Kusursuz Bir Literatür Taraması için 7 Teknik

İyi bir literatür taraması nasıl yapılır? Kusursuz bir literatür taraması yazmak için hangi adımlar izlenmelidir? Bu çalışmada kusursuz bir literatür incelemesi için faydalı bulacağınız yedi temel tekniği bulacaksınız.

04.02.2021

Kusursuz Bir Literatür Taraması için 7 Teknik

Literatür taraması nedir?

Literatür taraması, belirli bir konudaki akademik kaynakların bir araştırmasından ibarettir ve mevcut bilgilere genel bir bakış sağlamayı, mevcut araştırmadaki ilgili teorileri, yöntemleri ve boşlukları tartışmayı amaçlamaktadır. İyi bir literatür taraması, ilgili yayınları bulmayı, kaynakları eleştirel bir şekilde analiz etmeyi ve literatürdeki bulguları açıklamayı içermelidir. İyi yapılandırılmış bir literatür taraması yalnızca kaynakları özetlemekle kalmaz, aynı zamanda konuyla ilgili durumun net bir fotoğrafını ortaya koymak için analiz yapmayı, sentezlemeyi ve eleştirel değerlendirmeyi de amaçlar.

Literatür taraması neden yapılmalıdır?

Bir araştırmanın veya tezin giriş bölümünde ilgili disiplinin kısa bir açıklamasından sonra, literatür taraması olarak adlandırılan bölümünde, ilgili disiplinde yer alan en kritik eserlerin önemi vurgulanmalı ve en temel çalışmalar genel hatlarıyla tanımlanmalıdır. Herhangi bir araştırma veya tezin sadece literatür taraması bölümüne bakarak, yazarın ilgili disipline olan hakimiyetini ve kavrayış yeteneğini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Bu nedenle, literatür taramasını metodolojik olarak derlemek zaman zaman, özellikle yeni araştırmacılar için, ürkütücü ve stresli olabilmektedir. Bu çalışmamızda vereceğimiz üzerinde duracağımız altı yararlı ipucu, kapsamlı ve kusursuz bir literatür taramasının nasıl formüle edileceği hususunda yol gösterici olacaktır.

Adım 1: İyi yapılandırılmış bir literatür taraması için benzer çalışmaları araştırın

Kaliteli bir literatür taraması için ister deneyimli bir araştırmacı isterse yüksek lisans ya da doktora programına henüz başlamış bir öğrenci olun, ilgili alandaki metinlerin literatür taramalarının yapılması ve incelenecek konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması büyük önem taşımaktadır. Hemen belirtelim ki burada kastedilen, literatürdeki temel eserlerin taranıp oradaki metinlerin kopyalanmak suretiyle çalışmaya eklenmesi değil, ana tema hakkında derinlemesine bir hakimiyet kurulmasıdır.

Adım 2. Literatür boşlukları ve teorilere yer verin

Sahip olduğu önemine rağmen, literatür inceleme bölümü temel hususları itibariyle göz ardı edilebilmektedir. Çoğu zaman yazarlar, iyi bir literatür taraması için, konuyla ilgili kendi bakış açılarını da katarak ayrıntılı bir eleştiri sunmaları gerektiğini, mevcut araştırmaların yararlarını ve boşluklarını ve bu boşlukların üstesinden gelmek için makul çözümleri tam olarak sıralamaları gerektiğini göz ardı edebilmektedir. Bu yönüyle, mevcut literatürdeki boşlukların vurgulaması ve çalışmanın bu boşlukları doldurmada ne tür bir katkı sağlayacağının vurgulanması gerekmektedir. Araştırmaların tam olarak dolduramayacağı belirli boşluklar olsa bile, bunlara yine de yer verilmeli ve daha sonra yapılacak çalışmalar için ana hatlarına vurgu yapılmalıdır. Son olarak, yazarlar literatür taramasını yaparken ilgili alandaki en etkili teorileri ve en güncel çalışmaları gözden kaçırmadıklarından emin olmalı ve bu hususlara mutlaka yer vermelidirler. Bu bölümde vurgulanması gereken bir başka önemli husus, farklı teorilerdeki tutarsızlıkların ortaya konmasıdır.

Literatür taraması

Adım 3. Literatür taramanızı sistematik olarak organize edin

Ardışık cümleler arasında tutarlılığı sağlamak ve takibi kolaylaştırmak için, literatür tarama bölümünü birden fazla alt bölüme ayırın. Bu gruplamayı kronolojik veya tematik olarak yapabilirsiniz. Literatür taramasını kronolojik olarak tasnif ederek yapmak daha basittir ve konunun zamansal gelişiminin izini sürmeyi amaçlar. Tematik tasnif ise farklı araştırma çalışmaları arasında ayırt edilebilir kalıpları tanımlamayı ve bunları birden çok alt sınıfa ayırmayı ve bu bağlam içinde tartışmayı amaçlamaktadır.

Adım 4. Literatür taramasının kapsamını net olarak belirleyin

Çalışmanızda belirli bir alandaki tüm çalışmaların özetine yer vermek imkânsız olduğundan, literatür taramasının kapsamını net bir şekilde belirlemeli ve çalışmanızda ifade etmelisiniz. Bu, çalışmanızı inceleyen bir editörün, hakemin veya onu okuyacak olan okuyucu kitlesinin, sizin alan hakkında yeterli düzeyde farkındalığa sahip olduğunuzu ve ilgili alt konuları dikkatsizce veya farkında olmadan gözden kaçırmadığınızı, kısaca alan hakimiyetine sahip olduğunuzu bilmesini sağlayacaktır.

Adım 5. Kaliteli bir literatür taraması için intihalden kaçının

Kusursuz bir literatür taraması için, çalışmada kullanılan herhangi bir bilginin orijinal kaynağına metinde ver referans listesinde yer verilmesi büyük önem taşımaktadır. Kasıtlı ya da kasıtsız yapıp yapmadıkları fark etmeksizin alıntı yapmada hataya düşülmesi intihal eylemine yol açacak ve ciddi yaptırımlar söz konusu olacağı için bu konuda çok dikkatli davranılmasında yarar var.  Orijinal metni başka kelimelerle ifade ederek, bazı ilginç verileri veya istatistikleri kişinin kendisininmiş gibi paylaşılması bazen cazip görünse de alıntı yapılan kaynakta geçen cümlelerin değiştirilerek kullanılması onu yine de intihal eylemi olmaktan çıkarmaz. Çalışmanızda intihal tespit edilmesi durumunda, makalenizin daha baştan itibaren reddedilmesi hatta akademik pozisyonunuzu ya da unvanınızı kaybetme yaptırımına bile maruz kalabileceğinizi unutmayın. Bunun için usulüne uygun atıflar yaparak metin içinde yer verdiğiniz kaynakların ayrıca referans listesinde de atıf stiline uygun olarak (örneğin APA stili) yer verilmesine özen gösterilmelidir. İntihal ile ilgili aşağıda yer alan makaleleri de yararlı bulabilirsiniz:

·     Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?

·     6 Pratik İpucu: Akademik Çalışmalarda İntihal Nasıl Önlenir?

·     İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu

Adım 6. Kullandığınız dile dikkat edin

Yazarlar, başka bir yazarın görüşüyle çelişirken veya metodolojilerindeki eksiklikler ve boşlukları vurgularken kullandıkları dile özen göstermelidirler. Diğer çalışmalardaki yetersizlikler objektif, özlü ve en önemlisi önyargısız bir şekilde özetlenmeli ve ortaya konmalıdır. Bu temel kural, tecrübeli araştırmacıların yanı sıra yeni araştırmacılar için de faydalıdır ve ciddiyetle takip edildiğinde, ilgili alandaki mevcut literatürün son derece titiz bir şekilde gözden geçirilmesiyle sonuçlanacaktır.

Adım 7. Yayınlamadan önce editing veya proofreading hizmeti alın

Literatür taramanızı bitirdikten sonra, çalışmanızı yayına göndermeden önce duruma göre editing veya proofreading yaptırmayı ve çalışmadaki olası İngilizce dil hatalarını düzelttirmeyi unutmayın. İngilizce makalenizin literatür incelemesini tamamladıktan sonra, bir İngilizce dil uzmanı tarafından gözden kaçırdığınız hataların ve içerik denetiminin yapılması çalışmanızı kusursuz hale getirecektir. Çalışmanızın revize edilmiş versiyonunu teslim aldıktan sonra ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi görünce oldukça şaşıracaksınız. Akademik editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada büyük önem kazanmaktadır.

Sıklıkla vurguladığımız gibi, İngilizce yazma becerisi ile akademik beceri tamamen farklı hususlardır. Tartışmasız, seçkin akademisyen ve araştırmacıların bile iyi yazamadıkları durumlar çoktur. Bir akademisyenin çok iyi düzeyde bir İngilizce dil bilgisine veya üst düzey akademik yeterliliğe sahip olması ile kusursuz metinler yazabilmesi tamamen farklı hususlardır. Bir akademisyen alanında ün yapmış, bilime çok ciddi katkılar sağlamış bir alan uzmanı olabilir. Ancak bu durum, onu mükemmel bir yazar yapmaz. Çünkü bunlar tamamen farklı becerileri gerektiren hususlardır. Best Edit & Proof’un müşterileri arasında çok sayıda ana dili İngilizce olan doktora derecesine sahip müşterinin olması da bu durumun kanıtıdır.

İngilizce yazılmış akademik eserlerde başarı elde etmek için akademik editing hizmeti (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading hizmeti (İngilizce yazım denetimi) en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Çünkü, bu hizmetlerden yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanın akademik kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Editing ve proofreading hizmetleri, ayrıca makalenizin akademik hakemli dergilerde yayınlanma olasılığını da artıracaktır.

Kusursuz bir literatür incelemesi için bir uzman mı arıyorsunuz? Ana dili İngilizce olan bir editör ya da İngilizce dil uzmanı değilseniz profesyonel editing ve proofreading hizmetlerimize göz atabilir ve destek talep edebilirsiniz.

Editing veya proofreading hizmetine ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle iletişime geçin!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce editing (yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınız gerekli formatta biçimlendirmek için deneyimli proofreader ve editörlerimizin size APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergelerinizde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkınad bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Literatür taraması

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Akademik Yazımı Geliştirmek İçin 9 Temel Teknik
04.02.2021

İngilizce akademik yazma, temel olarak herhangi bir akademik yazımdan farklı değildir. Bilindiği gibi akademik yazma, üniversite araştırma raporlarından, araştırmacılar tarafından önerilen teoriler veya bilim adamları tarafından alanlarının kültürünü analiz eden makalelere kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan ve kurgusal olmayan yazı türlerini kastetmektedir. Bu makalede, bir yazarın İngilizce akademik yazı yazma becerisini geliştirme konusunda faydalı 9 pratik ipucunu bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma İntihal (Plagiarism) Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?
04.02.2021

İntihal, metinlerin veya düşüncelerin kaynak göstermeksizin ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların sanki size aitmiş gibi gösterilmesidir. Bu çalışmada genel olarak intihalin tanımı ve kabul gören en yaygın türleri tartışılmaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu
04.02.2021

İntihal, akademik unvanınızı kaybetmek dahil pek çok ciddi yaptırmalara yol açma potansiyeli olan bir eylemdir ve araştırmacıların asla ihmal etmemesi gereken bir konudur. Bu makalede, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın 5 pratik yolunu tartışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Makalenizi Hakemli Dergilerde Nasıl Yayınlatırsınız: 10 İpucu
04.02.2021

Makalenizin yazım sürecini tamamlamış olsanız da yayın sürecinin pek çok araştırmacı ve akademisyen için oldukça stresli bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çalışmada, makalenizi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlatabilmek için faydalı olacağını düşündüğümüz 10 etkili ipucunu bulacaksınız. Bu adımları takip etmeniz durumunda makalenizin yayın sürecinin oldukça zahmetsiz geçeceğinden ve kısa sürede kabul alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Devamını oku
Akademik Yazma
Bilimsel Makaleler İçin Etkili Bir Giriş Nasıl Yazılır?
04.02.2021

Bilimsel eserlerde giriş bölümünün temel amacı, okuyuculara makalenizin ana teması hakkında net bir fikir vermek ve olumlu bir izlenim bırakarak çalışmanın devamını okumaları konusunda ikna etmektir. Bu yönüyle makalenizin temel bağlamını ve tartışmanızın ana hatlarını içermektedir. Bu çalışmada bilimsel makaleler için etkili giriş yazmanın ana unsurlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji
04.02.2021

Kötü bir İngilizce ile yazılmış bir makale, akademisyenler için makalenin reddedilmesi ya da başvurdukları hibe kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerin İngilizce makale yazma sanatında ustalaşmaları için faydalı olabilecek temel 10 strateji yer almaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma İntihal (Plagiarism) Akademik Yayın
6 Pratik İpucu: Akademik Çalışmalarda İntihal Nasıl Önlenir?
04.02.2021

İntihal, özetle başka yazarlara ait düşüncelerin usulüne uygun atıf yapılmadan kopyalanmasıdır ve fikir ya da eser hırsızlığı olarak da ifade edilmektedir. Peki intihali önlemek için nelere dikkat edilmeli ve hangi teknikleri kullanmalısınız? Bu makalede yararlanabileceğiniz altı pratik tekniği bulacaksınız.

Devamını oku