İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu

İntihal, akademik unvanınızı kaybetmek dahil pek çok ciddi yaptırmalara yol açma potansiyeli olan bir eylemdir ve araştırmacıların asla ihmal etmemesi gereken bir konudur. Bu makalede, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın 5 pratik yolunu tartışacağız.

15.12.2020

İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu

Akademik Çalışmalarda İntihal Ne Demektir?

Birçoğumuz intihal kavramını belki de ilk kez lisans ya da yüksek lisans programlarında verilen öğrenci oryantasyon seminerlerinde duyduk. Hatırlayacağınız gibi intihal, akademik yazımda her zaman önemli bir etik sorun olarak ele alınmıştır. Ancak çoğu öğrenci, akademisyen ya da araştırmacı, intihal hakkında çeşitli yanlış anlamalar nedeniyle istemeden de olsa hala intihal suçu işleyebilmektedir.

İntihali, genel olarak bir araştırmacı ya da akademisyenin kendisine ait olmayan bir fikri ya da çalışmayı adeta kendisine aitmiş gibi göstererek kullanma eylemi olarak tanımlamak mümkündür. Kısaca intihal, başka yazarlara ait fikirlerin usulüne uygun atıf yapılmadan kopyalanmasıdır ve fikir ya da eser hırsızlığı olarak da ifade edilmektedir.

Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir? adlı makalede de üzerinde durulduğu gibi intihal otorite kuruluşlarca açık bir suç ve fikri mülkiyet hakkı ihlali olarak tanımlanmıştır. Bu kurumlara göre intihal, hem fikri mülkiyetin çalınması veya zimmete geçirilmesi hem de bir başkasının çalışmasının izinsiz olarak kopyalanması olarak kabul edilmekte dolayısıyla hırsızlık olarak addedilmektedir.

Cambridge Üniversitesi, başka bir kişinin çalışmasını kaynak göstermeksizin harfi harfine alıntılamak, uygun atıf yapmadan başkalarının fikirlerini kullanmak, İnternet’ten olduğu gibi kopyala-yapıştır yapmak, orijinal kaynağa atıf yapmaksızın bazı sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştirerek başkalarının çalışmalarını değiştirmek suretiyle kullanmak (paraphrasing) gibi fiilleri intihalin örnekleri olarak göstermektedir.

İntihalden kaçınma

Unutmayın ki intihal eylemi, arzu edilmeyen ve akademik yaşamınızı sonlandırmak ya da akademik unvanınızı kaybetmek dahil çok ciddi yaptırmalara yol açma potansiyeli olan bir eylemdir ve araştırmacıların asla ihmal etmemesi gereken bir konudur. Bu makalede, akademik çalışmalarda intihalden kaçınmanın 5 pratik yolunu tartışacağız.

1 – Kopyala-Yapıştır Yapmayın! Bunun Yerine Konuyu Anlamaya Çalışın ve Notlar Alın

Çoğu öğrenci ya da araştırmacı, zaman zaman kaynak eserlerden sadece birkaç küçük değişiklik yapmak suretiyle ‘‘kopyala yapıştır’’ yöntemini kullanmaları nedeniyle akademik yaşamlarını riske atabilmektedir. Bunu yapmakla, intihalden kaçınma niyetleri olsa bile yine de kasıtsız intihal suçunu işlemiş olurlar. Böyle durumlarda intihali önlemenin en pratik yolu, önce çalışmayı okuyup anlama ve bu okumaya ilişkin notlar almadır.

Bir kaynaktan okuma yapıldıktan sonra, makaleyi yazmaya başlamadan önce, notlar alarak konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Eğer okuduğunuz konuyla ilgili kısa notlar tutabiliyorsanız, yazarın amaçlanan mesajını doğru anladığınız anlamına gelmektedir. Kaynakta yer alan bilgileri anlamanız halinde intihal eylemini işleme olasılığınız da düşecektir.

İntihalden kaçınma

2 – Birebir Alıntı Yapmak Yerine Uygun Şekilde Yorumlama Yapın

Her ne kadar kaynak eserde yer alan cümle ya da kelimeleri değiştirmek (paraphrasing), uygunsuz intihali önleme yollarından birisi olarak lanse edilse de bu işlem uygun şekilde yapılmazsa, kaynak makalelerden ve web sitelerinden elde edilen cümlelerden uygun atıf yapmaksızın yapılan paraphrasing eylemi de intihal olarak kabul edilmektedir.

Bunun nedeni, intihalin sadece cümle yapısı ve stiline değil, öncelikle cümlelerde iletilen fikre odaklanmasıdır. İntihalden kaçınmak isteyen öğrenci ya da araştırmacı, çalışmasında kullandığı fikrin kendisine değil, başka bir kişiye ait fikri olduğunu açıkça ifade edecek şekilde atıf yapmalıdır. Ancak bunu yaparken kendi akademik tonunu katmasında, çok uzun alıntılar yapmaksızın, doğru bir şekilde kaynak göstererek ve usulüne uygun atıfta bulunarak başkalarının fikirlerini kendi cümlelerinizle ifade etmek suretiyle onları yeniden yapılandırmanızda bir sakınca yoktur.

Aktif bir cümleyi sadece pasif bir cümle haline getirmek veya orijinal cümlede geçen kelimeleri eş anlamlı kelimelerle değiştirmek, eylemi intihal olmaktan çıkarmaz. Bilakis bunu yapan araştırmacı ya da öğrenciyi kasıtsız intihal riskine maruz bırakır.

İntihalden kaçınma

3 – Yazarları Uygun Şekilde Akredite Edin

Belirli alanlarda, bazı gerçekler anonim kabul edilmektedir ve atıf yapılmasını gerektirmez. Ancak, özellikle üniversite ya da lisans üstü öğrencileri bazen bu tür bilgilerin sağlandığı makaleleri aramaya gerek duymaksızın belli ifadeleri peşinen anonim diye kabul ederek kaynak göstermeksizin yer verebilmekte ya da ilk gördüğü yerden olduğu gibi alarak ve orijinal yazarını araştırma gereği duymadan ve dolayısıyla ona atıfta bulunmadan yer verebilmektedir. Hatta böyle durumlarda zaman zaman gerçek yazarın değil hak etmediği halde başka yazarların akredite edilmesi gibi bir durum da ortaya çıkabilmektedir.

İntihali önlemek için yazar, konunun kabul edilmiş genel geçer bir gerçek olduğuna insansa bile mutlaka orijinal kaynakları aramalı ve fikrin orijinal kaynağının sahibine atıfta bulunmalıdır.

4 – Kaynaklara Yazım Sürecinizle Eş Zamanlı Olarak Atıf Yapmayı İhmal Etmeyin

Akademik çalışmalarınızı kaleme alırken usulüne uygun alıntılar yaparak yararlandığınız kaynakları yerli yerinde göstermek çok önemlidir. Ancak intihale düşmemek için bu kaynak gösterme işini, mutlaka yazma süreciyle eş zamanlı yapmanız gerekmektedir.  Aksi takdirde çalışmanıza bir süre ara verip daha sonra yeniden yazmaya devam etmeniz durumda kaynak eklemeyi unutabilir ve istemeden de olsa intihale yol açabilirsiniz.

Yazım sürecinin iyi bir şekilde organize edilmesi ve kaynakların doğru yönetimi de intihalden kaçınmanıza yardımcı olacak önemli hususlardandır. Yukarıda da tartıştığımız gibi, intihalin önemli bir unsuru hak etmediği halde bir yazara kredi tahsisi ya da yanlış yazara atıf yapılmasıdır.

Ayrıca kimi yazarlar, kullanacakları kaynakları eklemek için editing ve proofreading sürecinin tamamlanmasını bekleyebilmekte ve sonradan eklemeyi yeğleyebilmektedirler. Bu yöntemin oldukça sakıncalı olduğunu ve alıntıları karıştırma olasılığınızın oldukça yüksek olduğunu, hatta içinden çıkılmaz bir hale gelebileceğini asla unutmayın ve zorunlu olmadıkça bu yöntemi kullanmayın.

Birinci yöntemde anlattığımız gibi, kaynakların metin içerisine eklenmesi sürecini not alma ile eş zamanlı olarak yürütmek için özel çaba gösterilmesi gerekmektedir. Böylece sonradan ortaya çıkabilecek olası karışıklıklar rahatça bertaraf edilmiş olacaktır.

İntihalden kaçınma

Unutmayın ki, çalışmanızda yararlandığınız kaynaklara atıf yapmamanız intihale yol açabilir. O sırada kaynak eklemek için yeterince zamanınız yoksa, en azından kaynak eklemeyi planladığınız yere parantez içinde ilgili kaynağa ilişkin bir not eklemeyi ve söz konusu cümleyi vurgulanmış bir şekilde biçimlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu yöntemle daha sonra çalışmanıza geri döndüğünüz zaman alıntı yapmanız gereken yerleri kolaylıkla fark edecek ve gerekli kaynakları sorun yaşamadan eklemiş olacaksınız. Not eklemek yerine Microsoft Word Değişiklikleri İzle (Track-Changes) özelliğini aktif edip kaynak eklemeyi planladığınız yere yorum ve açıklama eklemek suretiyle de yapabilirsiniz.

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve içerik yazarları, alıntı yaparken Microsoft Word’ün otomatik alıntı ekleme araçlarının kullanılmasını ısrarla tavsiye etmektedirler. Böylece daha az hata yapmış olur ve özellikle metin içinde gösterdiğiniz kaynakların kaynakça listesine eklenmesinin unutulması gibi durumları tamamen bertaraf etmiş olursunuz. Word ile daha hızlı ve otomatik bir şekilde kaynak ekleme ve referans listesi oluşturma yöntemlerini örnek ve ekran görüntüleriyle birlikte adım adım görmek için teknik ekibimiz tarafından hazırlanan ‘‘Microsoft Word ile Otomatik Alıntı Ekleme ve Kaynakça Oluşturma’’ adlı rehberi incelemenizde fayda var.

5 – İntihal Oranınızı Görmek için Benzerlik Kontrolü (Similarity Check) Yapan Araçlardan Faydalanın

Tüm bu adımları takip ettikten sonra çalışmanızın son halinin intihal içermediğinden emin olmak için güvenilir online programlar aracılığıyla benzerlik kontrolü yapmanızda fayda var.

Bu araçlar, çalışmanızı çevrimiçi veri tabanlarında yayınlanan diğer bilgilerle karşılaştırarak benzerliğin boyutu hakkında oldukça detaylı bilgiler vermekte ve oldukça faydalı ve takibi kolay bir rapor üretmektedir. Üretilen raporda çalışmanızın hangi bölümlerinin daha önce hangi eserlerde yer aldığı hususunu, her bir eserdeki benzerlik oranıyla birlikte farklı renklerle vurgulanmış biçimde oldukça detaylı olarak görebilirsiniz.

İntihalden kaçınma

Turnitin Benzerlik Rapor Örneği (Kaynak: University of Leeds)

Bu raporu elde ettikten sonra yüksek oranlı benzerlikleri tek tek inceleyip gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bir kez daha benzerlik raporu alarak son durumu görmenizde fayda var.

Best Edit & Proof gibi bazı editing ve proofreading hizmet sağlayıcıları bu hizmetlerin yanı sıra talep edilmesi durumunda intihal denetimi hizmeti de (plagiarism check) vermektedirler. Editing ve proofreading hizmetinin yanı sıra çalışmanızın benzerlik oranının tespitini de arzu ediyorsanız projenizi gönderim aşamasında müşteri destek ekibimizle iletişim kurarak benzerlik raporu da talep edebilirsiniz.

İntihal ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki İngilizce ve Türkçe makaleleri inceleyebilirsiniz:

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

 

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

İntihalden kaçınma

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

 

Sizin için seçtik

Akademik Yazma
İngilizce Kapak Mektubunda Hangi Hususlar Yer Almalıdır
15.12.2020

Kapak mektupları iş başvurularının vazgeçilmez öğeleridir. Buna rağmen dijital alandaki gelişmeler nedeniyle artık kapak mektuplarına ihtiyaç kalmadığını savunan bir kesim bulunmaktadır. Gerçek şu ki, bir kapak mektubu yazmak ve İngilizce özgeçmişinizle birlikte sunmak, mülakata çağrılma ya da işe alınma şansınızı artıracaktır. Bu makalede, etkili bir İngilizce kapak mektubunda mutlaka bulunması gereken 5 temel hususa yer verilmektedir.

Devamını oku
Akademik Yazma İntihal (Plagiarism) Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?
15.12.2020

İntihal, metinlerin veya düşüncelerin kaynak göstermeksizin ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların sanki size aitmiş gibi gösterilmesidir. Bu çalışmada genel olarak intihalin tanımı ve kabul gören en yaygın türleri tartışılmaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma İngilizce Gramer Akademik Yayın
İngilizce Akademik Yazılarda En Yaygın Yapılan 5 Hata
15.12.2020

Bir akademik çalışmada belirsiz cümlelerin kullanılması yazarın kolayca yanlış anlaşılmasına yol açabilir, hatta vermek istediği mesajın tamamen dışında bazen tam tersi bir anlam kazanmasına neden olabilir. Bu yazı, noktalama işaretleriyle ilgili en yaygın yapılan hatalardan beşini örnekleriyle beraber tartışmaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazma Becerinizi Geliştirmenin En İyi Yolları
15.12.2020

İngilizce makale yazma, akademik yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu nedenle, İngilizce akademik bir eserin nasıl yazılacağını bilmek çok önemlidir. Kimi uzmanlar bunun kolay bir iş olduğunu iddia ederken, kimileri de tersine çok zor olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmada yararlı olabileceğini düşündüğümüz kimi temel ipuçlarına yer vermeye çalışacağız.

Devamını oku
Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlamak İçin 7 Temel Adım
15.12.2020

Springer'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yayın için gönderilen makalelerin yaklaşık olarak %80'i daha tarama sırasında reddedilmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu, bilimsel makalelerin sadece %20'sinin yayına uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile diğer genç akademisyenler için hazırlanan bu kılavuzda, hakemli dergilerin yayın sürecinde karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkmak için takip etmeleri gereken adımları bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?
15.12.2020

Doğru planlama ve yararlı ipuçlarından faydalanmak koşuluyla, lisans ya a lisans üstü eğitiminizi sırasında ödev yazma ve hazırlama becerilerinizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda Best Edit & Proof’un deneyimli uzmanlarınca hazırlanan etkili ve kusursuz bir üniversite ödevi hazırlamada yararlı olabilecek temel ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma
Akademik Başarılarınızı CV’ye Eklemek İçin 7 İpucu
15.12.2020

Akademik başarılar, CV’ye akademik hayatta başarılı olunduğu kadar iş hayatında da başarılı olunacağını işverene göstermek için eklenmektedir. Akademik başarılarınıza güveniyor ve onlarla insan kaynakları uzmanlarını etkileyeceğinizi düşünüyorsunuz ancak bu başarılarınızın CV’nizi nasıl ekleyeceği konusunda kararsız mısınız? Bu yazıda, akademik başarılarınızı CV’nize uygun bir şekilde ekleyebilmeniz için kullanmanız gereken etkili 7 ipucunu ele almaktayız.

Devamını oku