Hakemli Dergilerde Makale Yayınlamak İçin 7 Temel Adım

Springer'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yayın için gönderilen makalelerin yaklaşık olarak %80'i daha tarama sırasında reddedilmeyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu, bilimsel makalelerin sadece %20'sinin yayına uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile diğer genç akademisyenler için hazırlanan bu kılavuzda, hakemli dergilerin yayın sürecinde karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkmak için takip etmeleri gereken adımları bulacaksınız.

20.07.2021

Hakemli Dergilerde Makale Yayınlamak İçin 7 Temel Adım

Bilimsel bir araştırma makalesi yazmak ve onu hakemli bir dergide yayınlatmak, kitabi bilgiden daha fazlasını gerektirmektedir. Her yıl, binlerce bilim adamı ve araştırmacı, makalelerini uluslararası prestijli dergilerde yayınlatmaya çalışmaktadır. Ancak birçoğu, dergi yönergeleri ve yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle reddedilmektedir. Editing ve proofreading hizmeti sağlayan deneyimli bir firma olarak, birçok bilim adamının araştırmalarını yayınlamak için acele ettiğini ancak sonuçta reddedilmeyle karşı karşıya kaldıklarını sıklıkla gözlemlemekteyiz.

Springer'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yaklaşık olarak %80'i daha tarama sırasında reddedilmeyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu, bilimsel makalelerin sadece %20'sinin onay aldığı anlamına gelmektedir. Editing ve proofreading uzmanı olarak, bir araştırmacının reddedilme sonrasında yaşadığı zihinsel ıstırabın ve hayal kırıklığının boyutunu tahmin edebiliyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile diğer genç akademisyenler için hazırlanan bu kılavuzda, hakemli dergilerdeki yayın sürecinde karşılaşabilecekleri başlıca sorunları ve bunlarla başa çıkmak için takip etmeleri gereken adımları bulacaksınız.

1. Makale konununuzu akıllıca seçin

Makale konusunun dikkatli ve akıllı bir şekilde seçilmesi, bilimsel bir makaleyi verimli bir şekilde hazırlamanın en önemli adımlarından birisidir. Seçtiğiniz konunun mantıklı ve argümantatif bir konu olduğundan emin olun. Daha da önemlisi ilginizi çekmeyen ya da uzmanlık alanınızla tam olarak örtüşmeyen bir konuyu seçmekten özenle uzak durun. İyi bir makale konusu seçmek için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Araştırma hakkında spesifik olmaya çalışın.

 • Beyin fırtınası yapın.

 • Güvenilir araştırma veritabanları kullanın.

 • Araştırma konunuzu seçin ve bir soru formuna dönüştürün.

 • Araştırmanız için bir ana hat oluşturun.

2. Makalenizi yayınlamak için uygun bir hakemli dergi belirleyin

Araştırmanızı yayınlayacak güvenilir bir hakemli dergi bulamıyorsanız, doğru konuyu seçmek tek başına işe yaramaz. Bu süreçte, makalenizi yayınlayacağınız doğru hakemli dergiyi bulmak için kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Doğru hakemli dergiyi bulmak için kıdemli araştırmacılardan ya da mesai arkadaşlarınızdan tavsiye ve destek alabilir ya da Elsevier Journals ya da Web of Science gibi yayın kuruluşlarına başvurabilirsiniz.

· Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

· Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı

· Araştırmacılar İçin Ücretsiz 5 Online Veritabanı

· Makalenizi Hakemli Dergilerde Nasıl Yayınlatırsınız: 10 İpucu 

3. Makaleyi akademik prosedürlere uygun bir şekilde hazırlayın

Makaleyi akademik prosedürlere uygun bir şekilde yazmak, makalenin hakemli dergide yayınlanabilmesini sağlayan en önemli hususlardan birisidir. Bu süreçte yapacağınız herhangi bir hata, makalenizin kesin olarak reddedilmesine yol açabilir. Bilimsel bir araştırma makalesi genel olarak aşağıdaki temel hususları takip etmektedir:

 • Makaleniz için uygun bir başlık kullanın.

 • Mantıklı ve bilgilendirici bir özet yazın.

 • Makalenizin çekici ve orijinal bilgiler içerdiğinden emin olun.

 • Çalışmanızda benimsenen metodolojinin ne olduğuna ve hangi araçların kullanıldığına yer verin.

 • Bulguları tartışın ve veriler hakkında ayrıntılı bilgi verin.

 • Uygun bir sonuç yazın.

 • Metinde yer verdiğiniz argümanları mutlaka metin için referanslarla destekleyin.

 • Metin sonunda, makalede yer vermiş olduğunuz tüm metin içi kaynakları içeren bir referans listesine yer vermeyi ihmal etmeyin.

 • Metin içi kaynaklar, referans listesi, tablo ve şekiller gibi temel hususlarda dergi yayın kriterlerine ve kaynak gösterme ilkelerine uygun hareket ettiğinizden emin olun.

4. İntihal ve tahrifattan kaçının

Makalenizi yazarken, herhangi bir yanlış ifade ya da bilgiye yer vermekten kendinizi alıkoyun ve makalenizde intihalden mutlaka uzak durun. Makalenizi kaleme alırken başka çalışmalardan usulüne uygun alıntılar yapmadan eklemeler yaparsanız akademik hırsızlık ya da eser hırsızlığı gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Hatta akademik ve mesleki yaşamınızın sonlanmasına yol açabilecek yaptırımlarla bile karşılaşma olasılığınız olduğunu unutmayın.

· Akademik Çalışmalarda İntihal Nedir ve İntihal Türleri Nelerdir?

· 6 Pratik İpucu: Akademik Çalışmalarda İntihal Nasıl Önlenir?

· Akademik Çalışmalarda İntihal Denetleyicisi Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

5. Hakemli dergi editörüne etkileyici bir kapak mektubu gönderin

Etkili bir kapak mektubu yazmak, hakemli dergi makale yayın sürecinin önemli ama göz ardı edilen bir parçasıdır. Araştırmanızın ana hatları ve amacı hakkında dergi editörüne etkileyici bir kapak mektubu göndermelisiniz. Editörü kapak mektubunuzla ikna edebilirseniz, editörün makalenizi hakemlere göndermesini sağlayabilirsiniz. İki veya daha fazla hakem, makalenizi inceleyecek ve inceleme sonuçlarına göre makalenizin kabul ya da reddedilmesine karar verilecektir.

· Hakemli Dergiler İçin Etkili Bir Kapak Mektubu (Cover Letter) Nasıl Hazırlanır?

· Dergi Editör ve Hakem Yorumlarına Etkili Cevap Nasıl Yazılır? 

5. Editing ve proofreading için bir uzmana danışın

NCBI tarafından yapılan bir çalışma, makalelerin yaklaşık %20 ile %30'unun daha başvuru aşamasında derginin kapsamı dışında kalması gerekçesiyle reddedildiğini ortaya koymaktadır. Ancak Elsevier tarafından yayınlanan bir rapor, daha çarpıcı bir bulguyu ortaya koymaktadır. Rapora göre, makalelerin yaklaşık %30 ila %50'si İngilizcenin kötü kullanımı vb. gerekçelerle reddedilmektedir.

Bazı araştırmacıların editing ve proofreading hizmetlerinin önemini görmezden geldiğini ve sonuçta makalelerin reddedildiğini fark ediyoruz. Makalelerin yayın amacıyla hakemli dergilere gönderilmeden önce uzman ve deneyimli bir proofreader ve editörlerce redakte edilmesinde fayda var. Özellikle ana dili İngilizce olmayan öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar tarafından kaleme alınmış olan makaleler genellikle İngilizce dilbilgisi, sözdizimi, kelime seçimi ve cümle yapısı gibi hususlar açısından son derece sorunlu olabilmekte ve pek çok hatayı barındırmaktadır. Deneyimli bir editör, makalenizin tamamını gözden geçirir ve makaleyi daha bilgilendirici ve İngilizce dil bilgisi açısından hatasız hale getirmek için gerekli tüm değişiklikleri yapar.

· Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Maliyeti Ne Kadardır?

· İngilizce Metin Düzenleme Hizmeti Neden Önemlidir?

· Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi

· Editing ve Proofreading Hizmetleri Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

· Editing ve Proofreading Hizmetlerinin Akademik Çalışmalara Etkisi

Hakemli dergilerde makale yayınlamak

7. Hakemlerin yorumlarını çok dikkatli bir şekilde kontrol edin

Makalenizin statüsü "revize et ve yeniden gönder" ise, tüm hakem yorumlarını çok dikkatli bir şekilde kontrol etme, her bir yorum ve eleştiriyi ciddiye alma ve gerekli tüm değişiklik taleplerini yerine getirme zamanı gelmiş demektir. Makalenizi revize ederken, makalenizin gözden geçirilmiş versiyonunu belirtilen sürede göndermeniz gerektiğini unutmayın ve söz konusu tarihten önce göndermeye çaba harcayın.

Hakemli dergi editörlerinin, bu revizyon ve yeniden gönderme sürecinde sizden temel olarak aşağıdaki iki belgeyi talep ettiğini unutmayın:

 • Makalenizin hakem talimatları ve yorumlarına göre revize edilmiş versiyonu

 • Makalede yapılan değişiklikleri içeren dergi editörüne hitaben yazılmış mektup.

Bu iki belgeyi çok dikkatli bir şekilde hazırlamanız, makalenizin reddedilmemesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle dil bilgisi ve akademik içerikle ilgili hakem yorumlarına ilişkin değişikliklerde profesyonel editing ve proofreading hizmetine başvurmanız gerekebilir.

· Dergi Editör ve Hakem Yorumlarına Etkili Cevap Nasıl Yazılır?

· Makale Yayınlama Öncesi Editing ve Proofreading Rehberi

· Hakemli Dergiler İçin Etkili Bir Kapak Mektubu (Cover Letter) Nasıl Hazırlanır?

· Makalelerde Sonuç ve Tartışma Bölümü Yazarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

· İngilizce Akademik Yazılarda En Yaygın Yapılan 5 Hata

Özetle:

Bir makalenin prestijli bir hakemli dergide yayınlanması akademik kariyerinizde bir kilometre taşı niteliğindedir. Ancak, makalenizin yazım sürecini zaten tamamladıysanız, makalenizi gözden geçirmek ve İngilizce dilbilgisi, ton, cümle yapısı ve dil kullanımı ile ilgili gerekli değişiklikleri yapmak için Best Edit & Proof proofreader ve editörlerinden destek talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Editing ve proofreading hizmetlerinin önemini göz ardı etmeyin

Makale yazma sürecinde akademisyenler genellikle içeriği oluşturan hususlara daha çok odaklanmakta ancak bu odaklanma sırasında kimi temel dilbilgisi ve akademik yazma kuralları ihmal edilebilmektedirler. Editing ve proofreading hizmetleri tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Editing ve proofreading hizmetleri sadece içeriği dikkatlice denetlemekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaç duyulması durumunda metninizi yeniden yapılandırarak verilen içeriğin nihai kalitesini artırmayı ve metni dil bilgisi, yazım ve akademik içerik açısından daha kaliteli, daha ilgi çekici ve daha net hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Profesyonel editing ve proofreading hizmetlerinden yararlanmak, sadece çalışmalarınızın yayınlanmaması ya da geri gönderilmesi gibi hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda farklı birçok avantaj da beraberinde getirir.

Yazma süreciyle yoğun bir şekilde temasta olduğunuz için, çalışmanızdaki olası gramer, söz dizimi, yazım, noktalama ve biçimlendirme ile ilgili bazı kritik konuları gözden kaçırma olasılığınız her zaman vardır. Ana dili İngilizce olan çok başarılı akademisyenlerin bile editing (İngilizce yazım ve içerik denetimi) ve proofreading hizmetlerinden (İngilizce yazım denetimi) faydalandığını unutmayın. Bu nedenle yayın sürecini başlatmadan önce profesyonel bir editing ve proofreading hizmeti almanız sürecin daha stressiz ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

Uzman editörlerimizle yayın sürecinizi kolaylaştırmak ve metinlerinizi kusursuz hale getirmek için yanınızdayız!

Best Edit & Proof’un deneyimli proofreader ve editörleri, İngilizce olarak kaleme alınmış olan makalelerinizi en uygun akademik ton ve üsluba kavuşturmak için gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Böylece araştırma ya da makalenizin yayına kabul edilme şansı oldukça artmış olacaktır. Çeşitli disiplinler altında kategorize edilmiş birçok alanda İngilizce yazım ve içerik denetimi (editing) ve İngilizce yazım denetimi (proofreading) hizmetleri sunmaktayız. Kapsamlı bilgi ve uzmanlığımızla, İngilizce makaleniz için en doğru tonu ve stili bulmanıza yardımcı olacağız.

İngilizce makale biçimlendirme hizmeti

İngilizce makalelerinizin APA, MLA veya Chicago/Turabian gibi stillerde ya da yönergeleriniz doğrultusunda biçimlendirilmesine ihtiyaç duyuyorsanız, hemen bizimle iletişime geçin ve editing hizmetinin detayları hakkında bilgi alın. Best Edit & Proof'ta, proofreader ve editörlerimiz her tür İngilizce makaleyi özenli bir şekilde düzenlemekte ve yayın formatlarına uygun olarak biçimlendirmektedir. Makalenizi yayınlayacağınız derginin benimsediği yayın stilini bizimle paylaşmanız yeterli. Gerisini uzman editörlerimiz halledecek ve çalışmanızı yayına hazır hale getireceklerdir. Kullanıcı dostu web sitemiz ve oldukça basitleştirilmiş sipariş ara yüzümüz aracılığıyla İngilizce makalenizi hemen bizimle paylaşabilir editing ya da proofreading hizmetlerinden ihtiyacınız olan siparişi hızlıca verebilir ve kendi panelinizden tüm aşamaları rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Ücretsiz fiyat teklifi alın

Uzman ve deneyimli proofreader, editör ve dil uzmanlarımızın İngilizce makalenizin akademik tonunun ve tarzının iyileştirilmesi için projeniz üzerinde çalışmasını istiyorsanız, Fiyat Teklifi Al sayfasını ziyaret ederek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Takibi oldukça kolay! İngilizce makalenizi ya da çalışmanızı göndermek ve işlemi tamamlamak yalnızca birkaç dakika sürecektir. Sürecin nasıl işlediğini görmek için buraya tıklayın.

Hakemli dergilerde makale yayınlamak

7/24 müşteri desteği | Canlı destek

İngilizce editing ya da proofreading hizmeti için desteğe ihtiyacınız varsa, hemen bizimle iletişime geçin. Ayrıca doğrudan destek almak için bize e-posta gönderebilir, web sayfamızda yer alan 7/24 canlı destek modülünü kullanabilir ya da WhatsApp destek hattımıza mesaj atarak destek alabilirsiniz.

Hakemli dergilerde makale yayınlamak

Güncel bilgiler için takipte kalın!

İngilizce editing ve proofreading hizmetleriyle ile ilgili güncel bilgi ve haberlere ulaşmak için Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Diğer makaleleri okumak için tıklayınız.

‘‘Yayınların izinsiz ya da usulüne uygun atıf yapılmaksızın kullanılması ya da kopyalanması telif hakları ihlali anlamına gelmektedir. Makaleyi, link vermek suretiyle paylaşabilirsiniz.’'

Bu makaleyi beğendiniz ya da yararlı bulduysanız paylaşmayı unutmayınız!

Sizin için seçtik

Akademik Yazma Akademik Yayın
Akademik Çalışmalar İçin 10 Ücretsiz Veritabanı
20.07.2021

Bu çalışmamızda nitelikli bir akademik eser üretebilmek için ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz ve oldukça geniş bir kaynak listesine sahip 10 online veri tabanını sizlerle paylaşmaktayız: Google Akademik, Core, Public Libary of Science (PLOS), ScienceOpen, Social Science Research Network (SSNR), Directory of Open Access (DOAJ), PubMed, E-Theses Online Service (EThOS), BioMed Central ve Bielefeld Academic Search Engine.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
Hakemli Dergilerde Makale Yayınlama Kılavuzu: Nelere Dikkat Etmelisiniz?
20.07.2021

Hakemli bir dergiye makale göndermek zaman zaman sinir bozucu ve stresli bir hal alabilmektedir. Prestijli bir dergide yayın yapabilmek, günler süren araştırma, analiz ve çaba gerektirmektedir. Bu kadar emek ve zaman harcandıktan sonra doğal olarak makalenizin yayınlanmasını arzu edersiniz. Bu çalışmada hakemli dergilerde makale yayım sürecinde bilmeniz gereken faydalı kimi ipuçlarını bulacaksınız.

Devamını oku
Akademik Yazma Akademik Yayın
İngilizce Makale Yazmak için 10 Faydalı Strateji
20.07.2021

Kötü bir İngilizce ile yazılmış bir makale, akademisyenler için makalenin reddedilmesi ya da başvurdukları hibe kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verebilir. Bu çalışmada, öğrenciler ve akademisyenlerin İngilizce makale yazma sanatında ustalaşmaları için faydalı olabilecek temel 10 strateji yer almaktadır.

Devamını oku