Editing ve Proofreading Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Editing ve proofreading hizmetlerinde standartsızlık ve denetim eksikliği, bu hizmetlerin hedef gruplarının kimi doğru bilinen yanlışların kurbanı olabilmesine yol açabilmektedir. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetleri alanında doğru bilinen altı temel yanlışı tartışmaya çalışacağız.

03.12.2020

Editing ve Proofreading Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Detaylara girmeden önce neden İngilizce makale düzenleme, editing veya proofreading hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzu tartışmakta fayda var. İngilizce dilbilim uzmanları, ana dili İngilizce olmayan yazarların akademik yazım kalitesini artırmak için sadece kendi düzeltme ve kontrollerinin yeterli olmayacağını söylemektedirler. Unutmayın ki İngilizce dil düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun makalenizin pek çok İngilizce hata içerme olasılığı oldukça yüksektir. Ayrıca bir yazar olarak yazma sürecine derinlemesine dahil olmanız nedeniyle bazı temel hataları kaçırmış olabileceğinizi unutmayın. Ana dili İngilizce olan pek çok akademisyen ve araştırmacının da editing ve proofreading hizmeti aldığı gerçeğini göz önüne aldığımızda bu tür çalışmaların önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.

Çalışmanızı tamamladıktan sonra, son halinin üçüncü bir göz tarafından incelenmesinde büyük yarar olacaktır. Bu nedenle, çalışmanızda göz ardı etmiş olabileceğiniz muhtemel hataları belirlemek ve düzeltmek için çoğunlukla uzman bir proofreader veya editöre ihtiyacınız olacaktır. Çalışmanızın uzman bir editörce düzenlenmesinden sonra dokümanınızı Microsoft Word Değişiklikleri İzle aldığınızda çalışmanızda ne kadar çok hata olduğunu görecek ve oldukça şaşıracaksınız.

Daha önceki makalelerimizde tartıştığımız gibi, editing ve proofreading hizmetleri zaman zaman birbirleriyle karıştırılmakta ve bu iki hizmet arasındaki farkı anlamak kimi zaman zor olabilmektedir. Bu hizmetlerden hangisine ihtiyaç duyduğunuzu belirlemek için bu farkı bilmeniz doğru hizmeti almanız ve gereksiz maliyetlere katlanmanızı önlemek açısından özellikle önem taşımaktadır.

Editing veya Proofreading Hizmetlerine Ne Zaman İhtiyaç Duyarsınız?

Öncelikle, editing ve proofreading hizmetleri arasındaki farkların ne olduğunu kısaca hatırlayalım.  Prensip olarak, proofreading hizmetlerinin amacı bir akademik çalışmada ya da herhangi bir dokümanda İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ile ilgili olası tüm hataları tespit edip düzeltmektir.  Editing hizmetleri ise proofreading hizmeti ile yapılan bu düzenlemelere ilave olarak çalışmanın genel İngilizce kalitesini artırmayı da amaçlaması nedeniyle daha kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir.

Proofreading hizmetleri İngilizce dil kurallarına yüksek düzeyde hakimiyet ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu anlamda, proofreading hizmeti bir çalışmanın yayına hazırlanmadan önceki son kontrol aşaması olarak görülebilir. Makalenizin son sürümünün İngilizce dilbilgisi, tipografi, sözdizimi, noktalama işaretleri ve yazım hataları açısından kusursuz olduğundan emin olmak istediğinizde, proofreading hizmeti almayı düşünebilirsiniz. Bu nedenle, editing hizmetleri genellikle makalenizin içeriğinin, genel yapısının, bulguların ve analizin kalitesinin artırılması, kaynakça, metin için atıflar ve genel formatın iyileştirilmesi gibi hizmetleri de içermektedir.

editing ve proofreading

Editing ve Proofreading Hizmetlerinden Hangisini Almalısınız?

Çalışmanızın akademik kalitesini ve standardını iyileştirmek için ihtiyaç duyduğunuz akademik editing hizmeti, temel düzeyde düzeltmeleri de içermektedir. Bu nedenle, editörler çalışmanın niteliğine göre ve ihtiyaç duyulması halinde akademik çalışmanızın bazı cümlelerini yeniden yazmaktadır. Cümlelerin gerektiğinde yeniden kurgulanması, cümle içindeki kelimelerin daha uygun olanlarıyla değiştirilmesi ya da kelimelerin sıralamasının değiştirilmesi gibi hususlar özellikle önemlidir, çünkü akademik İngilizce metin düzenleme hizmeti olan editing hizmetinin temel amacı, çalışmanın asıl amacını değiştirmeden ve yazarın vermeye çalıştığı mesajı koruyarak düzenleme yapmaktır.

Hemen belirtelim ki editing hizmetleri makalenin İngilizce dil bilgisi kuralları açısından hatasız olmasını sağlamayı da kapsamakta ve bu nedenle makalenin dilbilgisi, yazım veya noktalama hatası olup olmadığını da kontrol etmektedir. Bu nedenle, editing hizmeti aldığınızda editörünüz, makalenizdeki dilbilgisi, tipografi, noktalama, sözdizimi ve yazım hatalarını da düzeltmekle sorumludur. Bu yönüyle, editing hizmetleri proofreading hizmetlerini de kapsamaktadır ve editing hizmeti aldığınızda ayrıca proofreading hizmeti için ödeme yapmayacağınızı bilmenizde yarar var.

Kesin bir şekilde ifade etmek gerekirse, proofreading hizmeti, çalışmanın müşteriye teslim edilmesinden önceki son aşamadır. Makaleniz ister doktora ister yüksek lisans tezi ister bir üniversite ödevi ya da bir iş başvuru belgesi olsun, Best Edit & Proof olarak özellikle ana dili İngilizce olmayan müşterilerimize her zaman proofreading hizmeti yerine editing hizmeti almalarını önermekteyiz.

Mimar ve Yapı Kontrol Memuru Analojisi: Editör ve Proofreader

Editörlerimizden Dr. Courtney tarafından geliştirilen ve aşağıda tartışacağımız mimar-yapı kontrol memuru analojisi, editing ve proofreading arasındaki farkı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir mimarın (bizim durumumuzda editör) bir binayı alarak kimi renovasyonlar yaptığını varsayın. Mimar binanın mevcut duvarlarını kaldırarak ve yeni malzemeler kullanarak onları değiştirir, binaya gerekmesi durumunda yeni alanlar ekler, döşemeleri iyileştirir ya da tamamen kaldırır. Kimi durumlarda binanın uygun olması halinde bahçe düzenlemeleri yapar ya da çiçeklikleri yeniden dizayn eder.

Böylece, aynı temel üzerine kurulmuş yeni oluşturulan bir yapı ortaya çıkar. Daha sonra, yapı kontrol memuru, bizim durumumuzda proofreader, devreye girer ve her şeyin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak ve muhtemel göz ardı edilen hataları tespit etmek için gerekli düzenleme ve raporlamaları yapar. Yapının başta güvenlik önlemleri gibi detaylarını inceler ve eksiklikleri tespit eder. Örneğimizde bina kontrol memurunun temel işlevi tıpkı mimar gibi yeni bir şey ortaya koymak değildir. Dolayısıyla mimar gibi yaratıcı bir işlev üstlenmemektedir. Proofreader ve editör arasındaki temel farkta tıpkı bu örnekte olduğu gibidir. Editör daha yaratıcı bir eylemin failiyken proofreader daha yüzeysel hataları tespit edip düzeltmekle yükümlüdür.

editing ve proofreading

Yazma Becerisi mi Akademik Beceri mi?

Hemen belirtelim ki kimi zaman editing hizmetleri ile akademik yazma hizmetleri de birbiriyle karıştırılmaktadır. Ayrıca yazma becerilerinin ve akademik becerilerin de tamamen farklı şeyler olduğunun altını çizelim.  Hiç şüphe yok ki, alanında çok iyi olan tanınmış bilim insanlarının da her zaman kaliteli bir şekilde İngilizce metinler yazamayabilmektedirler.

Hatta doktora derecesine sahip ana dili İngilizce olan profesör ve bilim insanlarının da zaman zaman editing ve proofreading hizmeti aldıklarını unutmayın. Best Edit & Proof’un sadık müşterileri arasında ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerden ana dili İngilizce olan pek çok akademisyen bulunmaktadır. Ana dilleri İngilizce olsa da yine de makalenin genel yapısının kontrolü olası İngilizce gramer ve yazım hatalarının bertaraf edilmesi ve özellikle son derece stresli bir iş haline gelebilen atıf ve biçim stillerinin kontrol edilmesi açısından editing ve proofreading hizmetlerine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Ayrıca, ana dili İngilizce olmayan araştırmacılar zaman zaman çalışmalarını uluslararası bir dergide yayınlama sürecinde kim zorluklarla karşı karşıya kalabilmekte ve bu nedenle profesyonel editing hizmetlerine ihtiyaç duyabilmektedirler. Editing ve proofreading sektörünün son on yılda özellikle akademi alanında önemli ölçüde gelişmesinin altında yatan nedenlerden birisi de budur.

Özellikle online hizmetlerin artmasına paralel olarak İngilizce metin düzenleme alanında da çok sayıda online hizmet sağlayıcısı piyasaya çıkmaya başlamış ancak piyasanın denetimine ilişkin hala belli standartlar oluşturulamadığı için zaman zaman oldukça verimsiz ve kalitesiz hizmetlerin de verilmesi gibi sorunlu bir durum ortaya çıkmıştır. Sağlanan hizmet kalitelerinde standartsızlık ve denetimsizlik özellikle bu hizmetlerin hedef grubu olan başta hakemli dergiler, özel ve kamu kurum ve kuruluşları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenler kimi doğru bilinen yanlışların kurbanı olabilmektedirler. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetleri alanında doğru bilinen altı temel yanlışı tartışmaya çalışacağız.

1- Ucuz proofreader ve editörler de yeterince iyi iş çıkarmaktadır

Üzerinde duracağımız ilk husus, ucuz editing veya proofreading hizmetlerinin de kaliteli hizmet verebileceği yanılsamasıdır. Hemen belirtelim ki bu varsayım kesinlikle yanlıştır. Buradaki sorun, akademik bir çalışmada gerekli düzenlemeleri yapmak için, sadece söz konusu konuyu doktora düzeyinde bir akademik yeterlilikle kavramak değil, aynı zamanda kaliteli yazma becerisi ve eleştirel düşünce yapısına da sahip olup olmamakla ilgili bir durumdur.

Çalışmanızın akademik donanım açısından yetersiz bir proofreader ya da editör tarafından düzenlemesi durumunda, sonuç tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü olabilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hatta kimi kez revize edilmiş versiyon size teslim edildiğinde editörün neredeyse çalışmanıza hiç dokunmadığı hissine bile kapılabileceksiniz.

2- Pahalı proofreader ve editörler ucuz olanlardan daha iyidir

İkinci doğru bilinen yanlış ise daha pahalı hizmet sağlayan proofreader ve editörlerin ucuz hizmet sağlayıcılarına göre daha kaliteli hizmet sağladığı yanılgısıdır. İster ucuz ister pahalı hizmet sağlasın unutmayalım ki her editing ve proofreading şirketi ya da freelance olarak çalışan her proofreader veya editör kusursuz bir İngilizce düzenleme hizmeti sağladığını iddia etmektedir. Ancak pahalı bir editing hizmet sağlıyor olmak her zaman daha kaliteli işlerin üretileceği anlamına gelmemektedir ve bilinen bir başka şehir efsanesidir. Bu nedenle hangi şirket ya da editörle çalışacağınıza karar vermeden önce ilgili şirket ya da editöre ait referanslara bakılması daha önceki deneyimlere kulak verilmesi önem kazanmaktadır. Bu alanda hizmet veren profesyonel hizmet sağlayıcılarının web sayfalarının dikkatlice analiz edilmesi özellikle Biz Kimiz ve Neden Bizi Seçmelisiniz gibi bölümlerinin incelenerek başta veri güvenliği, kişisel bilgilerinizin gizliliği, ücret politikaları ve müşteri destek birimleri hakkında detaylı bilgi alıp ona göre hareket etmenizde fayda var.

3- İyi yazarlar dilbilgisi kurallarını çok iyi bilmektedirler

Gerçek şu ki, iyi bir yazar olmak için her zaman mükemmel bir dilbilgisine sahip olmak zorunda değilsiniz. Hiç şüphe yok ki, iyi bir dilbilgisine sahip olmak, ödevlerinizden daha yüksek not almanın ya da makalenizin yayına hazır hale getirilmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak yazma sürecinin editing ve proofreading sürecinden tamamen ayrı olduğunu unutmayın. Çok satan kitapların bile en az birkaç kez editing veya proofreading aşamalarından geçtiği gerçeğini dikkate aldığımızda bu kitapların yazarlarının iyi yazarlar olmadığı gibi bir sonuca varmamız mümkün müdür?

Bu yazarların bile editing veya proofreading hizmeti almaları, onların tırnak işaretlerini, virgülü ya da iki noktayı doğru yere koyabilme kapasitelerinin olmadığı anlamına mı gelmektedir? Tabi ki hayır ve tabi ki gerçekten çok kaliteli yazarlar! Ancak, kaliteli yazarların da zaman zaman temel dilbilgisi konularında hataları olabilirler. Ayrıca yazma süreciyle yoğun bir şekilde ilişkili olmaları nedeniyle pek çok hatayı göz ardı etmiş olma ihtimalleri de oldukça yüksektir.  Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte çalışmalarımızı bilgisayarlar aracılığı ile yazdığımız gerçeği dikkate alındığında bilgisayar körlüğü denen durum nedeniyle ekran pek çok hatayı göz ardı etme ihtimaliniz çok yüksektir. Bu yazarların yazılarını tamamladıktan sonra her zaman editing ve proofreading hizmeti almalarının ve üçüncü bir göz tarafından denetlenmesini sağlamalarının altında yatan neden tam da budur.

editing ve proofreading

4- İyi yazarların editing veya proofreading hizmetlerine ihtiyacı yoktur

Cevabımızı en başta söyleyelim: Tabi ki hayır! Hatta en iyi yazar veya akademisyenlerin bile editing ve proofreading hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını unutmayın. Nedenlerini yukarıda ana hatlarıyla anlattık. Dürüst olmak gerekirse, bazen gerçekten çok yetenekli yazarlar bile editing hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bir yazarın kaliteli bir eser çıkarma ihtimali vardır ancak yazarın aynı zamanda kendi yazılarının kalitesini değerlendirme ve kimi durumlarda kendi hatalarını görebilmesi imkânsız olabilmektedir. Bunun temel nedeni, akademik bir makale veya kitap yazma sırasında yazarın yazma eylemiyle yoğun bir ilişki içerisinde olmasıdır ve ağaca bakmaktan ormanı görememe olasılığını bertaraf edebilmektir.

5- Anadili İngilizce olan bir editör yerine anadili İngilizce olan bir ortak yazarınızın olması durumunda editing hizmetine ihtiyacınız yoktur

Çalışmalarında bir veya daha fazla ana dili İngilizce olan ortak yazarların olması durumunda editing ya da proofreading hizmetlerine gereksinim duyulmayacağını savunan yazarlar bulunmaktadır. Yukarıda tartıştığımız gibi ana dili İngilizce olan seçkin yazar veya bilim insanların yazılarının ilk versiyonlarının da her zaman kusursuz olduğunu söylemek güçtür. Hatta bu yazarların doktora derecesine sahip olmaları bile kendi başlarına kaliteli bir editing veya proofreading yapabilecekleri anlamına gelmemektedir. Çünkü editing ve proofreading hizmet müstakil bir uzmanlaşmayı gerektiren alanlardır. Ana dili İngilizce olmasına rağmen çok iyi İngilizce yazamayan ve doktora derecesine sahip pek çok akademisyeni tanıdığınıza bahse girebiliriz.

Ana dillerinin İngilizce olması nedeniyle ne söylemek istediklerini gayet iyi bildikleri açık olsa da onları bir araya getirip kaliteli akademik bir dile ve kusursuz İngilizceye sahip bir esere dönüştürmek bambaşka bir beceriyi gerektirmektedir. Bu nedenledir ki bir eser ortaya çıktıktan sonra onun üçüncü bir göz tarafından son kontrollerinin yapılması hele hele dil uzmanı bir editör ya da proofreader tarafından kontrol edilmesinin vazgeçilmez bir husus olduğu açıktır. Profesyonel ve alanında uzman deneyimli bir editör, çalışmanızda göz ardı etmiş olabileceğiniz pek çok hatayı kısa sürede tespit edecek düzeltecek ve gerekli önerilerle birlikte size teslim edecektir. Bu bakımdan ortak yazarlarınızdan birisinin ana dili İngilizce olması, editing veya proofreading hizmetine gereksinim duymayacağınız anlamına gelmemektedir.

6- Proofreader veya editörler çalışmalarını haklı göstermek için çok fazla değişiklik yaparlar

Doğru sanılan bir başka yanlış ise profesyonel editörlerin daha fazla revizyon gösterebilmek için gereksiz değişiklikler yaptıkları inancıdır. İyi yazarlar ve yayıncılar, akademik çalışmaların daha kaliteli olmasını sağlamak için pek çok temel değişiklik yaptıkları için editörlere ihtiyaç duyduklarını kabul edeceklerdir. Gayet iyi bilindiği gibi editing hizmetleri, makalenin akademik kalitesini artırmayı amaçlaması nedeniyle proofreading hizmetinden daha fazla çabayı ve akademik birikimi gerektirmektedir.  

Bir editör, tabii ki, eserin akademik standardını geliştirmek için pek çok temel değişiklik yapacaktır ve bir editörden beklenen temel görevlerden birisi de budur. Bu gerçeğin doğal bir sonucu olarak, editörler bazen çalışmanızın bazı bölümlerini yeniden yazmak zorunda kalırlar. Bu özellikle önemlidir, çünkü bir editör çalışmanın amacına uygun olmasını sağlamayı amaçlar ve çalışmada verilmeye çalışılan ana mesajın kaybolmaması için özel çaba harcar.

Deneyimli ve uzman editörler, gerekmedikçe kesinlikle fazladan revizyon yapmazlar ve yaptıkları revizyonlar için her zaman mantıklı nedenleri vardır. Hatta kimi durumlarda yazarlar bu revizyonlara ilk başta katılmasalar da revizyon gerekçeleri ve ona ilişkin eklenen yorumlar okunduğunda metnin iç tutarlılığı açısından ne derece önemli olduklarını onlar da doğrularlar. Bu nedenle uzman editörler çoğunlukla belgenin sağ tarafına neden bu değişiklikleri yaptıklarını açıklayan yorumlar eklemek suretiyle de yazarları bilgilendirmekte ve editing sürecinin tamamen şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlamaktadırlar.

Ayrıca, düzenlenen tüm çalışmalar gözle görülür şekilde işaretlenmiş ve tüm değişiklikler (eklenen ve silinen öğeler, format değişiklikleri vs.) Word programının Değişiklikleri İzle aracı ile gönderilmektedir. Bu araç sayesinde editörünüz tarafından yapılan tüm düzeltmeler, öneriler ve eklenen yorumlar da dahil olmak üzere tüm düzeltmeler, revize edilmiş belgenin kenar boşluklarında ve içinde görünür olacak şekilde gönderilmektedir. Böylece bu değişiklikleri görmek, izlemek ve uygun gördüklerinizi kabul edip, görmediklerinizi ise reddetme yetkisine sahip olmaktasınız.   

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

 

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing
Akademik Editing Hizmetine Neden İhtiyaç Duyarsınız?
03.12.2020

İngilizce yazılmış akademik eserlerde başarı elde etmek için akademik editing hizmeti en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü, bu hizmetten yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
03.12.2020

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
03.12.2020

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku