İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

24.12.2020

İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri

Proofreading hizmeti, İngilizce bir metindeki dilbilgisi, tipografi, noktalama işaretleri ve söz dizimi gibi tüm yazım hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle proofreading, derin İngilizce dil ve gramer bilgisini ve ileri düzey bir dil uzmanlığını gerektirmektedir ve makale ya da bir metin hazırlama sürecinin yayınlanmadan önceki son aşamasını oluşturmaktadır.

İngilizce metninizin içeriğinin yazım kuralları açısından eksiksiz ve hatasız olup olmadığından emin değil misiniz? İster yüksek lisans veya doktora tezi isterse yayın aşamasında olan bir kitap ya da hakemli dergiye gönderilme aşamasında olan bir makale olsun, akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi üzerinde durmaya çalışacağız.

1. Sistematik bir strateji geliştirin

Bir proofreader, hataları etkin bir şekilde tespit etmek için uygun bir proofreading stratejisine ihtiyaç duyar. Proofreading bir öğrenme sürecidir ve İngilizce dil uzmanları sadece onlara aşina gelen hataları değil aynı zamanda yeni hataları da tespit etmeyi ve düzeltmeyi öğrenmekte ve böylece sürekli olarak kendilerini geliştirmektedirler. Bu bakımdan etkili ve sistematik bir stratejiye ihtiyaç duyarlar.

2. Proofreading sürecinde konsantrasyonunuzu canlı tutun

İngilizce yazım hatalarının tespit edilmesi, proofreading sürecinin ilk ve en önemli adımıdır. Bu nedenle hata tespit süreci ciddi odaklanma ve konsantrasyonu gerekli kılmaktadır. Dikkatinizi dağıtacak her türlü araç gereci bir tarafa bırakıp metin içindeki hataları bulmak için tüm yoğunluğunuzu ve dikkatinizi metne vererek konsantre olmanız daha etkin ve verimli bir proofreading sonucu almanız için büyük önem taşımaktadır.

Odaklanmanızı etkileyecek mobil cihazlar (cep telefonları, tabletler), TV ve Internet gibi dikkatinizi dağıtma potansiyeli olan tüm hususlardan özenle uzak durmaya dikkat edin. Ancak proofreading sürecinde online kaynaklara ihtiyaç duymanız durumunda onları kullanmanızda elbette herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Proofreading Stratejileri

3. Adım adım düzenleme yapın

Proofreading sürecinde disiplinli hareket etmek ve acele etmemek mevcut hataları daha sağlıklı bir şekilde tespit edebilmeniz açısından son derece önemlidir. Her seferinde temel bir yazım ya da imla hatasını bulup öncelikle onu düzelttiğinizden emin olun ve sonra müteakip hatayı bulup ona odaklanın ve onu düzeltin. Çünkü beynin her seferinde belirli bir konuya odaklanması daha kolaydır ve böylece herhangi bir hatayı gözden kaçırma olasılığınız daha düşüktür. Eğer aynı anda birçok şey yaparsanız, konsantrasyonunuzu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir ve redaksiyonun daha az etkili olmasına yol açabilirsiniz. Ancak düzeltme sırasında kimi hataları nasıl düzelteceğinizden ya da hangi kuralı uğrayacağınızdan tam olarak emin olmadığınız durumlarda o kısmı renkli bir şekilde vurgulamak ya da durumu anlatan bir yorum eklemek suretiyle daha sonra dönüş yapabilirsiniz.

4. Düzeltme yaptığınız İngilizce metni bitirdikten sonra yeniden okuyun

Bir çalışmayı bilgisayarda veya herhangi bir elektronik ortamda yazarken ya da gerekli düzeltmeleri yaparken, yazarlar çoğunlukla kendi hatalarını göremezler çünkü beynimiz mekanik olarak yanlış kelimeleri zihnimizde düzeltmekte ya da bilgisayar veya ekran körlüğü dediğimiz husus nedeniyle tüm hataları algılayamamaktadır. Bu handikabı aşmak için tüm düzeltmeleri yaptıktan sonra metni tekrar ve dikkatlice bir kez daha okumanız, göz ardı edilme ihtimali olan İngilizce gramer ya da diğer dil ve yazım hatalarını görmenizi sağlayacaktır.

Bu teknik, özellikle yazım denetimi için oldukça yararlıdır. Proofreading sürecini tamamlayıp gerekli tüm revizyonları bitirdikten sonra, çalışmanın yeni versiyonunu, her cümleyi ve sözcüğü dikkatle bir şekilde okumak suretiyle yeniden okuyabilirsiniz. Bu ikinci okuma sürecinde ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız.

Yine Microsoft Word’ün Değişiklikleri İzle yöntemi ile yapılan düzenlemelerde şu yöntemi de kullanabilirsiniz: Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra değişikliklerin kabul edilmiş versiyonunu yeni bir Word sayfasına kopyala yapıştır yöntemiyle ekleyip değiştirilmiş versiyon üzerinden yeni bir okuma yapabilirsiniz. Böylece metnin genel fotoğrafını daha net görmüş olur ve hataları daha rahat bir şekilde tespit etme şansı yakalamış olursunuz. Word Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağını ilişkin aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

5. Revize ettiğiniz çalışmanın çıktısını alın ve sesli bir şekilde okuyun

Metindeki İngilizce denetiminizi ve gerekli düzeltmeleri yapıp tamamladıktan sonra, metnin son halinin bir çıktısını alın ve revize edilmiş versiyonu bir kez daha okuyun. Çalışmanızın çıktısının alınması size aynı zamanda çalışmaya elektronik formattan ziyade basılı kopya olarak farklı bir ortamda bakma şansı verecek ve daha fazla hatayı görmenizi sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra çıktısını aldığınız metni yüksek sesle okumak, size daha fazla hatayı tespit etme fırsatı da verecektir. Bir cümle ya da kelime kulağınız tırmalıyor ya da size yanlış geliyorsa, dil denetimi sağlayan ya da İngilizce kelimelerin cümle içerisinde kullanımına ilişkin sayısız örneği barındıran online araçları kullanarak farklı alternatifleri inceleyip doğru olan seçeneği tespit edebilir ya da bu konudaki güvenilir akademik forumlardan destek alabilirsiniz.

6. Üzerinde çalıştığınız metinden bir süre uzak durun

Üzerinde çalıştığınız metinle aranıza mesafe koymak kimi durumlarda yararlı olabilmektedir. Yazmayı yeni bitirmiş olduğunuz bir metni yeniden incelemek veya düzeltme yapmak zor olacaktır. Yazma süreciyle yoğun bir şekilde iç içe olmanız nedeniyle birçok hatayı göz ardı etme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu yüzden, kendi yazdığınız metni bir süreliğine de olsa bir kenara koymak hataların tespitini kolaylaştıracaktır. Yazma ya da yazım denetimine bir süre ara vermek için yürüyüşe çıkabilir veya plaja kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. O ana kadar yazdıklarınızdan kafanızı bir süreliğine uzak tuttuğunuzdan emin olun. Kafanızı iyice boşalttıktan sonra yazınıza tekrar dönebilir ve sayfada gerçekte neler olduğuna daha dikkatli bakmanız durumunda çok daha sağlıklı bir proofreading süreci olacağını garanti edebiliriz.

5. Noktalama işaretlerini dikkatli bir şekilde kontrol edin

Proofreading sürecinin temel öğelerinden birisi, hiç kuşkusuz noktalama işaretlerinin kontrol edilmesidir. İngilizce metin düzeltmesi yapılırken proofreader görevini yapacak kişiden beklenen temel görevlerden birisi metinde yer alan tüm noktalama hatalarının tespit edilip düzeltilmesidir. Bu nedenle kelimelere odaklanırken noktalama işaretlerinin ihmal edilmemesi gerekir.

Doğru kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın virgül, tırnak işareti, kesme işareti, iki nokta üst üste ve noktalı virgül gibi noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını özellikle takip edin ve gerekli tüm düzeltmeleri yapın. Noktalama işaretlerinin tam olarak doğru kullanıldığından emin olmak için her noktalama işaretinde durun ve doğruluğunu teyit edin.

Proofreading Stratejileri

Birçok akademisyen, araştırmacı ya da üniversite öğrencisi özellikle kesme işareti ya da tırnak işaretlerinin kullanımında sıklıkla hataya düşmektedirler. Örneğin “their” ve “they’re”; “your” ve “you’re”, ya da “its” ve “it’s”. Ayrıca yeri gelmişken hemen belirtelim ki, İngilizce makalelerinizde tercih ettiğiniz İngilizce varyant da noktalama işaretlerinin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin Amerikan İngilizcesinde alıntı metinleri için çift tırnak işaretini kullanmanız gerekiyorken İngiliz İngilizcesinde tek tırnak işaretini kullanmanız gerekmektedir. Amerikan İngilizcesini tercih ediyorsanız noktalama işaretlerini cümle bitiminde tırnak işaretinin içine koymanız gerekirken, İngiliz İngilizcesini tercih etmeniz durumunda tam tersi söz konusu olmakta ve noktalama işaretini tırnak işaretinin dışına koymanız gerekmektedir. Aşağıdaki örneklerde her iki varyantın kullanımına ilişkin cümleleri inceleybilirsiniz:

  • Amerikan İngilizcesi: He said softly, “I have a headache.”

  • İngiliz İngilizcesi: He said softly, ‘I have a headache’.

  • Amerikan İngilizcesi: Many dream images were characterized as “raw,” “powerful,” and “evocative.”

  • İngiliz İngilizcesi: Many dream images were characterized as ‘raw’, ‘powerful’, and ‘evocative’.

İngilizce olarak kaleme alınan akademik yazılarda yapılan en yaygın hataları örnekleriyle birlikte görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

8. Metni bağımsız parçalara ayırarak düzenleyin

Bu teknik, metninizdeki her bir cümlenin çok dikkatli bir şekilde okunmasını sağladığı içi hataların gözden kaçırılma ihtimalini oldukça düşürmektedir. Üzerinde çalıştığınız metninizi farklı bölümlere ayırın, ardından her paragraf ve cümleyi ayrı ayrı dikkatli bir şekilde okuyun ve dilbilgisi, noktalama işareti, sözdizimi veya yazım hataları olup olmadığını kontrol ederek gerek düzeltmeleri yapın. Metnin dijital versiyonunda değil basılı bir kopyası üzerinde çalışıyorsanız, fosforlu kalem veya benzer bir vurgulayıcı kullanarak üzerinde çalıştığınız bölümleri ayırabilirsiniz.

9. Eş sesli ve eş anlamlı kelimelere özellikle dikkat edin

Eş anlamlı kelimler bilindiği gibi farklı şekilde hecelenen ve telaffuz edilen ancak aynı anlama gelen kelimeleri olmasına karşın eş sesli kelimeler aynı şekilde telaffuz edilmesine veya hecelenmesine rağmen farklı anlamlara sahip olan kelimeleri ifade etmektedir. Bu durum, İngilizce eş anlamlı (synonym) ve eş sesli (homonym) kelimeler için de geçerlidir.

Bu nedenle, proofreading sırasında, sözcükleri değiştirirken dramatik anlam kaymalarına yol açmamak için oldukça dikkatli olmanızda yarar var. Zira buradaki yanlış bir tercihinizin metnin anlamını tamamen değiştirebileceği gibi literatürdeki kullanımının tamamen dışında hatta sizi mahcup edecek bir değişikliğe bile yol açabilme potansiyeline sahip olduğunu unutmayın.

10. Büyük harf kullanım kurallarına (capitalization rules) dikkat edin

Akademik İngilizce yazım söz konusu olduğunda, büyük harf kullanım kuralının (capitalization rules) sadece adların ve soyadların büyük harflerle yazılmasından ibaret olmadığını, bu kuraldan çok daha fazlasının olduğunu ve sanıldığından daha karmaşık olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle proofreading sürecinde bu hususlara da özel olarak odaklanmak gerekmektedir. Özellikle özel isimlere dikkat edip, kişilerin, yerlerin ve nesnelerin adlarının doğru bir şekilde büyük ya da küçük harfle yazılıp yazılmadığını mutlaka kontrol edin.

Doğru bildiğinizden yüzde yüz emin olduğunuz kelimeleri bile hafızanızın yanıltıcı olabileceği gerçeğini göz ardı etmeden bir kez daha teyit etmeyi ihmal etmeyin. En yaygın büyük harf kullanım kurallarını örnekleriyle birlikte incelemek için İngilizce Dilbilgisinde 15 Büyük Harf Kullanım Kuralı isimli makaleyi inceleyebilirsiniz.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

Proofreading Stratejileri

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’' 

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading
Proofreader Ne Yapar? Bir Bakışta Proofreading Hizmeti Nedir?
24.12.2020

İngilizce açısından iyi yazılmış bir metin ortaya çıkarma sürecinde yapılması gereken pek çok iş ve takip edilmesi gereken kurallar vardır. Elde bir kontrol listesinin olması, proofreader ve editörlerin gözden kaçması muhtemel hataları görebilmeleri açısından da önem taşımaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing
Akademik Editing Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?
24.12.2020

İngilizce yazılmış akademik eserlerde başarı elde etmek için akademik editing hizmeti en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü, bu hizmetten yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmeti Almanız İçin 8 Neden
24.12.2020

Bir makale yazarken, genellikle, içeriği oluşturan hususlara daha çok odaklanırız. Ancak bu odaklanma sırasında kimi temel dilbilgisi ve akademik yazma kurallarını ihmal edebiliriz. Editing ve proofreading hizmetleri tam bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmeti almanızı gerekli kılan 8 önemli neden tartışılmaktadır.

Devamını oku