İngilizce Akademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği

Güvenilir bir İngilizce proofreading ve redaksiyon işleminin faydaları, geleneksel redaksiyon hizmetinin çok ötesine geçmektedir. İster hakemli bir dergiye gönderilmek üzere İngilizce bir makale, ister doktora ya a yüksek lisans tezi, isterse üniversite mezuniyet ödevi ya da bir şirkete yapacağınız iş başvurusu veya resmi bir e-posta için metin yazıyor olun, metninizin İngilizce açısından hatasız olması çok önemlidir

28.11.2020

İngilizce Akademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği

Güvenilir bir İngilizce proofreading ve redaksiyon işleminin faydaları, geleneksel redaksiyon hizmetinin çok ötesine geçmektedir. İster hakemli bir dergiye gönderilmek üzere İngilizce bir makale, ister doktora ya a yüksek lisans tezi, isterse üniversite mezuniyet ödevi ya da bir şirkete yapacağınız iş başvurusu veya resmi bir e-posta için metin yazıyor olun, metninizin İngilizce açısından hatasız olması çok önemlidir. Bu makale, İngilizce olarak yazmış olduğunuz doktora tez, yüksek lisans tez, hakemli bir dergiye gönderilmek üzere hazırladığınız İngilizce bir makale veya üniversitede hazırlamış olduğunuz ödev gibi akademik çalışmalarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için temel proofreading ve son okuma düzeltme tekniklerini tartışmaktadır. 

Ancak hemen belirtelim ki ileri düzey metin redaksiyon hizmeti anlamına gelen editing ve İngilizce makaledüzenleme hizmeti, son okuma düzeltmesi olan proofreading hizmetinden farklı bir işleve sahiptir. Her ne kadar bu iki hizmet türü, kimi noktalarda benzer becerilere sahip olmayı gerektirse de farklı işlevlere sahip olduğunu unutmamak gerekir.  Bu bilgi, özellikle İngilizce makale editing ya da proofreading hizmeti almaya karar verdiğinizde hangisini seçmeniz konusundan önemli bir işleve sahiptir.

İmla ve yazım kuralları denetleyicisi bir uygulama ya da bir Google çeviri gibi araçlar metni kısmen iyileştirmeye yardımcı olsa da ihtiyacınız olan kapsamlı ve derinlemesine yapılacak düzeltmeler konusunda istediğiniz sonuçları vermesi mümkün değildir. Özellikle akademik çalışmalarda bu tarz araçların verim oranı çok daha düşüktür. Tam bu noktada profesyonel İngilizce makale metin düzenlemenin (proofreading ve editing hizmetleri) önemi ortaya çıkmaktadır.

Aşağıda İngilizce metin düzenlemesi ve yazım denetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken dokuz temel İngilizce metin düzenleme ve redaksiyon (proofreading) tekniğini genel hatlarıyla vermeye çalışacağız:

proofreading son okuma teknikleri

1. İngilizce dil ve metin denetimi (proofreading) için odaklanma çok önemlidir

Metin ve dil denetimi sırasında konsantrasyon, prova okuması olan proofreading hizmetinin temel bileşenlerinden birisidir. Hataları tespit etmek, en iyi proofreading sonucu almanın ilk adımıdır. Eğer bu ilk adımınız olacaksa, konsantre olmanız büyük önem taşımaktadır. Dikkatinizi dağıtacak her türlü araç gereci bir tarafa bırakıp metin içindeki hataları bulmak için tüm yoğunluğunuzu ve dikkatinizi metne vererek konsantre olmanız daha etkin ve verimli bir proofreading sonucu almanız için büyük önem taşımaktadır.

2. Adım adım dil denetimi

Proofreading hizmetlerinde disiplinli hareket etmek ve acele etmemek mevcut hataların tamamını görebilmeniz açısından önemlidir. Her seferinde temel bir yazım ya da imla hatasını bulun ve önce düzeltin ve sonra müteakip hatayı bulup ona odaklanın ve onu düzeltin. Çünkü beynin her seferinde belirli bir konuya odaklanması daha kolaydır ve böylece herhangi bir hatayı gözden kaçırma olasılığınız daha düşüktür.

3. Eşanlamlı ve eşsesli kelimelere dikkat edin

Eş sesli kelimeler, bilindiği gibi aynı şekilde telaffuz edilen veya hecelenen ancak farklı anlamlara sahip olan kelimeleri ifade etmektedir. Eş anlamlı kelimler ise farklı şekilde hecelenen ve telaffuz edilen ancak  aynı anlama gelen kelimeleri ifade etmektedir. Bu durum İngilizce eş anlamlı ve eş sesli kelimeler için de geçerlidir. (İngilizce eşanlamlı kelimelerin tanımı için tıklayınız: Collins dictionary).

İngilizce makale ve metin düzeltmesi sırasında, sözcükleri değiştirirken dikkatli olmanızda yarar var. Zira buradaki yanlış bir tercihiniz metnin anlamını tamamen değiştirebileceği gibi literatürdeki kullanımının tamamen dışında hatta sizi mahcup edecek bir değişikliğe de yol açabilir.

proofreading son okuma teknikleri

4. Noktalama işaretlerini kontrol edin

Noktalama işaretlerini kontrol etmek, prova okuması olan proofreading çalışmasının temel öğelerinden birisidir. Kelimelere konsantre olurken noktalama işaretlerini ihmal etmeyin. İngilizce metin düzeltmesi yapılırken proofreader görevini yapacak kişiden beklenen temel görevlerden birisi metinde yer alan tüm noktalama hatalarının tespit edilip düzeltilmesidir.

Doğru kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın virgül, tırnak işareti, kesme işareti, iki nokta üst üste ve noktalı virgül gibi noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını özellikle takip edin ve gerekli tüm düzeltmeleri yapın.

Noktalama işaretlerinin tam olarak doğru kullanıldığından emin olmak için her noktalama işaretinde durun ve doğruluğunu teyit edin.

Akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite öğrencileri genellikle kesme işareti ya da tırnak işaretlerinde hata yapmaktadırlar. Örneğin “their” ve “they’re”; “your” ve “you’re”, ya da “its” ve “it’s”. Öte yandan yeri gelmişken hemen belirtelim ki, İngilizce metin yazımından tercih ettiğiniz İngilizce varyant da noktalama işaretleri açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin Amerikan İngilizcesinde alıntı metinleri için çift tırnak işaretini kullanmanız gerekiyorken İngiltere İngilizcesinde tek tırnak işaretini kullanmanız gerekmektedir. Amerikan İngilizcesini tercih ediyorsanız noktalama işaretlerini cümle bitiminde tırnak işaretinin içine koymanız gerekirken, İngiltere İngilizcesini tercih etmeniz durumunda tam tersi söz konusu olmakta ve noktalama işaretini tırnak işaretinin dışına koymanız gerekmektedir. İngilizce makale yazımında yapılan en yaygın hataları örnekleriyle birlikte görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

American English

He said softly: “I have a headache.”

British English

He said softly: ‘I have a headache’.

İngilizce makale/metin düzeltmesi (proofreading) çalışmasının altın kurallarından birisi şudur: Çoğul kelimeler oluşturmak için asla apostrof (apostrophe) kullanmayın. Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

Incorrect

3’s, do’s, don’t’s, CEO’s

Correct

3s, dos, donts, CEOs.

5. Büyük harf kullanım kuralları

Profesyonel İngilizce redaksiyon veya akademik yazım söz konusu olduğunda, büyük harf kullanımının sadece adların ve soyadların büyük harflerle başlatılmaktan ibaret olmadığını, bu kuraldan çok daha fazlasının olduğunu ve sanıldığından daha karmaşık olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle İngilizce makale veya metin düzeltme söz konusu olduğunda, daha fazla dikkat ve derin bir İngilizce bilgisi gerekmektedir.

Özel isimlere dikkat edin, kişilerin, yerlerin ve nesnelerin adlarını büyük harfle yazmayı unutmayın. İngilizce gramer için15 temel büyük harf kullanım kuralları ve detaylı örnekler için15 basic capitalization rules for English grammar isimli makaleyi inceleyebilirsiniz.

6. İsimlerin ve başlıkların doğru yazımı  

İngilizce metin düzeltme (proofreading) sırasında, şirket adları, ürün adları ve kişi unvanlarını doğru yazdığınıza emin olun. Doğru bildiğinizden emin olduğunuz kelimeleri bile hafızanızın yanıltıcı olabileceği gerçeğini göz ardı etmeden bir kez daha teyit etmeyi ihmal etmeyin. Bu konuda en iyi yol arkadaşınızın Google olduğunu hatırlatmaya bile gerek yok. Herhangi bir özel isim, şirket veya ürün adı ya da unvanın doğru yazılıp yazılmadığını Google arama motorunu ya da Google Akademik sayfasını kullanarak doğru kullanıp kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca dil ve metin düzeltmesi yaptığınız çalışmada geçen olayların tarih ve yerlerini de benzer şekilde doğrulayabilirsiniz.

7. Dil gramer ve metin denetim ve düzeltmesi yaptığınız çalışmanın çıktısını alın ve sesli bir şekilde okuyun

İngilizce denetiminizi ve gerekli düzeltmeleri içeren proofreading çalışmanızı bitirdiğinizde, çalışmanın bir çıktısını alın ve yeniden okuyun. Bilgisayar ekranında ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi gördüğünüzde siz de hayret edeceksiniz. Çalışmanızın çıktısının alınması size aynı zamanda çalışmaya elektronik formattan ziyade basılı kopya olarak farklı bir ortamda bakma şansı verecek ve daha fazla hatayı görmenizi sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra çıktısını aldığınız metni yüksek sesle okumak, size daha fazla hatayı tespit etme fırsatı da verecektir. Bir cümle ya da kelime kulağınız tırmalıyor ya da size yanlış geliyorsa, dil denetimi sağlayan ya da İngilizce kelimelerin cümle içerisinde kullanımına ilişkin sayısız örneği barındıran online araçları kullanarak farklı alternatifleri inceleyip doğru olan seçeneği tespit edebilirsiniz.

8. Düzeltme yaptığınız İngilizce metni son kez okuyun

Bir çalışmayı bilgisayarda veya herhangi bir elektronik ortamda yazarken ya da gerekli düzeltmeleri yaparken, insanlar çoğunlukla kendi hatalarını göremezler çünkü beynimiz mekanik olarak yanlış kelimeleri zihnimizde düzeltmekte ya da bilgisayar veya ekran körlüğü dediğimiz husus nedeniyle algılayamamaktadır. Bu handikabı aşmak için tüm düzeltmeleri yaptıktan sonra gerekli değişiklikleri yapıp tekrar ve dikkatlice son bir kez daha okumanız göz ardı edilen muhtemel İngilizce gramer ya da diğer dil ve yazım hatalarını görmenizi sağlayacaktır.

9. Göz ardı edilen hataları tespit edip son dil denetimini yapması için üçüncü bir kişiden yardım alın

İngilizce metin ve gramer düzeltme işlemini bitirdiğinizde, bir başka kişinin sizin için yeniden okumasını sağlamak her zaman iyi sonuçlar vermektedir. Yeni bir çift göz, proofreading çabalarınızın sonucunu kesinlikle daha etkili bir hale getirecek ve çalışmanın öncekinden daha kaliteli ve kusursuz olmasını sağlayacaktır.

Yardım isteyeceğiniz kişilerin illa akademisyen olması gerekmemektedir. Bunlar yakın arkadaşlarınız, aile üyeleriniz, iş arkadaşlarınız, hatta ortaokul veya lise çağında olan çocuklarınız bile olabilir. Gözden kaçmış olabileceğiniz hataları tespit ettiklerinde siz de şaşıracaksınız.

İngilizce metin düzeltme editing ve proofreading konusunda desteğe ihtiyacınız varsa ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları
28.11.2020

İngilizce dil bilim uzmanları yazarların kendi yaptıkları son denetimlerin yeterli olmayacağını mutlaka bir üçüncü göz tarafından denetlenmesi gerektiğini ısrarla önermektedirler. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinin başlıca faydaları nelerdir?

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri
28.11.2020

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?
28.11.2020

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Düzenleme Hizmetlerinde Proofreading ve Editing
28.11.2020

Bu çalışma, İngilizce düzenleme hizmetlerinin temel enstrümanları olan editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İngilizce makalelerinizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından kusursuz hale getirilmesi için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkları bilmeniz doğru hizmeti almanız için yol haritası olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Proofreading Nedir? Neleri Kapsamaktadır?
28.11.2020

Proofreading, bir metni kusursuz hale getirmek için yapılan temel işlemlerden birisidir. Bu prosedür, bir makaleyi ya da akademik çalışmayı İngilizce dil bilgisi açısından kusursuz hale getirmek için kapsamlı bir bilgi ve uzmanlığı gerektirmektedir. Çalışmanızın İngilizce dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazım hataları için kontrol edilmesine ihtiyaç duyduğunuzda proofreading hizmeti almanız gerekir.

Devamını oku