Dergi Editör ve Hakem Yorumlarına Etkili Cevap Nasıl Yazılır?

Hakemli bir dergiye makalenizi gönderdiniz ancak editör ve hakemlerden çok sayıda eleştiri, geri bildirim ve revizyon talebi aldınız. Peki bu kadar emek ve zaman harcadığınız makalenizin yayınlanma şansını kaçırmamak için editör ve hakem yorumlarına etkili cevap yazmak için ne tür bir strateji takip etmelisiniz?

17.05.2021

Dergi Editör ve Hakem Yorumlarına Etkili Cevap Nasıl Yazılır?

Bir akademisyen için makalesinin prestijli bir dergi tarafından kabul edilmiş olması büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ancak makale kabul edilmiş olsa bile zaman zaman dergi editörleri, hakemlerin öneri ve eleştirileri doğrultusunda kimi değişiklikler yapılıp makalenin yeniden gönderilmesini isteyebilmektedirler. Bazı eleştiri ve yorumlar hayal kırıklığı ve cesaret kırıcı olsa da en acımasız olduğunu düşündüğünüz yorumların bile çalışmanızın daha iyi hale gelmesine yardımcı olacağını unutmayın. Eleştiri ve yorumları aldığınız sırada biraz öfkeleneceğinizi ya da hayal kırıklığı yaşayacağınızı tahmin ediyoruz ancak sonuçta, ortak amaç makalenizi kusursuz olarak yayınlamak olduğuna göre tüm süreç bittiğinde daha nitelikli bir makale yayınlayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Bu nedenle, çalışmanızın gözden geçirilmesi ve hakem ve editörlerden geri bildirim almanız durumunda, eleştiri ve öneriler doğrultusunda uygun yanıtlar hazırlamanız gerekmektedir. Dergi hakemi ya da editörlerine vereceğiniz yanıtlarla ilgili olarak, mutlaka itiraz etmeniz, tartışmanız veya onların yanlış olduğunu kanıtlamanız gerektiği anlamına gelmemektedir. Bilakis bu tarz bir yaklaşımdan özenle uzak durun ve her önerinin makalenizi zenginleştirecek ve yayına hazır hale getirecek bir faktör olduğunu göz ardı etmeyin. Eleştiri ve önerilere vereceğiniz yanıtlarla, hakem ve editörlerinizi çalışmanızda gerçekten kayda değer değişiklikler yaptığınız konusunda ikna etmeye çalışmalı ve hakem ve editörler üzerinde işinizi ciddiye aldığınıza ilişkin olumlu bir izlenim bırakmalısınız.

Başvuru sonrası hakemli dergilerden alabileceğiniz muhtemel karar türleri

Hakemli dergilere başvuru sonrası alabileceğiniz muhtemel kararlar; ön değerlendirme ret (desk reject), doğrudan kabul (accepted), ret (rejected) ya da gözden geçir ve yeniden gönder (review and resubmit) şeklinde olabilmektedir. Editör ve hakem eleştirilerine yazacağınız yanıtlarda dikkat edeceğiniz hususlara geçmeden önce dergilerin makalenizle ilgili vereceği muhtemel kararlara genel hatlarıyla göz atmakta fayda var.

i. Ön değerlendirme ret (desk reject)

Ön değerlendirme ret kararı (desk reject), makalenizin derginin temel yayın politikalarıyla örtüşmemesi ya da başka ciddi nedenlerin varlığı nedeniyle dergi editörünün, daha en baştan makalenizi reddetmesi ve dolayısıyla hakemlere göndermemesi durumunu ifade eden bir karar çeşididir. Böyle bir karar, genellikle makale içeriğinin derginin yayın politikalarıyla örtüşmemesi ya da çok ciddi dil ve yazım hatalarının ve ilk bakışta dikkate çeken akademik içerik ve analiz problemlerinin olduğu durumlarda söz konusu olabilmektedir.

ii. Doğrudan kabul (accepted)

Her ne kadar sıkça rastlanan bir durum olmasa da makaleniz kimi durumlarda hakemlere gönderilmeden dergi editörlerince doğrudan kabul edilebilmektedir.

iii. Ret (rejected)

Makalenizin hakemlere gönderilmesinden sonra hakemlerce kimi nedenlerden dolayı yayınlanmaya değer bulunmaması durumudur. En yaygın olarak bilinen nedenler arasında, zayıf akademik içerik, yoğun gramer hataları, tutarsız ve yanlış analiz gibi hususlar gösterilebilir.

iv. Gözden geçir ve yeniden gönder (revise and resubmit [R&R])

Hakem değerlendirme sürecini sorunsuz geçen ve yayınlanmaya değer bulunan makaleler, kimi durumlarda yayına hazırlanmadan önce yine de kimi ekstra revizyon ve düzeltmelere tabi tutulabilmektedir. Bu tip durumlarda, editör ve hakemlerin eleştirilerine detaylı yanıtlar hazırlamanız, önerileri tek tek ele almanız ve öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yaparak revize edilmiş versiyonu yeniden göndermeniz gerekmektedir. Bazı öneri ve değişiklikleri gereksiz ya da anlamsız bulsanız bile kibar ve saygılı olmayı asla ihmal etmeyin, her öneriyi titizlikle ciddiye alın ve gerekli düzeltmeleri yaparak makalenizi yeniden gönderin.

Hakemli dergilerde yayın yapmaya ilişkin aşağıdaki makaleleri de faydalı bulabiirsiniz:

Şimdi hakem ve editör yorumlarına cevap verme sürecinde faydalı olabilecek kimi ipuçlarına göz atalım.

1. Hakem ve editör değerlendirmelerini ciddiye alın

Daha önceki yazılarımızda ele aldığımız gibi hakemli dergilerde makale yayın sürecinin en önemli aşamalarından birisi, hakem değerlendirmelerinin incelenmesi ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasıdır. Çalışmanızı yayınlanmak üzere gönderdikten sonra, makaleniz ilk denetim aşamasını geçerse, dergi editörlerince alan uzmanı ilgili hakemlere gönderilecektir. Hakemlerden çalışmanızla ilgili sayısız eleştiri alma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu aşamada ciddi eleştirilere karşı hazırlıklı olmalı ve makalenizi inceleyen ve geri bildirimde bulunan dergi hakemleri ya da editörlerinin geri bildirim ve eleştirileri ne pahasına olursa olsun yanıtsız bırakmamalısınız. Bu geri bildirimleri dikkatli bir şekilde ve tek tek ele alarak net ve anlaşılır yanıtlar yazmaya dikkat etmelisiniz. Bunu yapmakla editörler ve hakemler nezdinde sadece güvenilirliğiniz artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bu konuda çaba gösterdiğiniz konusunda muhataplarınızı da ikna etmiş olacaksınız.

2. Yanıtlarınızı genel bir çerçeveye oturtarak takibini kolaylaştırın

Hazırlayacağınız yanıt formatı, her zaman genel bir değerlendirme şeklinde olmalıdır. Göndermiş olduğunuz makale veya cevapların editörün masasında bekleyen tek makale ya da cevap mektubu olmadığını ve editörlerin sizin gönderilerinizin dışında da baş etmek zorunda kaldığı sayısız makale ve geri bildirim olduğunu unutmayın. Bu nedenle cevaplarınızı oldukça sistematik bir çerçeve içinde göndererek editörünüzü işini kolaylaştırmalısınız. Bu genel değerlendirme, editör ve hakemler tarafından gönderilmiş olan tüm öneri, tenkit ve revizyon taleplerinin tek tek ele alınarak genel olarak hangi değişikliklerin yapıldığının bir listesini içermelidir. Çizmeye çalıştığınız temel çerçeveyi daha net bir biçimde ortaya koyabilmek için gerektiğinde rakamlar, tablolar ve kimi şekiller de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde genel bir ana hat ve çerçeve ortaya koyduktan sonra, gönderilen her eleştiri ve yeniden inceleme talebini tek tek ele alarak her birine ayrı ayrı cevap verdiğinizden emin olun.

3. Her koşulda saygılı olmayı ihmal etmeyin

Akademik yayıncılığın ve hakemli dergilerin profesyonel bir platform olduğu gerçeğini unutmayın. Bu nedenle profesyonel bir tutum benimsemek ve her koşulda saygılı olmak önemlidir. Hakem ve editörlerle aynı fikirde olmasanız veya görüşlerinizi anlamaktan aciz olduğunu düşünseniz bile (!), bu düşüncenizi hiçbir koşulda hakem ya da editörlerle paylaşmayın. Editör ve hakemlerin kimi zaman cesaret kırıcı, rekabetçi ve hatta küçük düşürücü olduklarını düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın ki hem sizin hem onların ortak amacı daha nitelikli bir yayın ortaya koymaktır. Bu nedenle iletişim kurarken ya da yanıtlarınızı gönderirken kullanacağınız kelimeleri özenle seçmelisiniz. Gönderilen eleştirileri anlamaya çalışın ve muhataplarınıza saygılı davranmayı ihmal etmeyin. Sabırla gönderilen eleştirileri incelemeye başlayıp yanıtlarınızı hazırladığınızda siz de aslında hakemlerin çok da haksız olmadıkları sonucuna varacaksınız.

4. Hatalarınızı kabul edin ve iyileştirmeye çalışan

Editör ve hakemlerin eleştiri ve önerilerine yanıt hazırlarken benimsenmesi gereken bir başka önemli tutum ise hatalarınızı kabul etmeniz ve onları iyileştirme eğilimi içerisinde olmanızdır. Önerilen değişiklikler size mantıklı gelmese veya makalenizin yayınlanmaya hazır nitelikte bir çalışma olduğuna inansanız bile, bir insan olarak hata yapma ihtimaliniz olduğunu asla göz ardı etmeyin ve her bir eleştiriye itinayla yaklaşarak cevap yazmaya gayret edin. Unutmayın ki çalışmanızla ilgili değerlendirme ve eleştiri gönderen editör ve hakemler alanlarında uzman oldukça deneyimli akademisyenlerdir ve makale değerlendirme temel uzmanlık alanlarından birisidir. Onlardan alacağınız geri bildirimlerin son derece önemli olduğunu ve hatalarınızla yüzleşmenin, daha kaliteli bir makale üretmenizde önemli bir enstrüman olduğunu asla unutmayın.

5. Yanıtınızı göndermeden önce mutlaka profesyonel bir proofreader ya da editör kontrolünden geçirin

Makalenizde talep edilen revizyon ve değişiklikleri yaptıktan sonra, üçüncü bir gözün değerlendirmesi, gözden kaçırmış olma ihtimalinizin olduğu dil bilgisi ve yazım hatalarını düzeltmek ve içerikteki tutarsızlıkları bertaraf etmek için oldukça faydalı bir yöntemdir. İşinizi riske atmamak için daha önce bir düzenleme hizmeti almış olsanız bile yeni değişiklikleri ve cevap metninizi de ihtiyaca göre profesyonel bir göz tarafından incelenmesini sağlamanızda fayda var.

Dergi Editör ve Hakem Yorumlarına Etkili Cevap Nasıl Yazılır?

Eğer gelen eleştiri ve geri bildirimler makalenizde sadece gramer vb. dil hatalarının olduğuna ilişkinse, bu durumda sadece proofreading desteği almanız yeterli olabilir. Ancak akademik içerik düzenlemesinin de gerektiğine ilişkin bir geri bildirim aldıysanız editing hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Tam olarak hangi hizmete destek olacağınız konusunda emin değilseniz destek alacağınız kurum ya da kişilerin görüşlerine başvurabilirsiniz. Editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak ve aralarındaki farkları görmek için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

https://besteditproof.com/tr/new-order-step-1

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
Kusursuz Bir Literatür Taraması için 7 Teknik
17.05.2021

İyi bir literatür taraması nasıl yapılır? Kusursuz bir literatür taraması yazmak için hangi adımlar izlenmelidir? Bu çalışmada kusursuz bir literatür incelemesi için faydalı bulacağınız yedi temel tekniği bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı
17.05.2021

Bu çalışmamızda nitelikli bir akademik eser üretebilmek için ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz ve oldukça geniş bir kaynak listesine sahip 10 online veri tabanını sizlerle paylaşmaktayız: Google Akademik, Core, Public Libary of Science (PLOS), ScienceOpen, Social Science Research Network (SSNR), Directory of Open Access (DOAJ), PubMed, E-Theses Online Service (EThOS), BioMed Central ve Bielefeld Academic Search Engine.

Devamını oku
Akademik Yazma
Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?
17.05.2021

Doğru planlama ve yararlı ipuçlarından faydalanmak koşuluyla, lisans ya a lisans üstü eğitiminizi sırasında ödev yazma ve hazırlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda Best Edit & Proof’un deneyimli uzmanlarınca hazırlanan etkili ve kusursuz bir üniversite ödevi hazırlamada yararlı olabilecek temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku