İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri

Kaliteli bir İngilizce makale düzenleme işlemi, klasik makale düzenleme ve tashih işleminin ötesinde çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. İngilizce bir makale yayınlamaya niyetlendiğinizde İngilizce metninizin dil, gramer ve içerik açısından kusursuz olması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İngilizce olarak kaleme almış olduğunuz akademik metin ya da profesyonel dokümanlarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için yararlı bulabileceğiniz temel proofreading ve redaksiyon tekniklerine yer vermekteyiz.

04.06.2021

İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri

Kaliteli bir İngilizce makale düzenleme işlemi, klasik makale düzenleme ve tashih işleminin ötesinde çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. Gerek iş başvurularında gerek son savunma öncesi jüri üyelerine göndereceğiniz yüksek lisans ay da doktora tez metinlerine son hallerini verme sürecinde gerekse hakemli bir dergiye gönderilmek üzere İngilizce bir makale yayınlamaya niyetlendiğinizde İngilizce metninizin dil, gramer ve içerik açısından kusursuz olması oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, İngilizce olarak kaleme almış olduğunuz akademik metin ya da profesyonel dokümanlarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için yararlı bulabileceğiniz temel proofreading ve redaksiyon tekniklerine yer vermekteyiz. Konunun detaylarına girmeden önce kısaca editing ve proofreading hizmetlerinin farklarına değinmekte fayda var.

Editing vs. Proofreading

Hemen belirtelim ki ileri düzey İngilizce düzeltme anlamına gelen editing ve İngilizce makale düzenleme hizmeti, proofreading hizmetinden farklı bir işleve sahiptir. Her ne kadar bu iki hizmet türü, kimi noktalarda benzer becerilere sahip olmayı gerektirse de farklı işlevlere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu ayrımın farkında olmak, özellikle İngilizce makale editing ya da proofreading hizmeti almaya karar verdiğinizde hangisini seçmeniz konusundan önemlidir.

  • Proofreading (yazım denetimi), akademik çalışmanızdaki olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Makale ya da çalışmanızın son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından kontrol edilmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, editing hizmetleri (yazım ve içerik denetimi) yerine proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz.

  • Editing hizmeti (yazım ve içerik denetimi), proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve daha fazla akademik yetkinlik gerektirmektedir. Editing hizmeti, makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini de iyileştirmeyi hedeflemektedir.

  • Editing hizmeti, çoğunlukla İngilizce makalenizin akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler deyapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle önemlidir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.

  • Editing hizmeti, akademik çalışmanızın hatasız olmasını amaçlamaktadır. Böylece, editörünüz İngilizce yazılmış makalenizdeki tüm gramer, tipografi, noktalama işaretleri, söz dizimi ve yazım hatalarını düzeltecektir.

  • Bu anlamda editing hizmeti, proofreading hizmetini de içermektedir. Çünkü proofreading hizmeti, çalışmanızın revize edilmiş versiyonunun size teslim edilmesinden önceki son aşamadır. Bu nedenle, editing hizmeti aldığınızda editörünüz, proofreader tarafından yapılması gereken düzenlemeleri de yapmış olacaktır.

İngilizce imla ve yazım kuralları denetleyicisi yapay zekâ uygulamaları ya da Google çeviri gibi araçlar İngilizce metinleri kısmen iyileştirmeye yardımcı olsa da ihtiyacınız olan kapsamlı ve derinlemesine yapılacak düzeltmeler konusunda istediğiniz sonuçları vermesi mümkün değildir. Bu tip yapay zekâ araçlarının çoğu kere son derece yanlış önerilerde bulunduklarını ve metnin ana bağlamını tamamen değiştirebileceği hususlarını da göz ardı etmemek lazım. Özellikle akademik çalışmalarda bu tarz araçların verim oranının çok daha düşük olduğunun altını çizelim. Tam bu noktada profesyonel İngilizce makale düzenlemenin (proofreading ve editing hizmetleri) önemi ortaya çıkmaktadır.

İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri

Aşağıda İngilizce metin düzenlemesi ve yazım denetimi yapılırken dikkat edilmesi gereken temel İngilizce metin düzenleme ve redaksiyon (proofreading) tekniğini genel hatlarıyla tartışmaya çalışacağız:

1. İngilizce metin düzenleme (editing ve proofreading) için konsantrasyon hataları tespit edebilmenin ilk adımıdır

İngilizce metin düzenleme sırasında odaklanma, editing ve proofreading hizmetlerinin temel bileşenlerinden birisidir ve nitelikli bir sonuç için dikkatiniz dağıtacak hususlardan uzak durduğunuzdan emin olmalısınız. İngilizce metin denetiminin temel amaçlarından birisinin metinde yer alan dil bilgisi, gramer ve imla hatalarını tespit etmek ve düzeltmek olduğuna göre, odaklanma hataları tespit açısından en önemli adımlardan birisidir. Dolayısıyla dikkatinizi dağıtacak her türlü araç gereci bir tarafa bırakıp metin içindeki hataları bulmaya odaklanmanız daha etkili bir editing ve proofreading sonucu almanızı sağlayacaktır.

2. Aşama aşama İngilizce dil denetimi

İngilizce makale düzenleme hizmetlerinde disiplinli hareket etmek ve acele etmemek, metindeki hataların tamamını görebilmenizi açısından size önemli bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle uzun İngilizce makalelerde bu husus daha da önemlidir. Bu nedenle her seferinde temel bir yazım ya da imla hatasını bulun ve önce onu düzeltin. Müteakiben diğer hataları tespit edip onları düzeltmeye odaklanın. Unutmayın ki insan beyninin her seferinde belirli bir konuya odaklanması daha kolaydır ve böylece herhangi bir hatayı gözden kaçırma ihtimali daha düşük olabilmektedir.

3. Noktalama işaretlerinin kontrolü İngilizce makale düzenlemenin en önemli denetimlerinden birisidir

Noktalama işaretlerinin denetimi, editing ve proofreading hizmetlerinin temel öğelerinden birisidir. İngilizce makale düzenlemesi yapılırken proofreader ya da editörden beklenen temel görevlerden birisi metinde yer alan noktalama işaretlerine ilişkin tüm hataların tespit edilip düzeltilmesidir. Kelimelerdeki ya da cümlelerdeki hataları düzeltmeye odaklanırken noktalama işaretlerinin denetimini göz ardı etmeyin.

Doğru kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın virgül, tırnak işareti, kesme işareti, iki nokta üst üste ve noktalı virgül gibi her bir noktalama işaretinin doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını özellikle denetleyin.

Akademisyenler, araştırmacılar ve üniversite öğrencilerinin en sık yaptıkları hatalar arasında noktalama işaretlerinin olduğunu unutmayın. Özellikle kesme işareti ile tek ve çift tırnak işaretlerinin kullanımında sıkça hata yapmaktadırlar.

Bunun yanı sıra yine noktalama işaretleriyle ilgili sıkça yapılan hatalardan birisi İngilizce metin yazımından tercih ettiğiniz İngilizce versiyonu da noktalama işaretleri açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin Amerikan İngilizcesinde alıntı metinleri için çift tırnak işareti tercih ediliyorken İngiltere İngilizcesinde tek tırnak işaretinin kullanımı tercih edilmektedir. Dolayısıyla Amerikan İngilizcesini tercih ediyorsanız noktalama işaretlerini cümle bitiminde çift tırnak işaretinin içine koymanız gerekirken, İngiltere İngilizcesini tercih etmeniz durumunda tam tersi söz konusu olmakta ve noktalama işaretini tek tırnak işaretinin dışına koymanız gerekmektedir.

4. Kelimeleri değiştirirken doğru seçimleri yaptığınızdan emin olun

İngilizce makale ve metin düzenleme sırasında, sözcükleri değiştirmeniz gerektiğinde özellikle dikkatli olmalısınız. Zira buradaki yanlış bir tercihiniz metnin anlamını tamamen değiştirebileceği gibi literatürdeki kullanımının tamamen dışında bir anlam kazanmasına hatta sizi mahcup edecek dramatik bir değişikliğe bile yol açabileceği ihtimalini göz ardı etmeyin.

İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri

5. Büyük harfleri doğru şekilde kullandığınızdan emin olun

Profesyonel İngilizce makale düzenlemede büyük harf denetimi de önem taşımaktadır. İngilizce dil ve gramer denetimi söz konusu olduğunda büyük harf kullanımının sadece adların ve soyadların büyük harflerle başlatılmaktan ibaret olmadığı, sayısız ve karmaşık büyük harf kullanım kuralları olduğunu unutmayın.

Özel isimlere, özel isim işlevine sahip kişilerin, yerlerin ve nesnelerin olup olmadığına dikkat edin. İngilizce dilbilgisindeki temel büyük harf kullanım kurallarını incelemek için ‘‘İngilizce Dilbilgisinde 15 Büyük Harf Kullanım Kuralı’’ isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

6. Düzenleme yaptığınız İngilizce makalenin çıktısını alın ve son denetimi mutlaka basılı versiyonu üzerinde yapın

İngilizce makale düzenlemenizi bitirdiğinizde, metnin bir çıktısını alın ve dikkatli bir şekilde son bir kez daha denetleyin. Sürekli bilgisayar ekrana bakarak denetim yaptığınızda kimi önemli hataları göremediğinizi fark edeceksiniz. Çıktı üzerinde son denetimi yaptığınızda bilgisayar ekranında ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız.

7. Çıktısını aldığınız makaleyi sesli okuyun

Çıktı üzerinde son okumayı yapıp denetimleri bitirdikten sonra çıktısını aldığınız İngilizce makaleyi yüksek sesle okumak, daha fazla hatayı görmenizi sağlayacaktır. Özellikle İngilizce gramer ve akademik bilgisine güvendiğiniz bir yakınınız, arkadaşınız ya da iş arkadaşınızın yanında sesli okumanız durumunda çok daha fazla hatayı birlikte tespit etme olanağı bulacaksınız. Bu sesli okuma sırasında bir cümle ya da kelime kulağınızı tırmalıyor ya da size yanlış geliyorsa, dil denetimi sağlayan ya da İngilizce kelimelerin cümle içerisinde kullanımına ilişkin sayısız örneği barındıran online araçları kullanarak farklı alternatifleri inceleyip doğru olan seçeneği tespit edebilir ve gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.

8. Son dil denetimini yapması için üçüncü bir kişiden yardım alın

İngilizce makale düzenleme işlemini bitirdiğinizde ve yukarıdaki tüm aşamaları geçtiğinizden emin olduğunuzda, üçüncü bir kişinin sizin için yeniden okumasını sağlamak her zaman etkili ve verimli sonuçlar verecektir. Yeni bir çift göz, İngilizce makale düzeltme çabanızın sonucunu kesinlikle daha etkili bir hale getirecek ve çalışmanın öncekinden daha kaliteli ve kusursuz hale gelmesini sağlayacaktır.

Her ne kadar daha faydalı olacaksa da yardım isteyeceğiniz kişilerin illa akademisyen olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunlar kimi zaman yakın arkadaşlarınız, kimi zaman aile üyeleriniz, kimi zaman da iş arkadaşlarınız olabilir. Üçüncü kişilerin, gerekli düzeltmeleri İngilizce makalenizin dijital versiyonu üzerinde yapmaları durumunda mutlaka Microsoft Word Değişiklikleri İzle aracını kullanmak suretiyle yapmaları gerektiğini hatırlatmayı unutmayın. Böylece yapılan tüm değişiklikleri rahatlıkla takip etme olanağına sahip olacaksınız. Microsoft Word Değişiklikleri İzle aracıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Eğer denetimi, basılı bir metin üzerinde yapacaklarsa bu durumda mutlaka ilgili yerlere işaret koymaları ve gerektiğinde açıklama eklemeleri gerektiğini hatırlatın. Çıktı üzerinde denetimi kolaylaştırmak için proofreading sembol ve işaretlerini de kullanmalarını önerebilirsiniz. Üçüncü kişilerin okuması sonrasında ne kadar çok hatayı görmediğinizi fark edince oldukça şaşıracaksınız.

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Editing ve Proofreading Hizmeti

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce makale düzenleme

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Profesyonel Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Faydaları
04.06.2021

İngilizce dil bilim uzmanları yazarların kendi yaptıkları son denetimlerin yeterli olmayacağını mutlaka bir üçüncü göz tarafından denetlenmesi gerektiğini ısrarla önermektedirler. Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinin başlıca faydaları nelerdir?

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?
04.06.2021

İngilizce çalışmanızı tamamladıktan sonra son kontrol için hangi hizmete ihtiyacınız var? Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İlk bölüm olarak ele alınan konunun birinci kısmında, editing hizmetinin neleri kapsadığı tartışılmıştı. Bu yazıda proofreading hizmetinin genel olarak neleri kapsadığına yer verilecektir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
04.06.2021

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku