listesindeki bu kaynağa ilişkin bilgilerin kullanılmasıyla ulaşılmasına ve dolayısıyla orijinal kaynağın bulunmasına yardımcı olmaktır.

APA Stilinde Bir veya İki Yazarlı Eser Alıntısı Nasıl Yapılır?

APA biçimine göre kaynak gösterme, yazar(lar)ın soyad(lar)ının eser yılıyla birlikte parantez içinde gösterilmek suretiyle yapılmaktadır. Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılması durumunda sayfa numarasının da metin için alıntıya eklenmesi gerekmektedir. 

Bir veya iki yazar içeren makalelere ilişkin atıflarda, her metin alıntısında yazarların tamamının soyad(lar)ı eklenmelidir. Metin içi kaynak göstermeye ilişkin aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • … (Williams, 1992).

 • (Levi & Williams, 2012).

Doğrudan kaynak göstermelerde ise aşağıdaki örnekte görüleceği üzere parantez içine sayfa numarasının da eklenmesi gerekmektedir:

 • (Williams, 1992, pp. 23–27).

Üç veya Daha Fazla Yazara Atıfta Bulunulması (APA 7. Sürüm)

Başta APA olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğümüz ''et al.'' kısaltması Latince ''ve diğerleri'' anlamına gelen ‘‘et alia’’ teriminin kısaltılmış versiyonudur. Bu yöntem, yayın stillerinde birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ancak kullanım biçimi yayın stillerine göre değişiklik göstermektedir.

Daha önceden APA Formatı Nedir? isimli makalemizde de tartışıldığı gibi APA, 2019 yılında APA 7. adıyla yeni bir sürümü yayınlamış ve pek çok yeni güncellemeyi beraberinde getirmiştir. ‘‘et al.’’ kısaltmasının kullanımıyla ilgili de önemli bir güncelleme yayınlanmış ve 2009'da yayınlanan 6. sürümündeki kuralı değiştirmiştir. APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürümü ile birlikte oldukça basitleştirilmiş ve kullanımı daha kolay ve anlaşılır hale getirilmiştir.

APA 7. sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılacaktır. APA 7’ye göre, yalnızca ilk yazarın adı ve devamına ‘‘ve diğerleri’’ anlamında et al.’’eklenerek yapılacaktır. Metin içi atıflara ilişkin aşağıdaki doğru ve yanlış örnekleri inceleyebilirsiniz:

(Parker, Robin, & Williams, 2018)

Yanlış

(Parker et al., 2018)

Doğru

 

(Alison, Brier, Levy, & Wan, 2019)

Yanlış

(Alison et al., 2019)

Doğru

APA Stili metin içi kaynak göstermede, kaynağın iki yazarlı olması durumunda her ikisinin de listelenmesi gerekmekte iken üç ya da daha fazla yazarın olması durumunda ise yukarıda tartışıldığı gibi ilk yazarın soyadı ve hemen arkasından ‘‘et al.’’ kısaltması eklenecek şekilde listelenmelidir.

(Wan et al., 2020)

Yanlış

(Wan & Lawrence, 2020)

Doğru

 

Yazar Sayısı

Metin İçi Referans

1 veya 2 Yazar

(Wan & Lawrence, 2020)

3 ve Üzeri Yazar

(Parker et al., 2018)

Parker, Robin ve Williams adlı üç yazar tarafından 2018 tarihinde yayınlanan bir çalışmanın APA 7. sürümüne göre metin içinde ne şekilde gösterileceğine dair aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • (Parkeret al., 2018)

veya

 • Parker et al. (2018) …

Yazarın soyadı ile ‘‘et al.’’ kısaltması arasında virgül olmayacaktır, ancak parantez içinde yayın yılından önce virgül kullanılması gerektiğini ve ‘‘al.’’ kısaltmasından sonra –cümle ortasına denk gelse bile –her durumda mutlaka nokta işaretinin eklenmesi gerektiğini unutmayın.

APA ‘‘et al.’’ kullanımı

‘‘et al.’’ Kısaltmasının Doğru ve Yanlış Kullanım Örnekleri

Akademik metinlerde ''et al.'' kullanımı akademisyen ve yazarların sık yaptıkları hataların başında gelmektedir. Unutmayın ki, ‘‘et al.’’ kısaltmasının içinde yer alan ‘‘al.’’ İfadesinden sonra ister metin için referans ister parantez için kaynak gösterme olsun mutlaka sonuna nokta işaretinin konulması gerekmektedir. Böylece Latince ‘‘et alia’’ terimininkısaltılmış versiyonu olduğuna işaret etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle şu tarz kullanımlar kesinlikle doğru değildir: ‘‘et al’’, ‘‘et. al’’, ‘‘et. al.’’

 ‘‘et al.’’ kısaltmasının doğru ve yanlış örneklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz: 

‘‘et al’’, ‘‘et. al’’, ‘‘et. al.’’

Yanlış

(Parker et al 2018)

Yanlış

(Parker et. al. 2018)

Yanlış

(Parker et. al 2018)

Yanlış

(Parker et al., 2018)

Doğru

Parker et al. argued that (2018) ...

Doğru

(Alison, Brier, Levy, & Wan, 2019) (Üç veya daha fazla yazar)

Yanlış

(Alison et al., 2019)

Doğru

(Wan et al., 2020) (İki yazar)

Yanlış

(Wan & Lawrence, 2020)

Doğru

Ayrıca, “et al.” kısaltmasından sonra İngilizce dilbilgisi kurallarının gerektirmesi durumunda başka bir noktalama işareti getirilebilir. Ancak nokta işaretinin her zaman bu noktalama işaretlerinden geleceğini ve bu durumda iki noktalama işaretinin peş peşe geleceğini unutmayın.

Örnek:

 • (Parker et al., 2018).

Ayrıca “et al.” kısaltması cümlenin sonuna denk geldiğinde, sadece nokta işareti kullanılır ve başka bir işaretin konulmasına ihtiyaç yoktur.

 • This is an important methodological process, as shown by Parker et al.

Ancak “et al.” kısaltmasından sonra metin içi atıf nedeniyle parantez içinde yayın tarihinin verilmesi durumunda parantezden sonra bağımsız bir noktalama işaretinin de konulması gerekmektedir.

 • This is an important methodological process, as shown by Parker et al. (2018).

APA Stilinde Aynı Alıntıda Birden Fazla Kaynağın Gösterilmesi

APA yayın stilinde aynı parantezde birden fazla kaynağın yer alması durumunda, parantez içinde her bir kaynak noktalı virgül ile ayrılarak bağımsız olarak gösterilmelidir.

 • … (Acemoglu & Robinson, 2012; Adams, 1998; Williams et al., 2010).

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Kaynağa Atıf Yapılması

APA stiline göre, aynı yazara ait birden fazla kaynağın gösterilmesinde, eserlerin aynı yıl ya da farklı yıllarda yayınlanıp yayınlanmadığına göre farklı kurallar söz konusu olmaktadır.

Aynı Yazara Ait Aynı Yıl Yayınlanmış Eserlerin Gösterilmesi

Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış birden fazla eserinin aynı parantezde gösterilmesi, hem metin içi atıf hem de referans listesinde yazar soyadından sonra her yayın yılının sonuna bitişik olarak ve alfabetik sıraya göre harf tahsis edilmesi (a,b,c şeklinde) suretiyle yapılmaktadır. 

 • (Mason, 2000a, 2000b).

Aynı Yazara Ait Farklı Yıllarda Yayınlanmış Eserlerin Gösterilmesi

Aynı yazara ait ancak farklı yıllarda yayınlanmış çalışmaların aynı parantezde yayınlanması durumunda atıflar, yayın yıllarının kronolojik sırasına göre ve virgülle ayrılmış biçimde verilmektedir.

 • (Mason, 2000, 2003).

2. APA Referans Listesi 

APA yayın stilinde metin içinde yer alan tüm kaynakçalara kaynakça veya bibliyografya olarak da anılan referans listesinde de mutlaka yer verilmesi gerekmektedir. Referans ya da kaynakça listesi, okuyucunun metinde yararlanılan kaynaklara ulaşabilmesi için gerekli olan ve APA tarafından zorunlu görülen tüm temel bilgileri içermek zorundadır. Yazar(lar) ad(lar)ı, atıf yapılan kaynağın yayın tarihi ve adı gibi yayın ayrıntıları, ana metinden hemen sonra gelen sayfa başından başlamak üzere ve alfabetik olarak listelenir. APA referans listeyle ilgili temel kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • APA stili referans listesi, ana metnin sonunda yeni bir sayfada hemen başlayacak şekilde yer almalıdır.

 • APA stili referans listesi, metin içi alıntılarda kullanılan tüm kaynakları gerekli olan detaylarıyla birlikte içermelidir.

 • Referans listesi alfabetik olarak sıralanmalıdır.

 • Aynı yazara ait birden fazla çalışmanın olması durumunda, bunlar yayın yılına göre sıralanır.

 • Aynı yazara ait çalışmaların aynı yıla ait olması durumunda ise, eser başlıkları baz alınarak alfabetik olarak sıralanır ve her yayın yılının sonuna bitişik olarak alfabetik sıraya göre harf tahsis edilerek (a, b, c) listelenir.

APA 7 Sürümü 20 Yazara Kadarki Çalışmalarla 21 ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmaların Referans Listesinde Listelenmesinde Değişiklik Yapmıştır

 • APA’nın 2019 yılında yayınlanan 7. sürümü, 20 yazara kadarki akademik eserlerde tüm yazarların listelenmesini zorunlu tutmaktadır.

 • Ancak 21 veya daha fazla yazara sahip çalışmalar için ilk 19 yazarın adı ve ardından son yazarın listelenmesini yeterli görmektedir. Bilindiği gibi bu düzenleme, APA 6’da farklı bir şekilde yapılmıştı. APA 6. sürümüne göre, 2 ile 7 arasında yazara sahip olan eserlerin tüm yazarlarının listelenmesi gerekirken, 8 ve daha fazla yazara sahip eserler için ise ilk 6 yazarın ve son yazarın adı eklenmek suretiyle listelenmesi gerekmekteydi. Ancak söz konusu eserlerin metin içi kaynak göstermesindeki kuralda herhangi bir değişiklik olmadığını ve yukarıda sözünü ettiğimiz genel kurala tabi olduğunu hatırlatmış olalım. Konuyla ilgili metin içi kaynak gösterme ve referans listesinde gösterime ilişkin aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

 • Parentez içi kaynak gösterme: (Wiskunde et al., 2020)

 • Metin içi kaynak gösterme: Wiskunde et al. (2020)

APA 6. Sürüm

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, … Kovács, A. (2019)

 

 

APA 7. Sürüm

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics27(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

APA stili ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Editing ve Proofreading Hizmeti

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

https://besteditproof.com/tr/new-order-step-1

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

APA Formatı Atıf Sistemleri
APA Stiline Göre Yayınevi Bilgisi Nasıl Yayınlanır?
01.06.2021

APA 7. sürümü yayıncı yerleşim yerinin listelenmesi kuralını değiştirmiştir. APA kılavuzunun 7. baskısında, basılı bir kitaptan alıntı yaptığınız yayıncı konumunu veya veri tabanı bilgisini eklemenize gerek yoktur. Bu rehberde bu kuralın detayları örnekleriyle birlikte tartışılmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
Atıf Stilleri | Hangi Kaynak Gösterme Stilini Kullanmalıyım?
01.06.2021

Akademik çalışmalarda atıf yapılan tüm kaynakların metnin en sonunda yer alan referans listesinde gerekli bilgilerle birlikte listelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kaynak gösterme sisteminin önemi ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA sistemlerini atıf örnekleriyle tartışmaktayız.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürüm ile Gelen En Önemli 8 Değişiklik
01.06.2021

Amerikan Psikoloji Derneği (APA), 2009'da yayınlanan ve 6. sürüm olarak adlandırılan kılavuzun 7. sürümünü 2019 yılında yayınladı ve beraberinde pek çok yeni güncellemeyi de getirdi. APA 7. sürüm kılavuzu, daha kapsamlı talimatlar hazırlayarak bu değişiklikleri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Bu rehberde APA 7. sürümün getirdiği en önemli sekiz değişiklik tartışılmaktadır.

Devamını oku