Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

16.05.2021

Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Sonuçta, prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz ve alacağınız muhtemel bir ret sizde hayal kırıklığına yol açacaktır. Makale gönderim sürecinde dikkate alınması gereken birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Yayın için doğru makaleyi seçtiğinizden emin misiniz?

  • Makalenizin yayınlanabilmesi için aranan başarı ve yayın kriterlerini sağladığından emin misiniz?

  • Makale hakem ve editörlerinin eleştiri ve geri bildirimlerine etkili bir şekilde cevap verebildiniz mi?

  • Makaleniz İngilizce dil bilgisi ve akademik ton açısından hatalardan arındırıldı mı?

Bu rehber çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız. Bu yöntemleri takip ederek yayın sürecini stressiz bir şekilde yönetebilir ve çalışmanızın sorunsuz bir şekilde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

1. Dergi seçimini doğru yapın

Makalelerin hakemli dergilerce reddedilmesine yol açan temel nedenlerin başında yanlış dergi seçimi gelmektedir. Dergilere gönderilen yazıların ezici bir çoğunluğu, henüz hakem değerlendirmesine gönderilmeden doğrudan reddedilmektedir. Bu makalelerin yaklaşık olarak %30’u, çalışmanın derginin okur kitlesine ya da derginin hedeflerine ve kapsamına uygun olmaması nedeniyle reddedilmektedir.

Yayınlamayı düşündüğünüz makaleyi belirledikten sonra makalenizin içeriğine en fazla uyan dergilerin bir listesini çıkarıp onlar arasında hangi dergiye göndermek istediğinize karar verin. Kısa bir araştırma ve ilgili veritabanlarını inceledikten sonra hedef derginizi kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Bir dergiyi alanında seçkin bir dergi yapan birçok faktör olması nedeniyle kararınızı derginin ilgisine, açık erişimli olup olmadığına (open-access) ve etki derecesine (impact factor) göre verdiğinizden emin olun. Karar vermeden önce çalışma arkadaşlarınızdan ve tanıdığınız diğer akademisyenlerin referans ve önerilerinden faydalanabilirseniz.

2. Dergi yayın kriterlerini eksiksiz sağladığınızdan emin olun

Hakemli her bir derginin kendine has yaklaşımı, tercih ettiği yöntemler ve yayın kriterleri olduğundan, yayımlamak için seçtiğiniz derginin yayın kriterlerinin tespiti önemlidir. Makalenizi göndereceğiniz dergiye karar verdikten sonra, derginin yayın kriterlerini ve yazar rehberini detaylı bir şekilde incelediğinizden ve yayın kriterlerini karşıladığınızdan emin olun.

Yayın için makalenizi göndereceğiniz dergi ya da dergileri tespit ettikten sonra ilgili dergilerin web sayfalarını ziyaret edip genel ilkeler ile yayın süreci ve yazar rehberlerini etraflıca incelemeyi ve takip etmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda en etkili yöntemlerden birisi, mutlaka bir kontrol listesi oluşturmak ve aşama aşama takip etmektir.

3. Doğru atıf ve referans stilini takip edin

Yayınlayacağınız dergiyi kararlaştırdıktan sonra, biçimlendirme gereksinimlerini bilecek ve makalenizi bu gereksinimleri sağlayacak şekilde yazmaya başlayacaksınız. Makalenizi hazırlarken, daha sonra yanlış atıf sistemi ya da tutarsız referans stili nedeniyle ret alabilme ihtimalinizi bertaraf edebilmek için dergi tarafından benimsenmiş olan doğru atıf sistemini takip ettiğinizden ve biçimlendirme kurallarını eksiksiz yerine getirdiğinizden emin olun. Eğer dergi tarafından benimsenmiş özel bir atıf ve referans sistemi yoksa, benimseyeceğiniz atıf sisteminin tüm makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanıldığından emin olun. Konuyla ilişkili faydalı olabilecek aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

4. Kapak mektubu ekleyerek ilk aşamayı geçme şansınızı artırın

Özellikle hakemli dergilerde makale yayınlamaya yeni başlayan pek çok akademisyen ve araştırmacı ne yazık ki kapak mektubunu yayın prosedürünün basit bir parçası ve salt bir formalite gibi görebilmektedir. Bunu yaparken, kapak mektubunun aslında hakemli dergi editörüyle ilk ve doğrudan iletişim kuran oldukça etkili bir enstrüman olduğu gerçeğini göz ardı etmektedirler. Kapak mektupları, yazarların çalışmalarının editör üzerinde ilk izlenimi bırakacak bir işleve sahip olmaları yönüyle oldukça önemlidir. Bu yönüyle, yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için bir nevi vitrin işlevi görmektedir ve titiz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

Eğer makalenizi göndermeyi düşündüğünüz dergi aynı zamanda bir kapak mektubu göndermenize de izin veriyorsa bir kapak mektubu ekleyerek göndermeyi ihmal etmeyin. Kapak mektubu, kendinizi tanıtmak ve olumlu bir izlenim yaratmak için iyi bir yoldur. Derginin izin vermesi durumunda, potansiyel hakem önerilerinizi bile paylaşabilirsiniz.

Kapak mektubu hazırlarken ’’Hakemli Dergiler İçin Etkili Bir Kapak Mektubu (Cover Letter) Nasıl Hazırlanır?’’isimli makalede de etraflıca tartıştığımız gibi temel olarak şu hususlara dikkat ettiğinizden emin olun:

  • Başvurunuzun temel hususları içerdiğinden emin olun

  • Kapak mektubunda makale içeriğine ilişkin tekrara düşmeyin

  • Kısa öz ve net olmaya çalışın

  • Makalenizin öneminden bahsedin ama abartmayın

  • Abartılı övgü ve ifadelerden uzak durun

  • Editörün üzerindeki yükü hafifletin

5. Kusursuz bir makale ve sorunsuz bir yayın süreci için editing ve proofreading hizmeti almayın ihmal etmeyin

İngilizce makaleleri yazdıktan sonra, üçüncü bir gözün değerlendirmesi, gözden kaçırmış olma ihtimalinizin yüksek olduğu İngilizce dil bilgisi hatalarını düzeltme ve içerikteki tutarsızlıkları bertaraf etmek için oldukça faydalı bir yöntemdir. Bu süreçte, makalenizin ihtiyacına göre sadece proofreading desteği alabilecekken içerik düzenlemesinin de gerekmesi durumunda editing hizmetine de başvurabilirsiniz. Proofreading ve editing hizmetine neden ihtiyaç duyabileceğinize ilişkin hususları ve bu hizmetlerin avantajlarını okumak için ‘‘Akademik Editing Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?’’ adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

Makale yazma sürecini tamamladıktan sonra, dergiye göndermeden önce makaleyi birden çok kez gözden geçirdiğinizden, incelediğinizden ve tekrar tekrar okuduğunuzdan emin olun. Ekstra dikkatli olmak istiyorsanız, makaleniz için profesyonel editing ve proofreading hizmetleri alabilirsiniz. Profesyonel hizmetler, özellikle hakemli dergi makaleleri için göz ardı edilmemesi gereken önemli bir seçenektir. Özellikle sertifika hizmeti sağlayan bir kurum ile çalışmanız durumunda dergiye göndereceğiniz editing sertifikası ile yayın sürecinin dil aşamasını kolay bir şekilde geçmiş olacaksınız.

Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu

6. Hakem ve editör değerlendirmelerini dikkatli bir şekilde inceleyin

Hakemli dergilerde makale yayın sürecinin en önemli aşamalarından birisi hakem değerlendirmelerinin incelenmesi ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasıdır. Makaleniz ilk denetim aşamasını geçerse, ilgili dergi hakemlerine gönderilecektir. Hakemlerden çalışmanızla ilgili pek çok eleştiri gelecektir. Bu aşamada ciddi eleştirilere karşı hazırlıklı olmalı ve makalenizi inceleyen ve geri bildirimde bulunan dergi hakemleri ya da editörlerinin geri bildirim ve eleştirileri ne pahasına olursa olsun yanıtsız bırakmamalısınız. Bu geri bildirimleri dikkatli bir şekilde ve tek tek ele alarak net ve anlaşılır yanıtlar yazmaya dikkat etmelisiniz. Bunu yapmakla editörler ve hakemler nezdinde sadece güvenilirliğiniz artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bu konuda çaba gösterdiğiniz konusunda muhataplarınızı ikna etmiş olacaksınız.

Şimdi başvuru sonrası dergilerden alabileceğiniz muhtemel karar türlerine genel hatlarıyla göz atalım.

a. Ön değerlendirme ret (desk reject)

Dergi editörünün, daha en baştan makalenizin dergiyle eşleşmemesi nedeniyle reddetmesi ve dolayısıyla hakemlere gönderilmemesi durumudur. Böyle bir karar, genellikle makale içeriğinizle derginin örtüşmemesi ya da çok ciddi dil hatalarının ve ilk bakışta dikkate çeken akademik içerik ve analiz eksikliğinin olduğu durumlarda söz konusu olabilmektedir. Bu tür kararları bertaraf edebilmek için yukarıda belirttiğimiz gibi doğru dergi seçimi ve kusursuz bir metin sunulması oldukça önemlidir.

b. Doğrudan kabul (accepted)

Her ne kadar oldukça nadir bir durum olsa da kimi durumlarda makaleniz hakemlere gönderilmeden dergi editörlerince doğrudan kabul edilebilmektedir.

c. Ret (rejected)

Makalenizin hakemlere gönderilmesinden sonra hakemlerce birçok nedenden dolayı yayınlanmaya uygun bulunmaması durumudur. Bunlar arasında en yaygın olarak bilinen nedenler, zayıf akademik içerik, yoğun gramer hataları, tutarsız ve yanlış analiz gibi hususlar gösterilebilir.

d. Gözden geçir ve yeniden gönder (revise and resubmit [R&R])

Makaleniz, hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kimi durumlarda yayınlanabilir olarak bulunsa da yine de bazı revizyon ve düzeltmelerin yapılması istenebilmektedir. Bu durumlarda, hakemlerin eleştirilerine detaylı bir yanıt hazırlamanız, önerilerini tek tek ele almanız ve öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikleri yapmanız gerekecektir. Bazı öneri ve değişiklikleri gereksiz ya da anlamsız bulsanız bile kibar ve saygılı olmayı asla ihmal etmeyin, her öneriyi titizlikle ciddiye alın ve gerekli düzeltmeleri yaparak makalenizi yeniden gönderin.

Uzman editörlerimizle İngilizce metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

https://besteditproof.com/tr/contact

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Kapak Mektubunda Hangi Hususlar Yer Almalıdır
16.05.2021

Kapak mektupları iş başvurularının vazgeçilmez öğeleridir. Buna rağmen dijital alandaki gelişmeler nedeniyle artık kapak mektuplarına ihtiyaç kalmadığını savunan bir kesim bulunmaktadır. Gerçek şu ki, bir kapak mektubu yazmak ve İngilizce özgeçmişinizle birlikte sunmak, mülakata çağrılma ya da işe alınma şansınızı artıracaktır. Bu makalede, etkili bir İngilizce kapak mektubunda mutlaka bulunması gereken 5 temel hususa yer verilmektedir.

Devamını oku
Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlamak İçin 7 Temel Adım
16.05.2021

Springer'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yayın için gönderilen makalelerin yaklaşık olarak %80'i daha tarama sırasında reddedilmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu, bilimsel makalelerin sadece %20'sinin yayına uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile diğer genç akademisyenler için hazırlanan bu kılavuzda, hakemli dergilerin yayın sürecinde karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkmak için takip etmeleri gereken adımları bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Akademik Yazımda Kaçınmanız Gereken 5 Kötü Alışkanlık
16.05.2021

Akademik bir makale kaleme almak, diğer yazı biçimlerine göre her zaman daha zordur. Sabır, bilgi ve yoğun çaba gerektirir. Ancak birçok araştırmacının ve öğrencinin akademik yönergelere uymadan araştırma makalesi yazımında dramatik hatalara düştüğünü gözlemlemekteyiz. Akademik bir makale bilgilendirici, iyi yapılandırılmış kusursuz bir dil örgüsüne sahip olmalıdır. Bir öğrenci veya araştırmacı olarak, bu tarz dramatik hataları tespit etmeli ve yeni çalışmalarda bu hataları yapmamaya özen göstermelisiniz. Bu çalışmamızda akademik yazımda kaçınılması gereken 5 kötü alışkanlık ve yapılan yaygın hataları bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Akademik Yazımda Öğrencilerin En Sık Yaptığı 5 Hata
16.05.2021

Akademik metin hazırlarken öğrenciler tarafından sıklıkla yapılmakta olan belli başlı hatalar bulunmaktadır. Bu hatalardan kaçındığınız takdirde akademik metin yazımında kısa sürede ne kadar ilerlediğinize inanamayacaksınız. Bu makalede, akademik yazımda en sık yapılan 5 hatayı ve onlardan kaçınmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine değineceğiz.

Devamını oku
Akademik Yazma İntihal (Plagiarism) Akademik Yayın
6 Pratik İpucu: Akademik Çalışmalarda İntihal Nasıl Önlenir?
16.05.2021

İntihal, özetle başka yazarlara ait düşüncelerin usulüne uygun atıf yapılmadan kopyalanmasıdır ve fikir ya da eser hırsızlığı olarak da ifade edilmektedir. Peki intihali önlemek için nelere dikkat edilmeli ve hangi teknikleri kullanmalısınız? Bu makalede yararlanabileceğiniz altı pratik tekniği bulacaksınız.

Devamını oku