İngilizce Özgeçmiş İçin Etkili Kapak Mektubu Nasıl Yazılır: 10 Etkili Yöntem

Araştırmalar iş arayan insanların çoğunun, iş başvuru sürecinde kapak mektuplarının önemini ihmal ettiğini ortaya koymaktadır. Bu makalede, özellikle uluslararası iş başvurularınızda İngilizce özgeçmişinize eklenmesi gereken kapak mektupları için 10 etkili yöntem tartışılmaktadır. Makalede genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz bu yöntemleri kullanmanız durumunda iş başvurularınızdan daha etkili sonuçlar ve firmalardan daha fazla dönüş alacağınızı garanti edebiliriz.

16.03.2021

İngilizce Özgeçmiş İçin Etkili Kapak Mektubu Nasıl Yazılır: 10 Etkili Yöntem

Araştırmalar iş arayan pek çok insanın, iş başvuru sürecinde İngilizce özgeçmişlerine iliştirilmek üzere hazırlanmış ve iyi bir şekilde kaleme alınmış İngilizce kapak mektuplarının önemini göz ardı ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, insanların konuyu yanlış yorumlanmasından ya da konunun ciddiyetinin farkında olmadıklarından kaynaklanmaktadır.

Birçok insan günümüz dijital çağında kapak mektuplarının artık eskisi kadar gerekli olmadığını düşünmektedir.  Gerçek şu ki, bir kapak mektubu yazmak ve İngilizce özgeçmişinizle birlikte sunmak, seçilme ya da mülakata çağrılma şansınızı artıracaktır. Zira ilgili insan kaynakları ve işe alım yetkilileri, özgeçmişinizin detaylarına bakmadan evvel kapak mektubunuza mutlaka göz atacak ve edindikleri izlenime bağlı olarak özgeçmişinizdeki detaylara bakmaya karar vereceklerdir. Bu yönüyle ikna edici bir enstrümandır ve oldukça önemlidir. Bu makale, özellikle uluslararası iş başvurularınızda İngilizce özgeçmişinize eklenmesi gereken kapak mektupları için etkili 10 yöntemi tartışmaktadır. 

İngilizce Özgeçmiş için Etkili Bir Kapak Mektubu Yazma

Etkili bir kapak mektubu, insan kaynakları birimlerine ya da mülakatı yapacak kişilere İngilizce özgeçmiş sunarken dosyanızın oldukça önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. İş arayan ya da iş başvurusunda bulunan kişilerin alım yapacak kişi ya da kurumlara ulaşması ve becerilerini özet ve net bir şekilde sunabilmesi böylece karşı taraf üzerinde olumlu bir imaj bırakması oldukça önemlidir.

İşe alım yetkililerinin çoğu, sayısız başvuru dosyalarını eleyebilmek ve doğru adayı belirleyebilmek için özgeçmişten önce çoğu kez kapak mektuplarına bakmaktadırlar. Bunun temel sebeplerinden birisi oldukça ayrıntılı ve teknik detaylarla dolu bir özgeçmiştense ilgili adayın beceri ve yeteneklerinin kısa ve net anlatımını içeren bir kapak mektubunu daha etkili ve anlaşılır bulmalarıdır. Hatta işe alım sürecinde kesin aday listesinin nihai karar vericilere sunulmasından önce ilgili departmanların alt birimlerince kapak mektuplarına bakılarak bir eleme yapıldığını da yer gelmişken belirtmiş olalım.  Yapılan bir araştırmaya göre,  iş arayanların yüzde 45’i İngilizce özgeçmişlerine ilave olarak bir kapak mektubu sunmamaktadırlar. Bu nedenle, etkili bir kapak mektubu yazmayı öğrenmek, sizin adınıza işe alım departmanları nezdinde farklı bir çekicilik seviyesi yaratacak ve sizi diğer adayların önüne geçirecektir.

Etkili Bir Kapak Mektubu Yazmak İçin 10 Etkili İpucu

Etkili bir kapak mektubu yazmak için, bazı önemli ipuçlarını bilmenizde fayda var. Bunlar arasında faydalı olacağına inandığımız 10 temel yöntemi aşağıda bulabilirsiniz:

1. Kapak mektubu yazmanızın arkasındaki temel amacı unutmayın

İşverenin sizi ilk mülakata çağırmasını sağlamak için kapak mektubunuzun esas hazırlanma nedeni ve gerçek amacının ne olduğunu asla unutmayın. Kapak mektubunuzda bahsettiğiniz her husus, başvuru yaptığınız pozisyon ya da rolün gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla dikkatli bir şekilde tasarlanmalı ve becerileriniz arasında yer alsa bile ilan ile ilgisi olmayan gereksiz ayrıntılardan uzak durulmalıdır.

2. Tekrardan ve abartıdan uzak durun

Kapak mektubunda öne çıkarma amacınız olsa bile sürekli olarak aynı hususları tekrarlamayın.  Ayrıca asla doğru olmayan bilgilere yer vermeyin. Kapak mektubunuzda kendinizi ifade edebilmek adına içine sürüklenebileceğiniz tuzağa karşı oldukça dikkatli olun ve abartılı gösterişli öğelerden uzak durun.

3. İşe alım ekibini tanıyın

Kapak mektubu yazarken muhatap olacağınız kişinin adını bilemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, ilgili kişinin kuruluştaki rolünü tam olarak kavramınızda fayda var. Böylece, mülakat kurulunun sahadaki veya sektördeki sorunlarla yüzleşme bilincine sahip olduğunuza inanmasını sağlamış olur ve firmayı yakından takip ettiğinize ilişkin güçlü bir sinyal vermiş olursunuz.

İngilizce özgeçmiş için kapak mektubu

4. Kapak mektubunuzda başvurduğunuz sektördeki problemleri etkili bir şekilde özetleyin

Kapak mektubunuzda başvuru yaptığınız firmanın içinde bulunduğu sektör ya da iş kolunun hali hazırda karşı karşıya kaldığı önemli hususlar, avantajlar, dezavantajlar ve güncel olarak karşılaşılan temel açmazlar gibi hususlar hakkında mutlaka araştırma yapın. Mülakatınız sırasında, sorunlarla ilgili kısa bir açıklama yaparak, mülakat heyetinde sorunları anladığınızı ve bunları düzeltmeye dönük katkı sağlamaya hazır olduğunuzu belirtin. Hatta bu problemlerin giderilmesi konusunda faydalı ve kritik bir rol üstelenebileceğinize ilişkin güçlü sinyaller verin.

5. Kapak mektubundaki hikâyenin odak noktasının siz olmadığını asla unutmayın

Kapak mektubunun sizinle ilgili olmadığını, esas odak noktasının siz olmadığınız gerçeğini bilakis kapak mektubunun sizin becerilerinizi işe alımcılara pazarlayabilmek için bir enstrüman olduğu hususunu unutmayın. Eğer kapak mektubunda özetle vurgulamış becerileriniz, organizasyonun temel iş gereksinimleriyle örtüşüyorsa bir sonraki mülakata çağrılacağınızı garanti edebiliriz. Bu bakımdan kapak mektubunuzu tasarlarken bu hususları mutlaka göz önüne alın.

6. Mümkün olduğunca basit ve takip edilebilir bir kapak mektubu yazın

Karmaşık yazı tiplerinden ve aşırı göz alıcı grafiklerden kaçınarak kapak mektubunuzun basit, yalın ve okunabilir olmasını sağlayın. Kapak mektubunuzu daha okunabilir yapabilmek için birden fazla paragrafa bölebilirsiniz.

7. Kuruma katacağınız değer ve katkılardan söz edin

Özgeçmişiniz, sizin başarılarınızı listeleyen bir dokümandır. Ancak, kapak mektubunuzda, geçmişteki deneyimlerinizden bahsetmek yerine organizasyon için yararlı olabileceğiniz şeylere odaklanmaya çalışın. Böylece, kapak mektubunuz başvuru yaptığınız firma yetkililerine onların sorunlarını hafifletme konusunda ciddi katkı sağlayacağınız hususunda ikna edici olabilir.

8. Kapak mektubunuzun kısa ve öz olmasını sağlayın

Kapak mektubunuzu mümkün olduğunca kısa tutmak, en önemli ipuçlarından biridir. Mümkün olduğunca 350-500 kelime aralığında tutmaya çaba gösterin. Kapak mektubunuzun çok fazla sözcük içermesi ya da normalden daha uzun olması gibi hususların doğrudan elenme sebebi olabileceğini unutmayın.

9. İyi yapılandırılmış kapak mektubu örneklerini mutlaka inceleyin

Kaliteli bir kapak mektubu için ister deneyimli bir çalışan isterse ilk kez iş başvurusu yapmış yeni mezun birisi olun, iyi yapılandırılmış başarılı kapak mektubu örneklerini mutlaka inceleyin ve kendi kapak mektubunuzu bu başarılı örnekler doğrultusunda yeniden yapılandırın. Hemen belirtelim ki burada kastedilen, başarılı kapak mektubu örneklerini tarayıp oradaki metinlerin birebir kopyalanması suretiyle çalışmaya eklenmesi değil, onlardan faydalanmak suretiyle kendi çalışmanızı daha kaliteli ve çarpıcı hale getirmektir.

10. Kapak mektubunuzu göndermeden önce editing veya proofreading hizmeti alın

İngilizce özgeçmişinize eklenecek kapak mektubunuzu göndermeden önce editing veya proofreading hizmeti alarak çalışmadaki olası İngilizce dil hatalarını düzelttirmeyi unutmayın. İngilizce kapak mektubunuzun yazımını tamamladıktan sonra, bir İngilizce dil uzmanı tarafından gözden kaçırdığınız hataların ve içerik denetiminin yapılması çalışmanızı kusursuz hale getirecektir.  Kapak mektubunuzun revize edilmiş versiyonunu teslim aldıktan sonra ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi görünce oldukça şaşıracaksınız. Akademik editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

İngilizce özgeçmiş için kapak mektubu

Sıklıkla vurguladığımız gibi, İngilizce yazma becerisi ile akademik beceri tamamen farklı hususlardır. Tartışmasız, seçkin akademisyen ve araştırmacıların bile iyi metinler yazamadıkları durumlar bulunmaktadır. Best Edit & Proof’un sadık müşterileri arasında çok sayıda ana dili İngilizce olan doktora derecesine sahip akademisyen ve araştırmacının olması da bu durumun göstergelerinden birisidir. Bu nedenle her zaman üçüncü bir göz ve bir İngilizce dil uzmanının denetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kusursuz bir kapak mektubu ve İngilizce özgeçmişi için bir uzman mı arıyorsunuz? Ana dili İngilizce olan bir editör ya da İngilizce dil uzmanı değilseniz profesyonel editing ve proofreading hizmetlerimize göz atabilir ve destek talep edebilirsiniz.

Revizyonları mutlaka Word değişiklikleri izle yöntemi ile isteyiniz!

İngilizce özgeçmiş ve kapak mektubunuz için editing veya proofreading desteği almaya karar verdiğinizde, tüm revizyon ve yorumları mutlaka değişiklikleri izle yönetimi ile almanız gerektiğini unutmayın. Microsoft Word Değişiklikleri İzleme işlevi (track-changes), bir metin üzerinde editör veya proofreader tarafından yapılmış olan tüm düzeltmelerin, değişikliklerin, biçimlendirmelerin ve hatta öneri ve yorumların adım adım takip edilip daha sonra tek tek ya da tek seferde bu değişikliklerin kabul ya da reddedilmesine olanak veren oldukça kullanışlı bir araçtır. 

İngilizce özgeçmiş için kapak mektubu

Değişiklikleri izle (track-changes) yöntemi, İngilizce editing ve proofreading hizmetlerinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır. Bir editör veya proofreader, revize edilmiş bir belgeyi yazarına tüm revizyonları görünür olacak şekilde göndermektedir. Böylece kapak mektubu ya da özgeçmişinizde yapılmış olan tüm değişikliklerin detaylarını inceleme ve dilediklerinizi kabul edip uygun görmediklerinizi de reddetme olanağına sahip olmaktasınız. Böylece metinde yapmış olduğunuz tüm hataları rahatlıkla görecek ve bu değişiklikler ve önerileri gelecek çalışmalarınızda da size yardımcı olacaktır.

Microsoft Office Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul ya da reddedileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususları ekran görüntüleri ve örneklerle adım adım gösteren ve aşağıdaki linklerde yer alan rehberleri inceleyebilirsiniz:

Sonuç

İyi yazılmış bir kapak mektubu, işe alımcılardan telefon almanızı garanti edecek sihirli bir araçtır ve bu nedenle önemi göz ardı edilmemelidir. Özgeçmişiniz, becerilerinizi ve başarılarınızı tanıttığınız ve detaylandırdığınız bir bölümse, kapak mektubu, iş alımı yapacak heyet ya da kişilerin sahip olduğunuz yeteneklerinize hızlıca ulaşmalarını sağladığınız başvurunuzun oldukça önemli bir parçası, tabir yerindeyse vitrinidir.  Etkili bir kapak mektubu, kısa bir göz atma sonucunda işe alım yetkililerini ikna edebilecek kapasite ve kısalıkta olmalıdır. Makalede genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz bu 10 etkili yöntemi kullanmanız durumunda iş başvurularınızdan daha etkili sonuçlar ve firmalardan daha fazla dönüş alacağınızı garanti edebiliriz.

Uzman editörlerimizle kapak mektubunuzu ve İngilizce özgeçmişinizi kusursuz hale getirelim!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, kapak mektubu ve İngilizce özgeçmişinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için denetlemekte ve gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece firmalardan çağrı telefonu alma, mülakata çağrılma ya da işe alınma şansınızı artmış olacaksınız. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce metinleriniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirerek projenizin kusursuz hale gelmesini sağlamalarını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği ve canlı destek ile yanınızdayız

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce özgeçmiş için kapak mektubu

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma Akademik Yayın
Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı
16.03.2021

Bu çalışmamızda nitelikli bir akademik eser üretebilmek için ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz ve oldukça geniş bir kaynak listesine sahip 10 online veri tabanını sizlerle paylaşmaktayız: Google Akademik, Core, Public Libary of Science (PLOS), ScienceOpen, Social Science Research Network (SSNR), Directory of Open Access (DOAJ), PubMed, E-Theses Online Service (EThOS), BioMed Central ve Bielefeld Academic Search Engine.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Makalenizi Hakemli Dergilerde Nasıl Yayınlatırsınız: 10 İpucu
16.03.2021

Makalenizin yazım sürecini tamamlamış olsanız da yayın sürecinin pek çok araştırmacı ve akademisyen için oldukça stresli bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çalışmada, makalenizi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlatabilmek için faydalı olacağını düşündüğümüz 10 etkili ipucunu bulacaksınız. Bu adımları takip etmeniz durumunda makalenizin yayın sürecinin oldukça zahmetsiz geçeceğinden ve kısa sürede kabul alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Devamını oku
Akademik Yazma
Bilimsel Makaleler İçin Etkili Bir Giriş Nasıl Yazılır?
16.03.2021

Bilimsel eserlerde giriş bölümünün temel amacı, okuyuculara makalenizin ana teması hakkında net bir fikir vermek ve olumlu bir izlenim bırakarak çalışmanın devamını okumaları konusunda ikna etmektir. Bu yönüyle makalenizin temel bağlamını ve tartışmanızın ana hatlarını içermektedir. Bu çalışmada bilimsel makaleler için etkili giriş yazmanın ana unsurlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Atıf Sistemleri Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası
16.03.2021

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Üniversite Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma İpuçları
16.03.2021

Araştırma süreci, bilimsel çalışmalardaki en hayati hususların başında gelmektedir ve nitelikli dergilerden kabul almayı kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle yayınlanmış bir eser, yaşam boyu akademik kimliğinizin bir parçası olacağı için özenle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu yazımızda, bilimsel araştırma becerilerinizi nasıl geliştirebilmenize ve hatasız bir makale yazmanıza yardımcı olacak temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku