Proofreader Ne Yapar? Bir Bakışta Proofreading Hizmeti Nedir?

İngilizce açısından iyi yazılmış bir metin ortaya çıkarma sürecinde yapılması gereken pek çok iş ve takip edilmesi gereken kurallar vardır. Elde bir kontrol listesinin olması, proofreader ve editörlerin gözden kaçması muhtemel hataları görebilmeleri açısından da önem taşımaktadır.

05.12.2020

Proofreader Ne Yapar? Bir Bakışta Proofreading Hizmeti Nedir?

Proofreader olarak görev yapan uzman dil bilimcileri, İngilizce yazılmış akademik bir metnin ya da herhangi bir belgenin yazım hatalarını denetler, çalışmayı İngilizce dilbilimi açısından kusursuz ve yayınlanabilir hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. Bir proofreader çalışmaya başlamadan önce genellikle elinde bir kontrol listesi (checklist) olur ve üzerinde çalışacağı metni bu kontrol listesi üzerinden adım adım denetler ve gerekli düzeltmeleri onun üzerinden yapar. Bu kontrol listesi ya da yapılacak olan proofreading işinin boyutu, üzerinde çalışılacak dokümanın niteliğine göre değişmektedir. Örneğin hakemli bir dergide yayınlanacak bir makale ile doktora tezi ya da üniversite ödevi için yapılacak denetimlerde kısmi farklılıklar olabilmektedir.

İngilizce açısından iyi yazılmış bir metin ortaya çıkarma sürecinde yapılması gereken pek çok iş ve takip edilmesi gereken kurallar vardır. Elde bir kontrol listesinin olması, proofreader ve editörlerin gözden kaçması muhtemel hataları görebilmeleri açısından da önem taşımaktadır.

Proofreader Metninizin İngilizce Dil Kalitesini Artırır

Deneyimli uzman proofreader ve editörler çalışmanın akademik tonunu koruyarak ve İngilizce dil kalitesini artırarak makalenizin ya da bilimsel başka bir çalışmanızın yayınlanma şansını önemli ölçüde artırmak için temel olarak proofreading ve editing hizmetleri vermektedirler. Bu çalışmada proofreader olarak da bilinen İngilizce dil bilim uzmanlarının en yaygın kullandıkları kimi yöntem ve ipuçlarına yer vereceğiz.

1- Kısaltmaları, Günlük Konuşma Dili ve Kişisel Zamirleri Kullanmaktan Kaçınırlar

Bir proofreader, makalenizin akademik tonunu ve stilini geliştirmek için metnin formel akademik bir tona sahip olmasını sağlamak için kısaltmaları, günlük konuşma diline ait kelimeleri ya da kişisel zamirleri, zorunlu olmadıkça ya da metnin çalışma alanı gerektirmedikçe kullanmamaya özen göstermektedir. Ancak, hemen belirtelim ki bu ilke bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılması gibi durumlarda geçerli değildir. Daha akademik bir ton yakalamak için günlük konuşma kalıplarında özenle uzak durur ve kullandığı sıfat ve zarfları özenle seçmeye özellikle dikkat eder.  

Bilindiği gibi akademik çalışmalar objektifliği amaçlamaları nedeniyle nesnel gerçeklere ve verilere dayanmak zorundadır ve mümkün olduğunca kişisel yargılardan arınmış olmalıdır. Bu bakımdan ‘‘ben’’, ‘‘benim’’ ve ‘‘bizim’’ gibi kişisel zamirlerin kullanılması, bazen bir makalenin akademik tonunu etkileyebileceğinden dolayı proofreaderlar kişisel zamirlerin kullanılması konusunda oldukça özenli davranmakta, zorunlu olmadıkça kullanmamaya özen göstermektedirler.

2- Akademik ve Bilimsel Terminoloji Kullanmaya Özen Gösterirler

Akademik yazılarda üst düzey kelime kullanımı çok önemlidir. Böylece yazının kaliteli bir çalışma olduğu anlaşılır ve okuyucuda olumlu bir izlenim bırakır. İngilizce dil düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun bunu sağlamak için her zaman yeterli olmayabilir. Lingiustik açıdan kullandığınız kelime kalitesiyle çalışmanızın akademik kalitesi arasında doğrudan bir ilişki olduğundan dolayı bir proofreader, İngilizce metin düzenleme sürecinde kelime seçimine büyük önem gösterir ve gerektiğinde daha üst düzey akademik kelimeler kullanırlar.

Proofreader Ne Yapar? Proofreading hizmetleri

3- Proofreading Sürecinde Teknik Jargon ve Terminolojiyi Kullanırlar

Sözcük düzlemi (lexis) seçimi, bir proofreader tarafından yapılan çalışmada en temel hususlardan birisidir. Çünkü seçilen kelimelerdeki jargon hakimiyeti, konunun proofreader tarafından ne kadar iyi anlaşıldığını ortaya koyan önemli bir kriterdir ve çalışmanın daha bilimsel ve akademik olmasına katkı sağlayan temel enstrümanlardan birisidir. Aksi takdirde uygunsuz jargon ve terminoloji kullanımı, çalışmanın iç tutarlılığını kaybetmesine yol açacak ve okuyucuda yazarın alan hakimiyetinin olmadığı ya da kötü yazılmış bir eser olduğu düşüncesinin doğmasına neden olacaktır. Bu nedenle İngilizce yazılmış bir metnin akademik kalitesinin artırılması için yayın aşamasında proofreading hizmetinin alınmasının büyük faydası vardır.

4- Uygun Referans Proofreading için Önemlidir

Uygun alıntılama ve referans biçimi, her ne kadar temel olarak editing hizmetleri tarafından denetlenen bir husus olsa ve proofreading hizmeti sırasında temel olarak denetlenmese de yine de bir proofreader tarafından genel hatlarıyla da olsa denetlenmesi tavsiye edilmektedir.

Yanlış veya uygunsuz metin içi kaynak gösterme ya da referanslar makalenizin kalitesini önemli ölçüde azaltacağı için büyük öneme haizdir. Bu nedenle, proofreader olan dil uzmanlarının İngilizce temel gramer kurallarına hakimiyetlerinin yanı sıra yaygın referans ve atıf sistemlerine hâkim olmaları da beklenmektedir. Bu nedenle bir proofreader, noktalama işaretlerinin kullanımı, alıntılarda tırnak işaretlerinin kullanım yöntemleri, metin içi çok yazarlı eserlerdeki atıf kuralları (örn. vd., et al.) gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmalıdır.

Proofreader Ne Yapar? Proofreading hizmetleri

Konuyu bir örnekle anlatmaya çalışalım: Makalenizi yayınlamayı planladığınız derginizin APA stilini benimsediğini varsayalım. Metin içerisinde dört yazarı olan ve aşağıda örneği verilen bir çalışmanın kaynakça olarak benimsendiğini varsayalım. Ancak hemen hatırlayacağınız gibi, APA 6. sürümüne göre ilk atıfta her dört yazarın da adının eklenmesi gerekiyorken, 2019 yılında yayınlanan ve pek çok değişikliği beraberinde getiren APA’nın 7. sürümü ile bu kural değişmiş ve ikiden fazla yazarlı eserler için ilk atıftan itibaren doğrudan ‘‘ve diğerleri’’ anlamına gelen vd. (et al.) kullanılması kuralı getirilmiştir. Bu nedenle, bu güncellemeden haberi olmayan bir proofreader, aşağıda birinci satırdaki örneğe uygun yapılmış bir atfı doğru kabul edecektir. Oysa bu kaynakça gösterme biçimi, 2019 yılı itibariyle geçerliliğini kaybetmiştir ve ikinci satırda görüldüğü şekliyle yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bir proofreader, editör kadar olmasa da genel atıf stillerini yakından takip etmeli ve yeterli düzeyde uzmanlığa sahip olmalıdır.

APA 6. Sürüm

(Alison, Brier, Levy, & Wan, 2019)

APA 7. Sürüm

(Alison vd., 2019)

Benzer şekilde iki yazarlı eserlerin yazarlarının metin içi kaynak gösteriminde ve kaynakçada listelenmesinde bilindiği gibi APA stili farklı bir kuralı benimsemiştir. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, yazarlar arasında ‘‘ve’’ (and) kelimesi yerine ‘‘ve’’ imi olarak bilinen ampersen (&) iminin kullanılması gerekmektedir.

  • Research by Wegener and Petty (1994) supports the previous findings….

  • Findings revealed that … (Wegener & Petty, 1994).

5- Mükemmel Proofreading için Mükemmel Dilbilgisi, Noktalama Sözdizimi ve Yazım

Kimi durumlarda çok kalite içeriklere sahip akademik çalışmalara imza atsanız da metninizin sahip olduğu bazı küçük dilbilgisi sorunları metninizin kalitesinin sorgulanmasına yol açabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kusursuz bir metne sahip olmak için proofreading veya editing hizmetinin öneminin tartışmasız olduğu açıktır.

Daha önceden sizlerle paylaştığımız Akademik Çalışmalarda Proofreading Hizmetinin Önemi ve İngilizceAkademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği isimli makalelerde de belirttiğimiz gibi makalenizin, tezinizin ya da herhangi bir akademik çalışmanızın yayın aşamasından önce dilbilgisi, noktalama, sözdizimi ve yazım hataları açısından kontrol edilmesi ve İngilizce dilbilgisi açısından kusursuz hale getirilmesi için profesyonel proofreading hizmetinin alınması ya da alanınca uzman bir proofreader tarafından düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Ana dili İngilizce olan editörlerimizle çalışmak için bizimle iletişim kurun!

Best Edit & Proof’un deneyimli editör ve uzman redaktörleri, çalışmanızı en uygun akademik ton ve üslupla denetleme ve düzeltmeyi amaçlamakta ve araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı hedeflemektedirler. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş çeşitli alanlarda İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, çalışmanız için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

Çalışmalarınızın gerekli formatta biçimlendirilmesine, deneyimli proofreader ve editörlerimizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da ilgili yönergelerde açıklandığı gibi yazılarınızı biçimlendirmelerine ve doğru formatı belirlemelerine ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür akademik makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formata dönüştürmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin yayın rehberini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır bir şekilde size sunacaklardır. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla çalışmanızı hemen bizimle paylaşabilirsiniz.

editing ve proofreading

Deneyimli proofreader, editör ve İngilizce dil uzmanlarımızın çalışmanızın İngilizce akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, web sayfamızın Fiyat Teklifi Al linkini tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürmektedir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

İngilizce metin düzeltme ve redaksiyon hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing vs Proofreading: Farkları Öğrenin
05.12.2020

Akademik editing ve akademik proofreading hizmetleri ile ilgili her zaman yanlış bir algı olagelmiştir. Bu iki kavram her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilse de editing ve proofreading hizmetleri revizyon sürecinin iki farklı aşamasını oluşturmaktadır. Bu makalede, sadece her iki hizmetin temel farklılıklarını değil aynı zamanda editing ve proofreading hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyacağınızın cevabını da bulacaksınız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri
05.12.2020

Akademik çalışmanızın son halinin İngilizce açısından kusursuz olduğundan emin olmak istiyorsanız, proofreading hizmetine (İngilizce yazım denetimi) ihtiyacınız var demektir. Bu çalışmada, etkili bir redaksiyon için faydalı olabilecek 8 proofreading stratejisi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
05.12.2020

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetlerine Neden İhtiyaç Duyarsınız?
05.12.2020

Editing ve proofreading hizmetlerinin tam olarak ne olduğu neleri kapsayıp kapsamadığı gibi konularda genellikle kafa karışıklığı olsa ya da zaman zaman birbirlerinin yerine kullananlar olsa da aralarında kimi temel farklılıkların olduğunu unutmamak lazım. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetlerinin kabaca ne anlama geldiği, farklarının ne olduğu ve bu hizmetlere neden ihtiyaç duyacağınız gibi hususları ele almaya çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi
05.12.2020

İngilizce düzeyiniz ne kadar iyi olursa olsun makalelerinizin pek çok hata içerme olasılığı her zaman vardır. Profesyonel akademik editing ve proofreading hizmetinden yararlanmak, potansiyelinize ulaşmanıza katkı sağlar ve çalışmanızın profesyonel dergilerde yayınlanma olasılığını artırır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmetlerinin akademik başarınıza olacak etkisi üzerinde durulmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading Akademik Yayın
Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi
05.12.2020

Olası dil bilgisi hatalarının makalenizin yayınlanma şansını azaltmaması için, çalışmanızı yayına göndermeden önce profesyonel editing ve proofreading hizmetinden faydalanmanız size oldukça önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmamızda, makalenizi hakemli bir dergiye göndermeden önce izlemeniz gereken editing ve proofreading süreçleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Makale Düzenleme Teknikleri
05.12.2020

Kaliteli bir İngilizce makale düzenleme işlemi, klasik makale düzenleme ve tashih işleminin ötesinde çaba ve zaman tahsisini gerektirmektedir. İngilizce bir makale yayınlamaya niyetlendiğinizde İngilizce metninizin dil, gramer ve içerik açısından kusursuz olması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İngilizce olarak kaleme almış olduğunuz akademik metin ya da profesyonel dokümanlarda İngilizce yazım ve düzeltme becerilerinizi geliştirmek için yararlı bulabileceğiniz temel proofreading ve redaksiyon tekniklerine yer vermekteyiz.

Devamını oku