Editing Sürecinde Editörünüzle Paylaşmanız Gereken 5 Temel Bilgi

Makalenizin hakemli bir dergice reddedilmesini engellemek için faydalı olabilecek temel bilgileri editörünüzle paylaşmanızda yarar var. Bu çalışmada, editing ve proofreading sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken 5 temel yararlı bilgi yer almaktadır.

16.12.2020

Editing Sürecinde Editörünüzle Paylaşmanız Gereken 5 Temel Bilgi

Yazınızı tamamladıktan sonra, bir editing veya proofreading hizmeti alarak uzman bir editörün çalışmanız üzerinde son kontrolleri gerçekleştirmesini isteyebilirsiniz. Ancak yazarlar zaman zaman, ne tür bir hizmet beklediklerine ilişkin yeterli bilgiyi editörleriyle paylaşmakta ihmalkâr davranabilmektedirler. Yetersiz bilginin verilmemesi ya da editing hizmetinden beklentinin çerçevesinin net olarak ortaya konulmaması, editörünüzün editing ve proofreading hizmetinden beklediğiniz tatmin düzeyinin altında bir iş üretmesine yol açabilir.Editörünüze yeterli bilgi sağlamanız durumunda, editing veya proofreading hizmetinden umduğunuz yararı artırma ihtimaliniz oldukça yüksektir.

Her akademik çalışma, hedeflenen dergi ya da yayın kuruluşunun temel yayın ilkeleri, kaynak gösterme stili ve tercih edilen İngilizce varyant gibi birkaç faktöre dayalı kendine özgün niteliklere sahiptir ve akademik çalışmalar anılan bu kuralların tamamına uyum sağlanarak yazılmalı ve düzenlenmelidir. Bu nedenle editing ve proofreading sürecinde de bu hususların özenle takip edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, editörlerinizin mümkün olan en iyi hizmeti vermesini sağlaması ve makalenizin bir hakemli dergice reddedilmesini engellemek için editing ve proofreading sürecinin en başında, faydalı olabilecek temel bilgileri editörünüzle paylaşmanızda yarar var. Bu çalışmada editing ve proofreading sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken 5 temel yararlı bilgiyi ana hatlarıyla tartışmaya çalışacağız.

1-Hizmet Türünün Ne Olduğunu Açık Bir Şekilde Belirtin: Editing mi Proofreading mi?

İngilizce düzenleme hizmetinin belki de en temel belirleyicisi ne tür bir hizmet beklendiğinin net olarak ortaya konmasıdır. Editing ve proofreading hizmetleri, her ne kadar kimi ortak özelliklere sahip olsa da temel de iki farklı hizmet türü olduğunu unutmayın. Editing ve proofreading hizmetleri hakkında daha fazla bilgi ve arasındaki farklar için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

Hemen belirtelim ki proofreading hizmetinin temel amacı, bir makaledeki İngilizce dilbilgisi, tipografi, noktalama işaretleri, sözdizimi ve yazımdaki tüm hataları düzeltmek iken, editing hizmetinin esas amacı, yazının genel akışı, okunabilirliği, tutarlı bir akademik tona sahip olması ve genel akademik yazı kalitesinin geliştirilmesini hedeflemek olduğu için biraz daha kapsamlıdır. Bu iki hizmet arasındaki temel farkları özetle görmek için Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Best Edit & Proof sipariş sürecinde hangi hizmet tipini seçmeniz gerektiğine ilişkin seçenek zaten ilgili modülde karşınıza çıkacağı için ekstra bir bilgilendirme yapmanıza gerek kalmaksızın doğrudan seçiminizi sipariş modülünden yapabilir ve editing ya da proofreading hizmetini tercih ettiğinizi kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Editörünüz için bilgiler

İstenilen hizmet tipinin açık bir şekilde belirtilmemesi, editörünüzün makalenizin editing sürecine tabi tutulması gerekmesine rağmen proofreading hizmeti sağlamasına ya da tam tersi bir durumun oluşmasına yol açabilir.

Ayrıca, yanlış hizmet tipini seçmeniz durumunda gerçekte ihtiyaç duyduğunuz hizmet için gerekenden fazlasını ödemek zorunda bile kalabilirsiniz. Bu bilgiyi daha baştan editörünüzle paylaşmanız durumunda hem arzu ettiğiniz hizmeti almanızı sağlayacak hem de gereksiz masraflara katlanmak zorunda kalmayacaksınız.

2- Kısmı Düzenleme Talep Etmeniz Durumunda Editörünüzü Hangi Bölümleri Düzenlemesi Gerektiği Konusunda Bilgilendirin

Tipik bir makale; özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, referanslar, tablolar, şekiller ve lejantlar gibi bölümlerden oluşmaktadır. Editörler çoğunlukla ana bölümlere odaklanır ve başlık sayfası, anahtar sözcükler, referanslar, açıklamalar ve tablolar gibi diğer bölümleri ihmal edebilirler. Diğer tüm bölümler, uzunluklarına bakılmaksızın, yazının tamamı için önemlidir ve yeterince özen gösterilmesi gerekmektedir. Hizmet maliyetini düşürmek veya istenmeyen revizyonları önlemek için belirli bölümlerin dışarıda bırakılması gerektiğini düşündüğünüz durumlarda, editörünüzü önceden bilgilendirmenizde yarar var.

3-Hedef Dergi Hakkında Bilgi Verin

Editörünüzü hedef dergi ve stil kılavuzu hakkında bilgilendirin. Bazı yazarlar, bir makalenin belirli bir kopyasını farklı dergilere göndermeyi planlamaktadır ancak çoğunlukla editörlerine hedef dergileri hakkında bilgi vermeyi ihmal etmektedirler. Çeşitli dergilerin farklı tercihleri ve biçimlendirme, dil ve yapı için özel kuralları vardır.

Özellikle online yayın yapan dergilerin birçoğu, yayın kriterlerini ve atıf stillerini online olarak paylaşmaktadır. Bu tip durumlarda bu detayları içeren linki editörünüzle paylaşmanız yetebilir. Ancak paylaştığınız linkin mutlaka bu detayları içerdiğinden emin olun. Bu bilgilerin online olarak mevcut olmadığı durumlarda ise yayın kuralları ve atıf stillerini bir PDF veya Word dokümanı olarak paylaşmanız, editörünüzün işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Bazen kimi dergiler diğerleriyle benzer adlara sahip olabilir. Bu tür durumlarda, hedef derginizin doğru adını veya web bağlantısını belirtmeye özellikle dikkat etmelisiniz.

Editörünüz için bilgiler

4-Editörünüzü Referans Stili Hakkında Bilgilendirin

Farklı dergi ve yayın kuruluşlarının farklı referans stilleri gerektirdiğini unutmayın. Derginizin APA, MLA, Harvard veya diğer referans stillerinden hangisini benimsediğinden emin olun. Bir dergi, biçimlendirme için APA'yı tercih ederken, bir diğeri Vancouver stilini tercih edebilir.

Çoğu yazar, özellikle editing sürecinde biçimlendirme hizmetine de ihtiyaç duyduğunda bu tür bilgileri vermekte hataya düşebilmekte ya da eksik bilgi paylaşabilmektedir. Böyle durumlarda editörünüzün alıntı ve referans listelerini belirli stillere göre biçimlendirmekte zorlanacağını unutmayın.

Akademik çalışmalarda tutarsız bir tonun takip edilmesi ya da atıf ve referans listelerinin kullanımında yeknesaklığın sağlanamamış olması, kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle, editörünüzün alıntılarınızı ve referans listelerinizi tutarlı bir şekilde revize etmesine yardımcı olmak için kullanacağınız referans stiliyle ilgili tüm detayları editörünüzle mutlaka paylaşın.

5- Editörünüzü Benimsediğiniz İngilizce Varyantı Konusunda Bilgilendirin

Son olarak, çalışmanızda tercih ettiğiniz İngilizce varyant (Amerikan İngilizcesi veya İngiliz İngilizcesi) hakkında net olmanızda yarar var. Her ne kadar İngilizce yaygın olarak konuşulan ve temel kuralları ortak olan bir dil olsa da ülkeden ülkeye değişen kimi küçük nüans farklılıkları olabilmektedir. Yazarlar, çoğu kez bu durumun farkında olmadıkları için hem İngiliz hem Amerikan İngilizcesinin karışımı metinler göndermekte ve bu durum editörlerde hangi dil varyantının takip edilmesi konusunda kafa karışıklığına yol açabilmektedir.

Akademik yazılar için dergiler çoğunlukla ya Amerikan ya da İngiliz İngilizcesini tercih etmektedir. Çoğu profesyonel editör, her iki varyantın da nüanslarını tespit etme konusunda bilgili ve detaylara hakimdir. Bu nedenle her iki varyantta da rahatlıkla düzenleme yapabilmektedirler. İngilizce varyantının neden net olması gerektiğini aşağıdaki birkaç örnek ile açıklamaya çalışalım.

Bildiğimiz gibi temel olarak Amerikan stili (veya Kuzey Amerika Stili) ve İngiliz stili olarak adlandırılan iki noktalama yaklaşımı vardır. Örneğin, tek veya çift tırnak işareti kullanımı, yazınızda tercih edilen İngilizce türüne bağlı olarak değişmektedir. Amerikan İngilizcesi, tırnak işaretlerinin gerekli olabileceği tüm koşullar için standart bir şekilde çift tırnak işaretinin kullanılmasını gerektirmeyken, İngiliz İngilizcesi tek tırnak işareti kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle yazar, tek veya çift noktalama işaretlerini doğru şekilde ve tüm metin boyunca tutarlı bir biçimde kullanmak için hangi dili tercih ettiğinin bilincinde olmalı ve sadece bir varyantı takip etmelidir. (Akademik makalelerdeki yaygın noktalama hatalarını görmek için burayı tıklayın.)

Ayrıca, Amerikan İngilizcesinde, Latin kısaltmalarından (ör. e.g., etc., i.e.) önce ve sonra virgül eklenirken, İngiliz İngilizcesinde bu kısaltmalardan önce eklenmekte ancak sonrasında eklenmemektedir.

Makalenizin, editörünüzün masasındaki tek makale olmayabileceğini unutmayın ve bu tip karışıklıklara yol açmamak için daha editing veya proofreading sürecinin başında Amerikan İngilizcesi mi yoksa İngiliz İngilizcesini mi tercih ettiğinizi mutlaka editörünüzle paylaşın.
Editörünüz için bilgiler

Best Edit & Proof sipariş sürecinde hangi İngilizce varyantını tercih edeceğinize ilişkin seçenek zaten karşınıza çıkacağı için ekstra bir bilgilendirme yapmanıza gerek kalmaksızın doğrudan seçiminizi sipariş modülünden yapabilirsiniz.

Ayrıca ‘‘Proje Açıklaması’’ bölümüne editörünüzün bilmesini arzu ettiğiniz diğer hususları da ilave edebilirsiniz.

Editörünüz için bilgiler

Elimizdeki bu tür bilgilerle, Best Edit & Proof editörleriniz, makalenizin yüksek kalitede ve hedef derginiz tarafından kabul ve yayınlanmaya hazır olduğunu sağlamak için mümkün olan en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Proofreading
Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?
16.12.2020

İngilizce çalışmanızı tamamladıktan sonra son kontrol için hangi hizmete ihtiyacınız var? Bu çalışma, editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklara değinmektedir. İlk bölüm olarak ele alınan konunun birinci kısmında, editing hizmetinin neleri kapsadığı tartışılmıştı. Bu yazıda proofreading hizmetinin genel olarak neleri kapsadığına yer verilecektir.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri
16.12.2020

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?
16.12.2020

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
16.12.2020

Proofreading ve editing arasındaki fark, ilk bakışta anlaşılması zor bir konudur. Bu makale, bu iki hizmet arasındaki temel farkları ele almaya çalışmakta, iki kavramı genel bir bakışla değerlendirmekte ve ne tür düzenlemeleri içerdiğini tartışmaktadır. İngilizce yazılmış akademik çalışma ya da makalenizi yayınlanmadan önce dil ve gramer kuralları açısından denetlenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için editing veya proofreading hizmeti almadan önce bu farkı bilmeniz hangi hizmeti almanız noktasında size yardımcı olacaktır.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi
16.12.2020

İngilizce düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun makalelerinizin pek çok hata içerme olasılığı her zaman vardır. Profesyonel akademik editing ve proofreading hizmetinden yararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza katkı sağlar ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmetlerinin akademik başarınıza olacak etkisi üzerinde durulmaktadır.

Devamını oku