Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları

İngilizce dil bilim uzmanları yazarların kendi yaptıkları son denetimlerin yeterli olmayacağını mutlaka bir üçüncü göz tarafından denetlenmesi gerektiğini ısrarla önermektedirler. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinin başlıca faydaları nelerdir?

13.12.2020

Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları

Akademik Editing ve Proofreading Hizmetleri Neden Gereklidir?

Hemen hemen her yazımızda önemle üzerinde durduğumuz gibi, İngilizce dilbilgisi düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun çalışmalarınızın bazı hatalar içermesi her zaman mümkündür ve yazma sürecine yoğun olarak dahil olmanız nedeniyle kimi önemli İngilizce yazım hatalarını göz ardı etme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Çalışmanıza son halini verdikten sonra profesyonel bir editing (yazım ve içerik denetimi) veya proofreading hizmeti (yazım denetimi) almanız metninizin kusursuz olmasını sağlayacaktır. Böylece çalışmanız akademik açıdan daha kaliteli hale ve dolayısıyla yayına hazır hale gelecektir.

Makalenizin yayın sürecini başlatmadan önceki son aşamasında, üçüncü bir göz olarak profesyonel bir proofreader veya editör tarafından yapılacak son kontrol ve düzeltmeler son derece faydalı olacaktır. Çalışmanız size teslim edildikten sonra çalışmanızın orijinal halinin ne kadar fazla hata içerdiğini ve gözden kaçırdığınız ne kadar çok hata olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız. Bu bakımdan İngilizce dil bilim uzmanları yazarların kendi yaptıkları son denetimlerin yeterli olmayacağını mutlaka bir üçüncü göz tarafından denetlenmesi gerektiğini ısrarla önermektedirler. Bu her zaman profesyonel bir editör olmak zorunda değildir. İngilizce ve akademik düzeyine güvendiğiniz akademisyen bir meslektaşınız bir arkadaşınız ya da bir aile üyesinin bile son kontrolünde ne kadar çok hata tespit ettiklerine bizzat tanık olacak ve çok şaşıracaksınız.

İngilizce editing proofreading hizmetlerinin faydaları

Proofreading vs. Editing

Proofreading hizmetinin temel amacı, İngilizce yazılmış bir akademik çalışma ya da herhangi bir metinde yer alan İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ve yazım hatalarını tespit edip düzeltmektir.

Buna karşın, editing hizmeti metnin akışı, okunabilirliği ve genel İngilizce kalitesini artırmayı amaçlamakta ve akademik içeriğe ilişkin düzenlemeler de yapmaktadır. Editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farkın bu konuda belirginleştiğini söyleyebiliriz.

Proofreading ve editing arasındaki farkı ABD’li editörlerimizden Dr. Courtney tarafından geliştirilen ve sıklıkla dile getirdiğimiz aşağıdaki analoji oldukça güzel resmetmektedir:

Bir mimarın, (bizim örneğimizde editörün), eskimiş ve bakıma muhtaç bir binayı alıp onun mevcut duvarlarınıkaldırıp yeni malzemelerle değiştirdiğini varsayalım. Ayrıca binaya yeni odalar ekleyip, zemin karolarını kaldırarak yenileşme yaptığını düşünelim. Bu örnekte olduğu gibi binadaki iyileştirme, binanın mevcut temeliüzerinde yapılmaktadır ve bu durumun sonucunda binada kayda değer bir iyileştirme olacaktır.

Daha sonra bina kontrol memuru (bizim örneğimizde proofreader), binada yapılan her şeyin düzgün bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için denetleme yapmaya gelir. Kontrol memurunun ana rolü, yeni bir şey oluşturmak değil halihazırda yapılmış olan yapının denetimini yapmak böylece ikamet edilebilir hale getirilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, editing hizmetinin amacı mevcut çalışmayı daha iyi bir hale getirip deyim yerindeyse daha iyi bir eser ortaya koymakken, proofreading hizmetinin amacı yeni bir eser oluşturmak değil mevcut eserdeki eksiklikleri tespit edip onları düzeltmek ve yayınlanabilir hale getirmektir.

Editing hizmetleri, çoğunlukla makalenin akademik yazımının standardını iyileştirmek için bazı temel değişiklikleri de içermektedir.  Bu bakımdan editörler, gerekmesi durumunda yazınızın bazı kısımlarını yeniden yazabilmektedirler. Bu yeniden yazma süreci büyük öneme sahiptir, çünkü bir editing hizmeti yazarın vermeye çalıştığı ana mesajın orijinalliğinin muhafaza edildiğini garanti etmeyi de amaçlamaktadır.

Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, editing hizmeti sağlayan bir editör İngilizce bir akademik çalışmadaki dil bilgisi, tipografi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları da düzeltecektir. Bu bakımdanediting hizmetleri, proofreading hizmetini de kapsamaktadır ve editing hizmeti alındığında ayrıca proofreading hizmeti için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Proofreading Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

İngilizce yazmış olduğunuz çalışmanızın son sürümünün akademik içerik açısından sorunsuz olduğunu düşünüyor ancak dilbilgisi ve yazım kuralları açısından hatasız olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetinden faydalanmanız gerekmektedir. Proofreading, İngilizce dil açısından ileri bir uzmanlık gerektirir ve çalışmanın İngilizce dil denetimi açısından yayın öncesi hazırlama sürecindeki son aşamasını oluşturur.

Editing Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

Editing hizmeti, temel İngilizce dil bilgisini denetlemenin yanı sıra çalışmanın akademik içeriği ile de ilgilenmesi ve akademik kaliteyi artırmayı hedeflemesi itibariyle proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve zamanı gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmanızın sadece İngilizce dil bilgisi açısından değil içerik açısından da denetlenmesinin gerektiği durumlarda proofreading hizmeti değil editing hizmetini tercih etmenizde yarar bulunmaktadır. Editing hizmeti aldığınızda, editörünüz gerektiğinde kimi cümleleri tamamen değiştirecek, istatistiksel terim ve ifadelerin doğru olup olmadığını denetleyecek, yayın stilinin takip edilip edilmediği, metin boyunca tutarlı bir dil kullanılıp kullanılmadığı gibi pek çok hususu da denetleyecektir.

İngilizce editing proofreading hizmetlerinin faydaları

Ancak İngilizce editing hizmetinin, akademik yazma servisi veya kapsamlı biçimlendirmeyi kapsamadığını belirtmeden geçmeyelim. Bu iki husus birçok öğrenci, akademisyen ya da araştırmacı tarafından karıştırılmaktadır. Çalışmanızın, temel biçimlendirme değil de dergi ya da kurumunuza özel format için kapsamlı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlar (örneğin, yeni bir referans listesi oluşturma ya da eksik metin içi alıntıları ya da dipnotları ekleme), editing hizmeti kapsamının dışındadır. Çalışmada yer alan her alıntıya ve dipnotlarda atıfta bulunulan her çalışmaya tek tek atıfla bir referans listesinin oluşturulması, ilgili referansın metinde uygun noktaya yerleştirilmesi veya makalenin anlatı bölümlerine atıfların eklenmesi gibi hususlar editing hizmetinin kapsamında yer almaz ve bunun için kapsamlı biçimlendirme hizmetinin (document formatting service) alınması gerekmektedir. 

Bu, editörünüzün mevcut biçimlendirmenizi kontrol edeceği ve tespit edilen sorunları düzelteceği ancak yeni bir referans listesi oluşturmayacağı veya eksik alıntıları, son notları veya dipnotları eklemeyeceği anlamına gelmektedir. Çünkü bu detaylı biçimlendirme işlemleri yazarın sorumluluğu kapsamındadır.

Editing ve Proofreading Servisleri ile Ne Elde Edersiniz? 

Akademik başarı için, standartların üstünde, uluslararası prestijli hakemli dergilerde yayınlanmış eserlere sahip olmak her zaman çok önemli bir konudur. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerindenyararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırmanıza yardımcı olacaktır. Akademik bir çalışmada nitelikli ve standart üstü düzenlemeler yapabilmek için geniş bir kavrayış yeteneği ve İngilizce diline üst düzey hakimiyete ihtiyaç vardır. Bu nedenle, editing ve proofreading hizmetleri yayın sürecinin dolayısıyla akademik başarının vazgeçilmez öğeleri arasındadır.

Şimdi profesyonel editing ve proofreading hizmetleri ile birlikte ne tür avantajlar elde edeceğinize özetle değinmeye çalışalım:

1- Proofreading ve editing hizmeti, metninizdeki tüm İngilizce dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırır ve metni kusursuz hale getirir

Gerek editing gerekse proofreading hizmeti, akademik çalışmanızdaki olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarını düzeltir. Metninizin son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından denetlenmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, editing hizmetleri (yazım ve içerik denetimi) yerine proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz. Her iki hizmetin ortak noktası İngilizce dil denetimini de yapmayı kapsadığından dolayı hangi hizmeti tercih ederseniz edin, çalışmanız dil bilgisi açısından kusursuz hale getirilecektir.

2- Profesyonel editing ve proofreading hizmetleri zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar

Metninizde netlik, tutarlılık ve nitelikli bir akademik ton sağlamak bunun yanı sıra İngilizce dil açısından metni kusursuz hale getirmek, oldukça büyük çabayı ve zaman tahsisini gerektirmektedir. Profesyonel bir editing veya proofreading hizmeti aldığınızda uzmanlık ve ileri düzey İngilizce gramer bilgisi gerektiren bu hususlar için zaman ve çaba harcamanıza gerek kalmayacaktır. Özellikle ana dili İngilizce olmayan araştırmacılar ve üniversite öğrencileri için bu hizmetlerin size sağlayacağı avantaj sayısızdır.

Ana dili İngilizce olan profesyonel bir editör, çalışmanızı daha hızlı ve profesyonel bir şekilde düzenler ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar, yazınızın akademik ve İngilizce dil kalitesini geliştirir ve dilbilgisi açısından hatasız bir makale için gerekli standartları karşılamanıza yardımcı olur. Siz de bu işler için tahsis etmeniz gereken zaman ve harcamanız gereken çabayı, diğer akademik çalışmalarınıza ayırmanın konforunu yaşarsınız.

İngilizce editing proofreading hizmetlerinin faydaları

3- Profesyonel İngilizce makale düzenleme hizmetleri çalışmanızın yayınlanma ihtimalini artırır

Yukarıda tartıştığımız gibi akademik başarı için, standartların üstünde, uluslararası prestijli hakemli dergilerde yayınlanmış eserlere sahip olmak her zaman çok önemli bir konudur ve sizi diğer akademisyenlerin önüne geçirecek bir olgudur. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinden yararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırmanıza yardımcı olur.

Akademik bir çalışmada nitelikli düzenlemeler yapabilmek, geniş bir kavrayış yeteneği ve İngilizce diline üst düzey hakimiyeti gerektirmektedir. Deneyimli ve ana dili İngilizce olan proofreader ve editörler tarafından düzenlenen makalelerin, hakem değerlendirme sürecinde önemli bir avantaja sahip olduğunu unutmayın. Bu nedenle, çalışmanızı tamamladıktan sonra son kontrollerin yapılması ve İngilizce dil bilgisi ve akademik kalite açısından kusursuz hale gelebilmesi için editing ve proofreading hizmetleri, yayın sürecinin dolayısıyla akademik başarının vazgeçilmez parçalarıdır.

4- Proofreading ve editing hizmetleri profesyonellik sağlar

Sadece akademik alanda değil akademik alan dışındaki profesyonel iş yaşamında da İngilizce düzenleme sürecinden geçmiş metinler, sizin daha profesyonel görünmenizi sağlayacak önemli unsurlardan bir tanesidir.  Profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti; bir konferans ya da toplantıda yapacağınız İngilizce içerikli PowerPoint sunumundan konferans sunumlarına; yazacağınız resmi iş mektuplarından yurt dışı ziyaretçi akademisyen başvurusuna, iş başvuru kapak yazılarından özgeçmişinize kadar her alanda metinlerinizin kusursuz olmasını temin edecek ve profesyonelliğinize önemli katkı sağlayacaktır.

5- Editörünüzden sadece ilgili metin için değil gelecekteki akademik yazılarınız için de faydalı olacak çok değerli geri bildirimler alacaksınız

Editing ya da proofreading hizmeti aldığınızda çalışmanızın revize edilmiş versiyonunda, sayfanın sağ tarafında proofreader veya editörünüz tarafından ilgili değişikliklere ilişkin ya da genel akademik içerikle ilgili eklenmiş pek çok yorum ve açıklamalar bulacaksınız.

Bu açıklama ve yorumlar, makalenin genel İngilizce kalitesini, akışını, yapısını, okunabilirliğini ve akademik kalitesini artırmaya yardımcı olacak değişiklikler ve öneriler içermektedir. Kimi zaman bir İngilizce dilbilgisi kuralı kimi zaman akademik içerik kimi zaman kullanılan istatistiksel yöntemle ilgili açıklamalar bulacaksınız. Makalenizin gözden geçirilmiş sürümü, tüm bu düzenlemelerle birlikte sizin tarafınızda görünür olacak şekilde gelecektir.

Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları

Söz konusu tüm bu düzenleme, yorum ve açıklamalar, Microsoft Word’ün Değişiklikleri İzle işlevi aracılığıyla gelmektedir. Microsoft Word Değişiklikleri İzleme işlevi (track-changes), bir doküman üzerinde çalışırken yapmış olduğunuz tüm düzeltmelerinizin, değişikliklerinizin, biçimlendirmelerinizin ve hatta öneri ve yorumlarınızın adım adım takip edilip daha sonra tek tek ya da tek bir seferde değişikliklerin kabul ya da reddedilmesine olanak veren oldukça kullanışlı bir araçtır. 

Word Değişiklikleri İzle işlevi, özellikle İngilizce editing ve proofreading hizmetlerinin vazgeçilmez bir öğesidir. Bir editör veya proofreader, revize edilmiş bir belgeyi bir müşteriye tüm revizyonları görünür şekilde işaretlenmiş olarak gönderir. Makalenizin bir editör ya da proofreader tarafından Word Değişiklikleri İzle aracılığıyla yapılması durumunda, yapılmış olan tüm değişikliklerin detaylarını inceleme ve böylece dilediklerinizi kabul edip uygun görmediklerinizi de ret etme olanağına sahip olacaksınız. Bu yorumlar, sadece mevcut revize edilen çalışma için değil ileride İngilizce olarak kaleme alacağınız akademik çalışmalarınız için de vazgeçilmez birer rehber olacaktır. Bu önerileri ve editörünüzce yapılan değişiklikleri dikkatli bir şekilde okuyup takip ederseniz, daha sonraki çalışmalarda daha az hata yaptığınızı siz de fark edeceksiniz.

Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları

Teknik ekibimiz tarafından oluşturulan ve Microsoft Office Word Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul ya da ret edileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususların ekran görüntüleri ve örnekleriyle birlikte adım adım anlatıldığı detaylı rehberi incelemek için Microsoft Word 2020 Değişiklikleri İzle (Track-Changes) Nasıl Kullanılır? adlı çalışmayı inceleyebilirsiniz.

6- Doğru stil biçimlendirmesine sahip olursunuz

Özellikle editing hizmetinden yararlandığınız durumlarda, talep etmeniz durumunda editörünüz referanslarınızı ve alıntılarınızı makalenizi yayınlamayı düşündüğünüz derginizin yönergelerine uygun olarak biçimlendirmektedir. Deneyimli profesyonel bir editör American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA) veya Chicago/Turabian gibi yaygın atıf stillerinin tüm detaylarına hâkim ve gerekli değişiklikleri izleme kabiliyetine sahip olduğundan dolayı metninizin gerekli stile ya da dergi yayın kriterlerine uygun olarak biçimlendirme işlemini de yapacaktır.

Konuyla ilişkili aşağıdaki makaleleri de faydalı bulabilirsiniz:

7- İki aşamalı editing hizmeti (çift kontrollü düzenleme sistemi)

Best Edit & Proof, editing ve proofreading hizmetlerinde iki aşamalı ve çift kontrollü bir İngilizce düzenleme ve kontrol sistemini uygulamaktadır. Editing ya da proofreading için gönderilen her bir makale ya da metin kusursuz ve daha parlak hale getirmek için en az iki kez düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Böylece birinci editör tarafından gözden kaçırılma olasılığı olan hataların ikinci kontrol aşamasında tespit edilme ihtimali artırılmış böylece metinlerin kusursuz biçimde teslim edilmesi sağlanmış olmaktadır.

8- İngilizce düzenleme sertifikası

Profesyonel İngilizce düzenleme ve redaksiyon şirketleri genellikle birçok dergi tarafından talep edilen düzenleme sertifikası da sağlamaktadır. Bu sertifika, makalenin profesyonel proofreader ve editörler tarafından düzenlendiğini ve metnin açıklık, tutarlılık, diksiyon, dilbilgisi, noktalama, yazım, stil ve sözdizimi gibi İngilizce dil hatalarından arındırıldığını ortaya koymakta ve bu durumu resmileştirmektedir.

Editing ve Proofreading Hizmetlerinde Ne Tür Çalışmaların Düzenlemesi Yapılmaktadır?

Yaratıcı akademik yazma deneyimine ve eleştirel düşünme stratejilerine sahip uzman bir kadrodan oluşan editör ve proofreader ekibimiz, doktora ve yüksek lisans tezlerinden üniversite ödevlerine, dergi makalelerinden PowerPoint sunum metinlerine kadar pek çok alanda editing ve proofreading hizmetleri sağlamaktadırlar. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte İngilizce düzenleme hizmeti verdiğimiz doküman örneklerini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

Konferans posterleri ve sunumları

Broşürler, kitapçıklar ve posterler

Her düzeyde üniversite ödevleri 

Lisans ve lisansüstü ödevler

Kitap veya kitap bölümleri

PowerPoint sunum metinleri

Profesyonel iş mektupları

Sistematik incelemeler

Roman veya hikayeler

Literatür incelemeleri

Web sayfası içerikleri

Yüksek lisans tezleri

Konferans bildirileri

Araştırma projeleri

Vaka çalışmaları

Doktora tezleri

Dergi makaleleri

Bitirme tezleri

Kapak yazıları

Özgeçmişler

Blog yazıları

Üst yazılar

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Karşılaştırması (I) | Editing Nedir?
13.12.2020

Editing ve proofreading hizmetleri zaman zaman birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı önemli hususlara değinmektedir. İki bölüm olarak tartışacağımız konunu bu ilk bölümü, editing hizmetinin neleri kapsadığını tartışmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
13.12.2020

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmeti Almanız İçin 8 Neden
13.12.2020

Bir makale yazarken, genellikle, içeriği oluşturan hususlara daha çok odaklanırız. Ancak bu odaklanma sırasında kimi temel dilbilgisi ve akademik yazma kurallarını ihmal edebiliriz. Editing ve proofreading hizmetleri tam bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmeti almanızı gerekli kılan 8 önemli neden tartışılmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading Akademik Yayın
Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi
13.12.2020

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?
13.12.2020

Profesyonel editing ya da proofreading hizmetlerinden faydalanmak, İngilizce makalenizin ya da akademik çalışmanızın potansiyeline ulaşmasına ve yazının akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin en büyük faydası, hiç kuşkusuz makalenizin prestijli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma şansının artıracak olmasıdır. Bu çalışma, İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin başlıca faydalarını tartışmaktadır.

Devamını oku