İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetlerinden hangisine ihtiyacınız var? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulacaksınız.

20.03.2021

İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetine ihtiyacınız var mı? Bu hizmetler neleri içermektedir? Eğer ana dili İngilizce olmayan bir yüksek lisans ya da doktora öğrencisi iseniz yazdığınız metinlerin editing ve proofreading hizmetine ihtiyaç duyacağından şüpheniz olmasın.  Bu hizmetlerin önemi, yüksek lisans ya da doktora tezleri söz konusu olduğundan bir kat daha artmaktadır. Zira tezinizin ilk taslağının savunmaya layık görülmesinden son savunmaya ve kabul edilmesine kadar tüm süreçlerde kusursuz bir İngilizce metne sahip olması oldukça önemlidir. Bu nedenle, tezinizin yazım aşamasını bitirdikten sonra tez danışmanınıza ve jüri üyelerine göndermeden önce mutlaka İngilizce tez düzenleme (tez editing ve proofreading) hizmetinden faydalanarak tez metninizi, İngilizce açısından kusursuz hale getirmelisiniz.

Tezinizin güvenilir bir şekilde düzenlenmesi, stil, netlik, biçimlendirme, akış, kelime seçimi ve okunabilirlik gibi hususlarda kusursuz hale getirilerek tüm İngilizce dil ve yazım hatalarından arındırılması gibi hususlar, beceri ve deneyime sahip bir uzmanlık gerektirmektedir.  Bu nedenle İngilizce tez düzenleme hizmetleri, tezinizdeki dilbilgisi hatalarını düzeltmek ve akademik kalitesini artırmayı amaçlayan oldukça yararlı bir araçtır. Verimli bir şekilde gerçekleştirilen tez düzeltme hizmeti, kusursuz bir tez ve stressiz bir tez savunmasının sırlarından biridir. Özellikle tez editing hizmetleri, sadece metninizin okunabilirliğini artırmakla ya da gramer hatalarından arındırmakla kalmaz, aynı zamanda tezde işlediğiniz argümanlarınızı net bir şekilde sunmanızı sağlar ve varsa tutarsızlıkları tespit edip düzeltir. Bu yönüyle, uzman ve akademik yetkinliğe sahip bir editör tarafından sağlanan bir tez editing ve proofreading hizmeti aldığınızda, tez danışmanınızdan daha fazla geri bildirim, tavsiye ve düzeltme alacağınızı garanti ederiz.

İngilizce tezinizin düzenlemesini yapabilecek birini mi arıyorsunuz? Tez düzenleme hizmeti almaya karar verdiyseniz hangi hizmeti almanız gerektiğinin inceliklerini ve bu hizmetlerin farklarını görmek için aşağıdaki detayları inceleyin.

Tez editing ve proofreading hizmetleri

Tez editing hizmeti (yazım ve içerik denetimi) nedir?

Editing, İngilizce dilbilgisi hakkında donanımlı, akademik yetkinliğe sahip deneyimli bir editör tarafından sağlanan ve İngilizce metinlerin dil bilgisi hatalarından arındırılmasını ve akademik içerik denetimin yapan bir düzenleme hizmetidir.  Neden tez düzenleme (tez editing) hizmetine ihtiyaç duyduğunuzu merak ediyorsanız, hemen söyleyelim! Yüksek lisans ve doktora öğrencileri akademik yaşamlarının henüz başlarında olmaları nedeniyle çoğunlukla akademik dilin ve ifadelerin ne şekilde doğru kullanılacağı konusunda gerekli yeterliliğe sahip değillerdir. Özellikle anadili İngilizce olmayan öğrenciler bu konuda daha da zorlanmaktadırlar. Öte yandan akademik yaşamın günlük yoğunluğu arasında tez danışmanınızdan yeterli düzeyde destek ve özellikle tez metninizdeki düzeltmelere ilişkin geri bildirim alamadığınız da sır değil. İşte tam bu noktada İngilizce tez düzenleme (tez editing) hizmetleri büyük önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, tez editing hizmeti aldıktan sonra, tezinizin içeriği daha tutarlı ve daha anlaşılır olacaktır.  Editing hizmetiyle birlikte metindeki ifadeler berraklaşacak ve okunabilirlikteki ve akademik içerik kalitesindeki kayda değer gelişme, profesörleri çalışmanıza ayırdığınız çabayı takdir etmeye teşvik edecektir.

Tez editing hizmeti, tezinizin tamamında doğru yazım, tutarlı cümle yapısı ve kusursuz biçimlendirmeyi temin eder ve tezinizi savunmaya hazır hale getirir. İngilizce tez editing hizmeti şu hususları içermektedir:

 • Akademik içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilir.

 • Cümle yapısına ilişkin hataları denetler.

 • Dil ve kelime kullanımını geliştirerek daha ileri düzey akademik kelimelerin kullanılmasını sağlar.

 • Tezin bulgular, tartışma, sonuç ve analiz bölümlerini denetler ve tutarlılık sorunlarını tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapar.

 • Alana ait jargonun kullanılmasını temin eder.

 • Talebe ve ihtiyaç duyulmasına göre tezdeki genel sözcük sayısının azaltılmasına veya arttırılmasına izin verir.

 • İçeriğin netliği ve okunabilirliği ile ilgili sorunları tespit eder ve onları giderir.

 • Tez yazarının müdahalesini gerektirdiği için etkili bir editör-yazar iletişimi gerektirir.

 • İçeriğin akademik yaklaşımını iyileştirmeye yardımcı olur.

 • İçeriğin konusu hakkında bilgi sahibi olmayı ve akademik yeterliliği gerektirir.

 • Uzun bir süre alır ve metnin tamamlanması sürecine kadar devam eder.

Tez editing ve proofreading hizmetleri

Tez proofreading hizmeti (yazım denetimi) nedir?

Tez proofreading hizmet, makalenizdeki akademik tutarsızlıkları ve hataları düzeltme anlamında tez editing hizmetine göre daha az iddialı bir süreçtir. Bu nedenle, tez editing hizmetine göre nispeten daha ucuz bir hizmettir. Ancak özellikle anadili İngilizce olmayan bir lisans üstü öğrenci ya da araştırmacı iseniz, yine de size büyük faydalar sağlayacağından kuşkunuz olmasın. Yazım, dilbilgisi, noktalama işaretleri ve İngilizce ile ilgili diğer tüm hataları tespit edip düzeltmenin en etkili yollarından biridir. Tez proofreading hizmeti temel olarak aşağıdaki hususları içermektedir: 

 • Tezin yayınlanmadan ya da savunmadan önceki son aşamasında gerçekleştirilir.

 • Çoğunlukla dilbilgisi hataları, yazım hataları ve tutarsızlık gibi yüzey sorunlarını azaltmayı hedefler.

 • Özellikle noktalama işaretlerinin doğru kullanımına ve yazım hatalarına odaklanır.

 • Eş anlamlı kelimelerin kullanımının isabetli olup olmadığı hususlarının denetimini yapar.

 • Büyük harf küçük harf kullanımının denetimini yapar.

 • Özel isimlerin doğru yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapar.

 • Tezin İngilizce dilbilgisi açısından yayına ve savunmaya hazır hale getirilmesini sağlar.

 • Yalnızca dilbilgisi hatalarına odaklanır. Akademik içeriğe çok fazla müdahale etmez.

 • Sözcük sayısında herhangi bir azalma veya artış yapmayı hedeflemez.

 • Tez yazarının müdahalesini ve dolayısıyla etkili bir proofreader-yazar iletişimini gerektirmez.

 • Tez editing hizmetine göre göreceli olarak daha kısa sürede tamamlanır.

 • Tez editing hizmetine göre daha ucuzdur.

Etkili İngilizce editing ve proofreading ipuçları

1. Editing ve proofreading için hangi yöntemin etkili olduğunu kontrol edin

Kimi araştırmacılar bilgisayarda çalışmayı tercih ederken kimisi ise basılı kopya üzerinde yapılan denetimin daha etkili olacağına inanmaktadır. Bu yüzden tezin editing ve proofreading aşamasının daha en başında hangi yöntemi tercih edeceğinize karar verin. Düzeltme işlemi, üçüncü bir kişi tarafından yapılacaksa onun hangi yöntemi tercih ettiğine bağlı olarak dijital ya da hardcopy versiyonunu temin edin. Her ne kadar bu tercih, proofreader veya editöre göre değişse de Best Edit & Proof’un uzman ve deneyimli editörleri, yazarların metindeki tüm düzeltmeleri takip etme şansı elde etmeleri nedeniyle en etkili denetimin Word ortamında ve Değişiklikleri İzle İşlevi kullanılarak yapılan denetim olduğunu vurgulamaktadırlar.

 2. Çalışmak için odaklanabileceğiniz sessiz bir yer ortam oluşturun

Hataları tespit etmek, tez editing ve proofreading sürecinin en önemli işlevidir. Bu nedenle tez düzenleme işlemi mutlaka sessiz ve odaklanabileceğiniz bir ortamda yapılmalıdır. Yoğunlaşma ve odaklanmayı, tez düzenleme sürecinin birinci adımı olarak ifade etmek abartı olmaz.  Mobil araçlar (cep telefonları, tabletler), televizyon ve İnternet gibi tüm dikkat dağıtıcı araçlardan uzak durun.  

3. Adım adım düzenleme yapın

Tez editing ve proofreading hizmetlerinde acele etmemek mevcut hataların tamamını görebilmeniz açısından son derece önemlidir. Her seferinde temel bir yazım ya da imla hatasını bulun ve önce onu düzeltin ve sonra müteakip hatayı bulup ona odaklanın ve onu düzeltin. Çünkü beynin her seferinde belirli bir konuya odaklanması daha kolaydır ve böylece herhangi bir hatayı gözden kaçırma olasılığınız daha düşüktür. Aynı anda birçok şey yaparsanız, konsantrasyonunuzu kaybetme riskiniz vardır ve bu da tezinizin editing ve proofreading sürecini olumsuz etkiler.  

4. Göz ardı edilen hataları tespit edip son dil denetimini yapması için üçüncü bir kişiden destek alın

İngilizce tezinizin metin ve gramer düzeltme işlemini tamamladığınızda, bir başka kişinin sizin için yeniden okumasını sağlamak her zaman iyi sonuçlar vermektedir. Yeni bir çift göz, editing ve proofreading çabalarınızın sonucunu kesinlikle daha etkili bir hale getirecek ve tezinizin öncekinden daha kaliteli ve kusursuz olmasını sağlayacaktır.

5. Savunma ya da yayın öncesi tezinizi en az birkaç kez kontrol edin

Bir tezi bilgisayarda veya herhangi bir elektronik ortamda yazarken ya da gerekli düzeltmeleri yaparken, öğrenciler çoğunlukla kendi hatalarını göremezler çünkü beynimiz mekanik olarak yanlış kelimeleri zihnimizde düzeltmekte ya da bilgisayar veya ekran körlüğü dediğimiz husus nedeniyle algılayamamaktadır. Bu problemi aşabilmek için tezinizdeki tüm düzeltmeleri yaptıktan sonra gerekli değişiklikleri yapıp tekrar ve dikkatlice birkaç kez daha okumanız göz ardı edilen muhtemel İngilizce gramer ya da diğer dil ve yazım hatalarını rahatlıkla görmenizi sağlayacaktır. Bu gözden geçirmelerin en az birini mutlaka basılı bir materyal üzerinde yapmalısınız. Böylece ekranda kaçırmış olduğunuz hataları daha kolay bir şekilde tespit etme olanağına sahip olursunuz.

6. Revizyonları mutlaka Word Değişiklikleri İzle yöntemi ile isteyiniz!

İngilizce metniniz için editing veya proofreading desteği almaya karar verdiğinizde, tüm revizyon ve yorumları mutlaka değişiklikleri izle yönetimi ile almanız gerektiğini unutmayın. Microsoft Word Değişiklikleri İzleme İşlevi (Track Changes), bir metin üzerinde editör veya proofreader tarafından yapılmış olan tüm düzeltmelerin, değişikliklerin, biçimlendirmelerin ve hatta öneri ve yorumların adım adım takip edilip daha sonra ayrı ayrı ya da tek seferde kabul ya da reddedilmesine olanak veren oldukça kullanışlı bir araçtır. 

Değişiklikleri İzle (Track Changes) yöntemi, İngilizce editing ve proofreading hizmetlerinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır. Bir editör veya proofreader, tez düzenleme sürecini tüm değişiklikler izlenebilecek şekilde yürütmektedir. Böylece tezinizde yapılmış olan tüm değişikliklerin detaylarını inceleme ve dilediklerinizi kabul edip uygun görmediklerinizi de reddetme olanağına sahip olmaktasınız. Bu durum, metinde yapmış olduğunuz tüm hataları görmenizi sağlayacak ve bu değişiklikler ve önerilerden gelecek çalışmalarınızda da faydalanarak akademik kalitesi yüksek çalışmalar üretmenize yardımcı olacaktır.

Tez editing ve proofreading hizmetleri

Microsoft Office Değişiklikleri İzle İşlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul ya da reddedileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususları, ekran görüntüleri ve örneklerle adım adım gösteren ve aşağıdaki linklerde yer alan rehberleri inceleyebilirsiniz:

Tez editing ve proofreading hizmetleri arasındaki farklar nelerdir?

Tez editing ve proofreading hizmetleri arasındaki temel farklılıkların genel bir görünümü için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:   

 

Tez Editing Hizmeti

Tez Proofreading Hizmeti

Kim?

Biçimlendirme, çerçeve ve genel akademik ton konusunda yardıma ihtiyaç duyan herkes. Ana dili İngilizce olmayanlar için özellikle önemlidir.

Tezin son taslağını tamamlayıp yazma sürecini bitirdiğinden emin olup son kez dil denetimine ihtiyaç duyan tüm öğrenci ve araştırmacılar.  

Ne zaman?

Tezin ilk taslağının ve ilk yazım sürecinin tamamlanmasından sonra.  

Tezin yazım süreci ve son taslağının tamamlanmasından sonra.

Ne yapar?

Tezin uyumluluğunu sağlar ve yayın protokollerine bağlı kalır.

Tez için çapraz kontroller yaparak iç tutarlılığı sağlar.  

İçeriğin konusu hakkında bilgi sahibi olmayı ve akademik yeterliliğe sahip olmayı gerektirir.

Alana ait jargonun kullanılmasını temin eder.

Editör-yazar iletişimini gerektirir.

Tezdeki genel sözcük sayısının azaltılmasına veya arttırılmasına izin verir.

Son kez İngilizce imla ve gramer denetimi yapar.

Dilbilgisinin denetimi yapar ve tespit edilen hataları düzeltir.

Her zaman alan uzmanlığı gerektirmez. İleri düzey İngilizce dil uzmanlığı yeterlidir.

Akademik içeriğe çok fazla müdahale etmez.

Proofreader-yazar iletişimini gerektirmez.

Tezdeki sözcük sayısında herhangi bir azalma veya artış yapmayı hedeflemez.  

 

Zaman ve ücretlendirme

Uzun ve ayrıntılı bir prosedürdür.

Genellikle tezin uzunluğuna göre birkaç hafta veya gün sürebilir.

Tez editing hizmeti, tez proofreading hizmetine göre kısmen daha pahalı bir hizmettir.  

Editing hizmetine göre daha az denetim içermektedir.

Tez proofreading hizmeti daha kısa süre içinde tamamlanmaktadır.

Editing hizmetiyle kıyaslandığında nispeten daha ucuz bir hizmettir.

Kusursuz bir tez için yardıma mı ihtiyacınız var? Uzman editörlerimizle desteğe hazırız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce tezlerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece tezinizin kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve ilgili formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterlidir. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce tez ya da makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce tezinizi, makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Tez editing ve proofreading hizmetleri

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading
Proofreader Ne Yapar? Bir Bakışta Proofreading Hizmeti Nedir?
20.03.2021

İngilizce açısından iyi yazılmış bir metin ortaya çıkarma sürecinde yapılması gereken pek çok iş ve takip edilmesi gereken kurallar vardır. Elde bir kontrol listesinin olması, proofreader ve editörlerin gözden kaçması muhtemel hataları görebilmeleri açısından da önem taşımaktadır.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı
20.03.2021

Bu çalışmamızda nitelikli bir akademik eser üretebilmek için ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz ve oldukça geniş bir kaynak listesine sahip 10 online veri tabanını sizlerle paylaşmaktayız: Google Akademik, Core, Public Libary of Science (PLOS), ScienceOpen, Social Science Research Network (SSNR), Directory of Open Access (DOAJ), PubMed, E-Theses Online Service (EThOS), BioMed Central ve Bielefeld Academic Search Engine.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
20.03.2021

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing ve Proofreading Hizmeti Almanız İçin 8 Neden
20.03.2021

Bir makale yazarken, genellikle, içeriği oluşturan hususlara daha çok odaklanırız. Ancak bu odaklanma sırasında kimi temel dilbilgisi ve akademik yazma kurallarını ihmal edebiliriz. Editing ve proofreading hizmetleri tam bu noktada önem kazanmaktadır. Bu çalışmada editing ve proofreading hizmeti almanızı gerekli kılan 8 önemli neden tartışılmaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?
20.03.2021

Profesyonel editing ya da proofreading hizmetlerinden faydalanmak, İngilizce makalenizin ya da akademik çalışmanızın potansiyeline ulaşmasına ve yazının akademik kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır. İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin en büyük faydası, hiç kuşkusuz makalenizin prestijli uluslararası hakemli dergilerde yayınlanma şansının artıracak olmasıdır. Bu çalışma, İngilizce metin düzenleme hizmetlerinin başlıca faydalarını tartışmaktadır.

Devamını oku