Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Editing ve proofreading hizmetlerden yararlanmadan önce, göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları bilmek, bütçenizi doğru yerlere harcamanıza, yetenekli düzeltmenler bulmanıza ve doğru sonuçlar almanıza yardımcı olur. Bu çalışmamızda editing ya da proofreading hizmeti almadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda aydınlatıcı ipuçları vermeye çalışacağız.

23.05.2021

Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Editing ve proofreading terimleri zaman zaman araştırmacılar tarafından birbirinin yerine kullanılıyor olsa da bu hizmetlerin revizyon sürecinin iki farklı aşaması olduğunu göz ardı etmemek lazım. Her iki hizmet de yakın ve dikkatli okuma ve denetlemeyi gerektirmekte, ancak farklı yöntemler kullanmakta ve metinlerin farklı yönlerine odaklanmaktadır. Çalıştıkları metinlerle ilgili farklı çıktılar sunar ve yazarlar için farklı sonuçlar üretirler.

Bu bakımdan araştırmacılar ya da akademisyenler editing ve proofreading hizmeti almadan önce tam olarak ne istediklerinden ve metinlerinin ne tür bir düzenlemeye ihtiyaç duyduklarından emin olmalıdırlar. Editing ve proofreading hizmetlerden yararlanmadan önce, göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları bilmek, bütçenizi doğru yerlere harcamanıza, yetenekli proofreader ve editörler bulmanıza ve doğru sonuçlar almanıza yardımcı olur. Bu çalışmamızda editing ya da proofreading hizmeti almadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda aydınlatıcı ipuçları vermeye çalışacağız.

1. Çalışmayı düşündüğünüz proofreader ve editörlerin yeterli donanıma sahip olduğundan emin olun

Her ne kadar editing ve proofreading hizmeti verebilmek için zorunlu bir diploma derecesi aranmasa da çalışacağınız kişilerin; alanında uzman, deneyimli ve yüksek İngilizce dil hakimiyeti olduğundan emin olun. Her ne kadar yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olmak önemli bir kriter olsa da deneyimlerimiz göstermektedir ki bu derecelere sahip olmayan ancak son derece iddialı ve başarılı editing ve proofreading hizmeti veren proofreader ve editörlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

2. Editing ve proofreading hizmetlerini sunacak uzmanların iş deneyimlerini kontrol edin

İş deneyimi, sadece editing ya da proofreading alanında değil tüm alanlarda hizmet sunan profesyoneller hakkında çok şey ifade etmektedir. Daha fazla deneyim, daha kaliteli hizmet anlamına gelmektedir. Bu nedenle, editing ya da proofreading hizmeti almaya karar vermeden önce metinleriniz üzerinde çalışacak uzmanların deneyimli kişiler olduğundan emin olun. Yaptıkları proje türlerine ve bu türlerin hacmine dikkat edin. Özellikle editör ve proofreader rating sistemi kullanan firmalarla çalışmanız durumunda çalışacağınız düzeltmen ve dil uzmanlarının ortalama puanlarını sorarak onlar hakkında daha net bir fikre sahip olabilirsiniz.

Özellikle daha önce yapılmış çalışmalardan bazı örnekler inceleyerek editing ve proofreading kalitelerini rahatlıkla ölçebilirsiniz. Bu örnekleri isterken metnin düzenlenmiş versiyonunu değil Microsoft Word Değişiklikleri İzle aracıyla yapılmış ve tüm revizyonları içeren versiyonlarını istemeyi ihmal etmeyin.

3. Proofreader ve editörlerle etkili iletişim sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin

Özellikle editing hizmeti alınması durumunda yazar ile editör arasında etkili bir iletişimin olması büyük önem taşımaktadır. Bir editör sizin tarafınızdan kaleme alınmış bir içerik üzerinde çalışacağından, fikirlerinizi ve gözlemlerinizi editörünüze özgürce iletebilmeniz önemlidir. Böylece, editörün açıklığa kavuşturulmasını gerekli gördüğü noktalarda sizinle iletişime geçerek bu hususları netleştirmesi daha kolay olacaktır.

Özellikle online hizmet sağlayan firmalarda editörle iletişim kimi nedenlerden dolayı her zaman mümkün olamamaktadır. Ayrıca editing süreci bitiminde revize edilmiş versiyonu teslim aldıktan sonra da hala sorabileceğiniz bazı hususlar olacağını göz önüne alarak mutlaka etkili bir iletişimin olduğundan emin olun. Örneğin Best Edit & Proof’ta siparişiniz verdikten sonra gerek düzenleme sürecinde gerekse düzenlenmiş versiyonu teslim aldıktan sonra hem editör hem şef editör hem de destek ekibiyle mesaj modülü üzerinden karşılıklı mesajlaşabilmekte, açıklığa kavuşturulması gereken hususları böylece etkin ve hızlı bir şekilde tartışma olanağına sahip olmaktasınız.

4. Fiyatlandırma politikası

Editing ve proofreading hizmeti almadan önce ne tür bir çalışmaya ne kadarlık bir süre için ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini bilmeniz en doğal hakkınızdır. Bu nedenle çalıştığınız firma ya da kişilerin açık, şeffaf ve öngörülebilir fiyat politikasına sahip olduğundan emin olun. Aksi takdirde sürpriz faturalarla karşılaşma ihtimaliniz olduğunu göz ardı etmeyin. Talep edilen fiyata, satış ya da KDV gibi vergilerin dahil olup olmadığı, biçimlendirme için ekstra bir ücretlendirme söz konusu olup olmadığı, fiyatın teslim süresine göre değişip değişmediği gibi konuları dikkatlice incelediğinizden emin olun.

Editing ve proofreading hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan parametreler firmadan firmaya değişiklik arz etse de genel olarak şu şekildedir:

 • Editing veya proofreading hizmeti veren kişi ya da firmaların bulunduğu/konuşlandığı ülke

 • Proofreader ve editörlerin beceri ve deneyimleri

 • Proofreader ve editörlerin eğitim düzeyi

 • Düzenleme için gereken süre

 • Metnin türü

 • Çalışmanın alanı

 • Kelime sayısı

Hemen belirtelim ki editing ve proofreading hizmetlerinin fiyat politikasıyla ilgili olarak genel kabul gören kriter, çalışmanın kelime sayısı, alınacak olan hizmet türü (editing, proofreading ve biçimlendirme) ve ne kadar sürede teslim edileceğidir. Ancak, biçimlendirmenin de dahil edilmesi durumunda kimi firmalar ekstra ücret talep ediyorken kimileri editing hizmeti ile birlikte de verebilmektedir. Ayrıca freelancer olarak çalışan proofreader ve editörler arasında saat başı ücretlendirme prensibine göre çalışanlar da bulunmaktadır.

Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz

5. Editing ve proofreading işleminin ne kadar süreceğinden emin olun

Birçok firma tercihinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre size farklı teslim seçenekleri sunabilmektedir. Genel ilke olarak düzenleme işlemi, ne kadar uzun sürede teslim edilirse fiyat da o kadar düşük olmaktadır. Ancak çalışmanızı kısa sürede bitirip bir an önce teslim etmeniz gerekiyor ve bunun için fazla zamanınız yoksa daha kısa teslim sürelerini seçmenizde ve çalışmayı düşündüğünüz kişi ya da firmaların bunu sağlayıp sağlayamayacaklarından emin olmanızda fayda var.

6. Editing mi proofreading mi? Hangi hizmete ihtiyacınız olduğunu doğru belirleyin

Araştırmacılar, zaman zaman editing ve proofreading hizmetlerini karıştırmakta ya da birbirilerinin yerine kullanabilmektedirler. Ancak bu hizmetler arasındaki temel farkları bilmek, hem ihtiyaç duyduğunuz doğru çalışmayı sipariş vermenize hem de paranızı ve zamanınızı boşa harcamamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin proofreading (yazım denetimi), akademik çalışmanızdaki olası tüm İngilizce söz dizimi, yazım ve noktalama hatalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. Makale ya da çalışmanızın son versiyonunun temel İngilizce dil bilgisi hataları açısından kontrol edilmesini ve böylece kusursuz hâle getirilmesini sağlamak istiyorsanız, editing hizmetleri (yazım ve içerik denetimi) yerine proofreading (yazım denetimi) hizmetlerini tercih etmelisiniz.

Editing hizmeti, proofreading hizmetine göre daha fazla çaba ve daha fazla akademik yetkinlik gerektirmektedir. Editing hizmeti, salt dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekle kalmayacak aynı zamanda makalenizin akademik kalitesini, dolayısıyla içeriğini, genel yapısını, bulguların ve analizin kalitesini iyileştirecektir.

Editing hizmeti, çoğunlukla çalışmanızın akademik yazım standardını iyileştirmek için temel kimi değişiklikler de yapmaktadır. Buna göre, editörler gerek duyulması halinde bazı cümleleri yeniden yazabilmektedir. Bu durum özellikle öneme haizdir, çünkü editing hizmetleri çalışmanızın amacının karşılandığını garanti etmeyi ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.

Dolayısıyla daha derinlemesine bir içerik ve biçimlendirme denetimi gereken bir çalışmayla ilgili proofreading hizmeti almanız doğru bir tercih değildir ve dergi editörlerinden tekrar olumsuz bir geri bildirim alma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Konuyla ilgili aşağıdaki makaleleri faydalı bulabilirsiniz:

Editing ve Proofreading Hizmetleri Arasındaki Farklar

Editing Hizmeti

Proofreading Hizmeti

Genellikle akademik içeriğin ilk taslağında gerçekleştirilir.

Genellikle akademik içeriğin son taslağında gerçekleştirilir.

Çalışmada yer alan dil ve kelime kullanımını geliştirmeyi amaçlar. 

Yalnızca yazarca yapılan dilbilgisi hatalarına odaklanır.

Her türlü netlik ve okunabilirlik sorununu azaltmayı ve akademik kaliteyi artırmayı amaçlar.

Çoğunlukla dilbilgisi, yazım hataları ve tutarsızlık gibi yüzeysel sorunları azaltmayı amaçlar.

Genel sözcük sayısının azaltılmasına ya da arttırılmasına izin verir.

Sözcük sayısında herhangi bir azalmaya veya artışa izin vermez.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirir ve bu nedenle editör-yazar iletişimine gereksinim duyulabilir.

Yazar(lar)ın müdahalesini gerektirmez ve bu nedenle proofreader-yazar iletişimine gerek duyulmaz.

Akademik içeriğin netliği ve okunabilirliği ile ilgili sorunları ele alır ve bu sorunları giderir.

İçerikteki dilbilgisi hataları, yazım hataları veya noktalama hatalarıyla ilgili sorunları giderir.

Aynı zamanda akademik içeriğin iyileştirilmesini amaçlar.

Büyük ölçüde akademik içeriği geliştirmeyi amaçlamaz.

Akademik içerik hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmayı ve lisans üstü eğitime sahip olmayı gerektirir.

Dilbilgisi ve yazım denetimi de dahil olmak üzere İngilizce dil bilgisi uzmanlığını gerektirir.

Tamamlanması daha uzun zaman gerektirir.

Kısmen daha kısa bir zaman diliminde tamamlanabilir.

Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz

7. Hizmet sağlayan firma ve kişilerin güvenilir olduğundan emin olun

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan kurum ya da kişilerin güvenilir olup olmadıkları ve kaliteli hizmet sunduklarından emin olmalısınız. Bunun için dikkat etmeniz gereken hususlardan bazıları şu şekildedir:

 • Proofreader ve editörlerin nitelikleri nelerdir?

 • Etkili müşteri hizmetleri var mı?

 • Editör ve yazar arasında etkili ve doğrudan iletişim imkânı var mı?

 • Canlı destek sağlıyorlar mı?

 • Şikâyet ve iadeye ilişkin etkili politikaları var m?

 • Güvenli bir ödeme süreci sağlıyorlar mı?

 • Sağladıkları hizmet güvenli midir?

 • Kişisel verileriniz ve dosyalarını güvenlik protokollerine uygun bir şekilde muhafaza ediliyor mu?

 • Çalışmanız teslim edildikten sonra editing ve proofreading sertifikası sağlanıyor mu?

 • Ödeme sonrası ödeme alındı belgesi veriliyor mu?

 • Usulüne uygun fatura düzenleniyor mu?

Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz

8. Etkili müşteri desteği

Editing ve proofreading hizmeti sağlayan şirketin 7/24 müşteri destek hizmeti sağlayıp sağlamadığını ve gerektiğinde canlı destekleri olup olmadığını kontrol edin. Soru ve kaygılarınızın zamanında ve etkili bir şekilde çözüldüğünden ve e-postalarınıza zamanınızda ve doyurucu cevaplarla dönüş yapıldığından emin olun.

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir veya web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilirsiniz.

https://besteditproof.com/tr/new-order-step-1

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak içinTwitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Editing & Proofreading Editing Proofreading
Editing Sürecinde Editörünüzle Paylaşmanız Gereken 5 Temel Bilgi
23.05.2021

Makalenizin hakemli bir dergice reddedilmesini engellemek için faydalı olabilecek temel bilgileri editörünüzle paylaşmanızda yarar var. Bu çalışmada, editing ve proofreading sürecinin daha verimli olabilmesi için, editörünüzle paylaşmanız gereken 5 temel yararlı bilgi yer almaktadır.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Akademik Çalışmalarda Proofreading Hizmetinin Önemi
23.05.2021

Proofreading, İngilizce akademik yazma becerinizi geliştiren ve mükemmel yazılmış bir akademik makale elde etmeniz için çok önemli bir adımdır. Makalenizin dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım ve biçimlendirme açısından hatasız olmasını istiyorsanız, bir proofreading hizmetine ihtiyacınız var demektir. Bu nedenle proofreading, yazma sürecinin kritik bir parçasıdır.

Devamını oku
Editing & Proofreading
Copy Editing ve Line Editing Arasındaki Farklar Nelerdir?
23.05.2021

Copy editing ve line editing hizmetleri çoğunlukla birbiriyle karıştırılan ya da zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilen iki temel düzeltme hizmetidir. Her ne kadar aralarında kimi benzerlikler olsa da yine de önemli farklılıkları olduğunu unutmamak lazım. Hem copy editing hem de line editing tamamen farklı süreçlere sahiptir ve farklı dil ve akademik becerileri gerektirmektedir. Bu çalışmada her iki hizmetin temel özelliklerini ve farklılıklarını bulacaksınız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Editing Proofreading
Proofreading ve Proof-Editing Nedir | Farkları Nelerdir?
23.05.2021

İngilizce makalenizi bitirdiniz ama düzeltmeye ihtiyacınız var mı emin olamıyor musunuz? Hangi durumlarda hangi hizmeti almanız gerekmektedir? Biçimlendirme ve ileri düzey akademik düzenleme için hangi hizmeti seçmelisiniz? Proofreading ve proof-editing yazma eyleminin hangi aşamalarında gerçekleştirilmelidir? Bu çalışmamızda temel olarak İngilizce metin düzeltme hizmetlerinin temel enstrümanlarından birisi olan proofreading ve proof-editing hizmetlerine, bu hizmetlerin ne tür düzenlemeleri kapsadığına ve aralarında ne tür farklılıklar bulunduğu hususlarına değineceğiz.

Devamını oku
Editing & Proofreading Akademik Yazma
İngilizce Tez Düzenleme (Editing ve Proofreading) Hizmetleri
23.05.2021

Uzun, zahmetli ve oldukça yorucu bir süreçten sonra nihayet yüksek lisans ve doktora tezinizin yazma aşamasını bitirdiniz. Ancak hala tereddütleriniz var. İngilizce gramer açısından kusuruz mu? Akademik içerikte, metodoloji ya da tartışma bölümünde acaba sorunlar var mı? Profesyonel tez editing ve proofreading hizmetlerinden hangisine ihtiyacınız var? Tüm bu soruların cevabını bu makalede bulacaksınız.

Devamını oku
Editing & Proofreading Proofreading
Güvenilir Proofreading Hizmeti Bulma Rehberi: 6 İpucu
23.05.2021

Proofreading hizmeti ağırlıklı olarak akademik alanda – özellikle hakemli dergiler için hazırlanan makalelerde – yaygın olarak kullanılan İngilizce metin düzeltme hizmetidir. Bu çalışmada, proofreading hizmetlerinin neleri kapsadığı ve güvenilir bir proofreading hizmeti almak için hangi hususlara dikkat etmeniz gerektiği hakkında dikkat etmeniz gereken hususlara yer verilmektedir.

Devamını oku
Proofreading
İngilizce Yazım Denetimi (Proofreading) ve Kapsamı Nedir?
23.05.2021

Nitelikli ve yayına hazır bir İngilizce çalışma için revizyon ve iyileştirme sürecinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda İngilizce yazma denetimi (proofreading), akademik yazma sürecinin önemli bir bileşenidir. Bu çalışmada İngilizce yazım denetiminin genel olarak ne olduğu, hangi denetimleri kapsadığı ve temel olarak editing hizmetinden ayrıldığı noktalar tartışılmaktadır.

Devamını oku