Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

30.05.2021

Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi

Bilimsel bir makalenin yayınlanması, yazarın görüşlerinin ve fikirlerinin uzmanlar tarafından kabul edildiği anlamına geleceğinden dolayı kazandıracağı prestij nedeniyle her akademisyenin en büyük hayallerinden birisidir. Ancak, hayal ne kadar büyükse, onu başarmak da o derece zor olabilmektedir. Makalenizin yayımlanmasının imkânsız bir iş olduğunu elbette söylemiyoruz, ancak prosedürlerin fazlalığı ve hatasız metinler teslim edilmesini gerektirmesi nedeniyle sürecin profesyonelce yürütülmesi önemlidir.

Bu süreçte akademisyenlerin yaptığı en yaygın hatalardan birisi çalışmalarının İngilizce dilbilgisi açısından hatasız hale getirilememiş olmasıdır. İçeriğiniz ne kadar kaliteli olursa olsun, makalenizin dilbilgisi hatalarından arındırılması hakemli dergilerde yayın açısından oldukça önemlidir. Çünkü daha editöryal denetim ve başvuru aşamasında ilk bakılan hususlardan bir tanesi İngilizce yazım hatalarının yoğunluğudur. Hatta birçok hakemli dergi salt İngilizce dil denetimi yapması için özel dil editörleri istihdam etmekte ve dil denetim sonucuna göre hakem sürecini başlatmaktadırlar. Elbette mükemmel eserler ortaya koymak her zaman mümkün değildir ve bu nedenle kısmi hatalar her zaman kabul edilebilir olarak görülmektedir. Ancak, metnin çok fazla İngilizce hata barındırması, makalenizin etkisini zayıflatabilir ve editörler/hakemler nezdindeki önemini azaltabilir.

Bu tip hataların makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

1. Bir bakışta editing ve proofreading hizmetleri ve farkları

Editing ve proofreading hizmetinin önemine geçmeden önce editing ve proofreading hizmetlerinin ne oldukları konusuna göz atalım. Editing hizmeti proofreading hizmeti ile karşılaştırıldığında daha geniş bir terimdir ve akademik içeriğin ayrıntılı bir denetimini de kapsamaktadır. Sadece İngilizce dilbilgisi hatalarının denetimi değil aynı zamanda yazma ve akademik içeriği düzenlemek gibi yapısal değişiklikler de önermektedir. Kimi kişi ya da kurumlar, editing hizmeti ile birlikte temel biçimlendirme hizmetini de vermektedir. Buna karşın proofreading hizmeti, temel olarak İngilizce dilbilgisi hatalarını denetleyen son kontrol mekanizması işlevi görmektedir. Genellikle yazma sürecinin yayın öncesi son adımı olarak kabul edilir ve tüm belgenin genel bir dil ve imla denetimini içerir.

2. Makale yayım sürecinde editing hizmeti

Makale yayım sürecinde editing hizmeti esastır ve önemi göz ardı edilmemelidir. Makalenizi yayına göndermeden önce içerik, biçim, akademik ton ve nosyon gibi hususlar açısından denetlendiğinden emin olun. Editing hizmeti sırasında odaklanılması gereken önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir:

a. Kaliteli bir içerik denetiminin yapıldığından emin olun

Editing hizmetinin önemli yönlerinden birisi, içeriğin dilini, akademik tonunu ve okunabilirliğinin kalitesini artırmayı amaçlaması ve bu nedenle, içeriğin mümkün olan en iyi akademik tonda yazılmasını sağlamasıdır. Editing hizmeti, çoğunlukla çalışmanızın akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler de yapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle öneme haizdir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.

Editing sırasında takip edilmesi gereken önemli hususlardan birisi makalenin güçlü bir giriş ve etkili bir sonuç ve tartışma bölümlerine sahip olmasını sağlamaktır. Editing sürecinde paragrafların iyi yapılandırdığından emin olunmalı ve paragraflar arasındaki geçişler belirgin hale getirilmelidir. Her paragraf iletmeye çalıştığı ana fikir hakkında net olmalıdır.

Editing ve Proofreading Rehberi

b. Ana konseptin göz ardı edilmediğinden emin olun

Makalenizin temel olarak ana tema çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini unutmayın. Editing hizmeti, çoğunlukla çalışmanızın akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler yapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle öneme haizdir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, editing sürecinde gerekli revizyonlar yapılırken ana konseptin göz ardı edilmediğinden emin olun.

c. Basit ve kesin olmaya çaba gösterin

Bir makale zaman zaman tabiatı gereği karmaşık konuları inceleyebilmekte ve pek çok istatistiksel analiz barındırabilmektedir. Ancak, çalışmayı mümkün olduğunca net ve anlaşılır hale getirmek bir akademisyen ve yazar olarak en önemli sorumluluklarınızdan birisidir. Bu nedenle, konuları gerektiği yerde yerli yerince tanımladığınızdan emin olun ve yeterli kanıtlarla destekleyin. Doğru teknik jargonu kullanmak ve kelimeleri tekrarlamaktan kaçınmak da önemlidir. Editing sürecinde bu hususların özenli bir şekilde takip edildiğinden ve ilgili disiplinin gerektirdiği teknik jargonun muhafaza edildiğinden emin olun.

3. Makale yayın sürecinde proofreading hizmeti

Editing işlemini bitirdikten sonra proofreading aşamasına geçebilirsiniz. Proofreading sürecinde ana odak noktanız olması gereken hususlardan bazıları şu şekildedir:

a. Denetim süreci için zaman ayırın ve sabırlı olun

Proofreading hizmeti editing hizmeti ile karşılaştırıldığında daha kolay görünebilir, ancak sanıldığı kadar kolay bir işlem olmadığını hemen belirtelim. Makalenin baştan sona yeniden okunması tek başına yeterli değildir. Etkili bir proofreading denetimi için makalenizi yayına göndermeden önce en az birkaç kez çok dikkatli bir şekilde okuyup denetlediğinizden emin olun. Bu denetimlerden en az birisini, bilgisayar ekranı yerine metnin çıktısını almak suretiyle doğrudan çıktı üzerinde yaptığınızdan emin olun.

b. Makalenizi küçük bölümlere ayırıp etkili bir proofreading denetimi yapın

Akademik çalışmalar çok uzun olmadıkları durumlarda bile barındırdıkları içerik nedeniyle her zaman kapsamlı belgeler oldukları gerçeğini göz ardı etmeyin. Bu yönüyle proofreading denetimi sanıldığı kadar kolay değildir. Süreci kolaylaştırmak ve disiplinli bir denetim yapabilmek için çalışmanızı küçük bölümlere ayırıp aşama aşama denetim yapmanızda fayda var. Böylece her seferinde daha küçük bir bölümün denetimi yapılacak, o kısım tamamlandıktan sonra bir sonraki bölümün denetimine geçilerek daha etkili bir proofreading denetimi sağlanmış olacaktır.

c. Sık karşılaşılan hatalara dikkat edin

Akademik çalışmalarda yapılan en yaygın hataları bilmek, proofreading sürecinde işinizi kolaylaştıracaktır. Makalenizi gözden geçirirken, sık karşılaşılan hatalara özellikle dikkat ederseniz daha fazla hata bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki makaleleri yararlı bulabilirsiniz:

Editing ve Proofreading Rehberi

4. Editing ve proofreading hizmetlerinin önemini göz ardı etmeyin

Makale yazma sürecinde akademisyenler genellikle içeriği oluşturan hususlara daha çok odaklanmakta ancak bu odaklanma sırasında kimi temel dilbilgisi ve akademik yazma kuralları ihmal edilebilmektedirler. Editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Editing ve proofreading hizmetleri sadece içeriği dikkatlice denetlemekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaç duyulması durumunda metninizi yeniden yapılandırarak verilen içeriğin nihai kalitesini artırmayı ve metni dil bilgisi, yazım ve akademik içerik açısından daha kaliteli, daha ilgi çekici ve daha net hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinden yararlanmak, sadece çalışmalarınızın yayınlanmaması ya da geri gönderilmesi gibi hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda farklı birçok avantaj da beraberinde getirir.

Yazma süreciyle yoğun bir şekilde temasta olduğunuz için, çalışmanızdaki olası gramer, söz dizimi, yazım, noktalama ve biçimlendirme ile ilgili bazı kritik konuları gözden kaçırma olasılığınız her zaman vardır. Ana dili İngilizce olan çok başarılı akademisyenlerin bile editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading hizmetlerinden (İngilizce yazım denetimi) faydalandığını unutmayın. Bu nedenle yayın sürecini başlatmadan önce profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti almanız sürecin daha stressiz ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Editing ve Proofreading Hizmeti

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

https://besteditproof.com/tr/new-order-step-1

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading
Copy Editing ve Line Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
30.05.2021

Copy editing ve line editing hizmetleri çoğunlukla birbiriyle karıştırılan ya da zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen iki temel düzeltme hizmetidir. Her ne kadar aralarında kimi benzerlikler olsa da yine de önemli farklılıkları olduğunu unutmamak lazım. Hem copy editing hem de line editing tamamen farklı süreçlere sahiptir ve farklı dil ve akademik becerileri gerektirmektedir. Bu çalışmada her iki hizmetin temel özelliklerini ve farklılıklarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma İntihal (Plagiarism) Akademik Yayın
Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?
30.05.2021

İntihal, metinlerin veya düşüncelerin kaynak göstermeksizin ya da yanlış referans göstermek suretiyle kopyalanması ve bunların sanki size aitmiş gibi gösterilmesidir. Bu çalışmada genel olarak intihalin tanımı ve kabul gören en yaygın türleri tartışılmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi
30.05.2021

İngilizce düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun makalelerinizin pek çok hata içerme olasılığı her zaman vardır. Profesyonel akademik editing ve proofreading hizmetinden yararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza katkı sağlar ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmetlerinin akademik başarınıza olacak etkisi üzerinde durulmaktadır.

Devamını oku