APA Tarzı Kaynak Gösterme ve Referans Listesi Oluşturma

Kaynak göstermenin amacı, referans listesindeki ilgili kaynak bilgilerinin kullanılarak okuyucunun o kaynağa ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu çalışmada APA stiline göre temel kaynak gösterme ve referans listesi oluşturma kuralları örnekleriyle birlikte tartışılmıştır.

06.12.2020

APA Tarzı Kaynak Gösterme ve Referans Listesi Oluşturma

APA Stili Nedir?

APA tarzı, Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association) tarafından yayınlanan bir kaynak gösterme biçimidir. APA tarzı özellikle sosyal ve davranış bilimleri alanındaki kaynaklara atıfta bulunmak için kullanılan bir yöntemdir.

APA stili temel olarak iki bölümden oluşmaktadır:

 • Metin içi kaynak gösterme (In-text citation)

 • Referans listesi girişi (Reference list entry)

Metin İçi Kaynak Gösterme

APA stili metin içi kaynak gösterme biçiminde atıfta bulunulan eser, o bilginin kullanıldığı cümleye eklenerek yapılmaktadır. Bu şekilde kaynak göstermenin amacı okuyucunun, referans listesindeki kaynağın metindeki yerini tespit etmesine ya da metinde yer alan kaynağa referans listesindeki bu kaynağa ilişkin bilgilerin kullanılmasıyla ulaşılmasına yardımcı olmaktır.

APA Stilinde Bir veya Daha Fazla Yazar Alıntısı Nasıl Yapılır?

APA biçimine göre kaynak gösterme, yazar(lar)ın soyad(lar)ının eser yılıyla birlikte parantez içinde gösterilmesiyle yapılmaktadır. Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılması durumunda sayfa numarasının da metin için alıntıya eklenmesi gerekmektedir.

Bir veya iki yazar içeren makalelere ilişkin atıflarda, her metin alıntısında yazarların tamamının soyad(lar)ı eklenmelidir. Aşağıda metin içi kaynak gösterme örneklerini inceleyebilirsiniz:

 • … (Williams, 1992).

 • (Levi & Williams, 2012).

Doğrudan kaynak göstermelerde:

 • (Williams, 1992, pp. 23–27).

Üç veya Daha Fazla Yazara Atıfta Bulunulması (APA 7. Sürüm)

APA, 2009 yılında yayınlanan 6. sürümünü 2019 yılında yayınlanan yeni sürümüyle, APA 7. sürüm, güncellemiş ve pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. APA 7. sürümle gelen yeni kurala göre üç ve daha fazla yazarlı kaynaklar ilk atıftan itibaren ilk yazarın soyadı ve arkasından ‘‘vd.’’ (et al.) eklenmek suretiyle yapılmalıdır.

(Lawrence, Levi, Mason, & Parker, 2010)

(Yanlış)

(Lawrence et al., 2010)

(Doğru)

APA Stilinde Bir Alıntıda Birden Fazla Kaynağın Gösterilmesi

APA stilinde aynı parantezde birden fazla kaynağın kullanılması durumunda, parantez içinde her bir kaynak noktalı virgül ile ayrılarak gösterilmelidir.

 • … (Acemoglu & Robinson, 2012; Adams, 1998; Williams et al., 2010).

Aynı Yazara Ait Birden Fazla Çalışmaya Atıf Yapılması

Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış birden fazla eserinin aynı parantezde gösterilmesi, hem metin içi atıf hem de referans listesinde yazar soyadından sonra her yayın yılının sonuna bitişik olarak ve alfabetik sıraya göre harf tahsis edilerek (a,b,c şeklinde) yapılır.

 • (Mason, 2000a, 2000b).

Aynı yazara ait ancak farklı yıllarda yayınlanmış çalışmalar için ise yayın yılları kronolojik sırasına göre ve virgülle ayrılmış olarak eklenir.

 • (Mason, 2000, 2003).

APA Referans Listesi

APA stilinde metin içinde yer alan tüm kaynakçaların mutlaka referans listesinde (kaynakça veya bibliyografya olarak da adlandırılmaktadır), yer verilmesi gerekmektedir. Referans listesi, okuyucunun metinde yararlanılan kaynaklara ulaşabilmesi için gerekli olan tüm bilgileri içermektedir. Yazar(lar) ad(lar)ı, eserin yayın tarihi ve adı gibi yayın ayrıntıları, ana metinden hemen sonra gelen sayfa başından başlamak üzere ve alfabetik olarak listelenir. APA referans listeyle ilgili genel kurallar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • APA stili referans listesi, ana metnin sonunda yeni bir sayfada hemen başlayacak şekilde yer almalıdır.

 • APA stili referans listesi, metin içi alıntılarda kullanılan tüm kaynakları gerekli olan detaylarıyla birlikte içermelidir.

 • Referans listesi alfabetik olarak sıralanmalıdır.

 • Aynı yazara ait birden fazla çalışmanın olması durumunda, bunlar yayın yılına göre sıralanır.

 • Aynı yazara ait çalışmaların aynı yıla ait olması durumunda ise, eser başlıkları baz alınarak alfabetik olarak sıralanır ve her yayın yılının sonuna bitişik olarak alfabetik sıraya göre harf tahsis edilerek (a, b, c) listelenir.

APA Tarzı Kaynak Gösterme ve Referans Listesi Oluşturma

APA Stili Referans Listesi Genel Biçim

APA tarzı referans listesinin genel şablonu aşağıdaki gibidir:

 • Yazar(lar)ın soyadı ve varsa ilk adlarının ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.

 • Yazar soyadı virgülle ayrılmalı, ilk isimlerin baş harflerinden sonra nokta konmalıdır.

 • Kitap isimleri ilk harf hariç küçük harfle ve italik yazılmalıdır.

 • Yayıncı adı düz yazılmalıdır.

Genel Format:

 • Yazarın Soyadı, Yazarın Adının İlk Harfi. Varsa Diğer Adlarının Baş Harfleri. (Yayın Yılı). Kitabın adı.Yayın Şirketi.

Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, APA 6. sürüme göre basılı kitapların referans listesinde listelenmesinde yayıncı şirket bilgisinden hemen önce yayın yeri bilgisinin de eklenmesi zorunluyken APA 7. sürüm ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve artık yayın yerinin eklenmesine gerek kalmamıştır.

Tek Yazarlık Kitapların Listelenmesi

 • Kitap adları italik olarak yazılmalıdır.

 • Kitap adlarının ilk kelimeleri hariç diğer kelimler küçük harfle yazılmalıdır.

Örnek:

 • Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Kluwer Academic Publishers. 

İki Yazarlı Kitapların Listelenmesi

 • Her iki yazarın soyadı ve ilk harflerinin baş harfleri yer almalıdır.

 • Kitap adları italik olarak ve ilk kelime hariç diğer kelimler küçük harfle yazılmalıdır.

 • Yazar adları ‘‘ve’’ (and) ile değil ampersen (&) işareti ile ayrılmalıdır.

Örnek:

 • Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty.  The Crown Publishing Group.

Dergilerde Yayınlanmış Makalelerin Listelenmesi

 • Dergi adları italik yazılmalıdır.

 • Dergi adında yer alan her kelime büyük harfle başlamalıdır.

 • Eser adı ilk harf hariç küçük harfle yazılmalıdır.

Örnek:

 • Aneshensel, C.S., Rutter, C.M., & Lachenbruch, P.A. (1991). Social structure, stress, and mental health: Competing conceptual and analytic models. American Sociological Review, 56:166-178.

Web Sayfaları ve Web Sitelerinin APA Stiline Göre Listelenmesi

 • APA 7. sürüme göre, online kaynak gösterimlerinde erişim tarihi gerekmedikçe artık "erişilmiştir veya erişim tarihi" (retrieved from) ifadesine gerek yoktur.

 • Bu tip atıflarda yazar adıyla aynı olmadığı müddetçe web sitesi adı da dahil edilir.

 

APA 6. Sürüm

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

 

APA 7. Sürüm

Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horror-movies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e

Referans Listesinde Birden Fazla Yazarın Listelenmesi (APA 7. Sürüm)

Bilindiği gibi, APA 6. sürümde bu duruma ilişkin kural farklı bir şekilde uygulanmaktaydı. APA 6. sürüme göre, 2 ile 7 arasında yazara sahip olan çalışmaların tüm yazarlarının listelenmesi gerekirken, 8 ve daha fazla yazara sahip çalışmalar için ise ilk 6 yazarın adları ile son yazarın adının eklenmesi suretiyle listelenmesi öngörülmekteydi.

Ancak APA'nın 7. sürümü ile bu kuralda da güncelleme yapılmıştır.  Yeni sürüme göre, 20 ve daha fazla (20. yazar dahil) yazarı bulunan eserlerde, tüm yazarların adlarının eklenmesi gerekmektedir. Ancak yazar sayısının 21’den fazla olması durumunda ilk 19 yazarın adları ve en son yazarın adı verilerek listelenmelidir.

APA 7’ye Göre Yayıncı Kuruluşun Yerleşim Yeri Bilgisi

Bilindiği gibi APA’nın 6. sürümü, basılmış bir kitaptan alıntı yapılması durumunda yayıncının bulunduğu yerleşim yeri bilgisine de yer verilmesini zorunlu tutmaktaydı. Bu kural, ABD merkezli yayıncılar için şehir bilgisinin yanı sıra eyalet bilgisinin de eklenmesini zorunlu tutuyorken diğer yerlerdeki yayıncılar için şehir ve ülke bilgilerinin eklenmesini yeterli görmekteydi.

Ancak, APA’nın 7. sürümü ile birlikte yayıncı yerleşim yeri bilgisinde de güncelleme yapılmış ve yeni sürümle birlikte sadece yayıncının adının yazılması yeterli görülmekte ayrıca yayıncının yerleşim yeri bilgisinin eklenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

APA 6. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management. Boston: Kluwer Academic Publishers. 

APA 7. Sürüm

Wan, T.H. (2002). Evidence-based health-care management.  Kluwer Academic Publishers. 

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

APA Tarzı Kaynak Gösterme ve Referans Listesi Oluşturma

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

APA stili ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyiniz:

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, linkini vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’’

Sizin için seçtik

APA Formatı Atıf Sistemleri
APA Stiline Göre Yayınevi Bilgisi Nasıl Yayınlanır?
06.12.2020

APA 7. sürümü yayıncı yerleşim yerinin listelenmesi kuralını değiştirmiştir. APA kılavuzunun 7. baskısında, basılı bir kitaptan alıntı yaptığınız yayıncı konumunu veya veri tabanı bilgisini eklemenize gerek yoktur. Bu rehberde bu kuralın detayları örnekleriyle birlikte tartışılmaktadır.

Devamını oku
APA Formatı Biçimlendirme Atıf Sistemleri
APA 7 Formatına Göre Tablo ve Şekillerin Biçimlendirilmesi
06.12.2020

APA Formatı, tablo ve şekilleri düzenlemek ve biçimlendirmek için özel birtakım yönergeler geliştirmiştir. APA 7. sürüm güncellemesinde tablo ve şekillerin biçimlendirmesiyle ilgili kimi yeni güncellemeler getirilmiştir. Bu yazımızda APA formatına göre tablo ve şekillerin nasıl düzenlenip biçimlendirileceği hususlarına genel hatlarıyla değinemeye çalışacağız.

Devamını oku
Biçimlendirme Atıf Sistemleri
Akademik Çalışmalarda Kaynak Göstermenin Önemi ve Temel Atıf Sistemleri
06.12.2020

Çoğu araştırmacı ilk başta referans ve atıf sistemlerini oldukça yıldırıcı ve stresli bulsa da aslında fazla endişelenecek bir durum yoktur. Öğrenmek biraz zaman ve sabır gerektirse de temel kurallar kavrandıktan sonra sanıldığı kadar stresli bir konu olmadığı görülecektir. Bu yazımızda kaynak göstermenin önemini ve en yaygın atıf stilleri olan APA, Chicago ve MLA stillerinin genel kurallarını örnekleriyle birlikte ele almaya çalışacağız.

Devamını oku
APA Formatı Atıf Sistemleri
APA 7. Sürümüne Göre Çok Yazarlı Eserler Nasıl Listelenir? (‘’et al.’’ Kuralı)
06.12.2020

İki, üç ya da daha fazla yazarlı eserler APA 7 sürümüne göre ne şekilde gösterilmektedir? Bu eserler kaynakçada ne şekilde listelenir? Bu çalışma, birden çok yazarlı eserlerin gerek metin içi kaynak göstermede gerekse kaynakçada APA yayın stiline göre ne şekilde listeleneceğine ilişkin kuralları tartışmaktadır.

Devamını oku
Atıf Sistemleri MLA Stili
MLA Formatı: MLA Stilinde Biçimlendirme Nasıl Yapılır?
06.12.2020

MLA yayın stili, akademik alanda sıkça tercih edilen atıf stillerinden birisidir ve okuyucuların metin içindeki temel referansları algılamalarını ve kaynaklara ulaşmalarını kolaylaştırmayı, akademik yazımda İngilizce dilinin kullanımı ve biçimlendirme kurallarının kullanımında tutarlılığı amaçlamaktadır. Bu makalemizde, akademik çalışmalarınızı MLA yayın stiline göre ne şekilde biçimlendireceğinize ilişkin temel kuralları bulacaksınız.

Devamını oku
APA Formatı
APA 7. Sürümüne Göre ‘‘et al.’’ (vd.) Kullanımı Nasıldır?
06.12.2020

Başta APA olmak üzere pek çok yaygın yayın kılavuzunda sıklıkla gördüğünüz ''et al.'' akademik çalışmalarda birden fazla yazarlı eserlerin metin için kaynak gösterimlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. APA'nın 7. sürümünde göre ''et al.'' kısaltmasının kullanımıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Devamını oku
Akademik Yazma Atıf Sistemleri Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası
06.12.2020

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

Devamını oku