Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

14.03.2021

Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?

Proofreading Hizmeti Nedir?

Proofreading hizmeti, kusursuz bir İngilizce metin için en önemli araçlardan birisidir ve temel amacı, İngilizce dilbilgisi düzenleme, noktalama denetimi ve yazım hatası gibi denetimleri gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, proofreading hizmeti, İngilizce yazma sürecinin en önemli enstrümanlarından birisidir ve bir çalışmayı kusursuz hale getirmek için metin üzerinde gerçekleştirilen temel prosedürlerden birisidir. Metninizin dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimi, yazım denetimi ve biçimlendirme hataları gibi hususlar açısından denetlenmesine ihtiyaç duyduğunuzda proofreading hizmeti almanız tavsiye edilmektedir. Bu nedenle, proofreading görevi dilbilgisi, noktalama, sözdizimi, yazım ve kelime dağarcığındaki hataları tespit etmek ve onları düzeltmek için ileri düzeyde bir İngilizce dil uzmanlığını gerektirmektedir.

Proofreading Yazma İşleminin Yayından Önceki Son Aşamasıdır

Proofreading hizmetinin temel amacı, yazılı materyalin tamamen kusursuz olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda bir proofreader’dan temel olarak metindeki mükemmelliği garanti etmesi beklenmektedir. Bunun için cümle yapısı, dilbilgisi, eş anlamlı sözcüklerin doğru kullanımı, noktalama işaretleri, yazım, büyük küçük harf kullanımı, tutarlılık ve numaralandırmaların doğruluğu gibi hususların proofreader tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle proofreading, yazma işleminin yayından önceki son aşaması olarak kabul edilmektedir. Ancak hemen belirtelim ki, son adım olması, proofreading hizmetinin daha az önemli olduğu anlamına gelmemektedir.  Proofreading hizmeti, makalenizin mükemmelliği yakalayabilmesi için metnin tüm İngilizce dil hatalarından (dilbilgisi, noktalama, yazım ve tipografi gibi) tamamen arındırılmasını sağlamayı taahhüt eder.

Proofreading Hizmeti Akademik Yazma ve Biçimlendirme Hizmeti Sağlar mı?

Bir proofreader, yukarıda detaylandırıldığı üzere metnin okuyucuya en anlaşılır ve uygun şekilde teslim edilmesini sağlayarak tutarlılığını denetler. Bu nedenle, yazarların metinlerinin yayınlanmadan önce hatasız olduğundan emin olmaları için proofreading hizmetlerinden faydalanmalarında büyük yarar var.

Hemen belirtelim ki İngilizce proofreading hizmeti, akademik yazma desteği veya kapsamlı biçimlendirme hizmetlerini kapsamamaktadır. Çalışmanızın, temel biçimlendirme değil de dergi ya da kurumunuza özel format için detaylı biçimlendirmeyi gerektirmesi gibi durumlarda proofreading hizmeti yerine editing veya proof-editing hizmetinin alınmasında fayda var. Her ne kadar editing hizmeti literatürde yaygın kullanılan bir hizmet türü olsa da editing ve proofreading arasında kalan editing proofreading hizmetlerinin temel gereklerini yerine getirdiği varsayılan hizmet türü de proof-editing olarak ifade edilmektedir. Tekrar vurgulamak gerekirse proof-editing aslında literatürde çok bilinen bir kavram değildir ve yaygın olarak kullanılmamaktadır. Aşağıda proof-editing hizmetinin tanımı ve detaylarını bulabilirsiniz.

Proofreading, editing ve proof-editing nedir farkları nelerdir

Proof-Editing Hizmeti Nedir?

Yerel kurumlar, firmalar, hayır kurumları veya okullar, yazılı materyalleri daha kaliteli ve kusursuz hale getirmek ve editing veya proofreading süreçlerini yönetmek için yeterli insan kaynaklarına sahip olmadıkları ya da bu hususu daha maliyetli buldukları için hizmet alımı gibi yöntemleri tercih etmektedirler.

Yazılı materyaller zaman zaman kurumların kendi dil uzmanları ya da içerik üreticileri tarafından üretilip denetlenebilmektedir. Ancak yine de metnin tamamının daha geniş bir perspektifle gözden geçirilmesine ve uzman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gibi durumlarda, profesyonel proof-editing hizmetleri önem kazanmaktadır. Peki proof-editing hizmeti tam olarak nedir? Proof-editing, proofreading veya yalnızca editing hizmetleriyle kıyaslandığında daha mı kapsamlı ya da daha mı dar bir çerçevede hizmet sunmaktadır.

Bazen, kimi müşteriler yukarıda tanımlanan proofreading çerçevenin ötesinde çalışma gerektiren hizmet bekleyebilmekte ya da İngilizce olarak kaleme aldıkları metinler bunu gerektirebilmektedir. Bu bağlamda yazarlar proofreading ile ham metnin revize edilmesini, yapısal iyileştirmeleri, yeniden yazmayı, kelime sayısının artırılması ya da azaltılması, yayın stiline uygun bir şekilde biçimlendirilmesi gibi hususların da yapılacağı beklentisine geçmekte ve tüm bunların bir proofreader tarafından da yapılabileceği yanılgısına düşebilmektedirler.

Evet, bu doğru! Söz konusu düzeltme faaliyetleri açıkça proofreading hizmetinin kapsamına girmez. Bu tür isteklerde bulunan müşteriler proofreading hizmetinden daha fazlasını beklemektedirler. Ancak bu tür düzeltmelerin tamamen farklı hizmetleri gerektirdiğinin farkında değillerdir.

Neden Bir Proofreader Desteğine İhtiyacınız Var?

İngilizce dil bilim uzmanları yazarların salt kendi revizyonlarına güvenmemelerini önermektedirler. Yazarların yazma sürecine derinlemesine dahil olmaları nedeniyle, makalelerinin son hallerinin kimi hatalar içermesi ve bazı önemli noktaların kaçırılmış olması her zaman olasıdır. Kendi düzeltmelerinizi yaptıktan sonra sizin için proofreading yapabilecek birini bulmanız oldukça yararlı olacak ve ummadığınız kadar hatayı bulacaklardır.

Proofreading hizmeti sonrası çalışmanızın revize edilmiş halini aldıktan sonra ne kadar çok hatayı göz ardı ettiğinizi görünce oldukça şaşıracaksınız.   Ayrıca, ileri bilgiye sahip deneyimli bir düzeltmen, el yazmanızı mükemmel bir şekilde öne çıkarmak söz konusu olduğunda sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Bir proofreader, makalelerinizin İngilizce kalitelerinde oldukça önemli iyileştirmeler sağlayacak ve metninizin kusursuz dilbilgisi ve hassas biçimlendirme ile yüksek standarda kavuşmasını sağlayacaktır.

Proofreading Adımları | Bir Proofreader Ne Yapar?

İngilizce yazılı metinlerin yayınlanmadan ya da hedef kitlesine ulaşmadan önce bir proofreader tarafından proofreading süreci çerçevesinde denetlenmesini gerektiren birkaç adım vardır. Bir proofreader, akademik çalışmanızı tam olarak ne şekilde kusursuz hale getirileceğini bilen bir dil uzmanıdır.  Yukarıda detaylandırdığımız gibi proofreading hizmeti, çalışmanızın İngilizce açısından daha mükemmel ve kusursuz hale gelmesini amaçlar.

Proofreading hizmetleri genellikle aşağıdaki düzenlemeleri ve iyileştirmeleri içermektedir:

 • Dilbilgisi, noktalama işaretleri, sözdizimsel, yazım ve kelime dağarcığı hatalarının tespit edilmesi

 • Sayfa başlıklarının kontrol edilmesi

 • Sayfa numaralarını kontrol edilmesi

 • Kim durumlarda talep edilmesi halinde içindekiler dizini, indeks ve ekler dizininin sayfa numaralarını ve başlıklarla karşılaştırılarak uyumlu olup olmadıklarının kontrol edilmesi.

Profesyonel bir proofreader bu bağlamda;

 • Makalenin kusursuz bir İngilizceye sahip olduğunu garanti etmek için dilbilgisi, noktalama, sözdizimi ve yazım denetimi yapar.

 • Sayfa numaralarını ve sayfa başlıklarının uygunluğunu denetler.

 • İçeriğin sayfa yapısını gözden geçirir ve doğru olup olmadığını denetler.

 • Kafa karıştırıcı ve muğlak anlaşılması güç ya da farklı anlamlara gelebilecek sözcükleri tespit eder ve düzenler.

 • Belgenin formel bir ton yakalaması için kısaltmaları, konuşma dillerini ve kişisel zamirlerin (özellikle akademik yazılar söz konusu olduğunda) daha sıkı bir şekilde denetlenmesini ve gerekiyorsa kaldırılmasını sağlar. Ancak bu kural, orijinal kaynaklardan yapılan doğrudan alıntılar için geçerli değildir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, kişisel zamirlerin bilimsel eserlerde kullanılmasıyla ilgili durumun makalenin ya da eserin yayınlanacağı dergi ya da yayın kuruluşunun benimsediği yayın kurallarıyla ilişkili olduğunu da unutmamak lazım.

 • Akademik ve ileri düzey kelimeler kullanır.

Proofreading, editing ve proof-editing nedir farkları nelerdir

Proofreading Hizmeti Neleri Kapsamaz?

Proofreading sürecinde bir proofreader tarafından pek çok şey denetlenir ve düzenlenir. Bununla birlikte, bir proofreader ancak belirli bir seviyeye kadar bir makalenin içeriğini etkileyebilir ve aşağıdaki hususların denetimi proofreading hizmetinin kapsamına girmez:

 • Editing düzenlemeleri:Editing hizmetleri, proofreading hizmetinin ötesinde düzenlemeleri gerektirmektedir. Editing hizmetleri, bir makale ya da çalışmanın akademik kalitesini artırmayı amaçlamayan daha ileri düzey bir uzmanlığı ve akademik nosyon gerektirmektedir. Bu nedenle, editing hizmetleri genellikle makalenin içeriğinin, genel kalitesinin, analizinin, referans ve atıflarının ve formatının da denetlenmesini ve iyileştirilmesini içermektedir. Editing hizmetinin de temel amaçlarından birisi tıpkı proofreading hizmetinde olduğu gibiakademik çalışmanızın hatasız olmasını sağlamaktır. Böylece, editörünüz İngilizce yazılmış makalenizdeki tüm gramer, tipografi, noktalama işaretleri, söz dizimi ve yazım hatalarını düzeltecektir. Bu anlamda editing hizmeti, proofreading hizmetini de kapsamaktadır çünkü proofreading hizmeti, çalışmanızın revize edilmiş versiyonunun size teslim edilmesinden önceki son aşamadır. Bu nedenle, editing hizmeti aldığınızda editörünüz, proofreader tarafından yapılması gereken düzenlemeleri de büyük ölçüde yapacaktır.

 • Sayfa düzenlemesi, dizayn ve biçimlendirme hizmetleri: Proofreading hizmeti, sayfa düzenlemesi, dizayn ve biçimlendirme hizmetlerini içermez. Bu tür hizmetler farklı uzmanlığı gerektirmektedir. Bir proofreader bu konudaki sorunları tespit edip bunlarla ilişkili olarak gerekirse yazarın göreceği biçimde not ya da yorumlar ekleyebilir, ancak bunları düzenleme işi proofreading hizmeti kapsamına girmez.

 • Copyediting: Proofreading hizmeti, copyediting hizmetini içermez. 

 • Alan jargonu: Alan uzmanlığı terminolojisinin kullanımı proofreading hizmeti kapsamına girmez. Bu husus editing hizmetleri kapsamında sağlanmaktadır. Editing hizmetinin ilk yaptığı şeylerden biri, bir yazıda uygun terminolojinin kullanımını kontrol etmektir. Bu, makalenin ilgili disipline uygun terminolojiyi kullanmasını sağlamak yönüyle önemlidir.

Proofreading ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyebilirsiniz:

·       İngilizce Metinler için Temel Proofreading Stratejileri

·       İngilizce Akademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği

·       Akademik Çalışmalarda Proofreading Hizmetinin Önemi

·       Proofreading ve Editing Karşılaştırması (II) | Proofreading Nedir?

Nasıl Proofreader Olunur?

Birçok kişi bir proofreaderın yalnızca sözcüklerin doğru yazılıp yazılmadığını, imla, gramer ve noktalama hatalarını denetlediğini düşünür. Ancak, bunlar proofreading hizmetinin temel unsurlarından sadece bazılarıdır. Eğer İngilizce dilbilgisi, yazım ve noktalama hataları konusunda deneyimli ve uzmanlı düzeyinde bilgiye sahip iseniz kendi çalışmanızın proofreading sürecini üstlenebilirsiniz. Ancak bu özelliklere sahip değilseniz ve hızlı okuma ve denetleme yeteneğiniz yoksa, proofreading işlemi size uygun bir iş değildir. Bunun için profesyonel bir proofreading hizmeti almanızı öneririz.

Proofreading hizmeti kelimelerin ve yazımın kullanımında yüksek düzeyde yetkinliğe sahip olmayı gerektirmektedir. Bir proofreader, bir çalışmayı uzun süre odaklanabilmeli, sabır ve disiplinli hareket edebilmelidir.  

Makalede Yapılan Değişiklikler için Mutlaka Word Değişiklikleri İzle Yöntemi Kullanılmalıdır

İngilizce makaleniz için editing, proofreading veya proof-editing hizmeti almaya karar verdiğinizde, (destek olacak kişi ister bir yakınınız isterse profesyonel bir hizmet sağlayıcı olsun) mutlaka değişiklikleri izle yönetimini kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Aksi takdirde orijinal metniniz üzerinde yapılmış olan değişiklikleri takip etme şansınız kalmayacaktır. Microsoft Word Değişiklikleri İzleme işlevi (track-changes), bir metin üzerinde editör veya proofreader tarafından yapılmış olan tüm düzeltmelerin, değişikliklerin, biçimlendirmelerin ve hatta öneri ve yorumların adım adım takip edilmesine imkân veren oldukça kullanışlı bir araçtır. 

Değişiklikleri izle (track-changes) özellikle İngilizce editing ve proofreading hizmetlerinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır. Bir editör veya proofreader, revize edilmiş bir belgeyi yazarına tüm revizyonları görünür olacak şekilde göndermelidir. İngilizce makalenizin bir editör ya da proofreader tarafından Word Değişiklikleri İzle aracılığıyla yapılması durumunda yapılmış olan tüm değişikliklerin detaylarını inceleme böylece dilediklerinizi kabul edip uygun görmediklerinizi de reddetme olanağına sahip olmaktasınız. Böylece metinde tespit edilen tüm hataları rahatlıkla görecek ve bu değişiklikler ve önerilerin gelecek çalışmalarınızda size yol göstermesini sağlamış olacaksınız.

Proofreading, editing ve proof-editing nedir farkları nelerdir

Microsoft Office Değişiklikleri İzle işlevinin nasıl kullanılacağı, bu değişikliklerin ve önerilerin nasıl kabul edilip reddedileceği ya da yorumların nasıl silineceği gibi temel hususları ekran görüntüleri ve örnekleriyle birlikte adım adım incelemek için teknik ekibimiz tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki rehberleri inceleyebilirsiniz:

Profesyonel destek için Best Edit & Proof proofreader ve editörleri ile yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce metinlerinizin en uygun akademik ton ve üsluba kavuşmasını sağlamak için denetlemekte ve gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansını artırmayı amaçlamaktadırlar. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading (İngilizce yazım denetimi) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA, Harvard veya Chicago/Turabian gibi stillere uygun bir şekilde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve gerekli formatlara uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

İki Aşamalı Editing ve Proofreading Hizmeti

Yazılı materyal, yazma işlemi tamamlandıktan sonra bir biçimlendirme uzmanı veya editöre gönderilir. Daha sonra proofreading aşaması başlar. Ancak bazı yazarlar bundan daha fazlasını beklemektedir. Proofreading hizmeti sunan birçok şirket, hardcopy bir metindeki hataları bilgisayar ekranındaki metne göre daha kolay tespit edebileceklerini belirtmektedir. Bu elbette anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bir bilgisayar ekranında harflerin kelimelerin görünme ve kaybolma hızı, gözde yanılsamalara ve ekran körlüğü dediğimiz husus nedeniyle kimi hataların göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle Best Edit & Proof olarak iki aşamalı bir editing ve proofreading hizmeti (two-round editing) sunmaktayız. Her bir editing ve proofreading hizmeti, iki aşamalı düzenleme hizmeti kapsamında en az iki kez (kimi durumlarda daha fazla) uzman editörlerimizce incelenmekte ve mümkün olan en kusursuz hâliyle size teslim edilmektedir. Bizden kaynaklanan bir nedenden dolayı çalışmanızı zamanınızda teslim edemezsek ödediğiniz miktarın tamamını iade ediyoruz. Ancak hemen belirtelim ki Best Edit & Proof olarak, şu ana kadar tek bir projenin bile tesliminde gecikme yaşanmamıştır. Bilakis her bir projemizi mutlaka teslim süresinden önce teslim etmekle övünmekteyiz.

Editing ve proofreading için hemen ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, hemen Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Proje oluşturma süreci son derece kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak, yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Proofreading, editing ve proof-editing nedir farkları nelerdir

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

Proofreading, editing ve proof-editing nedir farkları nelerdir

Editing proofreading ve akademi ile ilgili güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn,  Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing Sürecinde Editörünüzle Paylaşmanız Gereken 5 Temel Bilgi
14.03.2021

Makalenizin hakemli bir dergice reddedilmesini engellemek için faydalı olabilecek temel bilgileri editörünüzle paylaşmanızda yarar var. Bu çalışmada, editing ve proofreading sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken 5 temel yararlı bilgi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing
Editing ve Proofreading Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
14.03.2021

Editing ve proofreading hizmetlerinde standartsızlık ve denetim eksikliği, bu hizmetlerin hedef gruplarının kimi doğru bilinen yanlışların kurbanı olabilmesine yol açabilmektedir. Bu yazımızda editing ve proofreading hizmetleri alanında doğru bilinen altı temel yanlışı tartışmaya çalışacağız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
İngilizce Akademik Çalışmalar için 9 Proofreading (Son Okuma) Tekniği
14.03.2021

Güvenilir bir İngilizce proofreading ve redaksiyon işleminin faydaları, geleneksel redaksiyon hizmetinin çok ötesine geçmektedir. İster hakemli bir dergiye gönderilmek üzere İngilizce bir makale, ister doktora ya a yüksek lisans tezi, isterse üniversite mezuniyet ödevi ya da bir şirkete yapacağınız iş başvurusu veya resmi bir e-posta için metin yazıyor olun, metninizin İngilizce açısından hatasız olması çok önemlidir

Devamını oku