İngilizce Yazım Denetimi (Proofreading) ve Kapsamı Nedir?

Nitelikli ve yayına hazır bir İngilizce çalışma için revizyon ve iyileştirme sürecinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda İngilizce yazma denetimi (proofreading), akademik yazma sürecinin önemli bir bileşenidir. Bu çalışmada İngilizce yazım denetiminin genel olarak ne olduğu, hangi denetimleri kapsadığı ve temel olarak editing hizmetinden ayrıldığı noktalar tartışılmaktadır.

05.06.2021

İngilizce Yazım Denetimi (Proofreading) ve Kapsamı Nedir?

İngilizce Yazım Denetim (Proofreading) Nedir?

Temel düzeyde İngilizce yazım denetimi anlamına gelen proofreading hizmeti, İngilizce bir makaleyi ya da akademik bir çalışmayı yayından önce tüm dilbilgisi hatalarından ayıklamak ve kusursuz hale getirmek için yapılan temel denetim işlemlerden birisidir. İngilizce yazım denetimi, bir çalışmayı İngilizce dil bilgisi açısından kusursuz hale getirmek için kapsamlı bir İngilizce dilbilgisi ve uzmanlığını gerektirmektedir.

Bir akademik çalışmanın İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazım hataları açısından kontrol edilmesigerektiğinde İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmeti alınması gerekmektedir. Bu nedenle, proofreading hizmeti; dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi, yazım ve kelime dağarcığındaki hataları tespit etmek ve düzeltmek için ileri düzey İngilizce dilbilgisine sahip bir uzman tarafından verilmelidir.

Nitelikli ve yayına hazır bir İngilizce çalışma elde edebilmek için revizyon ve iyileştirme sürecinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda İngilizce yazma denetimi (proofreading), akademik yazma sürecinin önemli bir bileşenidir.

İngilizce Yazım Denetimi Neden Gereklidir?

Deneyimli İngilizce dil bilim uzmanları ve editörler, akademik metinlerin redaksiyonunda salt kendi düzeltmelerinize bel bağlamamalarını tavsiye etmektedirler. Çalışmanın yazarı olarak eserinizi yazma sürecinin derinlemesine bir parçası olmanız nedeniyle düzeltmeleri de sizin yapmanız durumunda kendi hatalarınızı fark etme olasılığınız daha azdır. Bu nedenle üçüncü bir göz tarafından yapılmış bir denetim daha sağlıklı ve verimli sonuçlar üretecektir.

İleri İngilizce gramer, kelime bilgisi, yazım ve noktalama bilgisine sahip deneyimli bir editör ve proofreader, makalenizin akademik kalitesinin artırılması bağlamında büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü çalışmanızın İngilizce düzeyinde önemli iyileştirmeler yaparlar ve kusursuz gramer ve ile yüksek standartta bir akademik eser olmasına katkı sağlarlar.

Profesyonel bir İngilizce yazım denetimi hizmeti almanızın ayrıca şu yararları bulunmaktadır:

 1. Profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti zaman ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.

 2. Editing ve proofreading hizmetleri İngilizce metinlerinizi hatasız hale getirir.

 3. Alternatif maliyetler dikkate alındığında profesyonel editing ve proofreading hizmetleri daha ekonomiktir.

 4. Metinlerinizin gelişmiş bir akademik tona sahip olmasını sağlar.

 5. Editörünüzden değerli geri bildirimler alırsınız.

 6. Uzman dokunuşlarla çalışmanızı daha profesyonel hale getirir.

 7. Çalışmanızın hakemli dergilerde yayınlanma şansını artırır.

 8. Editing ve proofreading sertifikası, dergi editörlerini daha rahat ikna etmenizi sağlar.

Editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili aşağıdaki makaleleri de faydalı bulabilirsiniz:

İngilizce Yazım Denetimi Neleri Kapsamaktadır?

İngilizce yazım denetimi, çalışmanızın İngilizce açısından daha mükemmel ve kusursuz hale gelmesini sağlar ve genel olarak aşağıdaki denetimleri içerir:

 • Dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimsel, yazım ve kelime dağarcığı hatalarının tespit edilmesi

 • Noktalama işaretlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığının denetimi

 • Eş anlamlı kelimelerin kullanımının isabetli olup olmadığı hususlarının denetimi

 • Büyük harf küçük harf kullanımının denetimi

 • Özel isimlerin doğru yazılıp yazılmadığının kontrolü

 • Kısaltmaların (özellikle Latince kökenli olanların) doğru kullanılıp kullanılmadığının denetimi

 • Sayfa başlıklarının kontrol edilmesi

 • Sayfa numaralarını kontrol edilmesi

 • İçindekiler dizini, indeks ve ekler dizinini sayfa numaralarını ve başlıklarla karşılaştırılmak suretiyle uyumlu olup olmadıklarının kontrol edilmesi.

İngilizce Yazım Denetimi (Proofreading)

İngilizce Yazım Denetimi Neleri Kapsamaz?

Aşağıdaki düzenleme ve denetmeler İngilizce yazım denetiminin kapsamına girmez.

 • İngilizce içerik denetimi (editing düzenlemeleri): İngilizce içerik denetimi (editing) hizmetleri, yazım denetimi hizmetinden daha kapsamlı denetim ve düzenlemeleri gerektirmektedir. Ağırlıklı olarak içerik denetimine odaklanan editing hizmetleri, bir makale ya da çalışmanın akademik kalitesini artırmayı amaçlamayan daha ileri bir uzmanlığı gerektirmektedir. Bu bakımdan yüksek lisans ya da doktora düzeyinde editörlerce yapılması daha verimli sonuçlar doğurur. Editing düzeyindeki iyileştirmeler, İngilizce yazım denetimi (proofreading) kapsamında sağlanan bir hizmet değildir.

 • Editing hizmetleri, genellikle makalenin akademik standardını iyileştirmek için önemli değişiklikleri içermektedir. Proofreading hizmetine göre çok daha fazla yaratıcılığı gerektiren editing hizmeti, genellikle yazarın okuyucu hedef grubuna dönük tutum ve yaklaşımını da dikkate almaktadır.

 • Editing hizmeti, bir metinde kapsamlı değişikliklere yol açar, yazarın gereksiz sözcükler kullanıp kullanmadığı veya çok uzun cümleler yazıp yazmadığını da denetler ve bu doğrultuda gerekli düzeltmeleri yapar. Bu bakımdan yazarın argümanlarını daha ikna edici hale getirmek için çalışmada kimi yapısal değişikliklere de yol açar.

 • İngilizce yazım denetimi, copyediting hizmetini içermez.

 • İngilizce yazım denetimi, sayfa düzenlemesi, dizayn ve biçimlendirme hizmetlerini kapsamaz.

İngilizce içerik denetimi (editing) ile İngilizce yazım denetimi (proofreading) arasındaki farkı daha net görebilmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

İngilizce İçerik Denetimi (Editing Hizmeti)

İngilizce Yazım Denetimi (Proofreading Hizmeti)

Genellikle akademik içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilir.

Genellikle akademik içeriğin son taslağında gerçekleştirilir.

Çalışmada yer alan dil ve kelime kullanımını geliştirmeyi amaçlar. 

Yalnızca yazarca yapılan dilbilgisi hatalarına odaklanır.

Her türlü netlik ve okunabilirlik sorununu azaltmayı ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlar.

Çoğunlukla dilbilgisi, yazım hataları ve tutarsızlık gibi yüzeysel sorunları azaltmayı amaçlar.

Genel sözcük sayısının azaltılmasına ya da arttırılmasına izin verir.

Sözcük sayısında herhangi bir azalmaya veya artışa izin vermez.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirir ve bu nedenle editör-yazar iletişimine gereksinim duyulabilir.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirmez ve bu nedenle proofreader-yazar iletişimine gerek duyulmaz.

Akademik içeriğin netliği ve okunabilirliği ile ilgili sorunları ele alır ve bu sorunları giderir.

İçerikteki dilbilgisi hataları, yazım hataları veya noktalama hatalarıyla ilgili sorunları giderir.

Aynı zamanda akademik içeriğin iyileştirilmesini amaçlar.

Büyük ölçüde akademik içeriği geliştirmeyi amaçlamaz.

Akademik içerik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı ve lisans üstü eğitime sahip olmayı gerektirir.

Dilbilgisi ve yazım denetimi de dahil olmak üzere İngilizce dil bilgisi uzmanlığını gerektirir.

Tamamlanması daha uzun zaman gerektirir.

Kısmen daha kısa bir zaman diliminde tamamlanabilir.

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Editing ve Proofreading Hizmeti

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce makale düzenleme

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları
05.06.2021

İngilizce dil bilim uzmanları yazarların kendi yaptıkları son denetimlerin yeterli olmayacağını mutlaka bir üçüncü göz tarafından denetlenmesi gerektiğini ısrarla önermektedirler. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinin başlıca faydaları nelerdir?

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Akademik Çalışmalarda Proofreading Hizmetinin Önemi
05.06.2021

Proofreading, İngilizce akademik yazma becerinizi geliştiren ve mükemmel yazılmış bir akademik makale elde etmeniz için çok önemli bir adımdır. Makalenizin dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım ve biçimlendirme açısından hatasız olmasını istiyorsanız, bir proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir. Bu nedenle proofreading, yazma sürecinin kritik bir parçasıdır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?
05.06.2021

İngilizce çalışmanızı tamamladıktan sonra son kontrol için hangi hizmete ihtiyacınız var? Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İlk bölüm olarak ele alınan konunun birinci kısmında, editing hizmetinin neleri kapsadığı tartışılmıştı. Bu yazıda proofreading hizmetinin genel olarak neleri kapsadığına yer verilecektir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?
05.06.2021

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
05.06.2021

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
05.06.2021

Editing ve proofreading hizmetlerden yararlanmadan önce, göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları bilmek, bütçenizi doğru yerlere harcamanıza, yetenekli düzeltmenler bulmanıza ve doğru sonuçlar almanıza yardımcı olur. Bu çalışmamızda editing ya da proofreading hizmeti almadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda aydınlatıcı ipuçları vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading Akademik Yayın
Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi
05.06.2021

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Devamını oku