Makalelerde Sonuç ve Tartışma Bölümü Yazarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bilimsel çalışmalarda, bulguların genel tartışması ve bu bağlamdaki çıkarımlar sonuç ve tartışma bölümü altında ve genellikle metnin sonunda yer almaktadır. Sonuç ve tartışma bölümlerinin bilimsel çalışmalardaki en önemli bölümler olduğunu söylemek abartı olmaz. Ancak tartışma ve sonuç bölümlerini kaleme almak diğer bölümlere kıyasla daha zordur ve üst düzey uzmanlık gerektirmektedir. Bu makalede, bilimsel çalışmalarda etkili bir sonuç ve tartışma bölümü yazarken hangi soruların cevabını aramanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini tartışmaktadır.

19.03.2021

Makalelerde Sonuç ve Tartışma Bölümü Yazarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir makale veya tez hazırlarken, bulguların genel tartışması ve bu bağlamdaki çıkarımlar sonuç ve tartışma bölümü altında ve genellikle metnin sonunda yer almaktadır. Çalışmanın en sonunda yer alması bu bölümlerin daha önemsiz olduğu anlamına gelmez. Hatta sonuç ve tartışma bölümlerinin bilimsel çalışmalardaki en önemli bölümler olduğunu söylemek abartı olmaz. Ancak tartışma ve sonuç bölümlerini kaleme almak diğer bölümlere kıyasla daha zordur ve üst düzey uzmanlık gerektirmektedir. Kimi çalışmalar,  okuyucuların çalışmanın sonuçları ve etkileri hakkında hızlıca fikir edinmek amacıyla önceki bölümleri atlayıp sadece sonuç ve tartışma bölümünü okuduklarını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, Best Edit & Proof’un uzman editörleri, sonuç ve tartışma bölümü yazılırken diğer bölümlere kıyasla daha fazla çaba harcanması gerektiğini ifade etmektedirler. Bu makale, bilimsel çalışmalarda etkili bir sonuç ve tartışma bölümü yazarken hangi soruların cevabını aramanız gerektiğini tartışmaktadır.

1 – Makalenizin amacı net bir şekilde belirlendi mi?

Araştırmacılar, akademik bir çalışmaya başlamadan önce, ilk önce çalışmanın amacını net bir şekilde belirleyip çalışmalarını bu çerçevede tasarlar ve planlarlar. Bu amaç, çalışmanın tam olarak nasıl yürütülmesi gerektiğini belirleyen en önemli hususlardan birisidir.  Örneğin, hiçbir araştırmacı sadece anket düzenlemek, mülakat aracılığıyla data toplamak veya bir amaç olmadan laboratuvar ekipmanı kurmakla çalışmaya başlamaz. Çünkü çalışmanın amacı, çalışmada ele alınacak araştırma sorularından hipotezlere ve uygulanacak metoda kadar birçok alanı doğrudan ilgilendirmekte olduğu için çerçevesinin net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Akademik makalelerde iyi aktarılmış bir sonuç ve tartışma bölümü yazmak için, yazar, yürütülen çalışmanın bu amaca hizmet edip etmediğinden emin olmalıdır. Amacın başarısını net bir şekilde değerlendirmek için amacı iyi anlamak gerekir. Amaca ilişkin çerçeve net olarak ortaya konulduktan sonra bu kez tartışma ve sonuç bölümünde bulguların bu amaca ne kadar hizmet ettiği gibi hususlar ele alınacak ve çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı belirtilecektir.

2 – Araştırma bulgularınız hangi mesajları iletmektedir?

Çalışmadan elde edilen veriler, çalışmanın başarısını gösteren kanıtlardır. Tablolarda ve grafiklerde sunulan verilerin okuyucuya doğru mesajları iletmesini sağlamak için yazar, sonuçlar bölümünde sunulan verilerin doğru ve net bir şekilde yorumlandığından emin olmalıdır.  Bazı durumlarda, yazarlar tartışma bölümünde daha önce bildirilen sonuçları tekrar etmektedirler.

Bu durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım, "Tablo 2'de görüldüğü gibi, kadınların ve erkeklerin sırasıyla %70’i ve %20'si ağrıyı yaşadıktan birkaç saat sonra hemen tıbbi yardım istedikleri anlaşılmaktadır." Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları tartışılırken, sonuçları bağlamında ele alınmalı ve açıklanmalıdırlar. Bu nedenle, alıntı yapılan örnekten hareket edersek yazar, kadınların %70'inin hemen tıbbi yardım araması bulgusu dikkate alındığında, salt bu bulguyu ifade etmek değil bu bulgu nedeniyle kadınlarda altta yatan patolojik nedenlerin erkeklere göre daha erken bir aşamada tespit edilebileceği gibi bir tartışmaya da girebilmelidir.  

3 – Bulgularınız literatürle ne ölçüde örtüşmektedir?

Yazar, iyi yapılandırılmış bir tartışma bölümü elde etmek için, çalışma bulgularını daha önce yapılmış diğer çalışmalarla mutlaka karşılaştırmalıdır. Bu husus, yazarın karşılaştırmak için elinde literatür incelemesine dayalı bir veri olmasından farklıdır. Burada özel olarak çalışma bulguları ile daha önceki çalışmaların bulguları karşılaştırılmalı benzerlikler ve farklılıklar ele alınmalı ve çalışma bulgularının literatürdeki bulgularla ne ölçüde örtüştüğü ortaya konulmalıdır.

Tartışma sırasında bulgulardaki farklılıkların ana gerekçelerine değinilerek farkların nelerden kaynaklanmış olabileceğine ilişkin rasyonel açıklamalar da eklenmelidir. Bu değerlendirmeler dikkatle yapılır ve uygulanırsa, yazar bulguları için kanıta dayalı açıklamalar sunabilecektir.

Makalelerde sonuç ve tartışma bölümü

4 – Bulgularınızı önemli kılan ve başka çalışmalardan ayıran faktörler nelerdir?

Sonuçları tartıştıktan sonra, yazar, amacının bir parçası olarak, çalışmanın bulgularının çalışmanın problemiyle ilişkisini ortaya koymalıdır. Çalışma bulgularını genel hatlarıyla tartıştıktan sonra çalışma özelinde elde edilen bulguları özgün ve ayrıcalıklı kılan faktörlere ve bu yönüyle çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran hususlara değinildiğinden emin olunmalıdır.

5 – Bulgularınız gelecek çalışmalara ilişkin ne tür önerilerde bulunmaktadır?

Akademik araştırmalarda yazarlar çalışma problemlerini incelemek için çoğunlukla kesin çerçeveler kullanmayı tercih ederler ama yine de her çalışmada kimi sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle, yazarlar çalışmaların güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını ortaya koyduktan sonra bu sınırlılıkları bertaraf etmek için gelecekte ne tür çalışmaların hangi kapsamda ya da ne tür yöntemler kullanılarak yapılabileceği gibi hususlara değinilmelidir.

6- Tartışma ve sonuç bölümü İngilizce dil ve yazım hatalarından arındırılmış durumda mı?

Tartışma bölümü olmadan yapılan araştırmaların eksik olacağı açıktır. Bu nedenle, tartışma bölümünü yazarken yukarıdaki hususları göz önünde bulundurun. Tüm bu hususları tamamladıktan sonra metnin İngilizce açısından kusursuz olduğunda emin olmalısınız.

Tartışma ve sonuç bölümünü tamamlayıp son kontrollerinizi de yaptıktan sonra yayın aşamasından önce editing veya proofreading hizmeti alarak metninizdeki olası İngilizce dil bilgisi hatalarını düzelttirmeyi ve gerekiyorsa akademik içerik kalitesini artırmayı unutmayın. Metni tamamladıktan sonra, bir İngilizce dil uzmanı tarafından gözden kaçırdığınız hataların ve içerik denetiminin yapılması çalışmanızı kusursuz hale getirecektir.  Metninizin revize edilmiş versiyonunu teslim aldıktan sonra ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi görünce oldukça şaşıracaksınız. Akademik editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

Kusursuz bir metin için bir İngilizce dil uzmanı mı arıyorsunuz? Ana dili İngilizce olan bir editör ya da İngilizce dil uzmanı değilseniz profesyonel editing ve proofreading hizmetlerimize göz atabilir ve destek talep edebilirsiniz.

Makalelerde sonuç ve tartışma bölümü

Revizyonları mutlaka Word değişiklikleri izle yöntemi ile isteyiniz!

İngilizce metniniz için editing veya proofreading desteği almaya karar verdiğinizde, tüm revizyon ve yorumları mutlaka değişiklikleri izle yönetimi ile almanız gerektiğini unutmayın. Microsoft Word Değişiklikleri İzleme işlevi (track-changes), bir metin üzerinde editör veya proofreader tarafından yapılmış olan tüm düzeltmelerin, değişikliklerin, biçimlendirmelerin ve hatta öneri ve yorumların adım adım takip edilip daha sonra tek tek ya da tek seferde bu değişikliklerin kabul ya da reddedilmesine olanak veren oldukça kullanışlı bir araçtır. 

Değişiklikleri izle (track-changes) yöntemi, İngilizce editing ve proofreading hizmetlerinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır. Bir editör veya proofreader, revize edilmiş bir belgeyi tüm değişiklikler izlenebilecek şekilde göndermektedir. Böylece metninizde yapılmış olan tüm değişikliklerin detaylarını inceleme ve dilediklerinizi kabul edip uygun görmediklerinizi de reddetme olanağına sahip olmaktasınız. Bu durum, metinde yapmış olduğunuz tüm hataları görmenizi sağlayacak ve bu değişiklikler ve önerilerden gelecek çalışmalarınızda da faydalanarak akademik kalitesi yüksek çalışmalar üretmenize yardımcı olacaktır.

Makalelerde sonuç ve tartışma bölümü

Microsoft Office Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul ya da reddedileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususları, ekran görüntüleri ve örneklerle adım adım gösteren ve aşağıdaki linklerde yer alan rehberleri inceleyebilirsiniz:

Uzman proofreader ve editörlerimizle desteğe hazırız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce metinlerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli revizyonları yapmaktadır. Böylece İngilizce ve akademik yönden kusursuz bir metne sahip olacak ve çalışmanızın yayınlanma şansını artırmış olacaksınız. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce metinleriniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olmaktayız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

Deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirerek projenizin kusursuz hale gelmesini sağlamalarını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz. İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği ve canlı destek ile yanınızdayız

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak ve ekimizle doğrudan iletişim kurmak için web sayfamızda yer alan canlı destek modülünü kullanabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan ve örnek çalışmalarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Makalelerde sonuç ve tartışma bölümü

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız! 

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Makale Yazmak İçin 7 Etkili Yöntem
19.03.2021

İngilizce bir makale hazırlamak birçok kişi için zorlu olabilmektedir. Ancak, titiz bir planlama ile, başarılı bir İngilizce metin ortaya çıkarmanın çok da zor olmadığını göreceksiniz. İngilizce bir makale yazmanın etkili yöntemlerini mi arıyorsunuz? Bu makalede yararlı temel yöntemlerin 7 başlıkta kısa bir özetini bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma İngilizce Gramer Akademik Yayın
İngilizce Akademik Yazılarda En Yaygın Yapılan 5 Hata
19.03.2021

Bir akademik çalışmada belirsiz cümlelerin kullanılması yazarın kolayca yanlış anlaşılmasına yol açabilir, hatta vermek istediği mesajın tamamen dışında bazen tam tersi bir anlam kazanmasına neden olabilir. Bu yazı, noktalama işaretleriyle ilgili en yaygın yapılan hatalardan beşini örnekleriyle beraber tartışmaktadır.

Devamını oku
Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlamak İçin 7 Temel Adım
19.03.2021

Springer'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yayın için gönderilen makalelerin yaklaşık olarak %80'i daha tarama sırasında reddedilmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu, bilimsel makalelerin sadece %20'sinin yayına uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile diğer genç akademisyenler için hazırlanan bu kılavuzda, hakemli dergilerin yayın sürecinde karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkmak için takip etmeleri gereken adımları bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Akademik Yazımda Kaçınmanız Gereken 5 Kötü Alışkanlık
19.03.2021

Akademik bir makale kaleme almak, diğer yazı biçimlerine göre her zaman daha zordur. Sabır, bilgi ve yoğun çaba gerektirir. Ancak birçok araştırmacının ve öğrencinin akademik yönergelere uymadan araştırma makalesi yazımında dramatik hatalara düştüğünü gözlemlemekteyiz. Akademik bir makale bilgilendirici, iyi yapılandırılmış kusursuz bir dil örgüsüne sahip olmalıdır. Bir öğrenci veya araştırmacı olarak, bu tarz dramatik hataları tespit etmeli ve yeni çalışmalarda bu hataları yapmamaya özen göstermelisiniz. Bu çalışmamızda akademik yazımda kaçınılması gereken 5 kötü alışkanlık ve yapılan yaygın hataları bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Atıf Sistemleri Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda Yapılan En Yaygın 10 Atıf Hatası
19.03.2021

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kıdemli proofreader ve editörlerimiz, öğrenci ve araştırmacıların zaman zaman çok temel atıf hataları yaptığını tespit etmektedir. Hata yapmak normaldir ama aynı hatalara tekrar düşmemek önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve akademisyenlerin yapmış oldukları en yaygın 10 atıf hatalarını bulacaksınız.

Devamını oku