Etkili İngilizce İçerik Yazma Teknikleri

Etkili ve başarılı bir İngilizce metin yazarı veya içerik geliştiricisinin yazma sürecine başlamadan önce tüm detayları netleştirilmiş bir ana hat geliştirmesi süreci oldukça kolaylaştıracak ve daha sistematik yürütülmesini sağlayacaktır. İçerik yazma sürecine, yeterli donanıma sahip olsanız bile herhangi bir stratejinizin olmadan başlamanız durumunda, çalışmanızın istenilen ilgiyi uyandırmayacağı açıktır. Bu çalışmada etkili İngilizce içerik yazmak için faydalı olan dokuz temel teknik tartışılmaktadır.

10.02.2021

Etkili İngilizce İçerik Yazma Teknikleri

Etkili İngilizce içerik yazmanın temel hususlarını anlamadan önce, günümüz dünyasının teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldiğini ve bunun doğal sonucu olarak yazmaya ilişkin yeni parametrelerin söz konusu olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Teknolojik ilerleme ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle, çağdaş iş dünyasının her geçen gün dijital pazarlamaya doğru yöneldiği gözlemlenmektedir.

İngilizce içeriğin yüklendiği platformlar, ilgili şirketin resmî web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından oluşabilmektedir. Birçok şirket, dijital pazarlama kampanyaları için başarılı İngilizce içerikler sağlayabilmek için bloglar, makaleler, videolar için komut dosyaları ve podcast oluşturmakta ve periyodik aralıklarla yayınlamaktadırlar.

Yazılan İngilizce içerikler ağırlıklı olarak okuyucuların zihinlerinde ilgi oluşturmak ve bir iz bırakmak için geliştirilmekte olduğundan, İngilizce içerik yazarlarının yazılarını planlamadan önce belirli ilgi alanlarını ele almaları beklenmektedir. İçerik pazarlama söz konusu olduğunda, ilgili İngilizce içerik yazarının, esas karar verici olanın okuyucu olduğu gerçeğini temel düstur olarak kabul etmesi gerekmektedir.

İngilizce içerik yazarlarının kendilerine özgü yaklaşımları ve yazım tarzları olmalı ve bu yönüyle oldukça seçici olmaları beklenmektedir. Bu makalede, İngilizce içerik yazma sürecinde göz önünde bulundurulması gereken dokuz pratik yöntem tartışılmaktadır.

1. İyi organize edilmiş bir strateji, İngilizce içerik yazımının ilk adımıdır

Etkili ve başarılı bir İngilizce metin yazarı veya içerik geliştiricisinin yazma sürecine başlamadan önce tüm detayları netleştirilmiş bir ana hat geliştirmesi, süreci oldukça kolaylaştıracak ve daha sistematik yürütülmesini sağlayacaktır. İçerik yazma sürecine, yeterli donanıma sahip olsanız bile herhangi bir stratejinizin olmadan başladığınızı varsayalım. Bu durum, tıpkı engin denizlerde yol almaya koyulan tam donanımlı bir geminin radara sahip olmadan ilerlemesine benzemektedir. Gemi ne kadar donanımlı, mürettebat ne kadar eğitimli olursa olsun, geminin esas menzile varmasının oldukça şüpheli olduğu ortadadır. Benzer şekilde, stratejiye ve bir ana çerçeveye sahip olunmadan girişilen içerik yazarlığı da okuyucuların ilgisini çekme konusunda başarılı olamayacaktır.

Hedeflenen metninizi, ana hatlarıyla tam olarak belirtmediğiniz sürece, düşüncelerinizi kategorik bir şekilde tasnif etmeniz ve yazınızda işlemeniz oldukça zordur. Bu yapılmadığı takdirde, makalenin amacı, metinde işlenen araştırma sorularının cevaplandırılması ve sonuç tartışma gibi hususlar birbirine karışacak ve makale beklenen ilgiyi görmeyecektir.

Ayrıca, metin içi tutarlığı sağlamak için yazınızı birden fazla alt bölüm halinde organize etmenizde fayda var. Gruplandırmayı kronolojik veya tematik olarak yapabilirsiniz. Kronolojik gruplandırma, çalışma içeriğinin zamansal evrimini ele alıyorken, tematik bazlı gruplandırma ise konunun farklı çalışmalardaki ele alınma tarzı, bu bağlamda ayırt edilebilir desenler belirlenmesi ve birden fazla alt sınıflara ayrılması anlamına gelmektedir.

İngilizce içerik yazma

2. İyi yapılandırılmış bir literatür incelemesi için benzer çalışmaları inceleyin

Herhangi bir potansiyel İngilizce içerik yazarı için en önemli hususlardan birisi hiç şüphesiz ilgili alanda diğer araştırma makalelerinin derinlemesine incelenmesi ve sağlıklı bir literatür taramasının yapılmasıdır. Kaliteli bir literatür taramasıiçin ister deneyimli bir araştırmacı isterse yüksek lisans ya da doktora programına henüz başlamış bir öğrenci olun, ilgili alandaki literatür taramasının yapılması ve incelenecek konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması büyük önem taşımaktadır. Hemen belirtelim ki burada kastedilen, literatürdeki temel eserlerin taranıp oradaki metinlerin kopyalanmak suretiyle çalışmaya eklenmesi değil, ana tema hakkında derinlemesine bir hakimiyet kurulması ve bunların sentezlenerek çalışmanızda yer tartışılmasıdır.

Sahip olduğu önemine rağmen, literatür taraması zaman zaman ihmal edilebilmektedir. Çoğu zaman yazarlar, iyi bir literatür taraması için, konuyla ilgili kendi bakış açılarını da katarak ayrıntılı bir eleştiri sunmaları gerektiğini, mevcut araştırmaların yararlarını ve boşluklarını ve bu boşlukların üstesinden gelmek için makul çözümleri tam olarak sıralamaları gerektiğini göz ardı edebilmektedir. Bu yönüyle, mevcut literatürdeki boşlukların vurgulaması ve çalışmanın bu boşlukları doldurmada ne tür bir katkı sağlayacağının vurgulanması gerekmektedir. Araştırmaların tam olarak dolduramayacağı belirli boşluklar olsa bile, bunlara yine de yer verilmeli ve daha sonra yapılacak çalışmalar için bunların hatlarına vurgu yapılmalıdır. Son olarak, yazarlar literatür taramasını yaparken ilgili alandaki en etkili teorileri ve en güncel çalışmaları gözden kaçırmadıklarından emin olmalı ve bu hususlara mutlaka yer vermelidirler. Bu bölümde vurgulanması gereken bir başka önemli husus, farklı teorilerdeki tutarsızlıkların ortaya konmasıdır.

3. Potansiyel okuyucuların dikkatini çekmeye odaklanın

İngilizce içerik yazarı olarak odaklanmamız gereken önemli hususlardan bir diğeri, potansiyel okuyucularınızın dikkatini çekecek içerikler üretebilmenizdir. Metninizde tartıştığınız hususlar net olmalı, kesin bulgulara dayanmalı ve metnin ana bağlamından hiçbir zaman kopmamalıdır. Ayrıca okuyucularınızı zinde tutmak ve dikkatlerini daha fazla çekebilmek amacıyla kimi resimler, grafikler ve tablolar da ekleyebilirsiniz.

Arama motoru optimizasyonu olarak bilinen SEO işlevlerinde yetkin olan İngilizce metin yazarlarının, içeriği ilk sırada yer almak için hangi anahtar kelimelerin kullanılması gerektiğini bilmeleri nedeniyle daha etkili içerik geliştiricileri olduklarına inanılmaktadır. İçerikleriniz sadece eğlenceli olmamalı, aynı zamanda okuyucularınızın aradıkları soruları tatmin edici düzeyde bilgilendirici olmaları beklenmektedir. Özellikle arama motorları sonuçlarında yazdığınız metnin bulunabilir olması sağlandıktan sonra okuyucuların aradıkları bilgileri de sunduğunu dikkate aldığımızda faydalı bir metin haline gelecek hatta yazınızın refere edilerek daha fazla okuyucu kitlesin ulaşmasına da katkı sağlayacaktır.

4. İçeriğinizin güncel bilgilere sahip olması, onu daha etkili bir metin haline getirecektir.

Yazdığınız metin hangi dilde olursa olsun içeriğinin güncel bilgilere dayanması önemlidir. Gözden geçirilmiş verilerin ilgi çekici olmasının yanı sıra güncel olup olmadıklarını kontrol etmezseniz okuyucularınıza geçerliliğini yitirmiş bilgiler sunma riskiyle karşı karşıya kalabilir hatta istemeden okuyucu kitlenizi yanlış yönlendirmek durumunda kalabilirsiniz. Okuyucularınız nezdinde, içeriği hazırlamak için kullanılan bilgilerin doğrulandığı ve güvenilir olduğunun varsayıldığını göz ardı etmeyin. Örneğin akademik yazılarda, birden çok yazarlı çalışmaların APA stiline göre ne şekilde listeleneceğini tartıştığınız bir çalışmanızda, APA’nın bu konudaki kuralı 2019 yılında yayınlamış olduğu 7. sürümü ile güncellemeye gittiğini ve pek çok kuralla birlikte bu kuralı da değiştirdiğini belirtmede hataya düşmeniz durumunda okuyucularınızın yanlış bir kuralı takip etmelerine neden olabileceğinizi unutmayın.

APA, 2019 yılında APA 7.  sürümü adıyla yeni versiyonu yayınlamış ve pek çok güncelleme yapmıştır. Bu güncelleme sonucunda, ‘‘et al.’’ kısaltmasının kullanımıyla ilgili de önemli bir değişiklik getirilmiş ve 2009'da yayınlanan 6. sürümündeki kuralı değiştirmiştir. APA 6. sürümünde yer alan ve oldukça karmaşık olan metin içi kaynak gösterme yöntemi, APA 7. sürümü ile birlikte oldukça basitleştirilmiş ve kullanımı son derece kolay hale getirilmiştir.

Yeni sürüme göre üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılacaktır. APA 7’ye göre, yalnızca ilk yazarın adı ve devamına ‘‘ve diğerleri’’ anlamında ‘‘et al.’’ (vd.) eklenmelidir. Aşağıda doğru ve yanlış örnekleri inceleyebilirsiniz:

(Wan et al., 2020)

Yanlış

(Wan & Lawrence, 2020)

Doğru

 

(Parker, Robin, & Williams, 2018)

Yanlış

(Parker et al., 2018)

Doğru

 

Yazar Sayısı

Metin İçi Referans

1 veya 2 Yazar

(Wan & Lawrence, 2020)

3 ve Üzeri Yazar

(Parker et al., 2018)

APA Stili metin içi kaynak göstermede, kaynağın iki yazarlı olması durumunda her ikisinin de listelenmesi gerekmekte iken üç ya da daha fazla yazarın olması durumunda ise yukarıda tartışıldığı gibi ilk yazarın soyadı ve hemen arkasından ‘‘et al.’’kısaltması eklenecek şekilde listelenmesi gerekecektir.

5. Temel İngilizce dil kurallarının önemini göz ardı etmeyin

Temel İngilizce dilbilgisi kurallarını bilmenin, içerik yazma üzerinde önemli bir etkisi olduğunu unutmayın. İngilizce dilbilgisi kuralları olmadan, bazen kendinizi kısa ve basit ifadelerle ifade edebilirsiniz. Ancak, çoğu zaman doğru söz dizimi veya sözcük yapılarını gerektiren daha karmaşık ifadeleri kullanmada başarısız olabilirsiniz. 

Yazılarda, özellikle akademik çalışmalarda, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı tahmin edilenden daha kritik öneme haizdir. İngilizce yazımda, noktalama işaretlerinin kullanımı bir birbirine çok benzediğinden dolayı ilgili kuralın çok iyi bilinmemesi durumunda bu işaretler yanlışlıkla birbirilerinin yerine kullanılabilmekte, bu da kimi anlam kaymalarına yol açabilmektedir. 

Noktalama işaretlerinin temel amaçlarından biri cümleleri birbirinden ayırt etmektir. Örneğin, bir cümlede virgül kullanımındaki basit bir hatanız, amaçladığınızdan tamamen farklı bir anlam kaymasına yol açabilir. Virgül kullanımındaki hatanın yol açtığı anlam kaymasını gösteren en yaygın örneklerden birisi olan aşağıdaki ve resimde yer alan cümleleri dikkatli bir şekilde inceleyin ve anlamdaki dramatik değişikliğe dikkat edin: 

  • Let’s eat, kids.

  • Let’s eat kids. 

Ingilizce içerik yazma teknikleri

Bu tip dramatik anlam kaymalarını engellemek için İngilizce metin yazarlarının en fazla odaklandıkları hususlardan birisi hiç şüphesiz noktalama işaretlerinin doğru kullanılıp kullanılmadığıdır.

6. Doğru yayın kılavuzunu kullandığınızdan emin olun

Yazımızda şimdiye kadar bahsedilen hususların dışında, ikna edici içerik yazmanın en kritik yönlerinden biri de usulüne uygun alıntı yapılmasıdır. Birçok araştırmacı veya İngilizce içerik yazarının en yaygın yaptıkları hatalardan biri gerekli referanslara yer vermemek ya da bu alıntıların yanlış kullanımıdır. Evet, yetersiz akademik referans ve uygunsuz alıntı, çalışmanızı sabote edecektir. Açıkçası, projenizi zayıflatmak veya standart altı kalitede akademik makaleler üretmek istemiyorsanız alıntıları doğru şekilde kullanmayı öğrenmenizi önemle tavsiye ederiz.

Akademik eserlerde atıf yapma ve kaynak göstermenin amacı, çalışmanızda faydalanmış olduğunuz kaynakları uygun şekilde okuyucuya göstermektir. Ayrıca, yapılan bu atıflar, çalışmanızda ortaya koyduğunuz argüman ve varsayımlarınızı doğrulamanıza ve onları güçlendirmenize de katkı sağlar. 

İngilizce içerik yazma

Eserinizde her bir kaynağa atıfta bulunmakla, okuyuculara işlediğiniz konunun ilk ve tek yazarı olmadığınızı gösterirsiniz. Ayrıca, okuyucularınızın söz konusu bilginin ne kadar eski olduğunu incelemelerine ve yazarların yeni yaklaşımlar oluştururken başkalarının fikirlerinden ne ölçüde faydalandığını anlamalarına da imkân tanımış olursunuz. Bu bakımdan söz konusu atıflar, okuyuculara referansları izleme ve yazar tarafından ortaya konulan belirli bir yaklaşım hakkında daha fazla fikir edinme fırsatı veren oldukça önemli enstrümanlardır.

7. Metninizin doğru şekilde biçimlendirildiğinden emin olun

Makalenizin biçimlendirilmesi, yazdığınız makalenin türüne ve yayınlayacağınız yayın organına göre değişebilmektedir. Makalenizin biçimlendirme gereksinimleri hakkında mutlaka yayın rehberinize göz atın. Biçimlendirmenin karmaşık olduğu ve uzmanlık gerektirdiği durumlarda profesyonel İngilizce editing hizmeti sağlayan kurumlardan destek alabilirsiniz.

Bir İngilizce metni daha ilgi çekici bir şekilde yazabilirsiniz ancak bu, biçimlendirmenin önemini göz ardı edeceğiniz anlamına gelmez. Özellikle akademik metinler için akademik biçimlendirmeyi aklınızda bulundurmalısınız. Birçok araştırmacı makalelerini yazarken uygun bir format kullanımında başarısız olabilmektedir.

Yazmış olduğunuz İngilizce içerik ister üniversite ödevi ister doktora tezi isterse uluslararası hakemli bir dergide yayınlanacak bir makale olsun, mutlaka standart yayın kriterlerini ve biçimlendirme kurallarını takip etmeniz gerekmektedir.

Metin biçimlendirme ve akademik atıf sistemleriyle ilgili aşağıda makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

8. Etkili içerik yazma için intihalden uzak durun

En genel tanımıyla intihal, bir araştırmacı ya da yazarın başka birisine ait çalışmayı kendine mal edecek şekilde kullanma eylemi olarak tanımlanmaktadır. İntihal, başka yazarlara ait düşüncelerin usulüne uygun atıf yapılmadan kopyalanmasıdır ve fikir ya da eser hırsızlığı olarak da ifade edilmektedir. Cambridge Üniversitesi, kaynak belirtmeden başka bir kişinin çalışmasını harfi harfine alıntılamak, uygun atıf yapmadan başkalarının fikirlerini kullanmak, İnternet’ten olduğu gibi kopyala-yapıştır yapmak, orijinal kaynağa atıf yapılmaksızın bazı sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştirerek başkalarının çalışmalarını değiştirmek suretiyle kullanmak (paraphrasing) gibi eylemleri intihalin örnekleri olarak göstermektedir.

İngilizce içerik yazma

ABD The Office of Research Integrity (ORI) kurumuna göre intihal açıkça suç olarak tanımlanmıştır. Kuruma göre, intihal hem bir hırsızlık eylemi hem de fikri mülkiyet ihlalidir ve başkasının fikri mülkiyetini zimmetine geçirmek olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, intihalin bir sahtekarlık eylemi olduğunu söylemek abartı olmaz çünkü hem başkasının fikirlerini çalarak hırsızlık suçunu irtikap etmiş ve daha sonra da bu konuda dürüst bir tutum sergilemediğiniz için etik dışı davranmış olmaktasınız. Özetle intihal, bir dolandırıcılık eylemidir ve akademik yaşamınızı sonlandırabilecek yaptırımlara yol açabilecek boyutta ciddi bir suçtur. Bu nedenle etkili ve başarılı bir İngilizce metin yazabilmek için usulüne uygun ve etik kurallarının takip edildiği bir üslubun belirlenmesi çok önemlidir.

İntihal ve intihalin önlenmesi yöntemleriyle ilgili olarak aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

9. Profesyonel editing ve proofreading hizmeti alarak metinlerinizi kusuruz hale getirin

Hemen hemen her çalışmamızda önemle vurguladığımız gibi, İngilizce dilbilgisi düzeyiniz ne olursa olsun çalışmalarınızın bazı hatalar içermesi her zaman olasıdır ve yazma sürecine yoğun olarak dahil olmanız nedeniyle kimi önemli İngilizce yazım hatalarını göz ardı etme ihtimaliniz oldukça yüksektir. Ana dili İngilizce olan pek çok araştırmacı ve akademisyenin de editing ve proofreading hizmeti aldığını unutmayın.

Makalenizin yayın sürecini başlatmadan önceki son aşamasında, üçüncü bir göz olarak profesyonel bir proofreader veya editör tarafından yapılacak son kontrol ve düzeltmeler son derece faydalı olacaktır. Çalışmanız size teslim edildikten sonra orijinal halinin ne kadar fazla hata içerdiğini ve gözden kaçırdığınız ne kadar çok hata olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız.

İngilizce içerik yazımında başarı elde etmek için akademik editing ve proofreading hizmetleri en önemli gereksinimlerden birisidir. Çünkü, bu hizmetlerden yararlanmak, makalenizin ya da akademik eserinizin maksimum potansiyeline ulaşmasına ve çalışmanızın akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. Editing ve proofreading hizmetleri, ayrıca çalışmalarınızı akademik hakemli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilme ihtimalini de artıracaktır. Bu hizmetlerin temel avantajlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Proofreading ve editing hizmetleri, metninizdeki tüm İngilizce dilbilgisi hatalarını ortadan kaldırır ve metni kusursuz hale getirir.

  • Editing ve proofreading hizmetleri, makalenizin akademik hakemli dergilerde yayınlanma ya da yüksek lisans veya doktora tezinizin kabul edilme olasılığını artırır.

  • Akademik editing hizmeti, metin içeriğinin iyileştirilmesi, genel yapı, bulgular ve analiz kalitesinin artırılması ve daha anlaşılır bir ton yakalanmasının temin edilmesini sağlar.

  • Profesyonel editing ve proofreading hizmetleri, zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.

  • Editörünüz, sadece ilgili metin için değil gelecekteki akademik yazılarınız için de faydalı olacak çok değerli bilgiler ve geri bildirimler sağlar.

  • Çalışmanızın yayın kılavuzuna uymayan metin içi atıflara sahip olup olmadığını kontrol eder ve uygun biçimlendirmesini sağlar.

Makalenizde muhtemel İngilizce hatalarının olup olmadığının tespiti ve düzeltilmesini istiyorsanız proofreading hizmeti almanız gerekmektedir. Daha ayrıntılı bir İngilizce düzenleme hizmeti almak istiyorsanız, proofreading yerine İngilizce editing hizmetini tercih etmeniz gerekmektedir. (Akademik editing ve proofreading hizmetleri arasındaki farkı görmek için burayı tıklayın). 

Editing veya proofreading hizmetine ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle iletişime geçin!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce editing (yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınız gerekli formatta biçimlendirmek için deneyimli proofreader ve editörlerimizin size APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergelerinizde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkınad bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

İngilizce içerik yazma

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’' 

Sizin için seçtik

Akademik Yazma Akademik Yayın
İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu
10.02.2021

İntihal, akademik unvanınızı kaybetmek dahil pek çok ciddi yaptırmalara yol açma potansiyeli olan bir eylemdir ve araştırmacıların asla ihmal etmemesi gereken bir konudur. Bu makalede, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın 5 pratik yolunu tartışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları
10.02.2021

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
10.02.2021

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku